Lägga till en textplatshållare med anpassad ledtext

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Artikelinnehåll

Översikt över anpassad ledtext

Lägga till en textplatshållare och sedan lägga till anpassad ledtext

Lägga till anpassad fråga text i textplatshållare i standardlayouter

Översikt över anpassad ledtext

Om du har skapat mallar så att andra kan använda för att skapa nya presentationer kan du skriva över text i standard platshållare genom att lägga till anpassad ledtext. Anpassad ledtext kan beskriva eller ange den information som du vill att användare av mallen för att ange i platshållare för text.

Meddelanden: Det finns skillnader mellan hur du använder en textplatshållare och en textruta i bildbakgrundsvyn.

 • Om du vill att användarna av mallen ska ange en viss typ av information i platshållare lägger du till en textplatshållare inifrån bildbakgrundsvyn. Den anpassade ledtexten i en textplatshållare försvinner när användaren börjar skriva.

 • När du vill att din mall ska innehålla permanent och inte kan redigeras text, lägga till en textruta i bildbakgrundsvyn.

 • Om du lägger till en textruta i normalvyn är texten redigerbar av alla.

I certifikatmallen visas nedan författaren redigerad textplatshållare innehåller text som uppmanar användare att ange viss information, till exempel RETUR player namn här, Ange den buss namn här, RETUR datumet för den ceremonin här, och år.

Textplatshållare med anpassad ledtext

Alla fotbollslag kan använda det här prestationscertifikatet genom att enkelt anpassa texten i platshållarna. Fördelen med anpassad ledtext är att den omfattar anvisningar om vilken slags information som ska anges.

Viktigt!: Om du tillämpa en layout på en eller flera bilder i presentationen, och sedan gå tillbaka och lägga till eller ändra den anpassade ledtexten i layouten kan behålla du layout på bilderna. Mer information finns i Redigera och återanvända en bildlayout.

Överst på sidan

Lägga till en textplatshållare och sedan anpassad ledtext

Tips: När du skapar en mall kanske du vill lägga till en textplatshållare som inte är en av standardtextplatshållarna i en layout. För att göra detta lägger du först till den nya textplatshållaren och sedan den anpassade ledtexten.

 1. Klicka på Bildbakgrund i gruppen BakgrundsvyerVisa-menyn.

 2. I det vänstra fönstret med bildbakgrunderna och layouterna klickar du på den layout som du vill lägga till en textplatshållare och anpassad ledtext till.

 3. Klicka på Infoga platshållare i gruppen Layout för bildbakgrund på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på Text.

  Infoga en textruteplatshållare

 4. Klicka på muspekaren och dra för att rita textplatshållaren.

 5. Markera standardtexten i platshållaren och ersätt den sedan med din egen anpassade ledtext.

  Obs!: Om en oönskad punkt visas före den anpassade ledtexten klickar du på fliken Start och på nedpilen bredvid Punkter i gruppen Stycke och sedan på Inget.

 6. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Bildbakgrund.

Överst på sidan

Lägga till anpassad ledtext i textplatshållarna i standardlayouter

Inbyggda standardlayouter innehåller platshållare med standardtext som Klicka här för att ändra format eller Klicka här för att lägga till format på underrubrik. Så här anpassar du texten:

 1. I vyn Bildbakgrund klickar du på en standardtextplatshållare och ersätter sedan den befintliga texten med din egen anpassade ledtext.

 2. Om du vill återvända till normalvyn och visa den nya anpassade ledtexten klickar du på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på flikenBildbakgrund.

  Tips: När du går till normalvyn kan användarna av din mall klicka inuti platshållaren och ersätta instruktionstexten med sitt eget innehåll.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×