Lägga till figurer

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till figurer, som rutor, cirklar, och pilar, i dokument, e-postmeddelanden, bildspel och kalkylblad. Lägg till en figur genom att klicka på Infoga, klicka på Figurer, markera en figur och sedan rita upp figuren genom att klicka och dra.

När du lagt till en eller flera figurer kan du lägga till text, punktlistor och numrering samt ändra fyllningseffekt, kontur och andra effekter på fliken Format.

Tips: Du kan lägga till enskilda figurer i ett diagram eller lägga till figurer över SmartArt-grafik att anpassa diagrammet eller grafiken. Mer information om hur du använder diagram eller SmartArt-grafik i dina dokument finns När ska jag använda SmartArt-grafik och när ska jag använda ett diagram?

Lägga till en form i Excel, Outlook, Word eller PowerPoint

 1. Klicka på Figurer på fliken Infoga.

  Knappen Infoga figurer i Excel    Knappen Infoga figurer

 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i arbetsytan och placera figuren genom att dra.

  Rita en figur

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned Skift medan du drar.

Om du vill följa de här instruktionerna måste du öppna eller skapa en rapport. Gör det genom att klicka på Senaste i fliken Rapport för att öppna en befintlig rapport eller klicka på Fler rapporter och välj en rapport i listan i dialogrutan Rapporter eller skapa en ny rapport.

 1. I den öppna rapportens flik Design klickar du på Figurer.

  Knappen Infoga figurer
 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i arbetsytan och placera figuren genom att dra.

  Rita en figur

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned Skift medan du drar.

Infoga en figur, eller klicka på en befintlig figur, och skriv sedan in texten.

 1. Högerklicka på figuren och klicka på Lägg till text, Redigera text eller bara skriv.

  Obs!: Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

 2. För att formatera och justera din text klickar du på fliken Hem och väljer sedan alternativ från grupperna Teckensnitt, Stycke och Justering, beroende på programmet du använder och vilken formatering du vill använda. (Alternativen för textformatering är begränsade i Project.)

Obs!: De här kommandona är inte tillgängliga i Project.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

  Om du vill ändra flera figurer håller du ned Ctrl medan du klickar på de figurer du vill ändra.

 2. Klicka på Redigera figur i gruppen Infoga figurer på fliken Format Knappen Redigera figur , peka på Byt figur och klicka sedan på den nya figuren du vill ha.

Om du behöver lägga till samma figur upprepade gånger kan du göra det snabbt med Lås ritläge.

Obs!: I stället för att lägga till enskilda figurer för att skapa en ritning, kanske du vill välja SmartArt-grafik. I SmartArt-grafik uppdateras placeringen av former och teckenstorlek i formerna automatiskt när du lägga till eller ta bort former och redigera texten.

 1. Klicka på Figurer på fliken Infoga.

  Knappen Infoga figurer i Excel

  Knappen Infoga figurer

 2. Högerklicka på den figur du vill lägga till och klicka sedan på Lås ritläge.

  Låsa ritläget
 3. Klicka någonstans i arbetsytan och dra figuren till önskad plats.

 4. Upprepa steg 3 för att lägga till figuren så många gånger du vill.

  Tips: Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned Skift medan du drar.

 5. När du har lagt till alla former som du vill använda trycker du på Esc för att stänga av Lås ritläge.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig i Project.

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. Välj fliken Start i menyfliksområdet och i gruppen stycke, Välj punkter eller Numrering.

  Knappar för punkter och numrering på fliken Start

  Du hittar olika punkt- och numreringsformat genom att klicka på nedåtpilen bredvid Punktlista eller Numrering.

Med hjälp av snabbformat kan du formatera en figur med en enda klickning. Du hittar formaten i galleriet Snabbformat. När du håller pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat kan du se hur formatet påverkar figuren.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

 2. Fliken Format och välj det snabbformat du vill använda i gruppen Figurformat.

  Gruppen Figurformat

  Om du vill visa fler snabbformat klickar du på knappen Mer: Knappbild .

I Ändra färgerna i en figur eller textruta finns information om hur du byter fyllnadsfärg, kantfärg eller textfärg.

Klicka på den figur du vill ta bort och tryck sedan på Delete. Om du vill ta bort flera figurer håller du ned Ctrl medan du klickar på de figurer du vill ta bort och trycker därefter på Delete.

