Lägga till flernivålistor eller skapa nya i Word för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En flernivålista (eller Disponerad lista), nivå de kan vara punktlistor eller numrerade – men med tillagda bonus kan du blanda siffror, bokstäver och punkter. Du kan skapa nya format för en flernivålista genom att anpassa format, färg och justering av punkter, bokstäver eller nummer. När du anpassar dem, kan du spara inställningarna som ett format och använda och om igen.

Skapa en flernivålista

 1. Flernivålista Flernivålista på fliken Start i gruppen stycke

 2. Klicka på ett listformat.

 3. Skriv listan och tryck på RETUR efter varje alternativ.

 4. Skapa ett flernivåobjekt med lämplig numreringsnivå genom att göra något av följande:

  Om du vill

  Klicka var som helst i objektet och gör följande

  Sänka objektet till en lägre numreringsnivå

  På fliken Start, under Stycke, klickar du på Öka indrag  PowerPoint-knappen Öka indrag .

  Tips: För att öka indraget med hjälp av tangentbordet, placera insättningspunkten i början av listobjektet och tryck sedan på TAB.

  Flytta objektet till en högre numreringsnivå

  På fliken Start, under Stycke, klickar du på Minska indrag  Knappen Minska indrag .

  Tips: För att minska indraget med hjälp av tangentbordet, placera insättningspunkten i början av listobjektet och tryck sedan på SKIFT + TAB.

Skapa ett nytt format för flernivålista

 1. Markera den flernivålista vars utseende du vill ändra.

 2. Klicka på pilen bredvid Flernivålista och sedan på Definiera ny flernivålista på fliken Start.

  Ikonen Flernivålista och Definiera ny flernivålista är markerade på fliken Start.

 3. Klicka på pilen i det nedre vänstra hörnet för att expandera dialogrutan så att du kan se alla alternativ.

  Nedpilen är markerad i dialogrutan Anpassa flernivålista.

 4. Klicka på den listnivå som du vill ändra under Nivå. 1 är markerad som standard.

 5. Du kan lägga till ett streck, parenteser eller ett annat värde i punkterna genom att ange det i fältet Ange numrets formatering. Skriv till exempel (1) om du vill formatera numren med parenteser eller (A) om du vill formatera bokstäverna med parenteser.

 6. Ändra teckenstorlek, format och färg genom att klicka på Typsnitt och välja de inställningar du vill använda på flikarna Typsnitt och Avancerat:

  • På fliken Typsnitt kan du ändra teckensnitt, format, storlek, färg, understrykningsformat, understrykningsfärg och effekter för punkten.

  • På fliken Avancerat kan du ändra teckenavstånd och avancerade typografifunktioner.

 7. Du kan ändra formatet genom att klicka på pilen bredvid Listtecken för den här nivån och välja nummer, bokstäver eller ett annat kronologiskt format. Välj numret, bokstaven eller punkten där du vill börja listan i Börja med. Standardvärdet för nummer är 1.

  Obs!: Du kan börja om numreringen efter en viss nivå genom att markera kryssrutan Börja om lista efter (i nedre delen av dialogrutan) och välja en nivå i listan.

 8. Du kan använda en giltig stil i flernivålistan genom att markera kryssrutan Numrering enligt giltig stil.

 9. Du kan visa högre nivånummer med varje nivå genom att ange vilka nivånummer som ska inkluderas i Inkludera nivånummer från.

 10. Under Placering av listtecken kan du ändra nummerjusteringen genom att klicka på Vänster, Centrerad eller Höger. I Justerad till anger du ett värde där justeringen ska börja (till exempel 1,27 cm).

 11. I rutan Indrag till under Placering av text väljer du indrag av texten. Om du vill lägga till ett tabbstopp anger du platsen i Lägg till tabbstopp vid.

 12. När du är klar med anpassningen av formateringsalternativ för nivåerna i flernivålistan ger du listan ett namn i Listnamn för ListNum-fält. Det här namnet kommer att visas där du ser ListNum-fältet.

 13. I Avgränsare efter listtecken anger du ett värde för vad som ska visas efter varje punkt genom att klicka på Tabbtecken, Blanksteg eller Inget. Om du valde Tabbtecken markerar du kryssrutan Lägg till tabbstopp vid och anger ett värde.

 14. Du kan använda ett befintligt format i Word för varje nivå i listan genom att välja ett format under Koppla nivå till formatmall.

