Lägga till en uppslagskolumn för flera värden

Med en uppslagskolumn för flera värden kan du välja flera alternativ samtidigt i en alternativlista. Du kan till exempel tilldela varje uppgift flera personer i en spårningslista för uppgifter. Värdena i uppslagskolumnen hämtas från en befintlig kolumn i den aktuella listan eller från en befintlig kolumn i en annan lista.

Lägga till en uppslagskolumn för flera värden

  1. Högerklicka på en kolumnrubrik eller en cell i listan och klicka sedan på Lägg till kolumn.

  2. Ange ett namn för kolumnen under Namn och typ och klicka sedan på Uppslag (information som redan finns på platsen).

  3. Välj i listrutan Hämta information från under Ytterligare kolumninställningar den lista som innehåller de värden som ska ingå i uppslagskolumnen.

  4. Markera den kolumn som innehåller värdena från listrutan I den här kolumnen.

  5. Markera Tillåt flera värden.

  6. Ange andra inställningar som ska användas och klicka sedan på OK.

Om en uppslagskolumn för flera val ska användas vid visning av databladet klickar du på pilen för cellens nedrullningsbara lista och markerar eller avmarkerar kryssrutan för varje värde som ska läggas till eller tas bort för cellen.

Redigera alternativlistan i en uppslagskolumn för flera värden

Listan som uppslagskolumnen baseras på måste redigeras, eftersom alternativen i en uppslagskolumn för flera värden hämtas från en annan kolumn i den aktuella listan eller från en kolumn i en annan lista. Om uppslagskolumnen baseras på till exempel kolumnen Rubrik i listan Uppgifter måste du redigera listan Uppgifter för att ändra uppslagskolumnens värden.

Använda en uppslagskolumn för flera värden

Så här använder du en uppslagskolumn för flera värden:

  1. Klicka på pilen för den nedrullningsbara listan i den cell som ska redigeras.

  2. Markera eller avmarkera kryssrutan för varje alternativ som ska läggas till eller tas bort från cellen.

  3. Klicka på OK.

I cellen avgränsas de markerade alternativen med semikolon (”;”).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×