Lägga till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring vid utskrift

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill göra de utskrivna sidorna i Microsoft Project mer användbar och professionellt utseende, du kan lägga till information, till exempel företagets namn eller logotyp, sidnummer, datum och tid, filnamn eller project-specifik information i rubrik eller sidfot av en utskriven vy eller rapport. Du kan också lägga till information i ett projekt förklaring.

Som standard visas förklaringen på varje sida i en utskriftsvy kalender, Gantt-schemavy eller vyn Nätverksdiagram. Du kan dock inte skriva ut förklaringen alls eller skriva ut den på en separat sida.

Sidhuvuden och sidfötter är specifika för vyn och rapport-specifika; förklaringar är specifika för Visa endast. Till exempel om du lägger till information i sidhuvud, sidfot eller förklaring av vyn Gantt-schema visas i den här informationen inte i vyn Nätverksdiagram.

Obs!: Den här artikeln behandlas inte hur du skapar sidhuvuden, sidfötter och förklaringar för funktionen Visuella rapporter i Microsoft Project. Eftersom visuella rapporter skapas i Microsoft Excel och Visio, använda dessa program för att ändra sidhuvud, sidfot eller förklaring.

Vad vill du göra?

Lägga till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring i en vy

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot i en rapport

Lägga till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring i en vy

 1. Klicka på Skriv ut på fliken Arkiv och sedan på Utskriftsformat.

 2. Klicka på fliken vänster, Centrera eller högerSidhuvud, sidfot eller förklaring.

 3. I textrutan, Skriv eller klistra in texten, Lägg till dokument eller project-information, eller infoga eller klistra in en bild.

  Om du vill lägga till sidnummer, klickar du på Infoga sidnummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totalt sidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  Om du vill lägga till dagens datum eller tid, klickar du på Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  Klicka på Infoga filnamnet Infoga Filnamnsgrafik genom att lägga till filnamnet.

  Om du vill lägga till en bild klickar du på Infoga bild Infoga Bild .

 4. Markera et-tecken (& ) om du vill formatera den förinställda informationen, eller markera den text som du vill formatera, klicka på Formatera teckensnitt Knappen Formatera teckensnitt och välj sedan de formateringsalternativ som du vill använda.

 5. Klicka på den information som du vill använda i rutorna Allmänt och Project-fält genom att lägga till project-specifik information och klicka på Lägg till för varje post. Upprepa det här steget om du vill lägga till mer projektinformation.

Tips: Du kan anpassa fält och staplar som visas i förklaringen genom att använda dialogrutan Stil på staplar. Klicka på Format-menyn i avsnittet Stil på staplar med Resursdiagram eller vyn Gantt-schema visas på fliken Format och klicka på Stil på staplar. Ange en asterisk (*) före namnet på det fält som du inte vill ska visas i utskrivna förklaringen i kolumnen namn.

Meddelanden: 

 • Du kan skapa flera rader sidhuvuden, sidfötter och förklaringar. Tryck på RETUR i slutet av den första textraden eller information. Om du vill lägga till rader efter en bild, klicka på bilden, placera markören efter bilden och trycker på RETUR. Sidhuvuden kan ha upp till fem rader med information. Sidfötter och förklaringar kan ha upp till tre rader.

 • Du kan välja att förklaringen ska visas på varje sida på en egen sida eller inte alls. Klicka på Skriv ut i fliken Arkiv, klicka på Utskriftsformat och klicka sedan på fliken förklaring. Klicka på varje sida, separat sida eller Ingen under förklaring för.

 • Sidhuvud och sidfot som du har angett visas på varje sida. Du kan inte ange att de ser annorlunda ut på förstasidan och resten av sidorna, ser annorlunda ut på udda eller jämna sidor eller ser annorlunda ut på enskilda sidor.

 • Du kan justera bredden på förklaringens textruta från 0 till 5 tum.

 • Du kan använda snabbmenyn för att flytta text, information eller en bild från en flik. Markera texten, informationen eller bilden som du vill flytta, högerklicka och klicka sedan på Klipp ut eller Kopiera på snabbmenyn. Placera markören på den flik som du vill använda, högerklicka och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

 • Du kan ändra storlek på en bild efter att du lagt till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring genom att markera bilden och dra i kantlinjen. Om du vill flytta bilden, markerar du den och drar den till en annan plats. Du kan inte beskära en bild.

