Lägga till en kolumn för företagsnyckelord i en lista eller i ett bibliotek

Lägga till en kolumn för företagsnyckelord i en lista eller i ett bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Användare lägga till företagsnyckelord på objekt på en SharePoint-webbplats för märkning och utveckla en folksonomy. Företagsnyckelord ta del av kunskap om de personer som använder innehållet. Om du vill göra det enklare att lägga till nyckelord kan du lägga till en särskild kolumn för företagsnyckelord i en lista eller ett bibliotek. Användare kan sedan markera objekt att lägga till ett nyckelord till och ange ordet eller frasen som helst i egenskaperna för objektet.

Användare kan lägga till nyckelord i dialogrutan för dokumentegenskaper

Så här lägger du till en kolumn för företagsnyckelord i en lista eller i ett bibliotek:

 1. Från en lista eller ett bibliotek, klicka på Inställningar för bibliotek eller Inställningar för lista i menyfliksområdet för biblioteket eller listan.

  Klicka på Inställningar för Ikon för Inställningar för SharePoint_Online, och klicka sedan på Inställningar för bibliotek eller Inställningar för lista.

 2. Klicka på Inställningar för företagsmetadata och -nyckelord i kolumnen Behörigheter och hantering.

 3. Markera kryssrutan för Lägg till en kolumn för företagsnyckelord i listan och aktivera nyckelordssynkronisering i avsnittet Lägg till företagsnyckelord på sidan för inställningar.

Inaktivera eller aktivera metadatapublicering

Du kan välj om termer och nyckelord som läggs till i kolumner för hanterade metadata och företagsnyckelord i en lista eller ett bibliotek ska vara tillgängliga som nyckelord för sociala märkningar. Om en lista exempelvis innehåller känslig information kanske du inte vill att nyckelordsvärdena ska visas. Om du vill begränsa åtkomsten till nyckelord kan du inaktivera metadatapublicering.

Obs!:  Termer från en lokal termuppsättning som skapats i kontexten för en specifik webbplatssamling utelämnas som standard från metadatapublicering. Lokala termuppsättningar kan inte användas för sociala märkningar eller som företagsnyckelord.

Aktivera eller inaktivera metadatapublicering genom att följa dessa steg:

 1. Gå till listan eller biblioteket där du vill konfigurera metadatapublicering.

 2. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet.

  Klicka på Inställningar för Ikon för Inställningar för SharePoint_Online, och klicka sedan på Inställningar för bibliotek eller Inställningar för lista.

 3. Klicka på Inställningar för företagsmetadata och -nyckelord under Behörigheter och hantering.

 4. Gör något av följande under Spara metadata på den här listan som sociala taggar i avsnittet Metadatapublicering:

  • Markera kryssrutan om du vill publicera värdena i fälten för hanterade metadata och företagsnyckelord till Min webbplats-profiler och social märkning.

  • Avmarkera kryssrutan om du vill förhindra att värdena i fälten för hanterade metadata och företagsnyckelord visas för social märkning och i Min webbplats-profiler.

 5. Klicka på OK.

Mer om företagsnyckelord

I SharePoint-produkterna samlas företagsnyckelorden i en enda, icke-hierarkisk termuppsättning. Du kan hitta den här termuppsättningen (nyckelordsuppsättningen) med Verktyg för hantering av termlagringsplats.

Nyckelorden som användarna lägger till är tillgängliga för andra när de använder listan eller biblioteket. När användare exempelvis skriver liknande tecken i kolumnen för företagsnyckelord i listan visas nyckelordet i ett förslagsmeddelande. Om du lägger till en kolumn för företagsnyckelord i en lista eller i ett bibliotek kopieras dessutom befintliga dokumentmärkningar till kolumnen för företagsnyckelord när dokumenten överförs till listan eller biblioteket. Detta gör det enklare att synkronisera befintliga nyckelord med funktioner för hanterade metadata.

Administratören för en termlagringsplats kan göra nyckelordsuppsättningen öppen eller stängd. Detta påverkar hur användare arbetar med en kolumn för företagsnyckelord i en lista eller i ett bibliotek. Om du lägger till en kolumn för företagsnyckelord i en lista eller i ett bibliotek kan webbplatsanvändarna ange nyckelordsvärden. Om nyckelordsuppsättningen är stängd kan användarna inte skicka nya nyckelord, utan måste använda befintliga företagsnyckelord eller en hanterad term. Om termuppsättningen Nyckelord för webbplatsen är öppen kan användarna lägga till valfritt textvärde i den här kolumnen.

Om så krävs kan en administratör som har behörighet att hantera ändra hur SharePoint-produkter hantera dessa nyckelord och flytta dem till en specifik hanterad termuppsättning. Sedan blir nyckelorden tillgänglig för samma typer av användning som andra villkoren i den här termuppsättningen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×