Lägga till en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek som en datakälla

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som standard kopplas alla Microsoft SharePoint-listor och -bibliotek för en webbplats till en datakälla i datakällbiblioteket. Om du vill lägga till en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek i datakällbiblioteket kan du antingen skapa en ny lista eller ett nytt bibliotek eller skapa en ny anslutning till en befintlig lista eller ett befintligt bibliotek.

De SharePoint-listor eller -bibliotek som du skapar kopplas automatiskt till en datakälla i datakällbiblioteket.

Obs!: SharePoint-undersökningar är en typ av lista och visas också i området SharePoint-listor i datakällbiblioteket.

Artikelinnehåll

Om hur du använder en lista eller ett bibliotek som datakälla

Skapa en SharePoint-lista

Skapa ett SharePoint-dokumentbibliotek

Kopiera och ändra en SharePoint-lista eller ett bibliotek

Om att använda en lista eller ett bibliotek som en datakälla

SharePoint-listor och -bibliotek i mapplistan kopplas automatiskt till en datakälla i datakällbiblioteket.

1. SharePoint-listor och -bibliotek visas i mapplistan.

2. Alla SharePoint-listor och SharePoint-bibliotek kopplas automatiskt till en datakälla i datakällbiblioteket.

Precis som andra typer av datakällor är de SharePoint-listor och SharePoint-bibliotek som visas i datakällbiblioteket i själva verket anslutningar till den ursprungliga informationen som visar resultatet av en fråga som körs mot informationen. SharePoint-listor och SharePoint-bibliotek skiljer sig emellertid från andra datakällor på två sätt:

 • Du kan inte ändra frågan för SharePoint-listor och SharePoint-bibliotek som du kan för andra källor i datakällbiblioteket. Du kan däremot kopiera anslutningen för en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek och sedan skapa en anpassad fråga baserat på listan eller biblioteket så att exakt den information som du vill visa visas. När du skapar en ny anslutning till en datakälla för en SharePoint-lista kopierar du inte källinformationen. I stället skapar du en till anslutning till samma data.

 • Du kan ändra den ursprungliga källinformationen för en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek via datakällbiblioteket genom att ändra listegenskaperna, vilket du inte kan göra för andra källor i datakällbiblioteket. Mer information om hur du ändrar listegenskaperna för en SharePoint-lista finns under Se även.

Överst på sidan

Skapa en SharePoint-lista

När du klickar på länken Skapa en ny SharePoint-lista i datakällbiblioteket öppnas dialogrutan Ny. I dialogrutan Ny kan du skapa en ny SharePoint-lista med hjälp av någon av de inbyggda SharePoint-listmallarna.

Ikon för Den nya listan i mapplistan för en SharePoint-lista är samma i mapplistan och datakällbiblioteket.

 1. Klicka på Listor i mapplistan.

  På så sätt läggs alla nya listor som du skapar till i mappen Listor.

 2. Klicka på Skapa en ny SharePoint-lista under SharePoint-listor i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek.

  Om rubriken SharePoint-listor är komprimerad klickar du på plustecknet (+) så att den visas.

  Obs!: Du kan också klicka på NyttArkiv-menyn och sedan klicka på SharePoint-innehåll.

 3. Klicka på Listor i det vänstra fönstret och klicka sedan på den typ av lista som du vill lägga till i fönstret i mitten.

  Tips: När du klickar på en listmall visas en beskrivning av listan i fönstret längst till höger under Beskrivning.

 4. Skriv ett namn för den nya listan i fönstret längst till höger under Alternativ.

  Fortsätt och klicka på Meddelanden i fönstret i mitten och skriv Nyheter under Alternativ.

 5. Klicka på OK.

Den nya listan visas i mapplistan.

Ny lista som visas i mapplistan
Ny lista som visas i mapplistan

Den nya listan kopplas dessutom till en datakälla i området SharePoint-listor i datakällbiblioteket.

Ny lista i området för SharePoint-listor i datakällbiblioteket
Ny lista som visas i avsnittet SharePoint-listor i datakällbiblioteket.

Överst på sidan

Skapa ett SharePoint-dokumentbibliotek

När du klickar på länken Skapa ett nytt dokumentbibliotek i datakällbiblioteket öppnas dialogrutan Ny. I dialogrutan Ny kan du skapa ett nytt SharePoint-dokumentbibliotek med hjälp av någon av de inbyggda mallarna för SharePoint-dokumentbibliotek.

Ikon för ett SharePoint-dokumentbibliotek i mapplistan ser ut olika Bild av ikon från annorlunda ut än i datakällbiblioteket Bild av ikon .

