Lägga till ett lager

Använd lager för att ordna relaterade former på en ritnings sida. Ett lager är en namngiven kategori med former. Genom att tilldela former till olika lager kan du selektivt Visa, skriva ut, färglägga och låsa olika typer av former, samt kontrol lera om du kan fästa eller limma mot former i ett lager.

Om du till exempel ritar en kontorslayout kan väggar, dörrar och fönster vara kopplade till ett lager, elektriskt uttag till ett annat lager och möbel till ett tredje lager. På så sätt kan du när du arbetar med former i det elektriska systemet låsa de andra lagren så att du inte behöver oroa dig för att oavsiktligt ordna om väggar och möbler.

Varje sida i en ritning kan ha en egen uppsättning lager.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Vad vill du göra?

Lägga till ett lager

Koppla en form till ett lager

Aktivera ett eller flera lager

Byta namn på ett lager

Ta bort ett lager

Visa eller dölja ett lager

Lägga till ett lager

Du kan lägga till nya lager för att ordna egna kategorier med former och sedan tilldela former till dessa lager.

 1. Klicka på lageri gruppen redigering på fliken Start och välj lager egenskaper.

 2. Klicka på nytti dialog rutan lager egenskaper .

 3. Skriv ett namn på lagret och klicka sedan på OK.

 4. Markera kryss rutorna för de egenskaper du vill att lagret ska ha i den rad som motsvarar den nya senare, om de inte redan är markerade.

  Meddelanden: 

  • När du skapar ett nytt lager läggs det bara till på den aktuella sidan, inte till alla sidor i filen.

  • När du skapar en ny sida ärver den nya sidan inte lager från föregående sida. Du måste definiera vilka lager du vill att den nya sidan ska ha.

  • När du kopierar en form med en lager tilldelning från en sida till en annan, antingen inom samma ritning eller från en annan ritning, läggs lagret till på den nya sidan. Om sidan redan har ett lager med samma namn läggs formen till i det befintliga lagret.

Överst på sidan

Koppla en form till ett lager

En form kan tilldelas till flera lager eller till inga lager. Många former är redan kopplade till lager, så när du släpper dem på en sida läggs motsvarande lager automatiskt till på sidan.

 1. Markera en form.

 2. Klicka på lageri gruppen redigering på fliken Start och välj tilldela till lager.

 3. Klicka på det lager som du vill tilldela formen i dialog rutan lager .

Obs!: Om du vill koppla en form till mer än ett lager trycker du på CTRL och klickar på varje lager.

Överst på sidan

Aktivera ett eller flera lager

Att göra ett lager aktivt är ett snabbt sätt att koppla former till lagret när du lägger till dem på sidan. Om en form inte redan är tilldelad till ett lager, kopplas formen automatiskt till det aktiva lagret när du lägger till det.

Om du till exempel vill lägga till elektriska kabel former i en ritning över en kontorslayout kan du göra det elektriska lagret aktivt. Alla former som du lägger till från sedan kopplas till det elektriska lagret. När du är redo att lägga till fönster kan du ange att vägg lagret är det aktiva lagret.

Du kan ange fler än ett aktivt lager. Former som du lägger till på sidan kopplas automatiskt till alla aktiva lager.

 1. Klicka på lageri gruppen redigering på fliken Start och välj lager egenskaper.

 2. Markera kryss rutan i den aktiva kolumnen för varje lager som du vill aktivera i dialog rutan lager egenskaper .

  Lagret eller lagren är aktiva för den aktuella sidan.

Obs!: Det går inte att aktivera ett lager som är låst för redigering.

Överst på sidan

Byta namn på ett lager

 1. Klicka på lageri gruppen redigering på fliken Start och välj lager egenskaper.

 2. I dialog rutan lager egenskaper väljer du det lager som du vill byta namn på och klickar sedan på Byt namn.

 3. Skriv ett nytt namn och klicka på OK två gånger.

Obs!: Lagrets namn ändras på den aktuella sidan. Formerna i lagret tas inte bort eller ändras inte.

Överst på sidan

Ta bort ett lager

 1. Klicka på lageri gruppen redigering på fliken Start och välj lager egenskaper.

 2. I dialog rutan lager egenskaper kontrollerar du om det finns några former kopplade till lagret.

 3. Om det finns former på ett lager gör du följande för att koppla formerna till ett annat lager:

  1. Stäng dialog rutan lager egenskaper genom att klicka på OK.

  2. Markera de former som du vill tilldela om.

  3. Klicka på lageri gruppen redigering på fliken Start och välj tilldela till lager.

  4. I dialog rutan lager klickar du på det lager som du vill tilldela formerna till.

  5. Klicka på OK.

 4. Klicka på lageri gruppen redigering och välj sedan lager egenskaper igen.

 5. I dialog rutan lager egenskaper väljer du det lager som du vill ta bort och klickar sedan på ta bort.

Tips: Om du vill ta bort alla oanvända lager markerar du ta bort icke refererade lageri dialog rutan lager egenskaper och klickar sedan på OK.

Överst på sidan

Visa eller dölja ett lager

 1. Klicka på lageri gruppen redigering på fliken Start och välj lager egenskaper.

 2. I dialog rutan lager egenskaper avmarkerar eller markerar du kryss rutan i kolumnen synlig för varje lager som du vill dölja eller Visa.

Överst på sidan

Mer information finns i

Låsa eller låsa upp ett lager

Använd lager för att ange egenskaper för flera former

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×