Lägga till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring vid utskrift

Office 365-prenumeration, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Project Standard 2013, Office 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill göra dina utskrivna Microsoft Project-sidor mer användbara och professionella kan du lägga till information som företagets namn eller logo typ, sid nummer, datum och tid, ett fil namn eller projekt specifik information i rubrik eller sidfot tryckt vy eller rapport. Du kan också lägga till information i ett projekts förklaring.

Som standard visas förklaringen på alla sidor i en utskriven kalendervy, Gantt-schemavy eller vyn nätverks diagram. Men du kan välja att inte skriva ut förklaringen alls eller skriva ut den på en separat sida.

Sidhuvuden och sid fötter är visnings-och rapportinformation; förklaringar är enbart visning-specifika. Om du till exempel lägger till information i ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring av vyn Gantt-schema, visas inte den informationen i vyn nätverks diagram.

Obs!: I den här artikeln beskrivs inte hur du skapar sidhuvuden, sid fötter eller förklaringar för funktionen visuella rapporter i Microsoft Project. Eftersom visuella rapporter skapas i Microsoft Excel och Visio kan du använda dessa program för att ändra sidhuvud, sidfot eller förklaring.

Vad vill du göra?

Lägga till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring i en vy

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot i en rapport

Lägga till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring i en vy

 1. Klicka på Skriv utpå fliken Arkiv och klicka sedan på utskrifts format.

 2. På fliken sidhuvud, sidfoteller förklaring klickar du på fliken vänster, Centrerateller höger .

 3. Skriv eller klistra in texten i text rutan, Lägg till dokumentet eller projekt informationen eller infoga eller klistra in en bild.

  Om du vill lägga till sid nummer klickar du på Infoga sid nummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totaltsidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  Om du vill lägga till dagens datum och aktuell tid klickar du på Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  Om du vill lägga till fil namnet klickar du på Infoga fil namn Infoga Filnamnsgrafik .

  Om du vill lägga till en bild klickar du på Infoga bild Infoga Bild .

 4. Om du vill formatera den förvalda informationen väljer du ett et-tecken (&) eller markerar den text du vill formatera, klickar på Formatera textför Knappen Formatera teckensnitt och väljer sedan de formateringsalternativ du vill använda.

 5. Om du vill lägga till projektrelaterad information klickar du på den information du vill ha i rutorna Allmänt och projekt fält och klickar sedan på Lägg till för varje post. Upprepa det här steget om du vill lägga till mer projekt information.

Tips: Du kan anpassa fälten och staplarna som visas i förklaringen genom att använda dialog rutan stil på staplar. Mer information finns i Anpassa utskrift av en förklaring eller rubrik .

Meddelanden: 

 • Du kan skapa sidhuvuden och sid fötter med flera rader. Tryck på RETUR efter den första text raden. Om du vill lägga till linjer efter en bild klickar du på bilden, placerar markören efter bilden och trycker sedan på RETUR. Huvuden kan ha upp till fem informations rader. Sid fötter och förklaringar kan ha upp till tre rader.

 • Du kan välja om du vill att förklaringen ska visas på varje sida, på en egen sida eller inte alls. Klicka på Skriv utpå fliken Arkiv , klicka på utskrifts formatoch klicka sedan på fliken förklaring . Klicka på varje sida, förklaringeller ingenunder förklaring. Mer information finns i Anpassa utskrift av en förklaring eller rubrik .

 • Sidhuvudet och sidfoten som du anger visas på varje sida. Du kan inte ange att de ska visas annorlunda på den första sidan jämfört med efterföljande sidor, ser annorlunda ut på udda eller jämna sidor eller ser annorlunda ut på enskilda sidor.

 • Du kan justera bredden på förklaringens text ruta från 0 till 5 tum.

 • Du kan använda snabb menyn för att flytta text, information eller en bild från en flik till en annan. Markera texten, informationen eller bilden som du vill flytta, högerklicka och klicka sedan på Klipp ut eller Kopiera på snabb menyn. Placera markören på önskad flik, högerklicka och klicka sedan på Klistra in på snabb menyn.

 • Du kan ändra storlek på en bild när du har lagt till den i ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring genom att markera bilden och dra dess kant linje. Om du vill flytta bilden markerar du den och drar den till en annan plats. Det går inte att beskära en bild.

