Formatering

Lägga till en vattenstämpel i Excel

Lägga till en vattenstämpel i Excel

Microsoft Excel har ingen inbyggd vattenstämpelfunktion. Du kan dock simulera en vattenstämpel på några olika sätt. I det här avsnittet diskuterar vi hur du skapar vattenstämplar med bilder, till exempel en företagslogotyp, och hur du använder en bild som bakgrund i ett kalkylblad.

Det går inte att skapa textvattenstämplar i Excel. Vattenstämplar i Excel stöder inte heller processer såsom att klistra in ett textblock från Microsoft Word som en textvattenstämpel. Skapa texten som du vill använda som vattenstämpel i en egen bild i ett standardbildformat såsom PNG, JPG eller BMP och importera den i Excel-kalkylbladets sidhuvud. Du kan sedan använda bilden som vattenstämpel i Excel-kalkylblad hur många gånger du vill.

 1. Använd ditt önskade grafikprogram, till exempel Microsoft Paint, för att skapa bildfilen med texten du vill använda som vattenstämpel.

 2. Klicka på Infoga > Sidhuvud och sidfot i Excel. Ändringar i Sidlayoutvy i Excel.

  Visar knappen Sidhuvud/​​sidfot på fliken Infoga.

 3. Fliken Design visas under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

  Nyheter i verktygsfältet Design i Excel

 4. Sidhuvudet visas i tre delar direkt ovanför rad 1 i kalkylbladet.

  Visar rubriken ovanför rad 1.

 5. Klicka i sidhuvudets vänstra, mittersta eller högra del. Klicka på Bild i menyfliksområdet Design.

  Visar knappen Bild på menyfliken Design.

 6. Klicka på Bläddra i dialogrutan. Bläddra till bilden som du vill använda och dubbelklicka på den. I sidhuvudet visas &[Bild]. Det betyder att det finns en bild i sidhuvudet.

  Bild som infogats i rubrik

 7. Tryck på Tabb eller klicka någonstans utanför sidhuvudet. Vattenstämpeln med företagets logotyp visas i det aktuella kalkylbladet. När du skapar data på en ny sida i samma kalkylblad visas vattenstämpeln på den nya sidan.

  Företagets logotyp

  Meddelanden: 

  • Du kan ändra vattenstämpelns storlek när du har importerat den i Excel. Klicka på markören framför ”&” i &[Bild] i läget Sidlayout. Klicka på Formatera bild i menyfliksområdet Design. Använd fliken Storlek om du vill ändra vattenstämpelbildens storlek i kalkylbladet. Andra vattenstämpelinställningar finns i avsnittet Redigera grafikegenskaper för vattenstämplar.

  • Vattenstämpeln visas endast i vyn Sidlayout eller i Förhandsgranskning. Vattenstämpeln visas också bara på det aktuella kalkylbladet. Du lägger till en vattenstämpel i varje kalkylblad i en arbetsbok.

När du delar utskrifter av ett kalkylblad och vill att andra ska veta att det inte är den slutgiltiga versionen kan du lägga till ordet "UTKAST" i bakgrunden på alla kalkylbladets utskrivna sidor.

Obs!: Vattenstämpeln visas endast i vyn Sidlayout eller i Förhandsgranskning. Vattenstämpeln visas också bara på det aktuella kalkylbladet. Du lägger till en vattenstämpel i varje kalkylblad i en arbetsbok.

Utkast

 1. Högerklicka på den här länken (UTKAST), klicka på Spara bild som eller Spara mål som... och spara filen på datorn. Du kan använda den här provbilden som vattenstämpel.)

 2. Klicka på Infoga > Sidhuvud och sidfot i Excel. Ändringar i Sidlayoutvy i Excel.

  Visar knappen Sidhuvud/​​sidfot på fliken Infoga.

 3. Fliken Design visas under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

  Nyheter i verktygsfältet Design i Excel

 4. Sidhuvudet visas i tre delar direkt ovanför rad 1 i kalkylbladet.

  Visar rubriken ovanför rad 1.

 5. Klicka i sidhuvudets vänstra, mittersta eller högra del. Klicka på Bild i menyfliksområdet Design.

  Visar knappen Bild på menyfliken Design.

 6. Klicka på Bläddra i dialogrutan. Bläddra till bilden som du vill använda och dubbelklicka på den. I sidhuvudet visas &[Bild]. Det betyder att det finns en bild i sidhuvudet.

