Lägga till ett lager

Använd lager för att ordna relaterade former på en ritningssida. Ett lager är en namngiven kategori med former. Genom att placera former på olika lager kan du selektivt visa, skriva ut, färglägga och låsa olika formkategorier, samt ange om det ska gå att fästa eller klistra mot former på ett lager.

När du till exempel ritar en kontorslayout kan väggar, dörrar och fönster höra till ett lager, elektriska uttag till ett annat lager och möbler till ett tredje lager. När du arbetar med former i elsystemet kan du låsa de andra lagren för att undvika att av misstag flytta väggarna eller möblerna.

Varje sida i en ritning kan ha sin egen uppsättning lager.

Vad vill du göra?

Lägga till ett lager

Tilldela en form till ett lager

Aktivera ett eller flera lager

Byta namn på ett lager

Ta bort ett lager

Visa eller dölja ett lager

Lägga till ett lager

Du kan lägga till nya lager för egna formkategorier och sedan tilldela former till dessa lager:

 1. Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Lager och välj Egenskaper för lager.

 2. Klicka på Nytt i dialogrutan Egenskaper för lager.

 3. Skriv ett namn på lagret och klicka sedan på OK.

 4. Gå till den rad som motsvarar ditt nya lager och markera kryssrutorna i varje kolumn för egenskaper som du vill ha för lagret, om de inte redan är markerade.

  Meddelanden: 

  • När du skapar ett nytt lager läggs det bara till på den aktuella sidan, inte på alla sidor i filen.

  • På samma sätt måste du definiera lager när du skapar en ny sida. Den nya sidan ärver inga lager från den föregående sidan.

  • Men om du kopierar en form som hör till ett lager från en sida till en annan, vare sig det sker i samma ritning eller mellan ritningar, läggs lagret till på den nya sidan. Om det redan finns ett lager med samma namn på sidan läggs formen till i det befintliga lagret.

Överst på sidan

Tilldela en form till ett lager

En form kan kopplas till flera lager eller inga. Många former har redan lager, vilket betyder att lagret eller lagren automatiskt läggs till på sidan när du släpper formerna på sidan.

 1. Markera formen.

 2. Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Lager och välj Tilldela till lager.

 3. Klicka på det lager som du vill tilldela formen i dialogrutan Lager.

Obs!: Du kan tilldela en form till flera lager samtidigt genom att hålla ned CTRL och klicka på vart och ett av de önskade lagren.

Överst på sidan

Aktivera ett eller flera lager

Genom att göra ett lager aktivt kan du snabbt koppla formerna till lagren när du lägger till dem på sidan. Om en form inte redan kopplats till ett lager kopplas formen automatiskt till det aktiva lagret när du lägger till den.

Om du till exempel ska lägga till former för elektriska ledningar i en kontorslayout kan du aktivera det elektriska lagret. Alla former som du lägger till på sidan därefter kopplas till det elektriska lagret. När du vill börja lägga till fönster kan du ange vägglagret som aktivt lager.

Flera lager kan vara aktiva samtidigt. I så fall kopplas de former som läggs till på sidan till alla aktiva lager.

 1. Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Lager och välj Egenskaper för lager.

 2. Markera kryssrutan i kolumnen Aktiv i dialogrutan Egenskaper för lager för de lager som du vill aktivera.

  Lagret eller lagren är aktiva för den aktuella sidan.

Obs!: Du kan inte aktivera ett lager som är låst för redigering.

Överst på sidan

Byta namn på ett lager

 1. Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Lager och välj Egenskaper för lager.

 2. Markera lagret vars namn du vill ändra i dialogrutan Egenskaper för lager och klicka sedan på Byt namn.

 3. Skriv ett nytt namn och klicka sedan på OK två gånger.

Obs!: Lagrets namn ändras på den aktuella sidan. Inga former i lagret tas bort eller ändras.

Överst på sidan

Ta bort ett lager

 1. Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Lager och välj Egenskaper för lager.

 2. Kontrollera om några former är kopplade till lagret i dialogrutan Egenskaper för lager.

 3. Om det finns former i ett lager gör du följande om du vill koppla formerna till ett annat lager:

  1. Klicka på OK så att dialogrutan Egenskaper för lager stängs.

  2. Markera formerna som du vill tilldela ett annat lager.

  3. Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Lager och välj Egenskaper för lager.

  4. Klicka på det lager som du vill tilldela formerna i dialogrutan Lager.

  5. Klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Lager i gruppen Redigering och välj sedan Egenskaper för lager igen.

 5. Markera det lager du vill ta bort i dialogrutan Egenskaper för lager och klicka sedan på Ta bort.

Tips: Du kan ta bort alla lager som inte används genom att markera Ta bort oanvända lager i dialogrutan Egenskaper för lager och sedan klicka på OK.

Överst på sidan

Visa eller dölja ett lager

 1. Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Lager och välj Egenskaper för lager.

 1. I dialogrutan Egenskaper för lager markerar eller avmarkerar du kryssrutan i kolumnen Synligt för varje lager du vill visa eller dölja.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×