Lägga till en vattenstämpel som visas på varje sida

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office Publisher 2007 kan du efterlikna en halvgenomskinlig version av den vanliga vattenstämpeln genom att lägga till text eller bilder i sidornas bakgrund.

Vad vill du göra?

Lägga till en vattenstämpel med text

Lägga till en Bildvattenstämpel

Lägga till en vattenstämpel med WordArt

Lägga till en annan vattenstämpel i en uppsättning sidor

Lägga till text som vattenstämpel

Med den här enkla tekniken kan du lägga till ord som utkast eller exempel på sidorna i en publikation.

 1. Klicka på HuvudsidaVisa-menyn.

 2. Peka på namnet på den huvudsida du vill lägga till en vattenstämpel på i åtgärdsfönstret Redigera huvudsidor och klicka på Redigera.

 3. Klicka på Textrutan Bild av knapp i verktygsfältet objekt.

  Obs!: Om verktygsfältet Objekt inte är öppet klickar du på VerktygsfältVisa-menyn och klickar på Objekt.

 4. Klicka på huvudsidan om du vill skapa en textruta.

 5. Ange önskad text och markera den.

 6. Klicka på TeckenFormat-menyn.

 7. Klicka på pilen bredvid listan Färg i dialogrutan Teckensnitt och klicka på Fyllningseffekter.

 8. Klicka på en nyans av färgen som är minst 30 procent ljusare i dialogrutan Fyllningseffekter.

  Obs!: Du kan ändra färgen genom att klicka på pilen bredvid Grundfärg och sedan välja något av färgalternativen.

  Tips: Om du vill efterlikna en vanlig vattenstämpel markerar du Relief eller Graverad under Effekter i dialogrutan Teckensnitt.

 9. Om du vill återgå till en sida i förgrunden, klickar du åter på Stäng bakgrundsvy i verktygsfältet Redigera huvudsidor.

Överst på sidan

Lägga till en bild som vattenstämpel

Bilder, både små och helsides, kan vara effektfulla bakgrunder för text om textfärgen skiljer sig markant från färgerna på bilden. Du kan använda en bild, ett ClipArt-objekt eller något annat, till exempel en företagslogotyp. Du börjar med att lägga till en ram på sidan. Därefter infogar du bilden i ramen. Till sist formaterar du bilden.

Skapa ramen

 1. Klicka på HuvudsidaVisa-menyn.

 2. Peka på namnet på den huvudsida du vill lägga till en vattenstämpel på i åtgärdsfönstret Redigera huvudsidor och klicka på Redigera.

 3. Klicka på Bildram Bild av knapp i verktygsfältet objekt och klicka sedan på Tom bildram Bild av knapp .

  Obs!: Om verktygsfältet Objekt inte är öppet klickar du på VerktygsfältVisa-menyn och klickar på Objekt.

 4. Klicka på den plats i publikationen där du vill ha bilden och dra i justeringshandtaget för den tomma bildramen tills du har fått fram önskad storlek.

  Måtten på den ruta du skapar bestämmer bildens längsta sida. Den bild du infogar i bildramen förminskas eller förstoras så att den längsta sidan passar ihop med bildramens kant.

Lägga till ramen

När du vill lägga till bilden gör du något av följande:

Infoga ClipArt

 1. Högerklicka i den tomma bildramen, peka på Ändra bild och klicka på ClipArt.

 2. Ange en sökterm i rutan Sök efter i åtgärdsfönstret ClipArt och klicka på Sök.

 3. Klicka på något av de klipp som visas för att infoga det i publikationen.

Infoga en bild från en fil på datorn

 1. Högerklicka i den tomma bildramen, peka på Ändra bild och klicka på Från fil.

 2. Leta upp mappen som innehåller den bild som du vill infoga i dialogrutan Infoga bild och klicka på bilden för att markera den.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill bädda in bilden klickar du på Infoga.

  • Om du vill länka bilden till bildfilen på hårddisken klickar du på pilen bredvid Infoga och klickar på Länka till fil.

Infoga en bild från en skanner eller kamera

 1. Högerklicka i den tomma bildramen, peka på Ändra bild och markera den enhet du vill använda (om du har flera enheter kopplade till datorn).

 2. Gör något av följande:

  • Om du har valt en skanner och du vill använda standardinställningarna för bildinläsning klickar du på Webbkvalitet (för bilder som ska visas på skärmen) eller på Utskriftskvalitet (för bilder som ska skrivas ut) och klickar sedan på Infoga för att läsa in bilden.

