Lägga till en tabell på en sida

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till tabeller i klassisk sidor för att strukturera text, bilder eller objekt på en sida. Du kan göra om du vill visa data i en tabell, en prislista, en Produktjämförelse av, en lista över termer och definitioner och så vidare. Du kan även göra detta om du vill placera innehåll, till exempel visa medarbetare biografier, din kontaktinformation eller öppettider. I den här artikeln lär du dig hur du kan placera eller struktur innehåll på en sida med tabell editor på din webbplats och andra metoder som HTML.

Obs!: Om du använder moderna sidor i SharePoint Online kan du lägga till tabeller med hjälp av webbdelen Text. Se lägga till text och tabeller till sidan med webbdelen Text.

I den här artikeln

Infoga en tabell

Anpassa en tabell

Lägga till rader och kolumner

Sammanfoga celler

Dela celler

Ändra storlek på tabellen

Ändra tabellformatet

Lägga till text eller objekt i tabellen

Ta bort en cell, rad, kolumn eller tabell

Skapa en anpassad tabell eller använda HTML-innehåll

Infoga en tabell

 1. Bläddra till den sida där du vill lägga till tabellen.

 2. Klicka på fliken Sida.

 3. Klicka på knappen Redigera.

 4. Klicka på den sida där du vill lägga till tabellen.

 5. Klicka på fliken Infoga.

 6. Klicka på knappen tabell.
  Infoga en tabell på den offentliga SharePoint Online-webbplatsen

 7. Det går att lägga till tabellen på två sätt:

  • Klicka på pilen för att utöka tabellens rutnätslinjer, placera muspekaren över tabellens rutnätslinjer och klicka sedan på önskat antal tabellceller.

  • Eller klicka på knappen Infoga tabell, skriv in antalet kolumner och rader som önskas och klicka på OK.

 8. Tabellen har lagts till på sidan där du kan börja lägga till innehåll eller anpassa den, de uppgifter som beskrivs nästa.
  Tabell på SharePoint Online-webbplatsen

Överst på sidan

Anpassa en tabell

När du har infogat en tabell på sidan kan du börja anpassa den. Du kan lägga till och ta bort rader eller kolumner, sammanfoga och dela rader eller kolumner, ändra tabellens storlek, ändra utseendet och så vidare.

Lägga till rader och kolumner

Du kan lägga till rader och kolumner med celler i tabell för att få mer strukturerat innehåll på sidan. Du kan lägga till dem ovanför, nedanför, till vänster eller till höger om cellen där muspekaren befinner sig. Det går endast att lägga till hela rader eller kolumner samtidigt, inte individuella celler.

 1. Redigera webbsidan som innehåller tabellen.

 2. Placera muspekaren i den tabellcell där du vill lägga till raden eller kolumnen.

 3. Klicka på fliken Tabellayout.

 4. Välj något av följande:

  • Infoga ovanför om du vill lägga till en rad ovanför den markerade cellen.

  • Infoga nedanför om du vill lägga till en rad nedanför den markerade cellen.

  • Infoga vänster om du vill lägga till en kolumn till vänster om den markerade cellen.

  • Infoga höger om du vill lägga till en kolumn till höger om den markerade cellen.

Tips:  Om du inte gillar resultatet med de nya cellerna kan du ångra åtgärden genom att trycka CTRL + Z eller klicka på fliken Formatera text och välja Ångra.

Du kan se ändringarna direkt i tabellen. Om det fanns text eller bilder i cellerna placeras dessa tillsammans i den nya sammanfogade cellen.

Överst på sidan

Sammanfoga celler

När du sammanfogar celler kombinerar du två eller flera celler för att ge mer plats för text, bilder och andra objekt i tabellen. Du kan sammanfoga celler ovanför eller nedanför varandra och till vänster eller höger om varandra, men du kan endast sammanfoga individuella celler och inte hela rader eller kolumner.

 1. Redigera sidan som innehåller tabellen.

 2. Placera muspekaren i den tabellcell som du vill sammanfoga.

 3. Klicka på fliken Tabellayout.

 4. Klicka på Sammanfoga celler och välj något av följande:

  • Sammanfoga ovanför för att sammanfoga med cellen ovanför.

  • Sammanfoga nedanför för att sammanfoga med cellen nedanför.

  • Sammanfoga till vänster för att sammanfoga med cellen till vänster.

  • Sammanfoga till höger för att sammanfoga med cellen till höger.