 15. I Använd ändringarna i väljer du var du vill tillämpa ändringarna genom att klicka på Hela listan, Härifrån och framåt eller Markerad text.

 16. Klicka på OK för att spara formatet.

Skapa en flernivålista

 1. På fliken Start, under Stycke, klickar du på Flernivålista  Flernivålista .

 2. Skriv listan och tryck på RETUR efter varje alternativ.

 3. Skapa ett flernivåobjekt med lämplig numreringsnivå genom att göra något av följande:

  Om du vill

  Klicka var som helst i objektet och gör följande

  Sänka objektet till en lägre numreringsnivå

  På fliken Start, under Stycke, klickar du på Öka indrag  PowerPoint-knappen Öka indrag .

  Tips: För att öka indraget med hjälp av tangentbordet, placera insättningspunkten i början av listobjektet och tryck sedan på TAB.

  Flytta objektet till en högre numreringsnivå

  På fliken Start, under Stycke, klickar du på Minska indrag  Knappen Minska indrag .

  Tips: För att minska indraget med hjälp av tangentbordet, placera insättningspunkten i början av listobjektet och tryck sedan på SKIFT + TAB.

Skapa ett nytt format för flernivålista

 1. Klicka på objektet i listan vars formatering du vill ändra.

  Obs!: Om du ändrar formateringen för ett objekt i en konturerad numreringslista påverkar den ändringen alla objekt på den aktuella nivån.

 2. På fliken Start under Stycke klickar du på Flernivålista Flernivålista och väljer sedan Definiera ny flernivålista.

 3. Klicka på pilen i det nedre vänstra hörnet för att expandera dialogrutan så att du kan se alla alternativ.

 4. Klicka på den listnivå som du vill ändra under Nivå. 1 är markerad som standard.

 5. Om du vill lägga till punkter med ett streck, parenteser eller ett annat värde, anger du den i fältet talformat. Skriv till exempel (1) om du vill formatera tal med parenteser eller (A) för att formatera bokstäver med parenteser.

 6. Ändra teckenstorlek, format och färg genom att klicka på Typsnitt och välja de inställningar du vill använda på flikarna Typsnitt och Avancerat:

  • På fliken Typsnitt kan du ändra teckensnitt, format, storlek, färg, understrykningsformat, understrykningsfärg och effekter för punkten.

  • På fliken Avancerat kan du ändra teckenavstånd och avancerade typografifunktioner.

 7. Om du vill ändra format, klickar du på pilen bredvid Listtecken och välj siffror, bokstäver eller ett annat kronologisk format. Välj antal, brev eller punkten där du vill använda som utgångspunkt för listan i börja på. Standardvärdet för tal är 1.

  Obs!: Om du vill starta om numreringen efter en viss nivå, markera rutan Starta om numrering efter (längst ned i dialogrutan) och välj en nivå i listan.

 8. Om du vill tillämpa ett juridiskt format i listan med flera nivåer kryssrutan juridiskt format numrering.

 9. Om du vill visa högre nivå ange tal med varje nivå i föregående nummer, vilken nivå tal om du vill inkludera.

 10. Om du vill ändra hur tal justeringar, under placering av Listtecken eller punkt placera klickar du på vänster, Centrerad eller höger. Ange ett värde för var man ska börja justering (till exempel 0,5 ”) i Justerad på.

 11. Under placering av Text i rutan indrag på väljer du var du vill dra in texten. Om du vill lägga till ett tabbstopp anger du fliken plats i Lägg till tabbstopp vid.

 12. När du är klar med anpassningen av formateringsalternativ för nivåerna i flernivålistan ger du listan ett namn i Listnamn för ListNum-fält. Det här namnet kommer att visas där du ser ListNum-fältet.

 13. I Avgränsare efter listtecken anger du ett värde för vad som ska visas efter varje punkt genom att klicka på Tabbtecken, Blanksteg eller Inget. Om du valde Tabbtecken markerar du kryssrutan Lägg till tabbstopp vid och anger ett värde.

 14. Du kan använda ett befintligt format i Word för varje nivå i listan genom att välja ett format under Koppla nivå till formatmall.

 15. Välj var du vill tillämpa ändringarna genom att klicka på hela listan, Härifrån och framåt eller aktuellt stycke i Använd ändringarna i.

 16. Klicka på OK för att spara formatet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×