Lägga till ett underdatablad

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När två tabeller i Access har ett eller flera fält gemensamt kan du bädda in data bladet från en tabell i en annan. Ett inbäddat datablad, som kallas ett under data blad, är användbart när du vill visa och redigera relaterade eller kopplade data i en tabell eller en fråga.

I den här artikeln

Introduktion till under data blad

Öppna och stänga ett under data blad

Lägga till ett underdatablad

Introduktion till under data blad

Ett under data blad är användbart när du vill visa information från flera data källor i en enda databladsvy. I exempel databasen Northwind innehåller till exempel tabellen Order en en-till-många-relation med tabellen Order detaljer.

visar relationen mellan två tabeller

Om tabellen Order detaljer läggs till som ett under data blad i tabellen Order kan du Visa och redigera data, till exempel vilka produkter som ingår i en viss ordning (varje rad) genom att öppna under data bladet för den ordningen.

visar datablad med öppet underdatablad

Om du lägger till under data blad till tabeller kan du begränsa användningen av dessa under data blad till visning och inte redigera viktiga affärs data. Om du vill redigera data i en tabell rekommenderar vi att du använder formulär för att redigera data i stället för under data blad, eftersom det är mer troligt att det uppstår fel i databladsvyn om användarna inte är försiktiga med att bläddra till rätt cell. Observera också att när du lägger till ett under data blad i en stor tabell kan tabellens prestanda påverkas negativt.

Microsoft Access skapar automatiskt ett under data blad när du skapar en tabell som matchar något av följande villkor:

 • Tabellen finns i en en-till-en-relation.

 • Tabellen är "1"-sidan av en 1: n-relation där tabellens under egenskapen under namn är inställd på Auto.

En relation definieras genom att matcha fälten primärnyckel och sekundärnyckel i de relaterade tabellerna.

Du kan också lägga till ett under data blad till alla tabeller, frågor och formulär i en databas. I databladsvyn kan ett formulär endast visa ett under data blad i taget.

Överst på sidan

Öppna och stänga ett under data blad

Om du vill ta reda på om en tabell, en fråga eller ett formulär redan har ett under data blad öppnar du objektet i databladsvyn. Om det finns en expanderingsindikator (+ plus tecken) har tabellen, frågan eller formuläret ett under data blad. När under data bladet är öppet ändras indikatorn till ett-tecken. Under data blad kan kapslas i ett huvud under data blad i upp till åtta nivåer.

vy av underdatablad

 • Om du vill öppna under data bladet klickar du på plus tecknet bredvid det värde som du vill visa posterna för.

 • Stäng under data bladet genom att klicka på minus tecknet.

Tips: Om du vill visa eller dölja alla under data blad i ett datablad på samma gång klickar du på meri gruppen poster på fliken Start . Välj sedan under data bladoch klicka på det alternativ som du vill använda.

Du kan också ta bort eller dölja ett under data blad. Information om hur du tar bort ett under data blad finns i artikeln ta bort ett under data blad.

Tips: Om du vill dölja ett under data blad öppnar du tabellen i designvyn och klickar på egenskaps sidai gruppen Visa/Dölj på fliken design . Leta upp namn linjen för under data bladet i egenskaps fönstret, ändra den till [Ingen]och spara sedan ändringen.

Överst på sidan

Lägga till ett underdatablad

 1. Öppna den tabell eller fråga i databladsvyn där du vill lägga till under data bladet.

 2. Klicka på meri gruppen poster på fliken Start , peka på under data bladoch klicka sedan på under data blad.

 3. I dialog rutan Infoga under data blad väljer du fliken (tabeller, frågoreller båda) som motsvarar den typ av objekt som du vill infoga som ett under data blad.

 4. I rutan Länka underordnade fält klickar du på det fält som du vill använda som sekundärnyckel eller matchande fält som ger data för under data bladet.

 5. Klicka på det fält som du vill använda som primärnyckel eller matchande fält för huvud tabellen eller frågan i rutan Länka huvud fält och klicka sedan på OK.

  Om du till exempel vill skapa ett under data blad för att visa relaterade order för varje kund post i tabellen Kund markerar du tabellen Order i rutan Länka underordnade fält , väljer kund-IDoch väljer sedan ID.

  välja primärt fält för underdatablad

  Obs!:  Värdena i rutorna Länka underordnade fält och Länka huvud fält skapar en 1: n- koppla för de angivna fälten.

 6. Spara ändringarna genom att klicka på OK.

 7. Om du vill visa det under data blad som du har lagt till i en tabell, en fråga eller ett formulär klickar du på plus tecknet.

  Obs!: Fältet Child (sekundär nyckel) visas inte som en kolumn i under data bladet. När du lägger till en ny post i under data bladet infogas primär nyckelvärdet automatiskt i den valda bas tabellen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×