Office
Logga in

Lägga till flera användare samtidigt i Office 365 – administratörshjälp

Alla i din grupp behöver ett användarkonto innan de kan logga in och komma åt Office 365-tjänsterna, t.ex. e-post och Office. Om du har många i gruppen kan du lägga till deras konton samtidigt från ett Excel-kalkylblad eller någon annan fil som sparats i CSV-format. Är du osäker på vad CSV-formatet är?

Lägga till flera användare i Office 365 i Administrationscenter för Office 365

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Välj Användare > Aktiva användare i Administrationscenter för Office 365.

  I administrationscentret väljer du Användare och sedan Aktiva användare
 3. I listrutan Mer väljer du Importera flera användare.

 4. På panelen Importera flera användare kan du ladda ned en CSV-exempelfil med eller utan ifyllda exempeldata.

  I listrutan Mer väljer du Importera flera användare.

  Kalkylbladet måste innehålla exakt samma kolumnrubriker som exempelfilen (Användarnamn, Förnamn osv.). Om du använder mallen öppnar du den i ett textredigeringsverktyg, till exempel Anteckningar. Du kan låta alla data på rad 1 vara och bara ange data från rad 2 och nedåt.

  Kalkylbladet måste också innehålla värden för användarnamn (t.ex. jens@contoso.com) och ett visningsnamn (t.ex. Jens Persson) för varje användare.

  User Name,First Name,Last Name,Display Name,Job Title,Department,Office Number,Office Phone,Mobile Phone,Fax,Address,City,State or Province,ZIP or Postal Code,Country or Region
  chris@contoso.com,Chris,Green,Chris Green,IT Manager,Information Technology,123451,123-555-1211,123-555-6641,123-555-9821,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  ben@contoso.com,Ben,Andrews,Ben Andrews,IT Manager,Information Technology,123452,123-555-1212,123-555-6642,123-555-9822,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  david@contoso.com,David,Longmuir,David Longmuir,IT Manager,Information Technology,123453,123-555-1213,123-555-6643,123-555-9823,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  cynthia@contoso.com,Cynthia,Carey,Cynthia Carey,IT Manager,Information Technology,123454,123-555-1214,123-555-6644,123-555-9824,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  melissa@contoso.com,Melissa,MacBeth,Melissa MacBeth,IT Manager,Information Technology,123455,123-555-1215,123-555-6645,123-555-9825,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
 5. Ange en filsökväg i rutan eller välj Bläddra för att bläddra till CSV-filens plats. Välj sedan Verifiera.

  CSV-filen har verifierats

  Om det finns problem med filen visas de problemen i panelen. Du kan också ladda ned en loggfil.

 6. I dialogrutan Ange användaralternativ kan du ange inloggningsstatus och välja den produktlicens som tilldelas till alla användare.

 7. I dialogrutan Visa resultat kan du välja att skicka resultaten till dig själv eller till andra användare (lösenord anges i oformaterad text) och du kan se hur många användare som har skapats och om du måste köpa fler licenser att tilldela till några av de nya användarna.

Titta på videoklippet

Titta på ett kort videoklipp som visar hur du lägger till användare i grupp.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Fortsättning

Är du osäker på vad CSV-formatet är?

En CSV-fil är en fil med kommaavgränsade värden. Du kan skapa eller redigera en sådan fil med en textredigerare eller med ett kalkylprogram, t.ex. Excel.

Du kan ladda ned det här exempelkalkylbladet som en startpunkt. Kom ihåg att det krävs kolumnrubriker på första raden i Office 365 så att du inte ersätter dem med något annat.

Spara filen med ett nytt namn och ange CSV-format.

En bild om hur du sparar en fil i Excel i CSV-format

När du sparar filen visas antagligen ett meddelande om att vissa funktioner i arbetsboken kan gå förlorade om du sparar filen i CSV-format. Det är OK. Klicka på Ja för att fortsätta.