Tips:  Om du inte gillar resultatet med de sammanfogade cellerna kan du ångra åtgärden genom att trycka CTRL + Z eller klicka på fliken Formatera text och välja Ångra.

Du kan se ändringarna direkt i tabellen. Om det fanns text eller bilder i cellerna placeras dessa tillsammans i den nya sammanfogade cellen.

Överst på sidan

Dela celler

När du delar celler gör du om en enda cell till två celler för att göra tabellinnehållet mer strukturerat. Du kan dela celler horisontellt eller vertikalt, men du kan endast dela individuella celler och inte hela rader eller kolumner.

 1. Redigera webbsidan som innehåller tabellen.

 2. Placera muspekaren i den tabellcell som du vill dela.

 3. Klicka på fliken Tabellayout.

 4. Klicka på Dela celler och välj något av följande:

  • Dela vågrätt för att dela cellen i två celler sida vid sida.

  • Dela lodrätt för att dela cellen i två celler där den ena är ovanför den andra.

Tips:  Om du inte gillar resultatet med de delade cellerna kan du ångra åtgärden genom att trycka CTRL + Z eller klicka på fliken Formatera text och välja Ångra.

Du kan se ändringarna direkt i tabellen. Om det fanns text eller bilder i cellen finns de kvar i ursprungscellen och inte i den nya cellen.

Överst på sidan

Ändra storlek på tabellen

Du kan ändra storlek både på en tabell och de enskilda rader och kolumner som utgör tabellen. Du kan göra detta för att få plats med mer sidinnehåll i en tabellcell eller skapa mer utrymme på resten av sidan för annat innehåll. Du kan ange tabellens eller cellens storlek i pixlar (px) eller som ett procenttal (%). Det går endast att ändra storlek på hela raden, kolumnen eller tabellen samtidigt, inte individuella celler.

 1. Redigera sidan som innehåller tabellen.

 2. Placera muspekaren inuti den tabell som du vill ändra storlek på.

 3. Klicka på fliken Tabellayout.

 4. Bredvid Tabellbredd anger du ett procent- eller pixelvärde. Ett värde på 100 % eller 700 px eller mer använder hela sidinnehållsområdet.

 5. Bredvid Tabellhöjd anger du ett procent- eller pixelvärde. Tänk på att antalet stycken också avgör tabellens höjd.

 6. Bredvid Kolumnbredd anger du ett procent- eller pixelvärde. Ett värde på 100 % eller 700 px eller mer använder hela sidinnehållsområdet.

 7. Ange ett värde för procent eller pixel bredvid Kolumnhöjd. Tänk på att antalet stycken bestämmer tabell cellhöjden för.

  Tips:  Om du inte gillar resultatet med den nya storleken på tabellen eller cellerna kan du ångra åtgärden genom att trycka CTRL + Z eller klicka på fliken Formatera text och välja Ångra.

Du kan se ändringarna direkt i tabellen. Om det fanns text eller bilder i cellerna finns de kvar i cellen vars storlek har ändrats.

Överst på sidan

Ändra tabellformatet

Du kan anpassa utseendet på en tabell genom att ändra dess format, ange en rubrik- eller sidfotsrad och använda särskild formatering på den första och sista raden eller kolumnen i tabellen.

 1. Redigera sidan som innehåller tabellen.

 2. Placera muspekaren i den tabell som du vill anpassa.

 3. Klicka på fliken Design.

 4. Välj något av följande alternativ för tabellformatet. (Det kan hända att du inte ser formateringsskillnaderna om tabellformatet ”Ljust” eller ”Transparent” används i tabellen för närvarande.)

  • Rubrikrad använder särskild formatering för den första raden i tabellen.

  • Sidfotsrad använder särskild formatering för den sista raden i tabellen.

  • Första kolumnen använder särskild formatering för den första kolumnen i tabellen.

  • Sista kolumnen använder särskild formatering för den sista kolumnen i tabellen.

 5. Välj ett tabellformat. Varje format ändrar kantlinjefärg, cellfärg och rubrik- och sidfotsfärg. (En del format ändrar endast rubriken och sidfoten om du valde det alternativet ovan.)

  • Standardtabellformat – ljust: Tunna, ljusa grå rutnätskantlinjer.

  • Tabellformat 1 – transparent: Inga synliga kanter.

  • Tabellformat 2 – ljust olikfärgat: Ljusa grå vågräta linjer, varannan rad skuggad i grått.

