Office
Logga in

Lägga till en tabell i en bild

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till en tabell i en bild genom att skapa den direkt i PowerPoint. Du kan också kopiera och klistra in en tabell från Word eller Excel.

Det går inte att konvertera befintlig bildtext till en tabell. Infoga en tom tabell och sedan lägga till text.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Markera den bild som du vill lägga till en tabell i.

 2. Välj Tabell på fliken Infoga.

  Visar alternativet Tabell på fliken Infoga i menyfliksområdet i PowerPoint

 3. I dialogrutan Infoga tabell gör du något av följande:

  • Klicka och flytta musen för att välja antalet rader och kolumner du vill ha.

  • Välj Infoga tabell och ange ett tal i listorna Antal kolumner och Antal rader.

   Visar dialogrutan Infoga tabell i PowerPoint

 4. Om du vill lägga till text i tabellceller klickar du i en cell och skriver sedan in texten. När du har skrivit in texten klickar du utanför tabellen.

  Tips: 

  • Om du snabbt vill lägga till en ny rad i slutet av en tabell klickar du i den sista cellen på den sista raden och trycker på TABB.

  • Om du vill lägga till rader eller kolumner, högerklicka på en cell, klickar du på Infoga i formateringsverktygsfältet och välj där du vill infoga raden eller kolumnen.

  • Om du vill ta bort rader eller kolumner, högerklicka på en cell, klickar du på Ta bort i formateringsverktygsfältet och välj vad du vill ta bort.

Överst på sidan

 1. Klicka på tabellen i Word du vill kopiera och sedan gå till Layout > Markera > Markera tabell.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Markera den bild i PowerPoint-presentationen du vill kopiera tabellen till och klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

Tips: Du kan också kopiera en tabell från PowerPoint-presentationen till ett Excel-kalkylblad eller till ett Word-dokument.

Överst på sidan

 1. Kopiera en grupp celler från ett Excel-kalkylblad genom att först klicka i cellen längst upp till vänster i gruppen och sedan dra med musmarkören för att markera hela gruppen.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Markera den bild i PowerPoint-presentationen du vill kopiera cellgruppen till och klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

Tips: Du kan också kopiera en tabell från PowerPoint-presentationen till ett Excel-kalkylblad eller till ett Word-dokument.

Överst på sidan

När du infogar ett Excel-kalkylblad i presentationen blir ett inbäddat OLE-objekt. Om du ändrar tema (färger, teckensnitt och effekter) presentationens uppdateras inte temat kalkylbladet som du tidigare har infogat från Excel. Du kommer inte heller att kunna redigera tabellen med hjälp av alternativ i PowerPoint.

 1. Markera bilden du vill lägga till ett Excel-kalkylblad i.

 2. Gå till Infoga > Tabell) och välj sedan Excel-kalkylblad.

 3. Om du vill lägga till text i en tabellcell klickar du på en cell och skriver texten.

  När du har skrivit klart texten klickar du någonstans utanför tabellen.

  Tips: Om du vill redigera Excel-kalkylbladet när du har avmarkerat det dubbelklickar du på tabellen.

När du lägger till en tabell i en presentation kan använda du Tabellverktyg i PowerPoint för att göra formatering, format eller andra typer av ändringar i tabellen. Om du vill veta hur du redigerar du lagt till din PowerPoint-presentation finns i Ändra utseendet på en tabell.

Överst på sidan

Se även

Lägga till eller ta bort tabellrader och kolumner

 1. Markera den bild som du vill lägga till en tabell i.

 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

  Bild av fliken Infoga

 3. Gör något av följande:

  • Flytta muspekaren till välja antalet rader och kolumner som du vill använda och klicka sedan på.

  • Klicka på Infoga tabell och ange ett tal i listorna Antal kolumner och Antal rader.

 4. Om du vill lägga till text i cellerna i tabellen, klicka på en cell och skriver texten.

  När du har skrivit klart texten klickar du någonstans utanför tabellen.

Om du vill lägga till en rad i slutet av en tabell klickar du på den sista cellen i den sista raden och trycker på TABB.

Obs!: Om du vill konvertera befintlig text till en tabell klickar du först lägga till en tabell i bilden och kopiera sedan texten till tabellcellerna.

Överst på sidan

 1. Klicka på den tabell som du vill kopiera.

 2. Placera pekaren på tabellen yttre de flesta kantlinje (men inte på punkterna) och när pekaren ändras till en Korspil , tryck på CTRL-C.

 3. Gå till den bild som du vill lägga till tabellen och tryck sedan på CTRL + V.

  Meddelanden: 

  • Kontrollera att du har klickat på själva bilden och inte på en platshållare med en punkt för att lägga till text innan du klistrar in en tabell i en bild.

