Lägga till en kryssruta eller alternativknapp (formulärkontroller)

Du kan lägga till formulärkontroller, t.ex. kryssrutor och alternativknappar, för att göra det lättare att ange information. Kryssrutor fungerar bra i formulär med flera alternativ. Alternativknappar passar bättre när användaren bara har ett val.

Exempel på kryssrutor Exempel på alternativknappkontroller

Om du vill lägga till en kryssruta eller en alternativknapp måste du ha fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

Meddelanden:  Följ de här anvisningarna för att aktivera fliken Utvecklare:

 • I Excel 2010 och senare versioner klickar du på Arkiv > Alternativ > Anpassa menyfliksområdet, markerar kryssrutan Utvecklare och klickar på OK.

 • I Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Excel-alternativ > Populära > Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

 1. Om du vill lägga till en kryssruta klickar du på fliken Utvecklare och Infoga. Under Formulärkontroller klickar du sedan på Bild av knapp .

  kryssrutekontrollen i menyfliksområdet

  Om du vill lägga till en alternativknapp klickar du på fliken Utvecklare och Infoga. Under Formulärkontroller klickar du sedan på Bild av knapp .

  alternativknappkontrollen i menyfliksområdet

 2. Klicka i cellen där du vill lägga till kryssrute- eller alternativknappkontrollen.

  Tips: Du kan bara lägga till en kryssruta eller alternativknapp i taget. Om du vill att det ska gå snabbare högerklickar du på den första kontrollen när du har lagt till den och väljer Kopiera > Klistra in.

 3. Om du vill redigera eller ta bort standardtexten för en kontroll, klickar du på kontrollen och uppdaterar texten om det behövs.

  redigera text i en formulärkontroll

Tips: Om all text inte visas klickar och drar du i ett av kontrollhandtagen tills du kan läsa allt. Du kan inte ändra storleken på kontrollen eller avståndet till texten.

Formatera en kontroll

När du har lagt till en kryssruta eller en alternativknapp kan du testa att allting fungerar som det ska. Du kanske vill anpassa utseendet eller egenskaperna.

Obs!: Det går inte att justera storleken på alternativknappen i kontrollen och dess avstånd till tillhörande text.

 1. Om du vill ändra format högerklickar du på kontrollen och klickar på Formatera kontroll.

  alternativ i dialogrutan Formatera kontroll

 2. I dialogrutan Formatera kontroll på fliken Kontroll kan du ändra de tillgängliga alternativen:

  • Markerad: Visar en alternativknapp som är markerad.

  • Avmarkerad: Visar en alternativknapp som är avmarkerad.

  • I rutan Cellänk anger du en cellreferens som innehåller alternativknappens aktuella tillstånd:

   Den länkade cellen returnerar numret på den markerade alternativknappen i en gruppruta. Använd samma länkade cell för alla alternativ i en grupp. Den första alternativknappen returnerar en 1:a (1), den andra returnerar en 2:a (2) och så vidare. Om du har två eller fler grupprutor i samma kalkylblad kan du använda en annan länkad cell för varje gruppruta.

   Använd det returnerade talet i en formel som svar på det markerade alternativet.

   Exempel: ett personalformulär med en Jobbtyp-gruppruta innehåller två alternativknappar med etiketten Heltid och Deltid som är kopplade till cell C1. När en användare väljer något av de två alternativen returnerar följande formel i cell D1 "Heltid" om den första alternativknappen är markerad eller "Deltid" om den andra alternativknappen är markerad.

   =IF(C1=1,"Full-time","Part-time")

   Om du har tre eller fler alternativ när du utvärderar i samma grupp av alternativ kan du använda funktionerna VÄLJ eller LETAUPP på liknande sätt.

 3. Klicka på OK.

Ta bort en kontroll

 • Högerklicka på kontrollen och tryck på DELETE.

Mer information finns i

Lägga till en kryssruta, alternativ eller växlingsknapp (ActiveX-kontroller)

Översikt över formulär, formulärkontroller och ActiveX-kontroller i ett kalkylblad

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×