Diagram

Lägga till en trendlinje eller en linje med glidande medelvärde till ett diagram

Lägga till en trendlinje eller en linje med glidande medelvärde till ett diagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Visa prognosdata och datatrender i Excel genom att lägga till trendlinjer och lodlinjer i diagram.

Obs!: Följande gäller för Office 2013 och senare versioner. Letar du efter steg för Office 2010?

Lägga till en trendlinje

 1. Välj ett diagram.

 2. Välj en punkt i dataserien (t.ex. linjediagram, stapeldiagram eller liggande stapeldiagram).

 3. Högerklicka och välj Lägg till trendlinje.

Formatera en trendlinje

 1. Välj ett trendlinjealternativ för diagrammet i rutan Formatera trendlinje. Att formatera en trendlinje är att mäta data på statistiskt sätt:
  Trendlinjer

 2. Ange ett värde i fälten Framåt och Bakåt och gör en prognos för framtida data.

Lägga till lodlinjer

 1. Välj diagrammet där du vill lägga till lodlinjer.

 2. Välj Design > Lägg till diagramelement > Linjer > Lodlinjer.

Lägga till en trendlinje eller medellinje till ett diagram i Office 2010

 1. I ett ostaplat diagram eller 2D-, yt-, liggande stapel-, stående stapel-, linje-, börskurs-, punkt- eller bubbeldiagram klickar du på den dataserie där du vill lägga till en trendlinje eller ett glidande medelvärde, eller gör följande för att välja dataserien i en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Obs!: Om du markerar ett diagram som innehåller fler än en dataserie utan att markera en dataserie visas dialogrutan Lägg till trendlinje i Excel. I listrutan klickar du på den dataserie som du vill använda och klickar sedan på OK.

 3. Klicka på Trendlinje i gruppen Analys på fliken Layout.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 4. Gör något av följande:

  1. Klicka på ett fördefinierat trendlinjealternativ som du vill använda.

   Obs!: Då tillämpas en trendlinje utan att du kan välja specifika alternativ.

  2. Klicka på Fler alternativ för trendlinje och sedan på den typ av trendlinje som du vill använda under Trend/regressionstyp i kategorin Alternativ för trendlinje.

  Använd den här typen

  Om du vill skapa

  Linjär

  En linjär trendlinje genom att använda följande ekvation för att beräkna minsta kvadratpassningen för en linje:

  ekvation

  där m är lutningen och b är skärningspunkten.

  Logaritmisk

  En logaritmisk trendlinje genom att använda följande ekvation för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

  ekvation

  där c och b är konstanter och ln är den naturliga logaritmen.

  Polynom

  En polynom eller krökt trendlinje genom att använda följande ekvation för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

  ekvation

  där b och Variabel är konstanter.

  Potens

  En potenstrendlinje genom att använda följande ekvation för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

  ekvation

  där c och b är konstanter.

  Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt om dina data omfattar negativa värden eller nollvärden.

  Exponentiell

  En exponentiell trendlinje genom att använda följande ekvation för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

  ekvation

  där c och b är konstanter och e är basen för den naturliga logaritmen.

  Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt om dina data omfattar negativa värden eller nollvärden.

  Glidande medelvärde

  En trendlinje med glidande medelvärde genom att använda följande ekvation: ekvation

  Obs!: Antalet punkter i en trendlinje med glidande medelvärde motsvarar det totala antalet punkter i en serie minus det antal du anger för perioden.

  R-kvadratvärde

  En trendlinje som visar ett R-kvadratvärde i ett diagram genom att använda följande ekvation:

  ekvation

  Det här trendlinjealternativet finns på fliken Alternativ i dialogrutan Lägg till trendlinje eller Formatera trendlinje.

  Obs!: R-kvadratvärdet som du kan visa med en trendlinje är inte ett justerat R-kvadratvärde. För logaritmiska trendlinjer, potenstrendlinjer och exponentiella trendlinjer används en transformerad regressionsmodell i Excel.

  • Om du väljer Polynom anger du den högsta potensen för den oberoende variabeln i rutan Ordning.

  • Om du väljer Glidande medelvärde anger du det antal perioder som du vill använda för att beräkna det glidande medelvärdet i rutan Period.

  • Om du lägger till ett glidande medelvärde i ett punktdiagram baseras det glidande medelvärdet på ordningen av de x-värden som ritas i diagrammet. Du kanske måste sortera x-värdena innan du lägger till ett glidande medelvärde för att resultatet ska bli rätt.

  • Om du lägger till en trendlinje i ett linje-, stående stapel-, yt- eller liggande stapeldiagram beräknas trendlinjen utifrån antagandet att x-värdena är 1, 2, 3, 4, 5, 6 osv. Det här antagandet görs oavsett om x-värdena är numeriska eller text. Om du vill basera en trendlinje på numeriska x-värden ska du använda ett punktdiagram.

  • Trendlinjen får automatiskt ett namn, men du kan ändra det. I dialogrutan Formatera trendlinje går du till Trendlinjenamn i kategorin Alternativ för trendlinje, klickar på Anpassad och skriver ett namn i rutan Anpassad.

Tips: 

 • Du kan också skapa ett glidande medelvärde, som jämnar ut fluktuationer i data och visar mönstret eller trenden tydligare.