  • Tabellformat 3 – mellanmörkt två toner: Blå rubrik, varannan rad är skuggad i ljusblått.

  • Tabellformat 4 – ljusa linjer: Grå rubrik, ljusblå vågräta linjer.

  • Tabellformat 5 – rutnät: Grå rutnätskantlinjer, varannan rad skuggad i grått.

  • Tabellformat 6 – Dekorfärg 1: Blå rutnätskantlinjer, blå rubrik.

  • Tabellformat 7 – Dekorfärg 2: Ljusblå rutnätskantlinjer, ljusblå rubrik.

  • Tabellformat 8 – Dekorfärg 3: Gröna rutnätskantlinjer, grön rubrik.

  • Tabellformat 9 – Dekorfärg 4: Olivgröna rutnätskantlinjer, olivgrön rubrik.

  • Tabellformat 10 – Dekorfärg 5: Röda rutnätskantlinjer, röd rubrik.

  • Tabellformat 11 – Dekorfärg 6: Lila rutnätskantlinjer, lila rubrik.

 6. Klicka på Visa rutnätslinjer för att visa eller dölja tabellens rutnätslinjer. Detta är endast ett visuellt hjälpmedel om du har använt tabellformatet Transparent eller på annat sätt har dolt tabellens kantlinjer, men du fortfarande behöver se tabellen för att arbeta med den.

Du kan se ändringarna direkt i tabellen. Om det fanns text eller bilder i cellen finns de kvar i ursprungscellen med det nya formatet.

Överst på sidan

Lägga till text eller objekt i tabellen

När du är klar med anpassningen av tabellen är du redo att börja lägga till innehåll i tabellen, t.ex. text, grafik och andra objekt på det sätt som beskrivs här.

 1. Redigera sidan som innehåller tabellen.

 2. Placera muspekaren i den tabellcell där du vill lägga till innehåll.

 3. Om du vill lägga till text börjar du helt enkelt skriva in texten eller klistrar in den i tabellcellen. Om du vill ändra typsnittet eller teckenstorleken klickar du på fliken Formatera text och väljer teckensnittsinställningarna därifrån.

 4. Om du vill infoga en bild, video eller något annat objekt klickar du på fliken Infoga och infogar det objekt som önskas på någon av webbsidorna. (Om bilden eller videoklippet är större än tabellcellen ändras storleken på tabellcellen automatiskt så att bilden eller videoklippet får plats.)

Om du vill ta bort texten, bilderna eller objekten markerar du dem i cellen och trycker på Delete på tangentbordet.

Överst på sidan

Ta bort en cell, rad, kolumn eller tabell

Du kan ta bort enskilda celler, rader, kolumner eller hela tabellen vid behov.

 1. Redigera sidan som innehåller tabellen.

 2. Placera muspekaren inuti cellen, raden, kolumnen eller tabellen som du vill ta bort.

 3. Klicka på fliken Tabellayout.

 4. Klicka på Ta bort och gör något av följande:

 5. Ta bort cell för att ta bort den enskilda cell där muspekaren finns.

 6. Ta bort kolumn för att ta bort den kolumn där muspekaren finns.

 7. Ta bort rad för att ta bort raden där muspekaren finns.

 8. Ta bort tabell för att ta bort hela tabellen där muspekaren finns.

 9. Fortsätt att anpassa tabellen eller innehållet på sidan.

Överst på sidan

Skapa en anpassad tabell eller använda HTML-innehåll

Om du vill skapa en anpassad tabell eller använda egen HTML-kod för att placera innehåll på en sida kan du göra det genom att lägga till HTML-koden i en webbsideredigerare som Expression Web eller Dreamweaver.

 1. Redigera sidan där du vill lägga till en tabell eller HTML-innehåll.

 2. Klicka på fliken Formatera Text och klicka sedan på Redigera källa i gruppen markering.
  Redigera källa på offentlig SharePoint Online-webbplats

 3. Skriv eller klistra in din anpassade HTML-kod i fönstret HTML-källa, eller ändra det befintliga källinnehållet, till exempel genom att använda DIV-parametrar. (Fönstret HTML-källa är också ett praktiskt sätt att kopiera en tabell från en del av webbplatsen till en annan, vilket går fortare än att skapa och anpassa en tabell på nytt.)

 4. Klicka på OK och spara sedan sidan.

Tips:  Om du vill anpassa layouten och innehållsplaceringen på en sida ytterligare kan du till exempel skapa en anpassad sidlayout.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×