Lägga till ett e-postkonto med avancerad installation

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du behöver uppdatera inställningarna för e-postkontot eller konfigurera ditt e-postkonto i Outlook manuellt kan du göra följande.

Uppdatera e-postinställningarna i Outlook för Windows

Ibland behöver du ändra inställningarna för e-postkonton. Om du har ett nytt lösen ord och din e-postleverantör har bett om att ändra inställningar, eller om du har problem med att skicka och ta emot e-post, kan du ändra inställningarna för e-postkonton.

 1. Öppna Outlook och välj Arkiv.

 2. Använd List rutan under konto information för att välja det konto du vill ändra.

 3. Välj konto inställningar.
  Du kan ändra flera olika typer av konto inställningar i Outlook.

 4. Välj den typ av information som du vill ändra.

  • Med konto inställningar kan du lägga till eller ta bort konton, ändra Server inställningar och mycket mer.

  • Med konto namn och synkroniseringsinställningar kan du uppdatera kontots eget namn och bestämma hur många dagar som du vill synkronisera med e-post.

  • Med Server inställningar kan du ändra inloggnings informationen, inklusive lösen ord, Server namn, port och autentiseringsinställningar.

  • Med ändra profil kan du byta till en ny profil.

  • Med Hantera profiler kan du lägga till eller ta bort profiler eller ändra profil inställningar.

 5. De vanligaste inställningarna som du ska ändra är Server inställningar.
  Välj Server inställningar för att ändra ditt användar namn, lösen ord och Server inställningar.

 6. Välj antingen inkommande e-post eller utgående e-post för att ändra en mängd Server inställningar. Här kan du också uppdatera ditt e-postlösenord (när du har ändrat lösen ordet till din e-postleverantör).

 7. När du är klar med inställningarna för uppdatering väljer du Nästa > klar.

Använda avancerade inställningar för att lägga till ett POP-eller IMAP-e-postkonto i Outlook för Windows

Om du behöver ange specifika värden för inkommande och utgående Server namn, port nummer eller SSL-inställningar kan du använda Outlooks avancerade inställnings alternativ. Du kan använda dessa instruktioner för att lägga till ett POP-eller IMAP-konto i Outlook.

 1. Öppna Outlook och välj Arkiv > Lägg till konto.

 2. På nästa skärm anger du din e-postadress, väljer Avancerade alternativoch markerar sedan kryss rutan för att jag ska konfigurera mitt konto manuellt och välja Anslut.

 3. Välj din kontotyp. Vanligt vis när du behöver använda det här alternativet väljer du IMAP.

 4. Fönstret konto inställningar bör vara ifyllt med de flesta konto inställningar du behöver. Men om du behöver leta upp dina inställningar kan du läsa avsnittet Inställningar för pop-och IMAP-konto . Ange inställningar för inkommande och utgående Server och välj sedan Nästa.

 5. Ange ditt lösen ord och välj sedan Anslut.

Använda avancerade inställningar för att lägga till ett MAPI-e-postkonto från tredje part i Outlook för Windows

Om du använder en extern MAPI-leverantör laddar du ned och konfigurerar programmet MAPI e-postleverantör som föreslaget av leverantören.

 1. Öppna Outlook och välj fil _GT_ Lägg till konto.

 2. På nästa skärm anger du din e-postadress, väljer Avancerade alternativ, markerar rutan för jag vill Konfigurera mitt konto manuelltoch väljer Anslut.

 3. Välj övrigtpå skärmen Avancerade inställningar .

 4. Välj vilken typ av server du vill ansluta till från listan på den andra skärmen.
   Obs! Det andra alternativet och din kontotyp under den visas bara om du har installerat och konfigurerat MAPI-leverantören korrekt.

 5. Klicka på Anslut.

 6. Program varan från tredje part som är installerad på datorn bör starta.

 7. Slutför konto konfigurationen genom att följa MAPI-leverantörens instruktioner.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×