En bild av frågan som du eventuellt får i Excel och som frågar om du verkligen vill spara filen i CSV-format

Tips på hur du formaterar kalkylbladet

 • Behöver jag samma kolumnrubriker som i exempelkalkylbladet? Ja. Exempelkalkylbladet innehåller kolumnrubriker på första raden. De här rubrikerna är obligatoriska. För varje användare som du vill lägga till i Office 365 skapar du en rad under rubriken. Om du lägger till, ändrar eller tar bort någon kolumnrubrik kanske inte Office 365 kan skapa användare utifrån informationen i filen.

 • Vad gör jag om jag inte har all information som behövs om en användare? Fälten Användarnamn och Visningsnamn är obligatoriska, och du kan inte lägga till en ny användare om du inte har de uppgifterna. Om du saknar någon annan uppgift, till exempel faxnummer, kan du lägga in ett blanksteg och ett kommatecken för att visa att fältet ska vara tomt.

 • Hur litet eller stort får kalkylbladet vara? Kalkylbladet måste innehålla minst två rader. En är för kolumnrubrikerna (kolumnetiketterna för användardata) och en är för användaren. Du kan inte ha fler än 251 rader. Om du behöver importera fler än 250 användare kan du skapa fler än ett kalkylblad.

 • Vilka språk kan jag använda? När du skapar ett kalkylblad kan du ange kolumnetiketterna för användardata på vilket språk och med vilka tecken som helst, men du får inte ändra ordningen på etiketterna, som visas i exemplet. Sedan kan du lägga in data i fälten, på vilket språk och med vilka tecken som helst, och spara filen i Unicode- eller UTF-8-format.

 • Vad gäller om jag lägger till användare från andra länder och regioner? Skapa ett separat kalkylblad för varje område. Du måste gå igenom guiden Lägg till användare i grupp för varje kalkylblad, och då ange en enda plats för alla användare som ingår i den fil du arbetar med.

 • Finns det någon begränsning för hur många tecken jag kan använda? I följande tabell visas kolumnetiketter för användardata med motsvarande maximalt antal tecken i exempelkalkylbladet.

Kolumnetikett med användardata

Maximalt antal tecken

Användarnamn (obligatoriskt)

79 inklusive at-tecknet (@), i formatet namn@domän.<tillägg>. Användarens alias får inte vara längre än 30 tecken och domännamn får inte vara längre än 48 tecken.

Förnamn

64

Efternamn

64

Visningsnamn (obligatoriskt)

256

Befattning

64

Avdelning

64

Kontorsnummer

128

Telefonnr till arbetet

64

Mobiltelefon

64

Fax

64

Adress

1023

Ort

128

Region

128

Postnummer

40

Land eller region

128

Har du fortfarande problem med att lägga till användare i Office 365?

 • Kontrollera en extra gång att kalkylbladet är rätt formaterat. Kontrollera kolumnrubrikerna och se till att de överensstämmer med rubrikerna i exempelfilen. Se till att du följer reglerna om maximalt antal tecken och att varje fält avgränsas med ett komma.

 • Vänta några minuter om du inte ser de nya användarna i Office 365 på en gång. Det kan ta en stund innan ändringarna har genomförts i alla tjänster i Office 365.

 1. Hämta det här exempelkalkylbladet och öppna det i Excel.

  Kalkylbladet måste innehålla exakt samma kolumnrubriker som exempelfilen (Användarnamn, Förnamn osv.). Om du använder mallen kan du låta alla data på rad 1 vara och bara ange data från rad 2 och nedåt.

  Kalkylbladet måste också innehålla värden för användarnamn (t.ex. jens@contoso.com) och ett visningsnamn (t.ex. Jens Persson) för varje användare. Om du vill lämna andra fält tomma anger du ett blanksteg plus ett kommatecken i fältet som visas i följande bild.

  En exempel-CSV-fil som innehåller tomma rader har angetts

  Om du har användare som arbetar i olika länder måste du skapa ett kalkylblad för varje lands användare. Till exempel ett kalkylblad för alla som arbetar i USA, och ett annat för alla som arbetar i Japan. Detta krävs eftersom tillgängligheten för Office 365-tjänsterna varierar beroende på region.