När du lägger till en form i ett dokument kan ändra du den genom att lägga till kopplingslinjer, ändra format, lägga till en spegelbild, ändra färg och använda en mängd andra effekter som skuggor, ljussken och 3D.

 1. Klicka på Figurer på fliken Infoga.

  Knappen figurer på fliken Infoga
 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i arbetsytan och placera figuren genom att dra.

 1. Högerklicka på formen och klicka på Lägg till Text eller Redigera Text eller bara klicka inuti formen och börjar skriva.

  Obs!: Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

 2. Om du vill formatera och justera texten, klicka på fliken Start och klicka på tillgängliga formateringsalternativ. Du kan till exempel ändra teckensnittets färg, format, storlekar, ändra justering och indrag, ändra textorientering om du vill namnge några.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

  Om du vill ändra flera figurer håller du ned KOMMANDO medan du klickar på formerna som du vill ändra.

 2. Klicka på Redigera form på fliken Figurformat, peka på Byt figur och klicka på den nya som du vill använda.

 1. Markera den form som du vill kopiera.

 2. Tryck på ALT -tangenten och dra formen där du vill ha. Släpp musknappen och skapas en kopia av formen. Du kan dra och släpp formen så många gånger som behövs.

Obs!: Lägga till listor är inte tillgänglig i Excel 2016 för Mac.

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. Klicka på pilen bredvid Punktlista eller Numrerad lista på fliken Start.

  Fliken Start med galleriet Punkter visas.
 3. Tryck på RETUR när du vill använda en ny punkt eller nummer och tryck på RETUR två gånger för att avsluta listan.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Figurformat och klicka på det format du vill använda i formatgalleriet.

  Alternativen i gruppen Figurformat

  Klicka på Pil för mer nedan under formatgalleriet om du vill se fler format.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Figurformat och klicka på Ikonen Figurfyllning (Figurfyllning ikon).

 3. Gör något av följande:

  1. Klicka på den färg du vill använda under Temafärger eller Standardfärger om du vill använda en annan fyllningsfärg.

  2. Om du vill ta bort färgen från det markerade diagramelementet klickar du på Ingen fyllning.

  3. Om du vill använda en fyllningsfärg som inte är tillgänglig under Temafärger eller Standardfärger klickar du på Fler fyllningsfärger. Gå till dialogrutan Färger och ange den färg du vill använda och klicka sedan på OK.

  4. Om du vill fylla figuren med en bild klickar du på Bild. Klicka på den bild som du vill använda i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.

  5. Om du vill använda en toningseffekt för den valda fyllningsfärgen klickar du på Toning och sedan på det toningsformat du vill använda.

   För ytterligare toningsformat klickar du på Fler toningar och sedan på det toningsalternativ som du vill använda i fönstret Formatera diagramyta, under Fyllning.

  6. Om du vill använda en strukturfyllning klickar du på Struktur och sedan på den struktur du vill använda.

 1. Klicka på figuren och klicka sedan på fliken Figurformat.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat, peka på en effektkategori och klicka sedan på den effekt du vill använda.

  Alternativ på menyn Figureffekter

 1. Fönstret formatera på fliken Figurformat.

  Knappen Formatfönster

 2. Klicka på fliken fyllning & linje i rutan Formatera figur och klicka sedan på fyllning eller linje.

 3. Dra skjutreglaget för Transparens om du vill uppnå den effekt du vill ha.

  Rutan Formatera figur

Klicka på den figur som du vill ta bort och tryck sedan på Delete. Om du vill ta bort flera figurer, tryck på kommando medan du klickar på formerna som du vill ta bort och trycker sedan på del..

Word för Mac 2011

 1. Start under fliken Infoga, klicka på Figurer, peka på någon av figurtyperna och klicka sedan på den figur som du vill använda.

  Fliken Start i Word, gruppen Infoga

 2. Dra markören till önskad storlek i dokumentet.

  Tips: För att bevara figurens proportioner håller du ned skifttangenten medan du drar markören.

PowerPoint för Mac 2011

 1. Start under fliken Infoga, klicka på Figurer, peka på någon av figurtyperna och klicka sedan på den figur som du vill använda.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 2. Dra markören till önskad storlek i dokumentet.

