Lägga till ett nytt verktyg på en Groove-arbetsyta

Om din arbetsyteroll har behörigheten Lägg till verktyg kan du lägga till nya verktyg på en Groove-arbetsyta. Vilka verktyg som går att lägga till beror på arbetsyteversionen. Vissa verktyg är bara tillgängliga på 2010-arbetsytor, medan andra bara är tillgängliga på 2007-arbetsytor.

Vad vill du göra?

Lägga till ett standardverktyg

Söka efter andra verktyg

Om verktygsversioner

Lägga till ett standardverktyg

Du kan lägga till en rad standardproduktionsverktyg. Innehållet i verktygen synkroniseras mellan medlemmarna på arbetsytan.

Klicka på Lägg till på fliken Arbetsyta och klicka sedan på ett verktyg.

Överst på sidan

Söka efter andra verktyg

Du kan söka efter ytterligare verktyg i den lokala verktygsmallsmappen eller i en nätverksmapp.

  1. Klicka på Lägg till på fliken Arbetsyta och klicka sedan på Bläddra efter verktyg...

  2. Markera en verktygsmall och klicka på Öppna.

Överst på sidan

Om verktygsversioner

Vissa verktyg går bara att lägga till på arbetsytor som har skapats med den aktuella versionen av SharePoint Workspace. Om du försöker att lägga till ett sådant verktyg på en arbetsyta som har skapats i en tidigare version (t.ex. Groove 2007) visas ett meddelande om att verktyget inte går att använda på arbetsytan. Du kan göra ett av följande:

  • Uppgradera arbetsytan till en högre version för att kunna lägga till nya verktyg.

  • Be en medlem på arbetsytan som ännu inte har uppgraderat till den aktuella versionen att lägga till verktyget.

Uppgradera versionen för att kunna lägga till nya verktyg på en arbetsyta

Om du uppgraderar versionen måste alla medlemmar ha den valda versionen av SharePoint Workspace för att kunna se innehållet i de nya verktygen som läggs till på arbetsytan. Om du är osäker på om alla medlemmar kan uppgradera SharePoint Workspace just nu ändrar du inte den här inställningen.

  1. Högerklicka på arbetsytan i startfönstret och klicka sedan på Egenskaper.

  2. Markera en version på den nedrullningsbara menyn under Använd verktyg som har getts ut med följande version av Groove när du lägger till verktyg på fliken Allmänt.

  3. Klicka på OK.

Om att be en annan medlem på arbetsytan att lägga till verktyg från tidigare versioner av Groove

Om du vill lägga till ett verktyg med en tidigare version utan att behöva uppgradera arbetsytan och det finns annan medlem på arbetsytan som ännu inte har uppgraderat till den aktuella versionen av SharePoint Workspace ber du den andra medlemmen att lägga till verktyget. Det är särskilt praktiskt när du vet att en eller flera medlemmar för ögonblicket inte kan uppgradera versionen.

Bäst resultat får du om medlemmen du frågar har programversionen som motsvarar den aktuella versionen av arbetsytan. Om versionskravet för att kunna lägga till verktyg (enligt arbetsyteegenskaperna) är 2007 väljer du en medlem som använder Groove 2007. Ta reda på vilken version en Groove-medlem använder genom att öppna kontaktegenskaperna: högerklicka på medlemmen och klicka på Egenskaper. Den aktuella versionen för medlemmen anges på fliken Allmänt i dialogrutan Kontakt.

Fråga medlemmen genom att skicka ett meddelande.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×