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot i en rapport

 1. Klicka på fliken rapportrapporter.

 2. Klicka på den rapport som du vill använda.

 3. Klicka på Marginaler-menyn och klicka på Anpassade marginaler... längst ned på fliken Design.

 4. Klicka på fliken Sidhuvud eller Sidfot.

 5. Klicka på fliken vänster, Centrera eller höger.

 6. I textrutan, Skriv eller klistra in texten, lägga till dokument-eller projektinformation eller infoga eller klistra in en bild.

  Om du vill lägga till sidnummer, klickar du på Infoga sidnummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totalt sidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  Om du vill lägga till dagens datum eller tid, klickar du på Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  Klicka på Infoga filnamnet Infoga Filnamnsgrafik genom att lägga till filnamnet.

  Om du vill lägga till en bild klickar du på Infoga bild Infoga Bild .

 7. Om du vill formatera den förinställda informationen, markera et-tecken (& ) eller markera den text som du vill formatera, klicka på Formatera teckensnitt Knappen Formatera teckensnitt och välj sedan de formateringsalternativ som du vill använda.

 8. Klicka på den information som du vill använda i rutorna Allmänt och Project-fält genom att lägga till project-specifik information och klicka på Lägg till för varje post. Upprepa det här steget om du vill lägga till mer projektinformation.

Tips: Du kan anpassa fält och staplar som visas i förklaringen genom att använda dialogrutan Stil på staplar. Klicka på Format-menyn i avsnittet Stil på staplar med Resursdiagram eller vyn Gantt-schema visas på fliken Format och klicka på Stil på staplar. Ange en asterisk (*) före namnet på det fält som du inte vill ska visas i utskrivna förklaringen i kolumnen namn.

Obs!: 

 • Du kan välja att förklaringen ska visas på varje sida på en egen sida eller inte alls. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och klicka sedan på fliken förklaring. Klicka på varje sida, separat sida eller Ingen under förklaring för.

 • Sidhuvud och sidfot som du har angett visas på varje sida. Du kan inte ange att de ser annorlunda ut på förstasidan och resten av sidorna, ser annorlunda ut på udda eller jämna sidor eller ser annorlunda ut på enskilda sidor.

 • Du kan justera bredden på förklaringens textruta från 0 till 5 tum.

 • Du kan använda snabbmenyn för att flytta text, information eller en bild från en flik. Markera texten, informationen eller bilden som du vill flytta, högerklicka och klicka sedan på Klipp ut eller Kopiera på snabbmenyn. Placera markören på den flik som du vill använda, högerklicka och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

 • Du kan ändra storlek på en bild när den har lagts till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring genom att markera bilden och dra i kantlinjen. Om du vill flytta bilden, markerar du den och drar den till en annan plats. Du kan inte beskära en bild.

Vad vill du göra?

Lägga till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring i en vy

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot i en rapport

Lägga till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring i en vy

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. Klicka på fliken vänster, Centrera eller högerSidhuvud, sidfot eller förklaring.

 3. I textrutan, Skriv eller klistra in texten, Lägg till dokument eller project-information, eller infoga eller klistra in en bild.

  Om du vill lägga till sidnummer, klickar du på Infoga sidnummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totalt sidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  Om du vill lägga till dagens datum eller tid, klickar du på Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  Klicka på Infoga filnamnet Infoga Filnamnsgrafik genom att lägga till filnamnet.

  Om du vill lägga till en bild klickar du på Infoga bild Infoga Bild .

 4. Markera et-tecken (& ) om du vill formatera den förinställda informationen, eller markera den text som du vill formatera, klicka på Formatera teckensnitt Knappen Formatera teckensnitt och välj sedan de formateringsalternativ som du vill använda.

 5. Klicka på den information som du vill använda i rutorna Allmänt och Project-fält genom att lägga till project-specifik information och klicka på Lägg till för varje post. Upprepa det här steget om du vill lägga till mer projektinformation.

Tips: Du kan anpassa fält och staplar som visas i förklaringen genom att använda dialogrutan Stil på staplar. Med Resursdiagram eller vyn Gantt-schema visas klickar du på Stil på staplarFormat-menyn. Ange en asterisk (*) före namnet på det fält som du inte vill ska visas i utskrivna förklaringen i kolumnen namn.

