Lägga till figurer

Du kan lägga till figurer, som rutor, cirklar, och pilar, i dokument, e-postmeddelanden, bildspel och kalkylblad. Lägg till en figur genom att klicka på Infoga, klicka på Figurer, markera en figur och sedan rita upp figuren genom att klicka och dra.

När du lagt till en eller flera figurer kan du lägga till text, punktlistor och numrering samt ändra fyllningseffekt, kontur och andra effekter på fliken Format.

Tips: Du kan lägga till enskilda figurer i ett diagram eller lägga till figurer ovanpå en SmartArt-grafik för att anpassa diagrammet eller grafiken.

Lägga till en figur i Excel, Outlook, Word eller PowerPoint

 1. Klicka på Figurer på fliken Infoga.

  Knappen Infoga figurer i Excel    Knappen Infoga figurer

 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i arbetsytan och placera figuren genom att dra.

  Rita en figur

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned Skift medan du drar.

Om du vill följa de här instruktionerna måste du öppna eller skapa en rapport. Gör det genom att klicka på Senaste i fliken Rapport för att öppna en befintlig rapport eller klicka på Fler rapporter och välj en rapport i listan i dialogrutan Rapporter eller skapa en ny rapport.

 1. I den öppna rapportens flik Design klickar du på Figurer.

  Knappen Infoga figurer
 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i arbetsytan och placera figuren genom att dra.

  Rita en figur

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned Skift medan du drar.

Infoga en figur, eller klicka på en befintlig figur, och skriv sedan in texten.

 1. Högerklicka på figuren och klicka på Lägg till text, Redigera text eller bara skriv.

  Obs!: Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

 2. För att formatera och justera din text klickar du på fliken Hem och väljer sedan alternativ från grupperna Teckensnitt, Stycke och Justering, beroende på programmet du använder och vilken formatering du vill använda. (Alternativen för textformatering är begränsade i Project.)

Obs!: De här kommandona är inte tillgängliga i Project.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

  Om du vill ändra flera figurer håller du ned Ctrl medan du klickar på de figurer du vill ändra.

 2. Klicka på Redigera figur i gruppen Infoga figurer på fliken Format Knappen Redigera figur , peka på Byt figur och klicka sedan på den nya figuren du vill ha.

Om du behöver lägga till samma figur upprepade gånger kan du göra det snabbt med Lås ritläge.

Obs!: I stället för att lägga till enskilda figurer för att skapa en ritning kan du välja SmartArt-grafik. I en SmartArt-grafik uppdateras formerna och tecken storleken i formerna automatiskt när du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten.

 1. Klicka på Figurer på fliken Infoga.

  Knappen Infoga figurer i Excel

  Knappen Infoga figurer

 2. Högerklicka på den figur du vill lägga till och klicka sedan på Lås ritläge.

  Låsa ritläget
 3. Klicka någonstans i arbetsytan och dra figuren till önskad plats.

 4. Upprepa steg 3 för att lägga till figuren så många gånger du vill.

  Tips: Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned Skift medan du drar.

 5. När du har lagt till alla former du vill använda trycker du på ESC för att stänga av lås ritnings läget.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig i Project.

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. Välj fliken Start i menyfliksområdet och välj punkter eller Numreringi gruppen stycke .

  Knappar för punkter och numrering på fliken Start

  Du hittar olika punkt- och numreringsformat genom att klicka på nedåtpilen bredvid Punktlista eller Numrering.

Med hjälp av snabbformat kan du formatera en figur med en enda klickning. Du hittar formaten i galleriet Snabbformat. När du håller pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat kan du se hur formatet påverkar figuren.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

 2. Välj fliken format och välj det snabb format du vill använda i gruppen figur format .

  Gruppen Figurformat

  Om du vill visa fler snabbformat klickar du på knappen Mer: Knappbild .

I Ändra färgerna i en figur eller textruta finns information om hur du byter fyllnadsfärg, kantfärg eller textfärg.