 1. Klicka på Skapa ett nytt dokumentbibliotek under SharePoint-bibliotek i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek.

  Om rubriken SharePoint-bibliotek är komprimerad klickar du på plustecknet (+) så att den visas.

  Obs!: Du kan också klicka på NyttArkiv-menyn och sedan klicka på SharePoint-innehåll.

 2. Klicka på Dokumentbibliotek i det vänstra fönstret och klicka sedan på det typ av dokumentbibliotek som du vill lägga till i fönstret i mitten.

  Tips: När du klickar på en mall för ett dokumentbibliotek visas en beskrivning av biblioteket i fönstret längst till höger under Beskrivning.

 3. Skriv ett namn för den nya listan i fönstret längst till höger under Alternativ.

  Fortsätt och klicka på Dokumentbibliotek i fönstret i mitten och skriv Artiklar under Alternativ.

 4. Klicka på OK.

Det nya dokumentbiblioteket visas i mapplistan.

Det nya dokumentbiblioteket visas i mapplistan.
Det nya dokumentbiblioteket visas i mapplistan.

Den nya listan kopplas dessutom till en datakälla i området för SharePoint-bibliotek i datakällbiblioteket.

Nytt dokumentbibliotek i området för SharePoint-listor i datakällbiblioteket
Det nya dokumentbiblioteket visas i avsnittet för SharePoint-listor i datakällbiblioteket.

Överst på sidan

Kopiera och ändra en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek

Som vi redan nämnt är SharePoint-listorna och SharePoint-biblioteken som visas i datakällbiblioteket i själva verket anslutningar till den ursprungliga informationen som visar resultatet av en fråga som körs mot informationen. Till skillnad från andra datakällor i datakällbiblioteket kan du inte ändra frågan för datakällor som skapas automatiskt för SharePoint-listor och SharePoint-bibliotek. Du kan däremot kopiera en anslutning till en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek och sedan köra en anpassad fråga mot listan eller biblioteket så att exakt den information som du vill visa visas.

När du klickar på Kopiera och ändra kan skapa du en kopia av anslutningen till datakällan som du sedan kan ändra med hjälp av dialogrutan Egenskaper för datakälla. Du kan ändra namn, beskrivning och nyckelord för datakällan på fliken Allmänt. På fliken källa kan du ändra frågan för datakällan. Följande procedur visar hur du kopierar anslutningen till datakällan och sedan ändra namn, beskrivning och nyckelord för datakällan. Mer information om hur du ändrar frågan för en datakälla finns i artikeln Skapa en fråga till en datakälla.

 1. Klicka på den lista eller det bibliotek som du vill kopiera och ändra under SharePoint-listor eller SharePoint-bibliotek i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek och klicka sedan på Kopiera och ändra.

  Området Fråga blir tillgängligt.

  Fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla

 2. Klicka på Allmänt i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

 3. Skriv ett namn för den kopierade datakällan i rutan Namn.

  Om du inte skriver ett nytt namn för datakällan namnet vara detsamma som namnet på objektet som tidigare, men med _copy(n), där n är antal kopior, läggs till i den. Om du kopierar meddelanden datakällanslutning men inte skriver ett nytt namn att namnet på den nya datakällan vara meddelanden_kopia(1). Om du kopierar meddelanden datakällanslutning en gång men inte skriver ett nytt namn är namnet på den nya datakällan Announcements_copy(2).

 4. Skriv en beskrivning för den kopierade datakällan i rutan Beskrivning.

 5. Skriv eventuella nyckelord för den kopierade datakällan i rutan Nyckelord.

 6. Klicka på OK.

  Nu visas den nya anslutningen till datakällan i datakällbiblioteket. När du kopierar en anslutning till en datakälla kopierar du bara frågan för den ursprungliga datakällan. Du kopierar inte själva datakällan. I följande bild visas Meddelanden bara en gång i mapplistan eftersom både Meddelanden och Meddelanden_kopia(1) är frågor i listan Meddelanden.

  Meddelanden och Meddelanden_kopia(1) i datakällbiblioteket

  Eftersom meddelanden och meddelanden_kopia(1) ansluter du till listan meddelanden kan visas meddelanden endast en gång i mapplistan.

Frågor om SharePoint-listor och bibliotek som du skapar med hjälp av Kopiera och ändra visas inte som länkar när en användare tittar på webbplatsen i en webbläsare. Däremot kan du skapa en datavy genom att använda den kopierade lista eller ett bibliotek. Mer information om hur du skapar datavyer finns i artikeln Skapa en datavy.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×