Lägga till ett index i en SharePoint-kolumn

Lägga till ett index i en SharePoint-kolumn

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Lägga till ett index i en kolumn ökar prestanda när du använder filter. Du kan lägga till index på upp till 20 kolumner i en lista eller ett bibliotek. Du kan lägga till upp till 20 index per lista eller ett bibliotek, bör du index till endast lägga till de vanligaste kolumnerna. Index lägga till information i data.

Om du har överskridit det Tröskelvärde för listvy och blockerats kan associerar du fortfarande normalt index med kolumner när du har färre än 20 000 objekt i listan eller biblioteket. Du kan manuellt lägga till ett index i SharePoint Online på en lista med valfri storlek.

Skapa ett enkelt eller sammansatt index

Om du vill filtrera kolumndata i en lista eller ett bibliotek, finns i använda filtrering du vill ändra en SharePoint-vy.

Obs vilka kolumner som används oftast används över olika vyer för att filtrera för att välja vilka kolumner som ska indexeras.

Viktigt!: Skapa ett index måste du ha åtkomst till alla objekt i listan så att det är möjligt blockeras från att skapa ett index för en kolumn om hela listan överskrider Tröskelvärde för listvy. Om detta händer sorteringsåtgärd under Dagligt tidsintervalleller kontakta administratören.

 1. Klicka på namnet på listan eller biblioteket i det vänstra navigeringsfältet klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar eller Webbplatsåtgärder, klicka på Webbplatsinnehåll eller Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på listan eller biblioteket.

  Menyn Inställningar med Webbplatsinnehåll markerat
  Komma åt webbplatsens innehåll i SharePoint Online, 2016 eller 2013
  Visa allt webbplatsinnehåll på menyn Webbplatsåtgärder
  Komma åt webbplatsens innehåll i SharePoint 2010

 2. Gör något av följande:

  För SharePoint Online klickar du på Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. och sedan på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek.

  Menyn Inställningar med Listinställningar markerat

  I SharePoint 2016, 2013 eller 2010 klickar du på listan eller biblioteket, och sedan Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i menyfliksområdet.

  Listinställningar i menyfliksområdet
 3. Rulla ned till avsnittet kolumner.

  Viktigt!:  Även om du kan indexera en uppslagskolumn för att förbättra prestanda fungerar det inte att använda en indexerad uppslagskolumn för att hindra att tröskelvärdet för listvyn överskrids. Använd en annan typ av kolumn som primärt eller sekundärt index.

 4. Klicka på Indexerade kolumner.

  Indexerade kolumner länka på inställningssidan lista eller ett bibliotek
 5. På sidan Indexerade kolumner klickar du på Skapa ett nytt index.

  Indexerade kolumner sida med skapa ett nytt index markerad
 6. Gör följande:

  1. Om du vill skapa ett enkelt index markerar du en kolumn som inte är en uppslagskolumn under Primär kolumn för detta index i avsnittet Primär kolumn.

  2. Om du vill skapa ett sammansatt index, väljer du en uppslagskolumn som primär kolumn för detta index. Använda en annan kolumn som inte är en uppslagskolumn i avsnittet Sekundär kolumn under sekundär kolumn för detta index.

   Meddelanden: 

   • Se till att markera en kolumn som stöds ska indexeras

   • Om du lägger till ett index för att undvika felmeddelandet tröskelvärde för listvy, kontrollerar du att fältet används inte är ett uppslagsfält. Se stöds kolumn att fastställa vilka fälttyper är uppslagsfält.

   Redigera indexsida med markerad i nedrullningsbara listrutan kolumn
  3. Klicka på Skapa.

  Idéer om hur du planerar dina bibliotek från början, finns i Introduktion till bibliotek

Kolumnerna som stöds och som inte stöds för indexering

Kolumntyper som stöds

 • Enskild rad med text

 • Val (enskilt värde)

 • Tal

 • Valuta

 • Datum och tid

 • Person eller grupp (enskilt värde) (uppslag)

 • Hanterade Metadata (uppslag)

 • Ja/Nej

 • Uppslag (uppslag)

Kolumntyper som inte stöds

 • Flera rader med text

 • Val (flera värden)

 • Beräknade

 • Hyperlänk eller bild

 • Anpassade kolumner

 • Person eller grupp (flera värden) (uppslag)

 • Externa data

Metadatanavigering och -filtrering är aktiverat som standard på de flesta SharePoint-webbplatser. Även om metadatanavigering inte har konfigurerats för en särskild lista eller bibliotek arbetar metadatanavigering och -filtrering fortfarande i bakgrunden för att förbättra prestanda för vyer. Funktionen Metadatanavigering och -filtrering kan automatiskt välja bästa index varje gång en vy läses in. När du läser in nya vyer, använder filter för vyer, rensar filter eller använder en sortering för ett fält avgör frågeoptimering det bästa sättet att skicka frågor till databasen.

Om en användare skapar eller läser in en vy som inte kan använda ett index för att skicka en fråga till listan konstrueras och körs en reservfråga av funktionen för metadatanavigering och metadatafiltrering. En reservfråga är en något annorlunda version av den ursprungliga användarfrågan som visar en delmängd av de begärda objekten, eftersom frågan endast skickas till en del av listan i stället för hela listan. Syftet med reservfrågan är att ge ett användbart resultat även i en situation där ursprungsfrågan har blockerats på grund av att en stor lista har begränsats. Upp till 1 250 av de senaste objekten visas, beroende på när listobjekten har lagts till i listan. I vissa fall kan det hända att reservfrågan returnerar noll resultat om inga objekt i den del av listan som frågan skickas till innehåller resultat som matchar den ursprungliga frågan.

Mer information finns i Konfigurera metadatanavigering för en lista eller ett bibliotek.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×