  Tips: För att bevara figurens proportioner håller du ned skifttangenten medan du drar markören.

Excel för Mac 2011

 1. Klicka på Visa eller Dölj Mediegranskning Knappen Mediebläddare i verktygsfältet Standard

 2. Klicka på figurer   Fliken Former och klicka sedan på Alla former på popup-menyn.

 3. Klicka på den figur du vill lägga till.

 4. Dra markören till önskad storlek i dokumentet.

  Tips: För att bevara figurens proportioner håller du ned skifttangenten medan du drar markören.

 1. Klicka på den form som du vill omvandla till en annan.

 2. Gå till fliken SmartArt. Under Redigera SmartArt klickar du på Figur pekar på valfri figurtyp och klickar sedan på den figur du vill använda istället.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

Word för Mac 2011

Du kan lägga till en linjekoppling mellan två figurer för att visa deras relation till varandra, till exempel när du håller på att skapa ett flödesschema eller ett organisationsschema.

 1. På fliken Start under Infoga klickar du på Figur, pekar på Linjer och kopplingar och sedan på det linjeformat du vill använda.

  Fliken Start i Word, gruppen Infoga

 2. Håll ned musknappen och rita en linje på valfri plats, så att två figurer kopplas ihop.

  Tips: Om du vill rita en linje med en förinställd vinkel, till exempel lodrät eller vågrät, håller du ned SKIFT medan du ritar.

 3. Om du vill gruppera ihop linje och figur så att de behandlas som ett enskilt objekt, håller du ned SKIFT, klickar du på kopplingen och varje form som den är ansluten till, och klicka sedan på fliken Format under Ordnagruppen   Knappen Gruppera och klicka sedan på Grupp.

PowerPoint för Mac 2011

Du kan lägga till en linjekoppling mellan två figurer för att visa deras relation till varandra, till exempel när du håller på att skapa ett flödesschema eller ett organisationsschema.

 1. På fliken Start under Infoga klickar du på Figur, pekar på Linjer och kopplingar och sedan på det linjeformat du vill använda.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 2. Håll ned musknappen och flytta muspekaren över den första figuren tills storlekshandtagen blir röda. Rita sedan från ett av de röda storlekshandtagen till ett av de röda storlekshandtagen på den andra figuren.

  Tips: Om du vill rita en linje i en förinställd vinkel, t.ex. lodrät eller vågrät, håller du ned Skift-tangenten när du ritar linjen.

 3. Om du vill gruppera ihop linje och figur så att de behandlas som ett enskilt objekt, håller du ned SKIFT, klickar du på kopplingen och varje form som den är ansluten till, och klicka sedan på fliken Format under Ordnagruppen   Knappen Gruppera och klicka sedan på Grupp.

Excel för Mac 2011

Du kan lägga till en linjekoppling mellan två figurer för att visa deras relation till varandra, till exempel när du håller på att skapa ett flödesschema eller ett organisationsschema.

 1. Klicka på Visa eller Dölj Mediegranskning Knappen Mediebläddare i verktygsfältet Standard

 2. Klicka på figurer   Fliken Former och klicka sedan på linjer och kopplingar på popup-menyn.

 3. Klicka på det linjeformat du vill använda.

 4. Håll ned musknappen och flytta muspekaren över den första figuren tills storlekshandtagen blir röda. Rita sedan från ett av de röda storlekshandtagen till ett av de röda storlekshandtagen på den andra figuren.

  Tips: Om du vill rita en linje i en förinställd vinkel, t.ex. lodrät eller vågrät, håller du ned Skift-tangenten när du ritar linjen.

 5. Om du vill gruppera ihop linje och figur så att de behandlas som ett enskilt objekt, håller du ned SKIFT, klickar du på kopplingen och varje form som den är ansluten till, och klicka sedan på fliken Format under Ordnagruppen   Knappen Gruppera och klicka sedan på Grupp.

