Lägga till en kryssruta i verktygsfältet om du vill visa Ja/Nej-värden

Lägga till en kryssruta i verktygsfältet om du vill visa Ja/Nej-värden

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Access, Ja/Nej-fält lagrar endast två värden: Ja eller Nej. Om du använder en textruta för att visa ett Ja/Nej-fält kan visas värdet som 1 för Ja och 0 för Nej. Dessa värden är inte mycket meningsfullt för de flesta användarna i Access finns kryssrutor, alternativknappar och växlingsknappar som du kan använda för att visa och ange Ja/Nej-värden. Dessa kontroller tillhandahåller en grafisk representation av Ja/saknas ett värde som är enkla att använda och lätt att läsa.

I den här artikeln beskrivs program för var och en av dessa kontroller och får du veta hur du lägger till dem i formulär och rapporter.

Vad vill du göra?

Bestäm vilken styr du använder

Skapa en bunden kryssruta, alternativknapp eller växlingsknapp

Skapa en obunden kryssruta, alternativknapp eller växlingsknapp

Förstå grupprutor

Skapa en gruppruta

Lägga till ett nytt alternativ i en befintlig grupp

Bestäm vilken styr du använder

De flesta fall är en kryssruta bästa kontrollen för att representera en Ja/inget värde. Det här är standardaktivitetstyp av kontroll som skapas när du lägger till ett Ja/Nej-fält i ett formulär eller en rapport. Däremot alternativknappar och växlingsknappar används oftast som en del av en gruppruta. Mer information om grupprutor finns i avsnittet Förstå grupprutor.

Följande bild visar tre kontroller och hur de representerar Ja och Nej-värden. Kolumnen Ja visar kontrollen som det visas det här alternativet och kolumnen Ingen visar kontrollen som det visas när avmarkerad.

Ja/Nej-kontroller

Överst på sidan

Skapa en bunden kryssruta, alternativknapp eller växlingsknapp

Du kan snabbt skapa en kryssruta genom att dra ett Ja/Nej-fält från fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten.

 1. Öppna formuläret eller rapporten i layoutvyn eller designvyn genom att högerklicka i navigeringsfönstret och sedan på den vy du vill ha på snabbmenyn.

 2. Om fönstret Fältlista inte redan visas trycker du på ALT + F8 för att visa den.

 3. Expandera tabellen listor, om det behövs genom att klicka på plustecknet (+) bredvid tabellnamnen.

 4. Dra Ja/Nej-fält från fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten.

  Beroende på inställningen av fältegenskapen Visa kontroll en kryssruta, en textruta eller en kombinationsruta skapas och som är bunden till fältet. När du skapar en ny Ja/Nej-fält i en tabell har angetts som standard av fältegenskapen Visa kontrollmarkerar du kryssrutan.

Om du vill kan ändra du kryssrutekontrollen till en alternativknapp eller växlingsknapp. Om du vill göra detta högerklickar du på kryssrutan, peka på Ändra till på snabbmenyn och klicka sedan på Knappen för att växla Bild av knapp eller Alternativknapp Bild av knapp .

Överst på sidan

Skapa en obunden kryssruta, alternativknapp eller växlingsknapp

Du kan använda en obunden kryssruta, alternativknapp eller växlingsknapp i en anpassad dialogruta för att ta emot användarens inmatningar och sedan utföra en åtgärd baserat på inmatningen.

 1. Öppna formuläret eller rapporten i designvyn genom att högerklicka i navigeringsfönstret och sedan klicka på Design på snabbmenyn.

 2. Klicka på fliken Design i gruppen kontroller verktyget för kontrollen du vill använda (kryssrutan Knappbild , Alternativknapp Bild av knapp eller Växlingsknapp Bild av knapp ).

 3. Klicka på formuläret eller rapporten där du vill placera kontrollen.

  Placeras kontrollen i formuläret eller rapporten.

Men det inte är obligatoriska, kanske du vill byta namn på kontrollen så att den har ett mer beskrivande namn. Om du gör det ändras inte den etikett som visas bredvid kontrollen, men det kan göra det lättare att referera till det i uttryck eller makron.

Byta namn på kontrollen

 1. Se till att kontrollen är markerad.

 2. Om egenskapslistan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 3. Skriv ett nytt namn i egenskapsrutan namn på kontrollen.

Om du vill kan ändra du kryssrutan till en alternativknapp eller växlingsknapp. Om du vill göra detta högerklickar du på kryssrutan, peka på Ändra till på snabbmenyn och klicka sedan på Knappen för att växla Bild av knapp eller Alternativknapp Bild av knapp .

Överst på sidan

Förstå grupprutor

En enskild kryssruta, alternativknapp eller växlingsknapp kan bunden och obunden eller det kan vara en del av en gruppruta. En gruppruta visas en uppsättning alternativ och endast ett alternativ i en gruppruta kan väljas ut i taget. En gruppruta består av en gruppram och en uppsättning kryssrutor, växlingsknappar eller alternativknappar.

