Lägga till en tabell på en webbsida

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill lägga till en tabell på en webbsida på en Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplats ska du använda HTML-redigeraren. Du kan använda HTML-redigeraren när du vill lägga till en tabell i en fältkontroll av typen Sidinnehåll eller i Webbdel Innehållsredigeraren.

Vad vill du göra?

Öppna HTML-redigeraren

Lägga till en tabell på en webbsida

Öppna HTML-redigeraren

Hur du ska öppna HTML-redigeraren beror på om du använder fältkontrollen Sidinnehåll eller webbdelen Innehållsredigeraren.

Öppna redigeraren i fältkontrollen Sidinnehåll

 1. Klicka på Visa verktygsfältet SidredigeringWebbplatsåtgärder-menyn på sidan där du vill lägga till tabellen.

 2. Klicka på Redigera sida i verktygsfältet Sidredigering.

 3. Klicka på Redigera innehåll i fältkontrollen Sidinnehåll för att starta HTML-redigeraren. Verktygsfältet HTML-redigeraren visas.

  Obs!: Vissa sidlayouter innehåller en fältkontroll av typen Sidinnehåll som visar HTML-redigeraren i en dialogruta och inte som inbäddad. Om så är fallet med sidlayouten som användes för att skapa sidan som du redigerar, öppnas HTML-redigeraren i ett nytt fönster när du klickar på Redigera innehåll.

Lägga till webbdelen Innehållsredigeraren på en sida

Om sidan som du vill lägga till en tabell på har stöd för webbdelar men inte innehåller webbdelen Innehållsredigeraren, kan du lägga till en så här:

 1. Välj vilket område på sidan som du vill lägga till webbdelen Innehållsredigeraren i, och klicka sedan på Lägg till en webbdel i det området. Dialogrutan Lägg till webbdelar öppnas.

 2. Dialogrutan Lägg till en webbdel visas, rulla ned till området Diverse, markera kryssrutan bredvid webbdelen Innehållsredigeraren och klicka sedan på Lägg till. Sidan uppdateras och visar webbdelen Innehållsredigeraren i det område som du har valt.

Öppna HTML-redigeraren i webbdelen Innehållsredigeraren

 1. Klicka på Redigera i verktygsfältet Innehållsredigeraren och sedan på Ändra delad webbdel. Åtgärdsfönstret Innehållsredigeraren öppnas.

 2. Klicka på RTF-redigerare i åtgärdsfönstret Innehållsredigeraren. Dialogrutan HTML-redigerare öppnas.

Överst på sidan

Lägga till en tabell på en webbsida

Med HTML-redigeraren kan infoga du en tabell genom att klicka på knappen Infoga tabell Bild av knapp . När du klickar på Infoga tabell öppnas ett nytt fönster där du kan välja följande Tabellegenskaper:

 • Storlek-egenskaper:

  • Rader      Använd den här egenskapen för att välja antal rader.

  • Kolumner      Använd den här egenskapen för att välja antal kolumner.

  • Ange dimensioner      Markera den här kryssrutan om du vill ändra tabellens bredd och höjd med hjälp av rutorna Bredd och Höjd. Avmarkera kryssrutan om du vill att tabellens mått ska hanteras av servern.

  • Bredd och Höjd     Om du markerat kryssrutan Ange dimensioner kan du använda egenskaperna Bredd och Höjd för att styra tabellens mått. Skriv ett tal i någon av rutorna Bredd eller Höjd och klicka sedan på pilen för att välja antingen bildpunkter eller procent. Om du till exempel vill ange att tabellen ska vara hälften så bred som sidan skriver du 50 i rutan Bredd och klickar sedan på procent i listan.

 • Format-egenskaper:

  • Använd fördefinierat tabellformat      Markera den här kryssrutan om du vill välja ett tabellformat i kombinationsrutan. Office SharePoint Server 2007 innehåller flera fördefinierade tabellformat som kan användas i en fältkontroll av typen Sidinnehåll, eller i webbdelen Innehållsredigeraren som finns på en sida som också innehåller fältkontrollen Sidinnehåll. Webbplatsanvändare som har behörigheten Design kan skapa egna tabellformat och lägga till dem i listan med fördefinierade tabellformat. Dessa anpassade tabellformat kan vara tillgängliga i både fältkontroller av typen Sidinnehåll och webbdelar av typen Innehållsredigeraren.

   Om du väljer ett tabellformat i listan visas en förhandsgranskning av formatet i rutan Exempel.

   Avmarkera kryssrutan Använd fördefinierat tabellformat om du vill stänga av alternativen i avsnittet Format. Ingen formatering tillämpas på tabellen.

  • Använd speciell formatering på      Varje fördefinierat tabellformat kan innehålla formatering som gäller rubrikraden, sista raden, första kolumnen och sista kolumnen. Använd dessa fyra rad- och kolumnalternativ om du vill ange speciell formatering för någon av dessa rader eller kolumner. Om du till exempel inte vill att rubrikraden ska formateras enligt det fördefinierade tabellformatet avmarkerar du kryssrutan Rubrikrad.

   Obs!: Dessa alternativ är endast tillgängliga om kryssrutan Använd fördefinierat tabellformat är markerad.

Du kan även ändra storlek, formatering och andra egenskaper för en tabell. Det bästa sättet att redigera en tabell är att använda Cellmenyn. Du öppnar Cellmenyn genom att klicka på pilen vid högerkanten av den cell du redigerar.

Cellmenyn finns följande kommandon:

 • Infoga rad ovanför      Det här kommandot infogar en rad ovanför den cell du redigerar.

 • Infoga rad under      Det här kommandot infogar en rad under den cell du redigerar.

 • Infoga kolumn till vänster      Det här kommandot infogar en kolumn till vänster om den cell du redigerar.

 • Infoga kolumn till höger      Det här kommandot infogar en kolumn till höger om den cell du redigerar.

 • Ta bort rad      Det här kommandot tar bort den rad som innehåller den cell du redigerar.

 • Ta bort kolumn      Det här kommandot tar bort den kolumn som innehåller den cell du redigerar.

 • Sammanfoga cell      Det här kommandot sammanfogar den cell du redigerar med cellen till höger, eller, i språk som läses från höger till vänster, cellen till vänster.

 • Dela cell      Det här kommandot delar den cell du redigerar och placerar markören i den vänstra av de resulterande cellerna.

 • Höjd och bredd      Det här kommandot öppnar en dialogruta där du kan ändra radhöjd och kolumnbredd för den rad och kolumn som innehåller den cell du redigerar.

 • Redigera tabell      Det här kommandot öppnar en dialogruta där du kan ändra alla egenskaper hos tabellen som innehåller den cell du redigerar.

Du kan även utföra åtgärderna på Cellmenyn med hjälp av knapparna i verktygsfältet.

Mer information om hur du använder HTML-redigeraren finns i artikeln använda HTML-redigeraren.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×