  • Du kan också duplicera en hel bild. Mer information finns i Duplicera bilder i en presentation.

Överst på sidan

Du kan inte direkt kopiera formatering från en tabell till en annan befintlig tabell. Du kan kopiera tabellen och ersätta celldata.

 1. Klicka på tabellen har den formatering som du vill kopiera.

 2. Placera pekaren på tabellen yttre de flesta kantlinje (men inte på punkterna) och när pekaren ändras till en Korspil , tryck på CTRL-C.

 3. Gå till den bild som innehåller den tabell som du vill kopiera formateringen till och tryck sedan på CTRL + V.

  Obs!: Kontrollera att du har klickat på själva bilden och inte på en platshållare med en punkt för att lägga till text innan du klistrar in en tabell i en bild.

 4. Ändra antalet rader och kolumner i den nya tabellen så att de matchar antalet rader och kolumner i den befintliga tabellen.

 5. Markera alla celler i den befintliga tabellen och tryck sedan på CTRL-C.

 6. Klicka i cellen längst upp till vänster på den nya tabellen och tryck sedan på CTRL + V.

Överst på sidan

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på cellen längst upp till vänster på den tabell som du vill kopiera och dra för att markera tabellen om du vill kopiera en tabell från ett kalkylblad i Office Excel 2007.

  • Klicka på den tabell som du vill kopiera och klicka sedan på pilen bredvid Välj under Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen tabell för att kopiera en tabell från ett Office Word 2007 dokument, och klicka sedan på Markera tabell.

   Bild av fliken Layout under Tabellverktyg i Word

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av gruppen Urklipp

 3. Markera den bild som du vill kopiera tabellen till i presentationen Office PowerPoint 2007 och klicka sedan på Klistra in på fliken Start.

Obs!: Kontrollera att du har klickat på själva bilden och inte på en platshållare med en punkt för att lägga till text innan du klistrar in en tabell i en bild.

Tips: Du kan också kopiera och klistra in en tabell från din presentation på ett kalkylblad eller i ett dokument.

Överst på sidan

 1. Markera den bild som du vill lägga till en tabell i.

 2. Klicka på tabell på fliken Infoga i gruppen tabeller och klicka sedan på Rita tabell.

  Bild av fliken Infoga

  Pekaren ändras till en penna Penna som används för att rita tabeller .

 3. Om du vill definiera tabellens ytterkanter dra diagonalt till den storlek du vill ha.

 4. Om du vill skapa kolumn och rad gränserna, under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen Rita kantlinjer klickar du på Rita tabell och sedan använda penna Penna som används för att rita tabeller ritar en kolumn och rad som du vill använda i den tabellen, men inte på tabellens kantlinjer.

  Fliken Design under Tabellverktyg

  Att rita en tabell

 5. Tryck på ESC när du är klar med att rita tabellen.

Överst på sidan

Du kan skapa en ny tabell Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007 eller kan du Kopiera och klistra in en befintlig tabell från Office Excel 2007 eller Office Word 2007 i presentationen.

När du infogar en ny tabell Office Excel 2007 i din presentation kan du dra nytta av funktionerna i Excel-tabeller. Men om du ändrar tema av presentationen uppdateras tema som används i tabellen inte, eftersom tabellen är ett OLE- inbäddat objekt. Du är inte går att redigera tabellen genom att använda alternativ i Office PowerPoint 2007.

 1. Markera den bild som du vill infoga en tabell på.

 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga och klicka sedan på Excel-kalkylblad.

  Bild av fliken Infoga

 3. Om du vill lägga till text i en tabellcell klickar du på en cell och skriver texten.

  När du har skrivit klart texten klickar du någonstans utanför tabellen.

Om du vill redigera Excel-tabell när du klickar utanför det dubbelklickar du på tabellen.

Mer information om inbäddning av innehåll, inklusive Office Excel 2007 tabeller i en Office PowerPoint 2007 bild finns i Skapa, ändra eller ta bort ett OLE-objekt.

Överst på sidan

 1. Klicka på Radera i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg eller håll ned SKIFT medan Ritverktyget är aktiverat.

  Fliken Design under Tabellverktyg

  Pekaren ändras till ett radergummi Radergummi som används till att rita tabeller .

