Office
Logga in

Lägga till ett SSL-certifikat i Exchange 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vissa tjänster, till exempel Outlook överallt, snabb migrering till Office 365 och Exchange ActiveSync, kräver att certifikat konfigureras på Exchange 2010-servern. Den här artikeln visar hur du konfigurerar ett SSL-certifikat från en extern certifikatutfärdare (CA).

Vilken behörighet krävs?

För att lägga till certifikat, måste du ha tilldelats rollen organisationshantering på .

Steg för att lägga till ett SSL-certifikat

Det krävs tre steg för att lägga till ett SSL-certifikat i Exchange 2010.

 1. Skapa en certifikatbegäran

 2. Skicka begäran till certifikatutfärdaren

 3. Importera certifikatet

Skapa en certifikatbegäran

Skapa en begäran

 1. Öppna Exchange Management Console (EMC).

 2. Välj den server där du vill lägga till certifikatet.

 3. I fönstret Actions väljer du New Exchange Certificate.

  Välj Nytt Exchange-certifikat i fönstret Åtgärd.
 4. I guiden New Exchange Certificate anger du ett namn på certifikatet och väljer sedan Next.

 5. På sidan Domain Scope anger du rotdomänen för alla underdomäner i fältet Root domain. Om du vill begära ett jokerteckencertifikat väljer du Enable wildcard certificate. Om du inte vill begära ett jokerteckencertifikat anger du varje domän som du vill lägga till i certifikatet på nästa sida. Välj Next.

  Domänomfattningssida i guiden för nya Exchange-certifikat för Exchange 2010.
 6. På sidan Exchange Configuration för varje tjänst i listan som visas kontrollerar du att de externa eller interna servernamnen som användarna kommer att använda för att ansluta till Exchange-servern stämmer. Till exempel:

  • Om du har konfigurerat de interna och externa webbadresserna likadant bör Outlook Web App (anslutning via Internet) och Outlook Web App (anslutning via intranät) visas som owa.contoso.com. Offlineadressboken (OAB) (anslutning via Internet) och OAB (anslutning via intranät) bör visas som mail.contoso.com.

  • Om du har konfigurerat de interna webbadresserna som internal.contoso.com bör Outlook Web App (anslutning via Internet) visas som owa.contoso.com och Outlook Web App (anslutning via intranät) bör visas som internal.contoso.com.

 7. De här domänerna används för att skapa SSL-certifikatbegäran. Välj Next.

 8. På sidan Certificate Domains lägger du till ytterligare domäner som du vill ha med i SSL-certifikatet.

  Välj den domän som du vill ska vara det vanliga namnet på certifikatet > Ange som vanliga namn, till exempel contoso.com. Välj Nästa.

 9. På sidan Organization and Location anger du information om organisationen. Informationen tas med i SSL-certifikatet.

  Ange nätverksplats där du vill att denna begäran ska sparas. Välj Nästa.

 10. På sidan Certificate Configuration går du igenom den sammanfattande informationen, väljer New för att skapa certifikatet och sedan Finish på sidan Completion.

Skicka begäran till certifikatutfärdaren

När du har sparat certifikatbegäran skickar du den till certifikatutfärdaren (CA). Det kan vara en intern eller extern certifikatutfärdare, beroende på organisationen. Klienter som ansluter till klientåtkomstservern måste lita på den certifikatutfärdare som du använder. Du kan söka på certifikatutfärdarens webbplats efter anvisningar för att skicka begäran.

Importera certifikatet

När du får certifikatet från certifikatutfärdaren gör du följande:

Importera begäran

 1. Öppna EMC.

 2. Välj den server dit du vill importera certifikatet.

 3. I fönstret Exchange Certificates väljer du den begäran som du skapade tidigare och i fönstret Actions väljer du Complete Pending Request.

  Välj Slutför väntande förfrågan för Exchange 2010-certifikat.
 4. På sidan Complete Pending Request anger du sökvägen till SSL-certifikatfilen som du har fått från certifikatutfärdaren > Complete.

 5. På sidan Completion väljer du Finish.

 6. För att tilldela tjänster till certifikatet väljer du Exchange-servern i EMC och väljer sedan certifikatet på fliken Exchange Certificates.

  I fönstret Actions väljer du Assign Services to Certificate.

 7. På sidan Select Servers i guiden Assign Services to Certificate väljer du namnet på den server där du lägger till certifikatet > Next.

 8. På sidan Select Services väljer du de tjänster som du vill tilldela till certifikatet. Du bör åtminstone välja SMTP och IIS. Välj Next.

 9. På sidan Assign Services väljer du Assign.

  Om varningsmeddelandet Overwrite the existing default SMTP certificate? visas väljer du Yes > Finish.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×