 • Om du ändrar en diagram- eller dataserie så att den inte längre kan hantera den associerade trendlinjen – till exempel genom att ändra diagramtyp till ett 3D-diagram eller genom att ändra vyn för en Pivotdiagramrapport eller kopplad Pivottabellrapport – visas inte trendlinjen i diagrammet längre.

 • För linjedata utan ett diagram kan du använda Autofyll eller någon av de statistiska funktionerna, till exempel EXPTREND() eller TREND(), för att skapa data för anpassade linjära eller exponentiella linjer.

 1. I ett ostaplat diagram eller 2D-, yt-, liggande stapel-, stående stapel-, linje-, börskurs-, punkt- eller bubbeldiagram klickar du på den trendlinje som du vill ändra, eller gör följande för att välja den i en lista med diagramelement.

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på Trendlinje i gruppen Analys på fliken Layout och sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Om du vill ändra färg-, format- eller skuggalternativen för trendlinjen klickar du på kategorin Linjefärg, Linjeformat eller Skuggning och väljer sedan de alternativ du vill använda.

 1. I ett ostaplat diagram eller 2D-, yt-, liggande stapel-, stående stapel-, linje-, börskurs-, punkt- eller bubbeldiagram klickar du på den trendlinje som du vill ändra, eller gör följande för att välja den i en lista med diagramelement.

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på Trendlinje i gruppen Analys på fliken Layout och sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Ange antalet perioder som du vill ska ingå i en prognos genom att klicka på ett antal i rutan Framåt eller Bakåt under Prognos.

 1. I ett ostaplat diagram eller 2D-, yt-, liggande stapel-, stående stapel-, linje-, börskurs-, punkt- eller bubbeldiagram klickar du på den trendlinje som du vill ändra, eller gör följande för att välja den i en lista med diagramelement.

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på Trendlinje i gruppen Analys på fliken Layout och sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Markera kryssrutan Ange skärning = och ange sedan värdet för punkten på den lodräta (värde)axeln där trendlinjen korsar axeln i rutan Ange skärning =.

  Obs!: Du kan bara göra det när du använder en exponentiell, linjär eller polynom trendlinje.

 1. I ett ostaplat diagram eller 2D-, yt-, liggande stapel-, stående stapel-, linje-, börskurs-, punkt- eller bubbeldiagram klickar du på den trendlinje som du vill ändra, eller gör följande för att välja den i en lista med diagramelement.

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på Trendlinje i gruppen Analys på fliken Layout och sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Visa trendlinjeekvationen i diagrammet genom att markera kryssrutan Visa ekvation i diagrammet.

  Obs!: Det går inte att visa trendlinjeekvationer för ett glidande medelvärde.

Tips: Trendlinjeekvationen avrundas för att göra den mer lättläst. Du kan dock ändra antalet siffror i en markerad trendlinjeetikett i rutan Decimaler på fliken Tal i dialogrutan Formatera trendlinjeetikett. (Fliken Format, gruppen Aktuell markering, knappen Formatera markering).

 1. I ett ostaplat diagram eller 2D-, yt-, liggande stapel-, stående stapel-, linje-, börskurs-, punkt- eller bubbeldiagram klickar du på den trendlinje som du vill visa R-kvadratvärde för, eller gör följande för att välja trendlinjen i en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på Trendlinje i gruppen Analys på fliken Layout och sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Välj Visa R-kvadratvärde i diagrammet på fliken Alternativ för trendlinje.

Obs!: Det går inte att visa ett R-kvadratvärde för ett glidande medelvärde.

 1. I ett ostaplat diagram eller 2D-, yt-, liggande stapel-, stående stapel-, linje-, börskurs-, punkt- eller bubbeldiagram klickar du på den trendlinje som du vill ta bort, eller gör följande för att välja trendlinjen i en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Gör något av följande:

  1. Klicka på Trendlinje i gruppen Analys på fliken Layout och sedan på Ingen.

   Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

  2. Tryck på Delete-tangenten.

Tips: Du kan också ta bort en trendlinje direkt efter att du lagt till den i diagrammet genom att klicka på Ångra Knappen Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst eller genom att trycka CTRL+Z.

Lägga till en trendlinje

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Välj den dataserie som du vill lägga till en trendlinje för i diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramdesign.

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkter i aktuell dataserie.

  Fliken Diagramdesign

 3. Klicka på Lägg till diagramelement på fliken Diagramdesign och klicka sedan på trendlinje.

  Lägga till en trendlinje

 4. Välj ett alternativ för trendlinje eller klicka på Fler alternativ för trendlinje.

  Alternativ för trendlinje

  Du kan välja mellan följande:

  • Exponentiell

  • Linjär

  • Logaritmisk

  • Polynom

  • Av/på

  • Glidande medelvärde

  Du kan också ge din trendlinje ett namn och välj prognoser alternativ.

Ta bort en trendlinje

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet med trendlinjen och klicka sedan på fliken Diagramdesign.

  Fliken Diagramdesign

 3. Klicka på Lägg till diagramelement, klicka på trendlinje och klicka sedan på Ingen.

  Ta bort trandline

  Du kan också markera trendlinjen och trycka på Delete.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Alternativ för trendlinje i Office

Skapa ett diagram från början till slut

Formatera element i ett diagram

Lägg till dataetiketter i ett diagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×