   Obs!: Om knappen Infoga inte är tillgänglig kan det bero på att skannerprogramvaran inte stöder automatisk inläsning. Klicka på Anpassad infogning i stället.

  • Om du inte använder en skanner (utan till exempel en digitalkamera), eller om du vill anpassa inställningarna innan du skannar in bilden, klickar du på Anpassad infogning och följer instruktionerna för den enhet du använder.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill bädda in bilden klickar du på Infoga.

  • Om du vill länka bilden till bildfilen på hårddisken klickar du på pilen bredvid Infoga och klickar på Länka till fil.

Formatera bilden

Om du vill göra bilden mindre framträdande så att den inte stjäl uppmärksamhet från objekten på publikationssidorna kan du justera färgerna på bilden.

 1. Högerklicka på bilden och klicka på Formatera bild på snabbmenyn.

 2. Klicka på fliken Bild och gör sedan något av följande:

  • Blekt    Om du enhetligt vill göra alla färger svagare klickar du på Blekt i listan Färg under Bildkontroll.

  • Gråskala    Om du vill att bilden ska gå i gråskala klickar du på Gråskala i listan Färg under Bildkontroll.

  • Enskild färg    Om du vill att bilden ska ha olika nyanser av en enskild färg klickar du på Ändra färg under Bildkontroll, klickar på pilen bredvid Färg i dialogrutan Ändra färgoch gör något av följande:

   • Om du vill använda någon av färgerna i det aktuella färgschemat klickar du på den färg du vill ha.

   • Om du vill använda en nyans eller nyans klickar du på Fyllningseffekter, markerar de alternativ du vill använda och klickar på OK.

   • Om du vill se fler färgalternativ klickar du på Fler färger, markerar önskade alternativ och klickar på OK.

    Obs!: Om dekorfärger används i publikationen är Fler färger inte tillgängligt.

Om du vill återgå till en sida i förgrunden, klickar du åter på Stäng bakgrundsvy i verktygsfältet Redigera huvudsidor.

Överst på sidan

Lägga till WordArt som vattenstämpel

Att lägga till WordArt som vattenstämpel går till på ungefär samma sätt som att lägga till text som vattenstämpel i publikationen.

 1. Klicka på HuvudsidaVisa-menyn.

 2. Peka på namnet på den huvudsida du vill lägga till en vattenstämpel på i åtgärdsfönstret Redigera huvudsidor och klicka på Redigera.

 3. Klicka på Infoga WordArt Bild av knapp i verktygsfältet objekt.

  Obs!: Om verktygsfältet Objekt inte är öppet klickar du på VerktygsfältVisa-menyn och klickar på Objekt.

 4. Markera önskat WordArt-format och klicka på OK.

 5. Skriv och formatera önskad text i dialogrutan Redigera WordArt-text och klicka på OK.

 6. Klicka på Formatera WordArt Bild av knapp verktygsfältet WordArt och klicka sedan på fliken färger och linjer.

 7. Markera de färger du vill använda och öka genomskinligheten till minst 70 procent.

 8. Om du vill återgå till en sida i förgrunden, klickar du åter på Stäng bakgrundsvy i verktygsfältet Redigera huvudsidor.

Överst på sidan

Lägga till en annan vattenstämpel på en viss siduppsättning

När publikationen bara har en huvudsida och du lägger till en vattenstämpel på den visas vattenstämpel på alla sidor i publikationen. Om du vill lägga till en vattenstämpel bara på vissa sidor placerar du texten eller bilden på publikationssidan i stället för på huvudsidan och flyttar bak bilden eller textrutan.

Om du vill lägga till en annan vattenstämpel på vissa sidor, till exempel en boksignatur eller i ett kapitel, kan du skapa andra huvudsidor, infoga rätt vattenstämpel på varje huvudsida och använda olika huvudsidor för olika sidor i publikationen. Det går också att lägga till en vattenstämpel på en tvåsidig huvudsida.

Du hittar länkar till mer information om huvudsidor i avsnittet Se även.

Tips: Om en vattenstämpel placeras bakom andra objekt på sidan kanske objekten som döljer den blir ogenomskinliga. Om du vill göra ett ogenomskinligt objekt transparent klickar du på objektet för att markera det (om objektet är en tabell markerar du hela tabellen) och trycker på CTRL+T. Om objektet är ogenomskinligt blir det transparent, om det redan är transparent blir det vitt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×