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot i en rapport

 1. Klicka på rapporterpå fliken rapport .

 2. Klicka på den rapport som du vill använda.

 3. Klicka på den nedrullningsbara menyn marginaler på fliken design och klicka på Anpassade marginaler... längst ned.

 4. Klicka på fliken sidhuvud eller sidfot .

 5. Klicka på fliken vänster, Centrerateller höger .

 6. Skriv eller klistra in texten i text rutan, Lägg till dokument-eller projekt information eller infoga eller klistra in en bild.

  Om du vill lägga till sid nummer klickar du på Infoga sid nummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totaltsidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  Om du vill lägga till dagens datum och aktuell tid klickar du på Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  Om du vill lägga till fil namnet klickar du på Infoga fil namn Infoga Filnamnsgrafik .

  Om du vill lägga till en bild klickar du på Infoga bild Infoga Bild .

 7. Om du vill formatera den förvalda informationen väljer du ett et-tecken (&) eller markerar den text du vill formatera, klickar på Formatera textför Knappen Formatera teckensnitt och väljer sedan de formateringsalternativ du vill använda.

 8. Om du vill lägga till projektrelaterad information klickar du på den information du vill ha i rutorna Allmänt och projekt fält och klickar sedan på Lägg till för varje post. Upprepa det här steget om du vill lägga till mer projekt information.

Tips: Du kan anpassa fälten och staplarna som visas i förklaringen genom att använda dialog rutan stil på staplar. När vyn resurs diagram eller Gantt-schema visas klickar du på list Rute menyn format i avsnittet stil på staplar på fliken format och klickar på stilpå staplar. I kolumnen namn skriver du en asterisk (*) före namnet på det fält som du inte vill ska visas i den utskrivna förklaringen.

Meddelanden: 

 • Du kan välja om du vill att förklaringen ska visas på varje sida, på en egen sida eller inte alls. Klicka på utskrifts formatArkiv -menyn och klicka sedan på fliken förklaring . Klicka på varje sida, förklaringeller ingenunder förklaring.

 • Sidhuvudet och sidfoten som du anger visas på varje sida. Du kan inte ange att de ska visas annorlunda på den första sidan jämfört med efterföljande sidor, ser annorlunda ut på udda eller jämna sidor eller ser annorlunda ut på enskilda sidor.

 • Du kan justera bredden på förklaringens text ruta från 0 till 5 tum.

 • Du kan använda snabb menyn för att flytta text, information eller en bild från en flik till en annan. Markera texten, informationen eller bilden som du vill flytta, högerklicka och klicka sedan på Klipp ut eller Kopiera på snabb menyn. Placera markören på önskad flik, högerklicka och klicka sedan på Klistra in på snabb menyn.

 • Du kan ändra storlek på en bild efter att den har lagts till i ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring genom att markera bilden och dra dess kant linje. Om du vill flytta bilden markerar du den och drar den till en annan plats. Det går inte att beskära en bild.

Vad vill du göra?

Lägga till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring i en vy

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot i en rapport

Lägga till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring i en vy

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. På fliken sidhuvud, sidfoteller förklaring klickar du på fliken vänster, Centrerateller höger .

 3. Skriv eller klistra in texten i text rutan, Lägg till dokumentet eller projekt informationen eller infoga eller klistra in en bild.

  Om du vill lägga till sid nummer klickar du på Infoga sid nummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totaltsidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  Om du vill lägga till dagens datum och aktuell tid klickar du på Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  Om du vill lägga till fil namnet klickar du på Infoga fil namn Infoga Filnamnsgrafik .

  Om du vill lägga till en bild klickar du på Infoga bild Infoga Bild .

 4. Om du vill formatera den förvalda informationen väljer du ett et-tecken (&) eller markerar den text du vill formatera, klickar på Formatera textför Knappen Formatera teckensnitt och väljer sedan de formateringsalternativ du vill använda.

 5. Om du vill lägga till projektrelaterad information klickar du på den information du vill ha i rutorna Allmänt och projekt fält och klickar sedan på Lägg till för varje post. Upprepa det här steget om du vill lägga till mer projekt information.

Tips: Du kan anpassa fälten och staplarna som visas i förklaringen genom att använda dialog rutan stil på staplar. Visa vyn resurs diagram eller Gantt-schema och klicka på stil på format -menyn. I kolumnen namn skriver du en asterisk (*) före namnet på det fält som du inte vill ska visas i den utskrivna förklaringen.

