Lägga till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek

Lägga till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du lägger till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek kan webbplatsens användare använda kommandot Nytt dokument att snabbt skapa specialiserat innehåll.

Välja en innehållstyp

Du lägger till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek

Viktigt!: Om du vill lägga till innehållstyper i en lista eller ett bibliotek måste du ha minst behörigheten Design för listan eller biblioteket. Du behöver också har flera innehållstyper aktiverat. Mer information finns i Aktivera stöd för flera innehållstyper i en lista eller ett bibliotek .

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen, klickar du på dess namn i Snabbstart. Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet , klickar du på Webbplatsinnehåll och sedan klicka på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Klicka på lista eller ett bibliotek i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i menyfliksområdet.

  Knappar för inställningar för SharePoint-bibliotek i menyfliksområdet
 4. Klicka på Lägg till från befintliga webbplatsinnehållstyper under Innehållstyper. Om Innehållstyper inte visas klickar du på Avancerade inställningar och klicka på Ja under tillåta hantering av innehållstyper?, och klicka sedan på OK.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte konfigurerats så att flera innehållstyper tillåts, visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Inställningar för listan eller biblioteket. Om du vill veta hur du tillåter flera innehållstyper finns i Aktivera stöd för flera innehållstyper i en lista eller ett bibliotek.

 5. Klicka på pilen för att välja webbplatsinnehållstyper som du vill markera i listan Välj webbplatsinnehållstyper från grupp.

 6. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill använda i listan Tillgängliga webbplatsinnehållstyper och klicka sedan på Lägg till om du vill flytta den valda innehållstypen till innehållstyper som ska läggas till.

 7. Om du vill lägga till fler innehållstyper upprepar du steg 5 och 6.

 8. När du markerat alla innehållstyper som du vill lägga till klickar du på OK.

Så fungerar innehållstyper i listor och bibliotek

När du lägger till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek möjliggör du för listan eller biblioteket att innehålla objekt av den typen. Dessutom kan användarna bara klicka på kommandot Nytt dokument för att skapa ett objekt av den typen. En lista eller ett bibliotek kan innehålla flera innehållstyper, och varje innehållstyp kan ha unika metadata, principer och beteenden.

När du lägger till en webbplatsinnehållstyp i en lista eller ett bibliotek kallas den för en listinnehållstyp. Listinnehållstypen är underordnad den webbplatsinnehållstyp som den skapades från. Den ärver alla attribut från sin överordnade webbplatsinnehållstyp, till exempel dokumentmall, skrivskyddat läge, arbetsflöden och kolumner. Om den överordnade webbplatsinnehållstypen för en listinnehållstyp uppdateras, kan den underordnade listinnehållstypen ärva ändringarna. En listinnehållstyp kan anpassas för den lista eller det bibliotek som den läggs till i. Anpassningarna gäller inte för den överordnade webbplatsinnehållstypen.

Innehållstyp – relation mellan över- och underordnade

Om den underordnade listinnehållstypen delar attribut med den överordnade webbplatsinnehållstypen kan attributen skrivas över när listinnehållstypen ärver ändringar från den överordnade webbplatsinnehållstypen. Om listinnehållstypen har anpassade attribut som den överordnade innehållstypen inte har skrivs anpassningarna inte över.

Du kan ange den ordning i vilken innehållstyperna visas på Nytt dokument-knappen för en lista eller ett bibliotek. Som standard blir den första innehållstyp som visas på Nytt dokument-knappen standardinnehållstyp för listan eller biblioteket. Om du vill ändra standardinnehållstypen för listan eller biblioteket ändrar du vilken innehållstyp som visas först på Nytt dokument-knappen. Du kan också ange om du vill att innehållstyper som lades till i en lista eller ett bibliotek ska visas på Nytt dokument-knappen.

Knappen Nytt dokument med nedrullningsbara menyfliksområdet

Så här ändrar du ordning på objekten på menyn nytt dokument

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen, klickar du på dess namn i Snabbstart. Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet , klickar du på Webbplatsinnehåll och sedan klicka på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Klicka på lista eller ett bibliotek i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Ändra nya knappen ordning och ange standardinnehållstyp under Innehållstyper. Om Innehållstyper inte visas klickar du på Avancerade inställningar och klicka på Ja under tillåta hantering av innehållstyper?, och klicka sedan på OK.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte konfigurerats så att flera innehållstyper tillåts, visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 4. Gör något av följande vid Ordning för innehållstyper:

  Nytt dokument för att ändra ordning eller dölja alternativskärmen
  • Om du vill ta bort en innehållstyp från knappen Nytt dokument för listan eller biblioteket, avmarkerar du kryssrutan Synligt.

  • Om du vill ändra den ordning i vilken en innehållstyp visas på knappen Nytt dokument klickar du på pilen bredvid innehållstypen i kolumnen Plats uppifrån och väljer sedan det ordningsnummer som du önskar.

 5. Klicka på OK.

När du tar bort en innehållstyp från en lista eller ett bibliotek kan användare inte längre skapa nya objekt av den innehållstypen i listan eller biblioteket. Även om du tar bort en innehållstyp från en lista eller ett bibliotek tas inga objekt som har skapats med innehållstypen bort.

Ta bort en innehållstyp

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen, klickar du på dess namn i Snabbstart. Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet , klickar du på Webbplatsinnehåll och sedan klicka på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Klicka på lista eller ett bibliotek i menyfliksområdet.

 3. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ta bort under Innehållstyper. Om Innehållstyper inte visas klickar du på Avancerade inställningar och klicka på Ja under tillåta hantering av innehållstyper?, och klicka sedan på OK.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte har konfigurerats för att tillåta flera innehållstyper visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 4. Klicka på Ta bort den här innehållstypen under Inställningar.

 5. Klicka på OK när du får en fråga om du är säker på att du vill ta bort innehållstypen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×