Klicka på den figur du vill ta bort och tryck sedan på Delete. Om du vill ta bort flera figurer håller du ned Ctrl medan du klickar på de figurer du vill ta bort och trycker därefter på Delete.

Mer information finns i

Rita eller ta bort en linje, koppling eller frihandsfigur

Rotera textrutor, figurer, WordArt-objekt eller bilder

Ändra färgerna i en figur eller textruta

Välja SmartArt-grafik

Skapa ett diagram från början till slut

Lägga till ClipArt i en fil

Rita eller skissa anteckningar på en sida

När du har lagt till en form i ett dokument kan du ändra den genom att lägga till kopplings linjer, ändra format, lägga till en spegel bild, ändra färg och använda en mängd olika andra effekter, till exempel skuggor, ljus sken och 3D.

Lägga till en form

 1. Klicka på Figurer på fliken Infoga.

  Knappen former på fliken Infoga
 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i arbetsytan och placera figuren genom att dra.

 1. Högerklicka på formen och klicka på Lägg till text eller Redigera texteller klicka inuti figuren och börja skriva.

  Obs!: Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

 2. Om du vill formatera och justera texten klickar du på fliken Start och väljer sedan tillgängliga formateringsalternativ. Du kan till exempel ändra tecken färg, format, storlek, ändra justering eller indrag, ändra text orienteringen till ett par.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

  Om du vill ändra flera former trycker du på KOMMANDO samtidigt som du klickar på de former du vill ändra.

 2. Klicka på Redigera figur på fliken figur format , peka på Ändra figuroch klicka på den ny du vill använda.

 1. Markera den form du vill kopiera.

 2. Tryck på Alt -tangenten och dra figuren till önskad plats. Släpp mus knappen så skapas en kopia av formen. Du kan dra och släppa formen så många gånger som behövs.

Obs!: Det går inte att lägga till listor i Excel 2016 för Mac.

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. På fliken Start klickar du på pilen bredvid punkter eller Numrering.

  Fliken Start med galleriet Punkter visas.
 3. Tryck på RETUR varje gång du vill ha en ny punkt eller ett nytt nummer, eller tryck två gånger på RETUR när du vill avsluta listan.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

 2. Klicka på fliken figur format och klicka på det format du vill använda i format galleriet.

  Alternativ i gruppen figur format

  Om du vill visa fler formatmallar klickar du på Pil för mer nedan under formatmallslista.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

 2. Klicka på fliken figur format och klicka på Ikonen Figurfyllning (ikonenfigur fyllning ).

 3. Gör något av följande:

  1. Klicka på den färg du vill använda under Temafärger eller Standardfärger om du vill använda en annan fyllningsfärg.

  2. Om du vill ta bort färgen från det markerade diagramelementet klickar du på Ingen fyllning.

  3. Om du vill använda en fyllningsfärg som inte är tillgänglig under Temafärger eller Standardfärger klickar du på Fler fyllningsfärger. Gå till dialogrutan Färger och ange den färg du vill använda och klicka sedan på OK.

  4. Om du vill fylla figuren med en bild klickar du på Bild. Klicka på den bild som du vill använda i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.

  5. Om du vill använda en toningseffekt för den valda fyllningsfärgen klickar du på Toning och sedan på det toningsformat du vill använda.

   För ytterligare toningsformat klickar du på Fler toningar och sedan på det toningsalternativ som du vill använda i fönstret Formatera diagramyta, under Fyllning.

  6. Om du vill använda en strukturfyllning klickar du på Struktur och sedan på den struktur du vill använda.

 1. Klicka på figuren och klicka sedan på fliken figur format .

 2. Klicka på figur effekteri gruppen figur format , peka på en effekt kategori och klicka sedan på den effekt du vill använda.

