Lägga till ett underdatablad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När ett eller flera fält är gemensamma för två tabeller, kan du bädda in databladet från en tabell i en annan. En inbäddad datablad, som kallas ett underdatablad, är användbar när du vill visa och redigera relaterade eller kopplade data i en tabell eller fråga.

I den här artikeln

Introduktion till underdatablad

Öppna och stänga ett underdatablad

Lägga till ett underdatablad

Introduktion till underdatablad

Ett underdatablad är användbart när du vill visa informationen från flera datakällor i en enda databladsvy. I exempeldatabasen Northwind har till exempel tabellen Order en en-till-många-relation med tabellen Orderdetaljer.

visar relationen mellan två tabeller

Om tabellen Orderdetaljer läggs till som ett underdatablad i tabellen Order kan du visa och redigera data, till exempel vilka produkterna som ingår i en viss order (varje rad), genom att öppna underdatabladet för den ordern.

visar datablad med öppet underdatablad

Om du lägger till underdatablad i tabellerna bör du begränsa användningen av underdatabladen till att visa, och inte redigera, viktiga affärsdata. Om du vill redigera data i en tabell rekommenderar vi att du gör det med hjälp av formulär i stället för underdatablad, eftersom datainmatningsfel lättare uppstår i databladsvyn om användare inte är försiktiga och bläddrar till rätt cell. Observera även att tabellens prestanda kan påverkas negativt om du lägger till ett underdatablad i en stor tabell.

I Microsoft Office Access skapas underdatablad automatiskt när du skapar en tabell som uppfyller ett av följande villkor:

 • Tabellen står i en en-till-en-relation.

 • Tabellen är den ena sidan i en 1:N-relation, där tabellens egenskap UnderdatabladsNamn är inställd till Automatisk.

En relation definieras genom att fälten primärnyckel och sekundärnyckel matchas i de relaterade tabellerna.

Du kan även lägga till ett underdatablad i tabeller, frågor eller formulär i en databas. I databladsvyn kan ett formulär endast visa ett underdatablad i taget.

Överst på sidan

Öppna och stänga ett underdatablad

Om du vill ta reda på om en tabell, en fråga eller ett formulär redan har ett underdatablad öppnar du objektet i databladsvy. Om en expanderingsindikator (plustecken) visas har tabellen, frågan eller formuläret ett underdatablad. När underdatabladet är öppet ändras indikatorn till ett minustecken. Underdatablad kan vara inbäddade i ett huvudunderdatablad i upp till åtta nivåer.

vy av underdatablad

 • Om du vill öppna underdatabladet klickar du på plustecknet bredvid värdet med poster som du vill visa.

 • Om du vill stänga underdatabladet klickar du på minustecknet.

Tips: Om du vill visa eller dölja alla underdatablad i ett datablad på samma gång går du till fliken Start och klickar i gruppen PosterMer. Markera sedan Underdatablad och klicka på önskat alternativ.

Du kan också ta bort eller dölja ett underdatablad. Information om hur du tar bort ett underdatablad finns i artikeln Ta bort ett underdatablad.

Tips: Om du vill dölja ett underdatablad öppnar du tabellen i designvy, går till fliken Design och klickar i gruppen Visa/döljEgenskapssida. Leta upp raden Underdatabladsnamn, ändra det till [Inget] och spara sedan ändringen.

Överst på sidan

Lägga till ett underdatablad

 1. I databladsvyn öppnar du den tabell eller fråga där du vill lägga till ett underdatablad.

 2. På fliken Start klickar du i gruppen PosterMer. Peka på Underdatablad och klicka sedan på Underdatablad.

 3. I dialogrutan Infoga underdatablad markerar du den flik (Tabeller, Frågor eller Båda) som motsvarar den typ av objekt du vill infoga som ett underdatablad.

 4. I rutan Länka underordnade fält klickar du i det fält du vill använda som sekundärnyckel eller matchande fält varifrån underdatafältets data kommer.

 5. I rutan Länka huvudfält klickar du i det fält du vill använda som primärnyckel eller matchande fält för huvudtabellen eller -frågan, och klicka sedan på OK.

  Om du till exempel vill skapa ett underdatablad för att visa relaterade order för varje kundpost i tabellen Kunder markerar du tabellen Order. I rutan Länka underordnade fält markerar du Kundnr och i rutan Länka huvudfält markerar du ID.

  välja primärt fält för underdatablad

  Obs!: Värdena i rutorna Länka underordnade fält och Länka huvudfält skapar en 1:N-koppla på de angivna fälten.

 6. Klicka på plustecknet om du vill visa underdatabladet som du lade till i tabellen, frågan eller formuläret.

  Obs!: Det underordnade fältet (sekundärnyckeln) visas inte som en kolumn i underdatabladet. När du lägger till en ny post i underdatabladet infogas automatiskt den valda bastabellens primärnyckelvärde.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×