Om en gruppruta är bunden till ett fält är endast gruppram själva bunden till fältet inte kontrollerna som ingår i ramen. I stället för att ange egenskapen Kontrollkälla för alla kontroller i alternativgruppen kan ange du egenskapen Alternativvärde för varje kontroll till ett tal som är meningsfull för fältet som grupprutan är bunden. När du väljer ett alternativ i en gruppruta anges värdet i fältet som grupprutan är bunden till värdet för det markerade alternativet Alternativvärde egenskapen.

Värdet för en gruppruta kan innehålla ett tal, inte text. Den här siffran lagras i den underliggande tabellen. En gruppruta kan också ställas in till ett uttryck eller kan det vara obunden. Du kan använda en obunden gruppruta i en anpassad dialogruta för att ta emot användarens inmatningar och sedan utföra en åtgärd baserat på inmatningen.

Det är en vanlig metod du använder kryssrutorna för Ja/Nej fält och alternativknappar eller växla knappar för grupprutor. Men det här är ett förslag och du kan använda någon av de tre kontrollerna i antingen syfte.

Överst på sidan

Skapa en gruppruta

Du kan snabbt skapa en gruppruta med hjälp av guiden alternativet grupp. Innan du börjar bör du bestämma om alternativvärde som ska lagras i en tabell. Om så är fallet måste du ha ett fält av datatypen tal utsetts i detta syfte.

Mer information om att lägga till ett fält i en tabell finns i artikeln Skapa en tabell och lägga till fält.

 1. Öppna formuläret i designvyn genom att högerklicka i navigeringsfönstret och sedan på Designläge Knappbild .

 2. Kontrollera att Använd kontrollguider i gruppen Kontroller på fliken Design Knappbild är markerat. Knappbild

 3. Klicka på Alternativgrupp Knappbild i samma grupp.

 4. Klicka på formuläret där du vill placera grupprutan.

 5. Följ anvisningarna i guiden. Klicka på Slutför på den sista sidan.

  Grupprutan placeras i formuläret.

Byta namn på alternativgruppen    Men det inte är obligatoriska, kanske du vill byta namn på grupprutan så att den har ett mer beskrivande namn. Om du gör det ändras inte den etikett som visas bredvid grupprutan, men det kan göra det lättare att referera till kontrollen i uttryck eller makron.

 1. Kontrollera att grupprutan har valts genom att klicka på ramen för gruppen.

 2. Om egenskapslistan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 3. Skriv ett nytt namn i egenskapsrutan namn för grupprutan.

Överst på sidan

Lägga till ett nytt alternativ i en befintlig grupp

Du kan lägga till nya alternativkontroller gruppruta vartefter dina behov ändras. Du kan skapa en ny kontroll i gruppen eller klippa ut en befintlig kontrollerar från någon annanstans i formuläret och klistra in den i gruppen.

 1. Öppna formuläret i designvyn genom att högerklicka i navigeringsfönstret och sedan på Designläge Knappbild .

 2. Klicka på ramen i gruppen Alternativ för att markera den och dra sedan ramen storlekshandtagen om du vill göra plats för den nya alternativet.

 3. Gör något av följande:

  • Skapa en ny kontroll i gruppen    

   1. Klicka på verktyget för typ av kontroll som du vill lägga till (kryssrutan Knappbild , Alternativknapp Bild av knapp eller Växlingsknapp Bild av knapp ) på fliken Design i gruppen kontroller .

   2. Flytta markören så att den är placerad i ramen för grupprutan. Ramen ändrar färg för att ange att den nya kontrollen blir en del av grupprutan.

   3. Klicka på om du vill placera kontrollen i gruppen.

  • Flytta en befintlig kontroll till gruppen    

   Enkelt dra en kontroll till en gruppruta gör inte den del av gruppen. Du måste klippa ut och klistra in kontrollen i gruppen för att det blir ett alternativ.

   1. Markera den kontroll som du vill flytta till grupprutan.

   2. Klicka på Klipp ut i gruppen Urklipp på fliken Start. Knappbild

   3. Välj alternativgruppen genom att klicka på ramen som omger gruppen.

   4. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start. Knappbild

    Kontrollen läggs till i gruppen.

 4. Du måste förmodligen flytta kontrollen och dess etikett så att de justeras mot de befintliga kontroller och etiketter.

 5. Markera den nyligen tillagda kontrollen och tryck på F4 för att öppna egenskapssidan för kontrollen.

 6. Observera värdet för egenskapen Alternativvärde för den nyligen tillagda kontrollen. Beroende på dina behov kan lämna värdet Access föreslår eller du kan ändra det till ett annat värde.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×