Lägga till ett uppslagsfält i en tabell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använda ett uppslagsfält för att hitta (”slå upp”) värden i en tabell som du kan använda i en annan tabell. Ett uppslagsfält kan ange värden för en nedrullningsbar lista och göra det lättare att lägga till data i ett fält – om data finns i ett datablad i ett formulär eller i en Access web app-vy.

Anta till exempel att du vill ha en lista över 50 USA så Databasanvändarna kan välja ett läge i listan i stället för att skriva dess namn. Du kan använda Uppslagsguiden i Access för att konfigurera ett uppslagsfält för Tillståndsnamn.

Skapa ett uppslagsfält i en Access-webbprogram

Skapa ett uppslagsfält i en skrivbordsdatabas

Skapa en lista med värden som ska användas i ett uppslagsfält

I en Access-webbprogram

I en skrivbordsdatabas

Kombinationsruta kontra uppslagsfält för Komplettera automatiskt

Skapa ett uppslagsfält i en Access-webbprogram

Innan du fortsätter, om du använder en databasmall att skapa programmet eller lagt till en tabell med hjälp av en mall, kanske Access redan har skapat uppslagsrelationer mellan tabeller. Om du vill söka efter uppslagsfält, öppnar du tabellen i designvyn i Access och tittar i kolumnen Datatyp för fältets datatyp.

Använda Uppslagsguiden för en Access-webbprogram:

 1. Öppna tabellen i designvyn i Access-programmet.

 2. Skriv ett namn för det nya uppslagsfältet i den första tomma raden i listan med fält och välj uppslag i kolumnen Datatyp. Du gör detta startas Uppslagsguiden.

  Viktigt!: I en Access-webbprogram måste du lägga till ett nytt fält och omedelbart ange att den ska använda datatypen uppslag. Om du försöker att ändra ett befintligt fält till datatypen uppslag du inte spara ändringar i tabellstrukturen – även om fältet inte har finns några värden. Denna begränsning gäller endast för ett webbprogram.

 3. Klicka på jag vill att uppslagsfältet ska hämta värdena från en annan tabell eller fråga.

 4. Välj den tabell eller fråga som du vill använda som datakälla.

 5. I den vilket värde du vill ska visas i uppslaget? väljer du fältet eller fråga som du vill använda för dina Uppslagsdata.

 6. Välj hur du vill sortera värdena i den vill du sortera elementen i uppslaget? lista.

 7. Välj ett alternativ för att hantera vad som händer när en post från källtabellen tas bort.

  Obs!: Alternativet förhindra att ta bort om det inte finns motsvarande poster... är vanligtvis det bästa valet eftersom det hjälper till att behålla dataintegriteten. Använd de andra alternativen med varning.

 8. Klicka på OKoch spara tabellen.

Mer information om datatyper i Access-databaser och datatyper för Access-program.

Skapa ett uppslagsfält i en skrivbordsdatabas

 1. Välj ett befintligt fält i designvyn, eller lägga till ett nytt fält och välj fältets datatyp för guiden .

 2. Välj jag vill att uppslagsfältet ska hämta värdena från en annan tabell eller fråga på den första skärmen i guiden och klicka på Nästa.

 3. Under Visa väljer du den tabell eller fråga som du vill använda som källa. Klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på Nästa om du vill bekräfta ditt val.

 5. Välj en sorteringsordning och klicka sedan på Nästa.

 6. Markera kryssrutan Dölj nyckelkolumn (rekommenderas) om du vill dölja fältet viktiga i källtabellen, om det inte är det fält som du vill ska visas i listan. Till exempel om den första kolumnen innehåller ett tal och den andra kolumnen innehåller de värden som du vill se vill du förmodligen inte se den första kolumnen.

 7. Klicka på Nästa.

 8. Om du inte har angett ett namn för fältet redan är används namnet i fältet från den andra tabellen eller frågan för datakällan.

 9. Klicka på Slutför och spara tabellen.

  Tips: Om du konverterar ett befintligt fält till ett uppslagsfält, visas en varning om att eventuella befintliga värden kan gå förlorad när du konverterar den. Om du vill spara värdena ska du se en kopia av tabellen håller du på att ändra, inklusive dess struktur och data.

Skapa en lista med värden som ska användas i ett uppslagsfält

I stället för att använda ett befintligt fält eller en fråga som källa kan skapa du en lista med värden.

I en Access-webbprogram

 1. Öppna tabellen i designvyn i Access-programmet.

  Viktigt!: Du behöver använda ett nytt fält i ett webbprogram. Du kan inte spara ändringar i tabellens struktur om du ändrar ett fälts datatyp till uppslag, även om fältet inte har finns några värden.

 1. Lägga till ett nytt fält och välj uppslag som datatyp. Du gör detta startas Uppslagsguiden.

 2. Klicka på rutan jag skriver värdena själv .

 3. Ange önskade värden på varje rad och klicka sedan på OK.

I en skrivbordsdatabas

 1. Öppna tabellen i designvyn i Access-programmet. Du kan lägga till ett nytt fält eller konvertera ett befintligt fält till ett uppslag.

 2. Klicka på Uppslagsguiden i kolumnen Datatyp för fältet.

 3. Klicka på jag skriver värdena själv och klicka på Nästa.

 4. Ange ett värde i varje cell i Kol1 i rutnätet (gå nedåt i kolumnen) och klicka på Nästa när du har angett alla värden som du vill använda.

 5. Markera rutan endast från lista om du vill hindra användare från att ange ett värde som inte finns i listan.

 6. Markera kryssrutan Tillåt flera värden om du vill låta användarna välja fler än ett värde för fältet.

Lär dig hur du kan lagra flera värden i ett uppslagsfält.

 1. Klicka på Slutför.

Kombinationsruta kontra uppslagsfält för Komplettera automatiskt

I webbprogrammet listvy som visas här är rutan tillstånd en kombinationslistkontroll som visar status namn i en nedrullningsbar lista. När du börjar skriva första eller de första bokstäverna i etappen hoppa till den första passa i listan. Använda en kombinationsruta när personer behöver visa alla alternativ i listan direkt.

Lär dig hur du kan lägga till en kombinationsruta i en vy.

Alternativ i en kombinationsruta

Rutan Leverans zon är ansluten till zonen fält i tabellen leverans zoner i den aktuella vyn. Rutan Leverans zon är kontrollen Komplettera automatiskt ruta i stället för en kombinationsrutekontroll. En ruta med automatisk komplettering är tom tills du börjar skriva – val start visas när du skriver in tecken som stämmer överens med objekt i listan. Använda en ruta med automatisk komplettering när personer redan vet vad de letar efter och inte vill att bläddra igenom en lång lista.

Skriva i en ruta med automatisk komplettering

Lär dig hur du kan lägga till en ruta med automatisk komplettering i en vy.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×