Word för Mac 2011 och Excel för Mac 2011

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar på det format du vill ha.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

PowerPoint för Mac 2011

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

 2. På fliken Start, under Format klickar du på Snabbformat och klickar på det format du vill ha.

  Fliken Start i PowerPoint, gruppen Format

Word för Mac 2011 och Excel för Mac 2011

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar du på Effekter pekar på en effekt och klickar på den effekt du vill ha.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

PowerPoint för Mac 2011

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

 2. På fliken Start, under Format klickar du på Snabbformat, pekar på en effekt och klickar på den effekt du vill ha.

  Fliken Start i PowerPoint, gruppen Format

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat flyttar du skjutreglaget Transparens till höger om du vill göra figurfärgen ljusare.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

  Obs!: Om du flyttar reglaget hela vägen till höger blir figuren helt genomskinlig och verkar inte ha någon färg alls.

Klicka på den figur som du vill ta bort och tryck sedan på Delete. Om du vill ta bort flera figurer, tryck på kommando medan du klickar på formerna som du vill ta bort och trycker sedan på del..

Du kan lägga till former, till exempel rutor, cirklar och pilar, arbetsböcker och presentationer. (Word Online stöder inte former.) Om du vill lägga till en figur, Välj Infoga i menyfliksområdet, markera former och välj sedan en form.

När du lägger till en form kan du flytta den och ändra storlek på den. lägga till text, punkter eller numrering; och du kan ändra fyllningsfärg eller disposition.

 1. Markera former på fliken Infoga.

  Knappen Infoga figurer i Office Online
 2. Markera den form som du vill använda i galleriet kombinationsrutan.

  Formen standardstorlek infogas direkt i mitten av sidan som visas.

 3. Markera ett storlekshandtag på perimeter på formen och dra inåt eller utåt för att ändra storleken på formen.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned Skift medan du drar.

 4. Peka med musen på det om du vill flytta formen tills pekaren förvandlas till en korspil. Klicka på och dra för att flytta formen där du vill ha den.

  När en figur är markerad i dokumentet, visas en form flik i menyfliksområdet verktygsfält. Den innehåller knappar för saker du kan göra med en figur, till exempel att lägga till en fyllningsfärg eller kontur eller välja en fördefinierad Figurformat.

  Obs!: Om du har inaktiverat menyfliken förenklad är fliknamnet i steg #4 -Format. Mer information på menyfliken förenklad finns i det nya utseendet för Office.

Infoga en figur, eller klicka på en befintlig figur och ange text, enligt följande:

 1. Högerklicka på formen och välj Redigera Text.

  En blinkande markören visas i mitten av formen.

 2. Skriv den text som du vill lägga till formen.

 3. Om du vill formatera och justera texten, klicka på fliken Start och väljer alternativ från grupperna teckensnitt, stycke eller Justering.

  Teckensnitt, stycken och justering alternativ i PowerPoint Online

Snabbformat kan du tillämpa en formatmall på en form med ett enda klick. Formatmallar hittar du i galleriet.

 1. Markera den form du vill ändra.

 2. Öppna galleriet Figurformat på fliken form (eller fliken Format om du har inaktiverat menyfliken förenklad) och välj det snabbformat du vill använda.

  Form-verktyg i Office Online

  Välj på nedpilen vid slutet av galleriet för att öppna den och se en fullständig lista över alternativ:

  Välj nedpilen i galleriet för att se den kompletta uppsättningen med formen snabbformat

  Du kan pausa muspekaren över ett alternativ i galleriet för att se en kort beskrivning av den.

 1. Markera den form du vill ändra.

 2. På fliken form (eller fliken Format om du har inaktiverat menyfliken förenklad) väljer du nedåtpilen bredvid fyllning att öppna galleriet med fyllningsfärger.

 3. Välj en färg.

 4. Välj Ingen fyllning längst ned i färggalleriet om du vill göra formen transparent.

 1. Markera den form du vill ändra.

 2. I formen väljer tabb (eller Format om du fortfarande använder menyfliken klassisk) du nedåtpilen bredvid Disposition för att öppna galleriet konturfärger.

 3. Välj en färg.

 4. Längst ned i galleriet finns också alternativ för tjocklek (vikt ) i dispositionen och om dispositionen är heldragen, prickad eller en streckad linje. Peka på tjocklek eller streck för att se en expanderade listan med alternativ.

Klicka på den figur som du vill ta bort och tryck på Delete-tangenten. Om du vill ta bort flera figurer, håller du ned Ctrl medan du markera de former som du vill ta bort och tryck på del..

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×