  Bild som infogats i rubrik

 7. Tryck på Tabb eller klicka någonstans utanför sidhuvudet. UTKAST-vattenstämpeln visas i det aktuella kalkylbladet. När du skapar data på en ny sida i samma kalkylblad visas vattenstämpeln på den nya sidan. Vattenstämpeln visas inte i andra kalkylblad i samma arbetsbok. Varje kalkylblad kräver en egen vattenstämpel.

  UTKAST-vattenstämpel

  Obs!: Du kan ändra vattenstämpelns storlek när du har importerat den i Excel. Klicka på markören framför ”&” i &[Bild] i läget Sidlayout. Klicka på Formatera bild i menyfliksområdet Design. Använd fliken Storlek om du vill ändra vattenstämpelbildens storlek i kalkylbladet. Andra vattenstämpelinställningar finns i avsnittet Redigera grafikegenskaper för vattenstämplar.

När du vill lyfta fram företagets varumärke i utskrifter av kalkylblad kan du lägga till en bild av företagets logotyp som en vattenstämpel på alla kalkylbladets utskrivna sidor.

Företagets logotyp

Obs!: Vattenstämpeln visas endast i vyn Sidlayout eller i Förhandsgranskning. Vattenstämpeln visas också bara på det aktuella kalkylbladet. Du lägger till en vattenstämpel i varje kalkylblad i en arbetsbok.

 1. Klicka på Infoga > Sidhuvud och sidfot i Excel. Ändringar i Sidlayoutvy i Excel.

  Visar knappen Sidhuvud/​​sidfot på fliken Infoga.

 2. Fliken Design visas under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

  Nyheter i verktygsfältet Design i Excel

 3. Sidhuvudet visas i tre delar direkt ovanför rad 1 i kalkylbladet.

  Visar rubriken ovanför rad 1.

 4. Klicka i sidhuvudets vänstra, mittersta eller högra del. Klicka på Bild i menyfliksområdet Design.

  Visar knappen Bild på menyfliken Design.

 5. Klicka på Bläddra i dialogrutan. Bläddra till bilden som du vill använda och dubbelklicka på den. I sidhuvudet visas &[Bild]. Det betyder att det finns en bild i sidhuvudet.

  Bild som infogats i rubrik

 6. Tryck på Tabb eller klicka någonstans utanför sidhuvudet. Vattenstämpeln med företagets logotyp visas i det aktuella kalkylbladet. När du skapar data på en ny sida i samma kalkylblad visas vattenstämpeln på den nya sidan.

  Företagets logotyp

  Obs!: Du kan ändra vattenstämpelns storlek när du har importerat den i Excel. Klicka på markören framför ”&” i &[Bild] i läget Sidlayout. Klicka på Formatera bild i menyfliksområdet Design. Använd fliken Storlek om du vill ändra vattenstämpelbildens storlek i kalkylbladet. Andra vattenstämpelinställningar finns i avsnittet Redigera grafikegenskaper för vattenstämplar.

När du vill att andra ska veta att kalkylbladet innehåller känslig information som inte ska delas kan du lägga till ordet "KONFIDENTIELLT" som en vattenstämpel på alla kalkylbladets utskrivna sidor.

Konfidentiellt

Obs!: Vattenstämpeln visas endast i vyn Sidlayout eller i Förhandsgranskning. Vattenstämpeln visas också bara på det aktuella kalkylbladet. Du lägger till en vattenstämpel i varje kalkylblad i en arbetsbok.

 1. Högerklicka på den här länken (KONFIDENTIELLT), klicka på Spara bild som eller Spara mål som... och spara filen på datorn. Använd den här bilden som vattenstämpel.

 2. Klicka på Infoga > Sidhuvud och sidfot i Excel. Ändringar i Sidlayoutvy i Excel.

  Visar knappen Sidhuvud/​​sidfot på fliken Infoga.

 3. Fliken Design visas under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

  Nyheter i verktygsfältet Design i Excel

 4. Sidhuvudet visas i tre delar direkt ovanför rad 1 i kalkylbladet.

  Visar rubriken ovanför rad 1.

 5. Klicka i sidhuvudets vänstra, mittersta eller högra del. Klicka på Bild i menyfliksområdet Design.

  Visar knappen Bild på menyfliken Design.

 6. Klicka på Bläddra i dialogrutan. Bläddra till bilden som du vill använda och dubbelklicka på den. I sidhuvudet visas &[Bild]. Det betyder att det finns en bild i sidhuvudet.

  Bild som infogats i rubrik

 7. Tryck på Tabb eller klicka någonstans utanför sidhuvudet. KONFIDENTIELLT-vattenstämpeln visas i det aktuella kalkylbladet. När du skapar data på en ny sida i samma kalkylblad visas vattenstämpeln på den nya sidan.

