Lägga till en källhänvisning och skapa en litteraturförteckning

Innan du kan skapa en litteraturförteckning måste det finnas minst en källhänvisning och en källa i dokumentet som ska visas i litteraturförteckningen. Om du inte har alla källinformation som behövs för att skapa en fullständig källhänvisning kan du använda en platshållare och fylla i informationen om källan senare.

Mer information om hur du automatiskt formaterar litteraturförteckningen till formaten MLA, APA och Chicago finns i APA, MLA, Chicago: Formatera litteraturförteckningar automatiskt.

Obs!: Platshållarcitat visas inte i litteraturförteckningen.

Lägga till ett nytt citat och en ny källa till ett dokument

 1. Klicka på pilen bredvid Format i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser.

  Alternativet Format APA är markerat på fliken Referenser

 2. Klicka på det format du vill använda för källhänvisningen och källan. MLA eller APA används till exempel ofta i samhällsvetenskapliga dokument för källhänvisningar och källor.

 3. Klicka i slutet av den mening eller fras du vill citera.

 4. På fliken Referenser i gruppen Citationer och Källhänvisningar, klicka på Infoga källhänvisning.

  Alternativet Infoga källhänvisning är markerat på fliken Referenser

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till källinformation klickar du på Lägg till ny källa och börjar fylla i källinformationen genom att klicka på pilen bredvid Typ av källa. Källan kan exempelvis bestå av en bok, en rapport eller en webbplats.

  • Om du vill lägga till en platshållare, så att du kan skapa en källhänvisning och fylla i källinformationen senare, klickar du på Lägg till ny platshållare. Ett frågetecken visas bredvid platshållarkällorna i Resurshanteraren.

 6. Fyll i litteraturförteckningsinformationen för källan.

Om du vill lägga till mer information om en källa markerar du kryssrutan Visa alla litteraturförteckningsfält.

Nu kan du skapa en litteraturförteckning.

Meddelanden: 

 • Om du har valt ett GOST- eller ISO 690-format för källorna och källhänvisningen inte är unik måste du lägga till en bokstav efter årtalet. En källhänvisning kan till exempel visas som [Pasteur, 1848a].

 • Om du väljer ISO 690 - Numerisk referens och dina källhänvisningar ändå inte visas i följd måste du klicka på ISO 690-formatet igen, och sedan trycka på RETUR för att få källhänvisningarna i rätt ordning.

Lägga till ytterligare källhänvisningar från en tidigare använd källa

Det är lätt att komma åt källhänvisningar som du har lagt till tidigare. I själva verket kan du återanvända dem i hela dokumentet. Det är enkelt.

 1. Placera markören där du vill infoga en källhänvisning och klicka på Referenser > Infoga källhänvisning.

 2. Hitta källhänvisningen genom Författare eller Taggnamn och välj källhänvisningen.

  Lista över källhänvisningar i dokumentet.

  Tips: Du kan infoga en platshållare om du vill söka efter en källhänvisning senare. Klicka på Referenser > Infoga källhänvisning. Klicka på Lägg till ny platshållare och skapa ett unikt Taggnamn. Leta reda på platshållaren i innehållet och klicka på texten till informationen i Redigera källa.

  En platshållare infogas för källhänvisningen.

Skapa en litteraturförteckning

Nu när du har infogat en eller flera källhänvisningar och källor i dokumentet kan du skapa en litteraturförteckning.

 1. Klicka där du vill infoga en litteraturförteckning, oftast i slutet av dokumentet.

 2. Klicka på Litteraturförteckning i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser.

  Alternativet Litteraturförteckning är markerat på fliken Referenser

 3. Klicka på ett färdigdesignat litteraturförteckningsformat för att infoga litteraturförteckningen i dokumentet.

Söka efter en källa

Den lista över källor som du använder kan bli ganska lång. Ibland kan du också behöva söka efter en källa som du har du citerat i ett annat dokument, vilket du gör med hjälp av kommandot Hantera källor.

 1. Klicka på Hantera källor i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser.

  Alternativet Hantera källor är markerat på fliken Referenser

  Om du öppnar ett nytt dokument som ännu inte innehåller några källhänvisningar visas alla de källor som du har använt i tidigare dokument under Huvudlista.

  Om du öppnar ett dokument som innehåller källhänvisningar visas de tillhörande källorna under Aktuell lista. Alla källor som du har citerat, antingen i tidigare dokument eller i det aktuella dokumentet, visas under Huvudlista.

 2. Om du vill söka efter en speciell källa gör du något av följande:

  • Sortera efter författare, titel, citatens taggnamn eller år i sorteringsrutan och sök sedan i listan som skapas efter den källa du vill ha.

  • Skriv in titeln eller författaren till den källa du söker efter i rutan Sök. Listan minskas dynamiskt för att matcha din sökterm.

Obs!: Du kan klicka på knappen Bläddra i Källhanteraren om du vill välja en annan huvudlista där du kan importera nya källor till ditt dokument. Du kan t.ex. koppla upp dig mot en fil på en delad server, på en forskarkollegas dator eller server, eller på en webbplats som ett universitet eller forskningsinstitut är värd för.

Redigera en källa

 1. Klicka på Hantera källor i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser.

  Alternativet Hantera källor är markerat på fliken Referenser

 2. I dialogrutan Källhanteraren markerar du den källa du vill redigera under Huvudlista eller Aktuell lista. Klicka sedan på Redigera.

  Obs!: Om du vill redigera en platshållare för att lägga till källhänvisningar markerar du platshållaren i Aktuell lista och klickar på Redigera.

 3. Gör önskade ändringar i dialogrutan Redigera källa och klicka på OK.

  Dialogrutan Redigera källa

Redigera en citatplatshållare

Ibland kanske du vill skapa en citatplatshållare och vänta till senare med att fylla i den fullständiga källinformationen för litteraturförteckningen. Alla ändringar du gör till en källa visas automatiskt i litteraturförteckningen, om du redan har skapat en. Ett frågetecken visas bredvid platshållarkällorna i Resurshanteraren.

 1. Klicka på Hantera källor i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser.

  Alternativet Hantera källor är markerat på fliken Referenser

 2. Klicka på den platshållare du vill redigera under Aktuell lista.

  Obs!: I Resurshanteraren sorteras platshållarkällorna, tillsammans med övriga källor, i alfabetisk ordning utifrån platshållarnas taggnamn. Som standard innehåller platshållarnas taggnamn ordet platshållare och ett nummer, men du kan anpassa taggnamnen och använda vilka taggar du vill.

 3. Klicka på Redigera.

 4. Börja fylla i källinformationen genom att klicka på pilen bredvid Typ av källa.

 5. Fyll i litteraturförteckningsinformationen för källan. Om du vill lägga till mer information om en källa markerar du kryssrutan Visa alla litteraturförteckningsfält.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×