Lägga till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek

Lägga till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek

När du lägger till en innehålls typ i en lista eller ett bibliotek kan webbplats användare använda kommandot nytt dokument för att snabbt skapa specialiserat innehåll.

Lägga till en innehålls typ i en lista eller ett bibliotek

Viktigt!: Om du vill lägga till innehålls typer i en lista eller ett bibliotek måste du minst ha behörigheten design för den listan eller det biblioteket. Du måste också ha flera innehålls typer aktiverade. Mer information finns i Aktivera stöd för flera innehålls typer i en lista eller i ett bibliotek .

 1. Gå till inställningarna för listan eller biblioteket.

 2. Klicka på Lägg till från befintliga webbplats innehålls typerunder innehålls typer. Om innehålls typer inte visas klickar du på Avancerade inställningaroch klickar på Ja under Tillåt hantering av innehålls typer?och klickar sedan på OK.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte har kon figurer ATS för att tillåta flera innehålls typer visas inte avsnittet innehålls typer på sidan Inställningar för listan eller biblioteket. Information om hur du tillåter flera innehålls typer finns i Aktivera stöd för flera innehålls typer i en lista eller i ett bibliotek.

 3. Klicka på pilen för att välja den grupp med webbplats innehålls typer som du vill välja från listan Välj webbplats innehålls typer från .

 4. I listan tillgängliga webbplats innehålls typer klickar du på namnet på den innehålls typ som du vill använda och klickar sedan på Lägg till för att flytta den markerade innehålls typen till listan innehålls typer att lägga till.

 5. Upprepa steg 5 och 6 för att lägga till fler innehålls typer.

 6. När du har valt alla innehålls typer du vill lägga till klickar du på OK.

Så fungerar innehålls typer i listor och bibliotek

När du lägger till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek gör du det möjligt för listan eller biblioteket att innehålla objekt av den typen. Dessutom kan användarna bara klicka på kommandot nytt dokument och skapa ett objekt av den typen. En enskild lista eller ett bibliotek kan innehålla flera innehålls typer och varje innehålls typ kan ha unika metadata, principer eller beteende.

När du lägger till en webbplats innehålls typ i en lista eller ett bibliotek kallas det för en List innehålls typ. List innehålls typen är underordnad den webbplats innehålls typ som den skapades från. Den ärver alla attribut för den överordnade webbplats innehålls typen, till exempel dokument mal len, skrivskyddad inställning, arbets flöden och kolumner. Om den överordnade webbplats innehålls typen för en List innehålls typ uppdateras kan de här ändringarna ärvas av innehålls typen för underordnad lista. En List innehålls typ kan anpassas efter en specifik lista eller ett bibliotek som läggs till. De här anpassningarna gäller inte innehålls typen överordnad webbplats.

Innehållstyp – relation mellan över- och underordnade

Om attributen för den underordnade innehålls typen delar med innehålls typen för den överordnade webbplatsen kan dessa attribut skrivas över när innehålls typen lista ärver ändringar från den överordnade. Om List innehålls typen har anpassade attribut som den överordnade innehålls typen inte har, skrivs inte dessa anpassningar över.

Du kan ange i vilken ordning innehålls typer visas på knappen nytt dokument för en lista eller ett bibliotek. Den första innehålls typen som visas på knappen nytt dokument blir som standard innehålls typen för listan eller biblioteket. Om du vill ändra standard innehålls typen för listan eller biblioteket ändrar du den innehålls typ som visas först på knappen nytt dokument . Du kan också ange om du vill att innehålls typer som lagts till i en lista eller ett bibliotek ska visas på knappen nytt dokument .

Knappen Nytt dokument med listruta i menyfliksområdet

Ändra ordningen på objekt på menyn nytt dokument

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart. Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet , klicka på webbplats innehålloch sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Klicka på lista eller bibliotek i menyfliksområdet.

 3. Under innehålls typerklickar du på Ändra ordning för ny-knapp och standard innehålls typ. Om innehålls typer inte visas klickar du på Avancerade inställningaroch klickar på Ja under Tillåt hantering av innehålls typer?och klickar sedan på OK.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte har kon figurer ATS för att tillåta flera innehålls typer visas inte avsnittet innehålls typer på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 4. Gör något av följande i avsnittet innehålls typ .

  Fönstret Ändra ordning för dokument eller Dölj alternativ
  • Om du vill ta bort en innehålls typ från knappen nytt dokument för listan eller biblioteket avmarkerar du kryss rutan synlig .

  • Om du vill ändra i vilken ordning en innehålls typ visas på knappen ny klickar du på pilen bredvid innehålls typen i kolumnen placering från topp . Välj sedan önskat beställnings nummer.

 5. Klicka på OK.

När du tar bort en innehålls typ från en lista eller ett bibliotek kan användarna inte längre skapa nya objekt med den innehålls typen i listan eller biblioteket. Om du tar bort en innehålls typ från en lista eller ett bibliotek tas inga objekt som skapades med innehålls typen bort.

Ta bort en innehålls typ

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart. Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet , klicka på webbplats innehålloch sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Klicka på lista eller bibliotek i menyfliksområdet.

 3. Klicka på namnet på den innehålls typ som du vill ta bort under innehålls typer. Om innehålls typer inte visas klickar du på Avancerade inställningaroch klickar på Ja under Tillåt hantering av innehålls typer?och klickar sedan på OK.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte har kon figurer ATS för att tillåta flera innehålls typer visas inte avsnittet innehålls typer på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 4. Klicka på ta bort den här innehålls typenunder Inställningar.

 5. När du tillfrågas om du vill ta bort den här innehålls typen klickar du på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×