  KONFIDENTIELLT-vattenstämpel

  Obs!: Du kan ändra vattenstämpelns storlek när du har importerat den i Excel. Klicka på markören framför ”&” i &[Bild] i läget Sidlayout. Klicka på Formatera bild i menyfliksområdet Design. Använd fliken Storlek om du vill ändra vattenstämpelbildens storlek i kalkylbladet. Andra vattenstämpelinställningar finns i avsnittet Redigera grafikegenskaper för vattenstämplar.

Bakgrundsbild

Du kan snabbt experimentera med bakgrunder för ditt Excel-kalkylblad. Till skillnad från vattenstämplar kan bakgrunder visas i kalkylbladets normalvy och visas inte i läget Sidlayout.

 1. Klicka på Sidlayout > Bakgrund.

 2. Klicka på Bläddra i dialogrutan.

 3. Markera filen du vill använda och klicka på Öppna.

  Bilden visas automatiskt på kalkylbladets bakgrund. Med den här funktionen infogas inte bakgrunden i kalkylbladets sidhuvud, vilket görs för vattenstämpeln.

  Meddelanden: 

  • Bakgrunden visas bara på det aktuella kalkylbladet. Om du vill använda en vattenstämpel i samma kalkylblad som bakgrunden visas vattenstämpeln över kalkylbladets bakgrund. Både bakgrunden och vattenstämpeln visas (om inte vattenstämpeln är lika stor som bakgrundsbilden).

  • Om bakgrunden inte ser ut som du vill klickar du på Sidlayout > Ta bort bakgrund.

Du kan ändra vissa grundläggande grafikinställningar för vattenstämplar – lodrät centrering av vattenstämpeln på sidan, inställning av ljusstyrka och kontrast och ändring av vattenstämpelns storlek eller skala på kalkylbladssidan. Ingen av de här inställningarna gäller för bakgrundsgrafik.

Så här definierar du grafikegenskaper för vattenstämplar och bakgrunder:

Centrering av vattenstämpeln

 1. Klicka på Infoga > Sidhuvud och sidfot i Excel. Ändringar i Sidlayoutvy i Excel.

  Visar knappen Sidhuvud/​​sidfot på fliken Infoga.

 2. Fliken Design visas under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

  Nyheter i verktygsfältet Design i Excel

 3. Sidhuvudet visas i tre delar direkt ovanför rad 1 i kalkylbladet. Vattenstämpeln visas i kalkylbladet.

  Visar rubriken ovanför rad 1.

 4. Centrera vattenstämpeln mellan sidans över- och nederdel genom att markera sidhuvudet och kontrollera att markören står framför "&" i &[Bild]. Tryck på Retur så många gånger som det krävs för att få den lodräta justering som du vill ha. Det går inte att justera vattenstämpeln till vänster eller höger.

  Placera markören i sidhuvudet så här

Ställa in vattenstämpelns ljusstyrka och kontrast

 1. Välj sidhuvudet i Sidlayoutvy och kontrollera att markören är framför ”&” i &[Bild].

 2. Klicka på fliken Design > Formatera bild under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

  Formatera bakgrund i Excel

 3. På fliken Bild under Bildkontroll väljer du Blekt i rutan Färg. Då ställs nivån för Ljusstyrka till 85 % och Kontrast till 15 %. Du kan justera ljusstyrka och kontrast till den nivå som du föredrar. Se till att bilden blir balanserad genom att summan av de två nivåerna är 100 % (till exempel 80 % och 20 % eller 67 % och 33 %).

 4. Klicka på fliken Design > Formatera bild under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

Ändra vattenstämpelns storlek eller skala

 1. Välj sidhuvudet och kontrollera att markören är framför ”&” i &[Bild].

  Placera markören i sidhuvudet så här

 2. Klicka på fliken Design > Formatera bild under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

  Formatera bakgrund i Excel

 3. På fliken Storlek kan du ändra storlek på bilden genom att ändra värdena i rutorna Höjd och Bredd. Du ställer in skalan genom att markera eller avmarkera rutorna Lås bredd-höjd-förhållandet och Relativt originalbildens storlek.

Obs!: Vattenstämpeln visas endast i vyn Sidlayout eller i Förhandsgranskning i Excel. Vattenstämpeln visas också bara på det aktuella kalkylbladet. Du lägger till en vattenstämpel i varje kalkylblad i en arbetsbok.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×