 2. Klicka på den linje du vill radera.

 3. När du har tagit bort linjer, klickar du utanför tabellen.

Överst på sidan

Ett tabellformat (eller snabbformat) är en kombination av olika formateringsalternativ, inklusive färgkombinationer som härleds från temafärger i presentationen. En tabell som du har lagt till har ett tabellformat används den automatiskt. Miniatyrer av tabellformat visas i galleriet Snabbformat i gruppen Tabellformat. När du placerar pekaren över en miniatyr snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

 1. Klicka på den tabell som du vill använda ett nytt eller ett annat tabellformat för.

 2. Klicka på det tabellformat du vill använda på fliken Design i gruppen Tabellformat under Tabellverktyg. Om du vill se fler tabellformat, klickar du på fler knappen knappen Mer .

  När du placerar pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

  Meddelanden: 

  • Klicka på fler knappen knappen Mer om du vill ta bort ett tabellformat, under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen Tabellformat och klicka sedan på Radera tabell.

  • Om du vill redigera en tabell med hjälp av en tidigare version av PowerPoint när du klickar på fler knappen knappen Mer inte gäller något av formaten under Bästa matchning för dokument, med undantag för de första två till vänster (Inga format, ingen Rutnät, och inga formatet Tabellrutnät ). De flesta format under Dokument som bäst matchar orsaka tabellen konverteras till en bild när du sparar presentationen som en fil i en tidigare version av PowerPoint.

  • Du kan också Ändra din tabell disposition eller kantlinje eller lägga till en fyllning eller effekt för din tabellceller.

  • Text i tabeller visas inte på fliken Disposition (i fönstret till vänster i programfönstret i vyn Normal). Endast text i text platshållare visas på fliken Disposition.

Välj alternativ på fliken Start i gruppen tecken eller alternativ under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen WordArt-format om du vill ändra utseendet på texten i tabellcellerna eller hela tabellen.

Överst på sidan

Du kan lägga till en tabell i en bild, lägga till eller ta bort rader och kolumner och använda grundläggande tabellformatering i PowerPoint 2016 för Mac.

Infoga en tabell

 1. Markera den bild där du vill lägga till en tabell.

 2. Gå till fliken Infoga och klicka på Tabell.

 3. Gör något av följande på fliken Infoga tabell:

  • Flytta markören över rutnätet tills du har markerat önskat antal kolumner och rader. Klicka sedan för att infoga tabellen.

   Infoga en tabell med rutnätet

  • Klicka på Infoga tabell och ange ett tal i rutorna Antal kolumner och Antal rader.

   Menyalternativet Infoga tabell

 4. Om du vill lägga till text i tabellceller klickar du i en cell och skriver sedan in texten. När du har skrivit in texten klickar du utanför tabellen.

Tips: 

 • Om du snabbt vill lägga till en ny rad i slutet av en tabell klickar du i den sista cellen på den sista raden och trycker på TABB.

 • Om du vill lägga till kolumner eller rader använder du Ctrl + klick eller högerklickar på en cell, pekar på Infoga och väljer ett alternativ.

 • Om du vill ta bort kolumner eller rader använder du Ctrl + klick eller högerklickar på en cell, pekar på Ta bort och väljer ett alternativ.

Du kan lägga till en tabell i en bild genom att skapa den direkt i PowerPoint Online. Du kan också kopiera och klistra in från Word Online, Outlook på webben eller Office-program (Word, Excel, PowerPoint ).

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Markera den bild som du vill lägga till en tabell i.

 2. Välj Tabell på fliken Infoga.

 3. I rutnätet nedrullningsbara använda musen för att välja antalet rader och kolumner som du vill använda.

  Välj tabell på fliken Infoga.

  En tom tabell läggs till i bilden.

 4. Om du vill lägga till text i tabellceller klickar du i en cell och skriver sedan in texten. När du har skrivit in texten klickar du utanför tabellen.

  • Om du snabbt vill lägga till en ny rad i slutet av en tabell klickar du i den sista cellen på den sista raden och trycker på TABB.

  • Om du vill lägga till rader eller kolumner, högerklicka på en cell, klickar du på Infoga i formateringsverktygsfältet och välj där du vill infoga raden eller kolumnen.

  • Om du vill ta bort rader eller kolumner, högerklicka på en cell, klickar du på Ta bort i formateringsverktygsfältet och välj vad du vill ta bort.

 1. Klicka på den tabell som du vill kopiera och sedan gå till Layout i Word Online > Markera > Markera tabell.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Markera den bild som du vill kopiera tabellen till i presentationen PowerPoint Online och klicka sedan på Klistra in på fliken Start i gruppen Urklipp.

Tips: Du kan också kopiera och klistra in en tabell från presentationen PowerPoint Online i ett Word Online dokument.

Du kan kopiera en grupp celler eller ett helt kalkylblad från Excel Online till PowerPoint Online.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×