Office
Logga in

Lägga till ett nytt fyllningsmönster, linjemönster eller linjeändpunktsmönster

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

 1. Gör något av följande:

  • Om mönstret bara ska finnas tillgängligt i den aktuella ritningen väljer du RitningsutforskarenVisa-menyn.

  • Om du vill spara mönstret med en befintlig stencil så att du kan öppna den i alla ritningar öppnar du stencilen (peka på FormerArkiv-menyn, peka på Mina former och klicka på Favoriter eller någon annan stencil). Om det inte går att redigera stencilen högerklickar du på namnlisten och klickar på Redigera stencil. I utvecklingsläget klickar du på namnlisten igen. Klicka på Ritningsutforskaren.

   Obs!: Om du vill köra Microsoft Office Visio i utvecklingsläge klickar du på AlternativVerktyg-menyn. Klicka på fliken Avancerat och välj Kör i utvecklingsläge.

  • Om du vill skapa en ny stencil att spara mönstret i (så att du kan använda det i alla ritningar) pekar du på FormerArkiv-menyn och klickar på Ny stencil. I utvecklingsläget klickar du på namnlisten och sedan på Ritningsutforskaren.

 2. Högerklicka på Linjeändpunkter, Fyllningsmönster eller Linjemönster i fönstret Ritningsutforskaren. Klicka på Nytt mönster.

 3. Ange ett namn för mönstret i rutan Namn under Information. Välj sedan den mönstertyp som du vill använda.

 4. Välj ett alternativ under Beteende.

  Beteendealternativ

  Mönstertyp

  Beskrivning

  Knapp

  Fyllningsmönster

  Skapa flera kopior av bilden och fylla en form

  Panelbildknapp för fyllningsmönster

  Använda en enda, centrerad bild.

  Enkel centrerad bildknapp för fyllningsmönster

  Sträcka ut en bild för att fylla formen.

  Enkel utsträckt bildknapp för fyllningsmönster

  Linjemönster

  Böja mönstret mot linjen så att mönstret är uppdelat och förvrängt längs linjens bana.

  Trava och förvränga en bild längs linjebanan i ett linjemönster

  Dela upp flera bilder längs linjen utan att förvränga dem.

  Panelbilder utmed linjen för ett linjemönster

  Sträcka ut en bild längs linjen.

  Sträck en bild utmed linjen för ett linjemönster

  Dela upp flera bilder längs linjen utan att förvränga dem, och samtidigt behålla linjens ursprungliga formatering.

  Panelbilder på den ursprungliga raden för ett linjemönster

  Linjeändpunktsmönster

  Placera linjeändpunkten i samma riktning som linjen.

  Knappbild för Orientera linjeslut mot riktning av linje

  Placera linjeändpunkten så att den alltid är upprätt.

  Knappbild för att orientera linjeslut till att alltid vara stående

 5. Om du vill justera mönstret när ritningssidans skala ändras markerar du kryssrutan Skala.

  Obs!: Ett linjemönster eller linjeändpunktsmönster som inte är skalat anpassas automatiskt till linjens tjocklek.

 6. Klicka på OK.

 7. Öppna en lämplig mapp i fönstret Ritningsutforskaren och högerklicka på det nya mönstret. Välj sedan Redigera mönster.

 8. Skapa formen eller formerna du vill ange som ett mönster. Du kan skapa former från grunden, infoga bitmappar eller ändra befintliga former.

  Obs!: Om du skapar fyllningsmönstret med hjälp av en bitmapp har mönstret inte några transparenta områden där bakgrunden syns igenom. Om du däremot skapar fyllningsmönstret med hjälp av Visio-former syns bakgrunden genom mönstret.

 9. Klicka på Stäng fönster. Uppdatera mönstret genom att klicka på Ja.

Tips: Om du skapar ett eget streckat linjemönster ritar du strecksegmenten som linjer med en tjocklek på noll, så att de ärver originalformens linjetjocklek. Linjesegment är effektivare än fyllda former och om en linje är mycket tunn visas linjesegmentet bättre på skärmen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×