Lägga till en XML-webbtjänst som en datakälla

En webbtjänst är ett specialiserat program som kan publiceras på Internet och användas som en komponent på en webbsida. En webbtjänst utför en särskilt åtgärd, där information begärs av klientdatorn och returneras av webbtjänsten i form av XML. Några vanliga exempel på XML-webbtjänster är valutaomvandlare, amorteringskalkylatorer och aktiekursrapporter.

Artikelinnehåll

Vad är en webbtjänst?

Lägga till en XML-webbtjänst i datakällbiblioteket

Skapa en datavy av XML-webbtjänstens datakälla

Vad är en webbtjänst?

XML-webbtjänster baseras på SOAP, ett standardbaserat protokoll som används för att skicka och ta emot information i XML-format i ett datornätverk. Alla webbtjänster inkluderar en WSDL-fil (Web Service Description Language) som innehåller information om XML-webbtjänsten och dess funktioner. Webbtjänstprovidrar kan registrera sina webbtjänster med hjälp av UDDI (Universal Description Discovery and Integration), en specifikation för publicering och lokalisering av information om webbtjänster. Intresserade användare kan söka i UDDI-registret för webbtjänster som de vill använda. När en webbtjänst lagts till för en webbplats visas informationen om webbtjänsten med hjälp av HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

En webbtjänst använder SOAP och WSDL för att kommunicera med webbläsaren

För att kunna lägga till en webbtjänst i datakällbiblioteket måste du känna till URL-adressen för webbtjänstens WSDL-beskrivning. Den här URL:en slutar ofta med antingen ?WSDL eller .wsdl. När du har tagit reda på URL:en för WSDL-beskrivningen kan du lägga till webbtjänsten i datakällbiblioteket.

Windows SharePoint Services 3.0 inkluderar webbtjänster för praktiskt taget alla aspekter av varje server, webbplats, lista, bibliotek, undersökning eller webbsida som baseras på Windows SharePoint Services 3.0. I följande avsnitt används webbtjänsten Webs. Den här webbtjänsten tillhandahåller metoder för att arbeta med SharePoint-webbplatser och -underwebbplatser. Du kan till exempel använda den här webbtjänsten för att fråga efter och visa rubrikerna och URL-adresserna för alla webbplatser i den aktuella webbplatssamlingen, rubrikerna och URL-adresserna för alla webbplatser direkt under den aktuella webbplatsen eller URL-adressen för den överordnade webbplatsen för angiven sidadress.

En länk med mer information om webbtjänster från Windows SharePoint Services 3.0 finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Lägga till en XML-webbtjänst i datakällbiblioteket

Det blir lättare att administrera och underhålla SharePoint-webbplatsen om du skapar en datavy över namnen och URL-adresserna för alla underwebbplatser i den aktuella webbplatssamlingen. Genom att ansluta till webbtjänsten Webs och använda webbtjänsten som en datakälla kan du snabbt hämta den här informationen och skapa en vy av den.

 1. Klicka på Anslut till en webbtjänst under XML-webbtjänst i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek.

  Om rubriken XML-webbtjänst är komprimerad klickar du på plustecknet (+) så att den visas.

 2. Ange URL:en för webbtjänsten i rutan Plats för tjänstbeskrivning på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla eller klicka på Bläddra och leta upp WSDL-filen.

  I det här exemplet skriver du http://serverns namn/_vti_bin/Webs.asmx?WSDL, där serverns namn är namnet på din SharePoint-server.

 3. Klicka på Anslut nu.

  När anslutningen har upprättats ändras knappen Anslut nu till Koppla från och de övriga alternativen på fliken blir tillgängliga.

 4. Listan Markera det datakommando som du vill konfigurera innehåller fyra alternativ. Kommandot Select hämtar information från webbtjänsten, som du sedan kan visa genom att skapa en datavy. Kommandona Insert, Update och Delete hämtar också information från webbtjänsten, som du sedan kan ändra genom att skapa ett dataformulär som antingen infogar, uppdaterar eller tar bort information i webbtjänsten.

  I det här exemplet klickar du på kommandot Select för att skapa en datavy av informationen som returneras av webbtjänsten.

 5. Under Anslutningsinformation för Select kan du se att tjänstens namn är Webs och att adressen är http://serverns namn/_vti_bin/Webs.asmx.

 6. Klicka på det programprotokoll i listan Port som du vill använda för att ansluta till webbtjänsten.

  Alternativen i den här listan motsvarar protokoll som är kompatibla med webbtjänsten och ändras beroende på vilken webbtjänst du använder.

  Fortsätt och klicka på WebsSoap.

 7. Klicka på den åtgärd i listan Åtgärd som du vill att webbtjänsten ska utföra. Alternativen i listan motsvarar åtgärder som kan utföras av den aktuella webbtjänsten.

  För webbtjänsten Webs som används i exemplet kan du välja att göra något av följande:

  • Om du vill visa rubrikerna och URL-adresserna för alla webbplatser i den aktuella webbplatssamlingen klickar du på GetWebCollection.

  • Om du vill visa samlingen med listmallsdefinitioner för den aktuella webbplatsen klickar du på GetWeb.

  • Om du vill visa egenskaperna för en webbplats (t.ex. namn, beskrivning och tema) klickar du på GetListTemplates.

  • Om du vill visa rubrikerna och URL-adresserna för alla webbplatser direkt under den aktuella webbplatsen klickar du på GetAllSubWebCollection.

  • Om du vill visa URL-adressen för den överordnade webbplatsen för angiven sidadress klickar du på WebURLFromPageURL.

  • Om du vill visa innehållstyperna som används för den aktuella webbplatsen klickar du på GetContentTypes.

   I det här exemplet klickar du på GetWebCollection.

 8. Listan Parametrar innehåller namnen på de parametrar som webbtjänsten kräver eller medger. Om du vill konfigurera ett fast värde eller ett standardvärde för en parameter klickar du på parametern och sedan på Ändra.

  Obligatoriska parametrar visas med en asterisk (*). Inga parametrar krävs för webbtjänsten Webs.

 9. Klicka på OK.

  XML-webbtjänsten visas i datakällbiblioteket.

  XML-webbtjänsten så som den visas i datakällbiblioteket

Överst på sidan

Skapa en datavy av XML-webbtjänstens datakälla

När du har lagt till en webbtjänst i datakällbiblioteket kan du skapa en datavy som visar informationen som hämtas från webbtjänsten genom att dra den till en sida.

När du drar en datakälla till en sida skapas en standardvy av informationen där de fem första fälten i datakällan visas på varje rad i en enkel tabell. Om de fem första fälten visas med tillhörande data, betyder det att datakällan är rätt konfigurerad.

Datavyer baseras på Microsofts ASP.NET 2.0-teknik. Om du vill skapa en datavy måste du utgå från en ASP.NET-sida (ASPX-fil).

 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 2. Klicka på Allmänt på fliken Sida i dialogrutan Nytt, klicka på ASPX och klicka på OK.

  En ny sida med en FORM-tagg öppnas.

  ASP.NET-formtagg

 3. Om datakällbiblioteket inte visas klickar du på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 4. Leta upp datakällan i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek, i vårt exempel Webs på din server, där din server motsvarar namnet på din server, och dra den till sidan.

  En datavy som innehåller alla rubrikerna och URL:erna för alla webbplatser i den aktuella webbplatssamlingen visas på sidan och åtgärdsfönstret Information om datakälla öppnas.

Mer information om datavyer finns i artikeln Skapa en datavy.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×