Meddelanden: 

 • Du kan skapa sidhuvuden och sid fötter med flera rader. Tryck på RETUR efter den första text raden. Om du vill lägga till linjer efter en bild klickar du på bilden, placerar markören efter bilden och trycker sedan på RETUR. Huvuden kan ha upp till fem informations rader. Sid fötter och förklaringar kan ha upp till tre rader.

 • Du kan välja om du vill att förklaringen ska visas på varje sida, på en egen sida eller inte alls. Klicka på utskrifts formatArkiv -menyn och klicka sedan på fliken förklaring . Klicka på varje sida, förklaringeller ingenunder förklaring.

 • Sidhuvudet och sidfoten som du anger visas på varje sida. Du kan inte ange att de ska visas annorlunda på den första sidan jämfört med efterföljande sidor, ser annorlunda ut på udda eller jämna sidor eller ser annorlunda ut på enskilda sidor.

 • Du kan justera bredden på förklaringens text ruta från 0 till 5 tum.

 • Du kan använda snabb menyn för att flytta text, information eller en bild från en flik till en annan. Markera texten, informationen eller bilden som du vill flytta, högerklicka och klicka sedan på Klipp ut eller Kopiera på snabb menyn. Placera markören på önskad flik, högerklicka och klicka sedan på Klistra in på snabb menyn.

 • Du kan ändra storlek på en bild när du har lagt till den i ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring genom att markera bilden och dra dess kant linje. Om du vill flytta bilden markerar du den och drar den till en annan plats. Det går inte att beskära en bild.

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot i en rapport

 1. Klicka på rapporterrapport -menyn.

 2. Klicka på den rapport typ som du vill använda och klicka sedan på Välj.

  Om du väljer anpassad som rapport typ klickar du på en rapport i listan rapporter , klickar på Inställningaroch går sedan till steg 5.

 3. Klicka på den rapport som du vill använda och klicka sedan på Välj.

 4. Klicka på Utskriftsformat.

 5. Klicka på fliken sidhuvud eller sidfot .

 6. Klicka på fliken vänster, Centrerateller höger .

 7. Skriv eller klistra in texten i text rutan, Lägg till dokument-eller projekt information eller infoga eller klistra in en bild.

  Om du vill lägga till sid nummer klickar du på Infoga sid nummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totaltsidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  Om du vill lägga till dagens datum och aktuell tid klickar du på Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  Om du vill lägga till fil namnet klickar du på Infoga fil namn Infoga Filnamnsgrafik .

  Om du vill lägga till en bild klickar du på Infoga bild Infoga Bild .

 8. Om du vill formatera den förvalda informationen väljer du ett et-tecken (&) eller markerar den text du vill formatera, klickar på Formatera textför Knappen Formatera teckensnitt och väljer sedan de formateringsalternativ du vill använda.

 9. Om du vill lägga till projektrelaterad information klickar du på den information du vill ha i rutorna Allmänt och projekt fält och klickar sedan på Lägg till för varje post. Upprepa det här steget om du vill lägga till mer projekt information.

Tips: Du kan skapa sidhuvuden och sid fötter med flera rader. Tryck på RETUR efter den första text raden. Om du vill lägga till linjer efter en bild klickar du på bilden, placerar markören efter bilden och trycker sedan på RETUR. Huvuden kan ha upp till fem informations rader. Sid fötter och förklaringar kan ha upp till tre rader.

Meddelanden: 

 • Du kan välja om du vill att förklaringen ska visas på varje sida, på en egen sida eller inte alls. Klicka på utskrifts formatArkiv -menyn och klicka sedan på fliken förklaring . Klicka på varje sida, förklaringeller ingenunder förklaring.

 • Sidhuvudet och sidfoten som du anger visas på varje sida. Du kan inte ange att de ska visas annorlunda på den första sidan jämfört med efterföljande sidor, ser annorlunda ut på udda eller jämna sidor eller ser annorlunda ut på enskilda sidor.

 • Du kan justera bredden på förklaringens text ruta från 0 till 5 tum.

 • Du kan använda snabb menyn för att flytta text, information eller en bild från en flik till en annan. Markera texten, informationen eller bilden som du vill flytta, högerklicka och klicka sedan på Klipp ut eller Kopiera på snabb menyn. Placera markören på önskad flik, högerklicka och klicka sedan på Klistra in på snabb menyn.

 • Du kan ändra storlek på en bild efter att den har lagts till i ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring genom att markera bilden och dra dess kant linje. Om du vill flytta bilden markerar du den och drar den till en annan plats. Det går inte att beskära en bild.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×