Meddelanden: 

 • Du kan skapa flera rader sidhuvuden, sidfötter och förklaringar. Tryck på RETUR i slutet av den första textraden eller information. Om du vill lägga till rader efter en bild, klicka på bilden, placera markören efter bilden och trycker på RETUR. Sidhuvuden kan ha upp till fem rader med information. Sidfötter och förklaringar kan ha upp till tre rader.

 • Du kan välja att förklaringen ska visas på varje sida på en egen sida eller inte alls. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och klicka sedan på fliken förklaring. Klicka på varje sida, separat sida eller Ingen under förklaring för.

 • Sidhuvud och sidfot som du har angett visas på varje sida. Du kan inte ange att de ser annorlunda ut på förstasidan och resten av sidorna, ser annorlunda ut på udda eller jämna sidor eller ser annorlunda ut på enskilda sidor.

 • Du kan justera bredden på förklaringens textruta från 0 till 5 tum.

 • Du kan använda snabbmenyn för att flytta text, information eller en bild från en flik. Markera texten, informationen eller bilden som du vill flytta, högerklicka och klicka sedan på Klipp ut eller Kopiera på snabbmenyn. Placera markören på den flik som du vill använda, högerklicka och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

 • Du kan ändra storlek på en bild efter att du lagt till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring genom att markera bilden och dra i kantlinjen. Om du vill flytta bilden, markerar du den och drar den till en annan plats. Du kan inte beskära en bild.

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot i en rapport

 1. Klicka på RapporterRapport-menyn.

 2. Klicka på den typ av rapport som du vill använda och klicka sedan på Välj.

  Om du väljer anpassad som vilken typ av rapport på en rapport i listan rapporter, klickar på konfiguration och går sedan till steg 5.

 3. Klicka på den rapport du vill använda och sedan på Välj.

 4. Klicka på Utskriftsformat.

 5. Klicka på fliken Sidhuvud eller Sidfot.

 6. Klicka på fliken vänster, Centrera eller höger.

 7. I textrutan, Skriv eller klistra in texten, lägga till dokument-eller projektinformation eller infoga eller klistra in en bild.

  Om du vill lägga till sidnummer, klickar du på Infoga sidnummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totalt sidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  Om du vill lägga till dagens datum eller tid, klickar du på Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  Klicka på Infoga filnamnet Infoga Filnamnsgrafik genom att lägga till filnamnet.

  Om du vill lägga till en bild klickar du på Infoga bild Infoga Bild .

 8. Om du vill formatera den förinställda informationen, markera et-tecken (& ) eller markera den text som du vill formatera, klicka på Formatera teckensnitt Knappen Formatera teckensnitt och välj sedan de formateringsalternativ som du vill använda.

 9. Klicka på den information som du vill använda i rutorna Allmänt och Project-fält genom att lägga till project-specifik information och klicka på Lägg till för varje post. Upprepa det här steget om du vill lägga till mer projektinformation.

Tips: Du kan skapa flera rader sidhuvuden, sidfötter och förklaringar. Tryck på RETUR i slutet av den första textraden eller information. Om du vill lägga till rader efter en bild, klicka på bilden, placera markören efter bilden och trycker på RETUR. Sidhuvuden kan ha upp till fem rader med information. Sidfötter och förklaringar kan ha upp till tre rader.

Obs!: 

 • Du kan välja att förklaringen ska visas på varje sida på en egen sida eller inte alls. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och klicka sedan på fliken förklaring. Klicka på varje sida, separat sida eller Ingen under förklaring för.

 • Sidhuvud och sidfot som du har angett visas på varje sida. Du kan inte ange att de ser annorlunda ut på förstasidan och resten av sidorna, ser annorlunda ut på udda eller jämna sidor eller ser annorlunda ut på enskilda sidor.

 • Du kan justera bredden på förklaringens textruta från 0 till 5 tum.

 • Du kan använda snabbmenyn för att flytta text, information eller en bild från en flik. Markera texten, informationen eller bilden som du vill flytta, högerklicka och klicka sedan på Klipp ut eller Kopiera på snabbmenyn. Placera markören på den flik som du vill använda, högerklicka och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

 • Du kan ändra storlek på en bild när den har lagts till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring genom att markera bilden och dra i kantlinjen. Om du vill flytta bilden, markerar du den och drar den till en annan plats. Du kan inte beskära en bild.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×