  Alternativ på menyn figur effekter

 1. På fliken figur format klickar du på fönstret format.

  Knappen Formatfönster

 2. I fönstret Formatera figur klickar du på fliken fyllning & linje och klickar sedan på antingen fyllning eller linje.

 3. Dra skjutreglaget transparens för att åstadkomma den effekt du vill ha.

  Rutan Formatera figur

Klicka på den figur du vill ta bort och tryck sedan på Delete. Om du vill ta bort flera figurer trycker du på kommando medan du klickar på de former du vill ta bort och trycker sedan på Delete.

Se även

Ändra storlek på ett objekt

Beskära en bild

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt

Justera objekt i Word för Mac

Gruppera eller dela upp objekt

Du kan lägga till former, till exempel rutor, cirklar och pilar, till arbets böcker och presentationer. (Word för webben har inte stöd för former.) Om du vill lägga till en form väljer du Infoga i menyfliksområdet, väljer figureroch väljer sedan en form.

När du har lagt till en figur kan du flytta den och ändra storlek på den. lägga till text, punkt listor eller numrering; Du kan ändra fyllnings färg eller kontur.

 1. Välj figurerpå fliken Infoga .

  Knappen Infoga figurer i Office för webben
 2. Markera den form du vill använda i den nedrullningsbara galleriet.

  En form av standard storlek infogas direkt mitt på den synliga sidan.

 3. Markera ett storleks handtag på figurens perimeter och dra inåt eller utåt för att ändra storleken på formen.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned Skift medan du drar. 

 4. Om du vill flytta figuren pekar du på den tills pekaren ändras till en korspil. Klicka och dra för att flytta figuren till önskad plats.

  När en figur är markerad i dokumentet visas fliken figur i menyfliksområdet. Det finns knappar för saker du kan göra med figuren, till exempel att lägga till en fyllnings färg eller kontur, eller välja ett fördefinierat figur format.

  Obs!: Om du har inaktiverat det förenklade menyfliksområdet är namnet på fliken i steg #4 format. Mer information om det förenklade menyfliksområdet finns i det nya utseendet på Office.

Infoga en figur eller klicka på en befintlig form och skriv sedan in texten enligt följande:

 1. Högerklicka på formen och välj Redigera text.

  En blinkande markör visas i mitten av formen.

 2. Skriv den text du vill lägga till i figuren.

 3. Om du vill formatera och justera texten väljer du fliken Start och väljer sedan alternativ i grupperna teckensnitt, styckeoch justering

  Alternativ för teckensnitt, stycken och justering i PowerPoint Online

Med hjälp av snabbformat kan du formatera en figur med en enda klickning. Du hittar formaten i form galleriet.

 1. Markera den form du vill ändra. 

 2. Öppna figur formats galleriet och välj det snabb format du vill använda på fliken figur (eller fliken format om du har inaktiverat menyfliksområdet). 

  Form verktygen i Office för webben

  Välj nedåtpilen i slutet av galleriet för att öppna den och se den fullständiga listan med alternativ:

  Välj nedpilen i galleriet för att visa en komplett uppsättning snabb format för former

  Du kan placera mus pekaren över ett alternativ i galleriet för att se en kort beskrivning av det.

 1. Markera den form du vill ändra. 

 2. På fliken figur (eller fliken format om du har inaktiverat menyfliksområdet) väljer du nedpilen bredvid fyllning för att öppna galleriet med fyllnings färger.

 3. Välj en färg.

 4. Om du vill göra formen genomskinlig väljer du Ingen fyllning längst ned i färg galleriet.  

 1. Markera den form du vill ändra. 

 2. På fliken figur (eller formatet om du fortfarande använder klassiskt menyfliksområde) väljer du nedpilen bredvid disposition för att öppna galleriet med kon tur färger. 

 3. Välj en färg.

 4. Längst ned i galleriet finns det också alternativ för konturens tjocklek (vikt) och om konturen är heldragen, prickad eller en streckad linje. Peka på vikt eller streck för att se en popup-lista med alternativ.

Klicka på den figur som du vill ta bort och tryck sedan på Delete-tangenten. Om du vill ta bort flera figurer håller du ned CTRL medan du markerar de former du vill ta bort och trycker sedan på Delete.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×