Lägga till en Project Web App-användare

Innan personer i en organisation kan komma åt Project Web App måste de läggas till som användare. Endast personer med nödvändig behörighet kan lägga till en användare till Project Web App. Fråga din Project Server-administratör om du inte har nödvändig behörighet.

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera användare på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på Ny användare på sidan Hantera användare.

  Om du ändrar en användare klickar du på användarens namn i tabellen och slutför sedan resten av stegen i den här artikeln. Om inga användarnamn visas i tabellen väljer du alternativet Alla användare eller söker efter användaren genom att skriva hela eller en del av användarens namn eller e-postnamn och klickar sedan på Sök.

 4. Skriv användarens visningsnamn, e-postadress, namnets fonetiska stavning, användarens initialer och RBS-värdet (Resource Breakdown Structure) under Identifieringsinformation på sidan Ny användare (eller på sidan Redigera användare om du ändrar en befintlig användare).

  Om användaren associeras med en gruppwebbplats skriver du hyperlänkens mål och URL-adressen i rutan Hyperlänknamn och rutan Hyperlänk-URL.

  Obs!: Om du vill att användaren ska kunna tilldelas åtgärder som en resurs markerar du kryssrutan Användaren kan tilldelas som en resurs. Om du markerar den här kryssrutan definieras användaren som en företagsresurser.

 5. Skriv användarens kontonamn i avsnittet Användarautentisering. Du kan förhindra att användarens information synkroniseras med företagets Active Directory-tjänst genom att markera kryssrutan Synkronisera inte den här användaren med Active Directory.

  Viktigt!: Kontonamnets exakta format fastställs under installationen av Microsoft Project Server 2010 och kan skilja sig från formatet som anges här. Fråga systemadministratören eller den person som installerade Project Server om du är osäker på formatet.

 6. Skriv följande information under Tilldelningsattribut avseende användarens möjlighet att tilldelas projekt som en resurs. Det här avsnittet visas bara om kryssrutan Användaren kan tilldelas som en resurs är markerad.

  • Om du vill utesluta den här användaren från utjämning avmarkerar du kryssrutan Resursen kan utjämnas. Välj sedan den baskalender som du vill tilldela användaren.

  • Välj användarens bokningstyp: bekräftad resurs eller föreslagen resurs i listan Standardbokningstyp.

  • Om användaren har en tidrapportchef skriver du eller söker efter chefens namn i rutan Tidrapportansvarig.

 7. Skriv eller sök efter tilldelningsägare namn i rutan Standardägare för tilldelning.

  • Om du vill ange användarens tillgänglighet skriver du datumen i rutan Tillgänglig tidigast och rutan Tillgänglig senast.

   Tips: Klicka på datumväljaren Bild av knapp och klicka på datumen i kalendern.

  • Om du vill ange standardkostnaden för resursen skriver du beloppet i rutan Standardkostnad.

  • Om du vill ange en övertidskostnad för resursen skriver du beloppet i rutan Övertidskostnad.

  • Om du vill ange den högsta mängd tid som en resurs är tillgänglig för arbete med alla uppgifter i ett projekt skriver du mängden i rutan Aktuellt max antal enheter. Detta totalvärde används för att beräkna hur mycket tid en arbetsresurs kan ägna åt varje aktivitetstilldelning.

  • Om du vill ange en kostnad som är ett bestämt arvode för en resurs skriver du beloppet för kostnaden i rutan Per tillfälle. Om du till exempel vill ange att en person har ett konsultarvode per tillfälle på 1 500 kr, skriver du 1 500 kr.

 8. Om du vill få projektaktiviteter med aktiviteter till en Exchange Server-postlåda markerar du kryssrutan Synkronisera aktiviteter i avsnittet Exchange Server-information.

 9. Välj den avdelning som resursen hör till i listan Resursavdelningar i avsnittet Avdelningar. Andra fält kan visas i det här avsnittet beroende på vilka fält som skapats för olika avdelningar av din organisation.

 10. Skriv värdena som representerar eventuella anpassade fält som skapats för din organisation i avsnittet Egna fält för resursen. Det här avsnittet visas bara om anpassade fält för resurser används i organisationen.

 11. Klicka på en grupp i tabellen Alla grupper i avsnittet Säkerhetsgrupper och klicka på Lägg till. Resursen läggs till i tabellen Grupper som innehåller den här användaren.

  Klicka på Lägg till alla om du vill lägga till användaren i alla tillgängliga grupper. Användarna ärver automatiskt samma behörigheter som tilldelats grupperna.

 12. Välj de kategori som användaren ska ha åtkomst till i listan Tillgängliga kategorier under Säkerhetskategorier och klicka på Lägg till. Klicka på Lägg till alla om du vill lägga till användaren i alla tillgängliga kategorier.

 13. Ange vilka behörigheter som användaren ska beviljas vid åtkomsten av respektive kategori i listan Markerade kategorier. Markera någon av följande kryssrutor för varje behörighet under Globala behörigheter:

  • Tillåt     Markera den här kryssrutan om användaren ska beviljas behörighet.

  • Neka     Markera den här kryssrutan om användaren inte ska beviljas behörighet.

   Meddelanden: 

   • Om varken Tillåt eller Neka markeras har användarna inte åtkomst till kategorin såvida de inte beviljas åtkomst någon annanstans, t.ex. genom behörigheterna som definierats för en grupp som de tillhör.

   • I de flesta fall behöver du bara definiera behörigheter på gruppnivån och inte på användarnivån. Använd globala behörigheter för användare med specifika behörigheter som inte täcks av behörigheterna för gruppen.

   • Om en behörighet har inställningen Tillåt på användarnivån och Neka på gruppnivån, nekas behörigheten. Behörigheter på gruppnivå prioriteras framför behörigheter på användarnivå.

   • Du kan snabbt definiera behörigheter genom att använda en mall. Välj den säkerhetsmall i rutan Ange behörigheter med mall som du vill använda för användarens behörighetsinställningar och klicka sedan på Använd.

 14. Om koder för grupperings- och kostnadsändamål har skapats för företaget skriver du koderna i rutorna Grupp, Kod, Kostnadsställe eller Kostnadstyp under Gruppfält.

 15. Om du vill att användaren ska ingå i en befintlig grupp markerar du kryssrutan Grupptilldelningspool och skriver namnet på gruppen i rutan Gruppnamn under Gruppinformation.

 16. Skriv ytterligare identifierande användarinformation i rutan Externt ID under Systemidentifieringsdata. Den här informationen kan användas för att länka personen till motsvarande information på en personalavdelning eller för att underlätta konsolideringen av resursanvändningsrapporteringen utöver möjligheterna i Project Server.

  Titta på en video om hur säkerhetsbehörigheter fungerar i Project Server.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×