  Tips!    Innan du lägger till ett större antal användare i Office 365 bör du öva i exempelkalkylbladet. Du kan t.ex. redigera exempelkalkylbladet med data för några få användare, kanske 5 eller 10. Spara sedan filen med ett nytt namn. Gå igenom stegen som beskrivs i den här proceduren, granska resultaten och radera sedan de nya kontona för att därpå börja om. Det ger dig en chans att öva på att ange alla data på rätt sätt för just dina förutsättningar. Du kan också läsa Tips på hur du formaterar kalkylbladet.

 2. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 3. Gå till administrationscentret för Office 365.

 4. Användarna måste tilldelas en licens om de ska kunna använda Office 365-tjänsterna. Innan du fortsätter bör du kontrollera att du har tillräckligt med licenser för alla användare i kalkylbladet. Välj Fakturering > Prenumerationer för att se om du har tillräckligt med licenser. Om du behöver köpa fler licenser väljer du Ändra antal licenser. Du kan även först köra guiden och tilldela de licenser du har, för att senare köpa fler licenser och köra guiden igen.

 5. Gå nu till guiden Lägg till användare i grupp: välj Användare > Aktiva användare. Välj Ikonen för att lägga till många användare i Office 365 enligt bilden nedan.

  En bild av avsnittet Användare i administrationscentret för Office 365

  Guiden Lägg till användare i grupp visas med stegvisa instruktioner för hur du lägger till en grupp användare i Office 365.

 6. I steg 1 – Välj en CSV-fil anger du ditt eget kalkylblad enligt bilden nedan.

  Steg 1 i guiden Lägga till användare i grupp – Välj CSV-fil

 7. I steg 2 – Verifiering i guiden får du veta om innehållet i kalkylbladet är rätt formaterat.

  Steg 2 i guiden Lägga till användare i grupp – Verifiering

 8. I steg 3 – Inställningar väljer du Tillåts så att användarna i kalkylbladet kan använda Office 365. Välj även det land där dessa personer kommer att använda Office 365. Kom ihåg att om vissa personer i organisationen ska använda Office 365 i ett annat land måste du lägga till dem genom att skapa ett separat kalkylblad med deras namn och sedan köra guiden Lägg till användare i grupp igen.

  Steg 3 i guiden Lägga till användare i grupp – Inställningar

 9. På sidan Tilldela licenser ser du hur många licenser som är tillgängliga.

  Steg 4 i guiden Lägg till användare i grupp – Licenser

  Du kan välja Köpa fler licenser, men då lämnar du guiden Lägg till användare i grupp och skickas till Fakturering i Administrationscenter för Office 365. När du har köpt fler licenser måste du vänta några minuter för att ordern ska bearbetas. Sedan startar du om guiden Lägg till användare i grupp från början.

  Om du inte köper fler licenser skapas inte konton för alla användare i kalkylbladet.

  I det här exemplet köper vi inte fler licenser. I stället går vi vidare i guiden Lägg till användare i grupp.

 10. I steg 5 – Skicka resultat skriver du e-postadresserna för de personer som du vill ska få ett e-postmeddelande med allaOffice 365-användarnamn och tillfälliga lösenord för personerna i kalkylbladet.

  Steg 5 i guiden Lägg till användare i grupp – Skicka resultat

  Följande meddelande skickas till alla e-postadresser som du angav i steg 5 – Skicka resultat. I e-postmeddelandet anges vilka konton som har skapats. Observera att för vissa användare har inget konto skapats, eftersom det inte fanns nog licenser.

  Ett exempel på ett e-postmeddelande med inloggningsinformation

  Du kan köpa fler licenser senare och då köra guiden Lägg till användare i grupp igen, med samma kalkylblad. Guiden hoppar över de användare som redan har konton. I resultatrapporten står det "duplicerat användarnamn", vilket anger att någon med den informationen redan har ett konto.

 11. Den sista sidan i guiden Lägg till användare i grupp innehåller användarnamn och tillfälliga lösenord, enligt bilden nedan.

  Steg 6 i guiden Lägg till användare i grupp – Skicka resultat

 12. När du har lagt till användare i Office 365 måste du ge dem deras Office 365-kontoinformation. Använd din vanliga process för att förmedla nya lösenord.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×