Lägga till en inbyggd formuläråtgärd i en datavy

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du lägger till funktionalitet i en datavy kan du snabbt lägga till några enkla inbyggda formuläråtgärder som du vill aktivera dina kunder i till exempel spara ändringar av avbryta ändringar i formuläret och även gå tillbaka till datavyn som kunden öppnas i formuläret.

Mer information om att lägga till funktionalitet i en datavy finns i artiklarna Infoga datavy som ett formulär och Redigera, ta bort eller infoga poster i en datavy.

Artikelinnehåll

Vad är en åtgärd i ett formulär?

Lägga till analysera källa formuläråtgärd till en befintlig knapp

Lägga till analysera sidan formuläråtgärd till en befintlig knapp

Ta bort eller ändra ordningen på åtgärder

Vad är en formuläråtgärd?

Formuläråtgärder är åtgärder som körs när ett formulär anslås på servern för bearbetning. Datavyer som har infogats som ett formulär kan använda olika formuläråtgärder.

När du klickar på Spara utlöses åtgärden Spara – den formuläråtgärd som sparar ändringarna av data . När du klickar på Avbryt utlöses åtgärden Avbryt – den formuläråtgärd som avbryter ändringarna av data.

Vad kan jag göra med inbyggda formuläråtgärder?

Inbyggda formuläråtgärder läggs till i ett formulär i Listan åtgärder i dialogrutan Formuläråtgärder. Här följer de inbyggda formuläråtgärder som medföljer Microsoft Office SharePoint Designer 2007:

 • Bekräfta sparar alla ändringar som har gjorts i den ursprungliga datakällan.

 • Uppdatera uppdaterar vyn av dataformuläret på sidan.

 • Avbryt avbryter alla ändringar som har gjorts av informationen.

 • Navigera till källa dirigerar om användaren till en sida som anges med en variabel i källfrågesträngen.

 • Navigera till sida dirigerar om användaren till en annan sida i webbläsaren.

Överst på sidan

Lägga till analysera källa formuläråtgärd till en befintlig knapp

Navigering mellan en vy och ett formulär

Du kan använda formuläråtgärd Navigera till källa för att returnera en kund tillbaka till källan datavy från ett mål datavy som har nåtts via en hyperlänk. Den här formuläråtgärd är särskilt användbart när du behöver din flera objekt datavyer att länka till en Enda objektformulär som används för att skapa eller redigera poster.

Till exempel skapar Northwind Traders, gourmet mat fördelningen företag ett intranät webbprogram att visa och hantera sina produkter. Du vill aktivera dina kunder i länka från en datavy till Redigeringsformulär och sedan gå tillbaka automatiskt till datavyn när de skickar sina ändringar i redigeringsformuläret.

Lägga till en hyperlänk till källa datavy

För att Navigera till källa åtgärden till funktionen för din knappar Kontrollera du först att du inkludera attribut som lägger till data i URL-Adressen att Navigera till datakällan formuläråtgärd måste gå tillbaka till kunden till källan. De attribut som du behöver lägga till är attributen onclick och mål .

Till exempel liknar < en > tagg för hyperlänken i källan datavy som följande.

<td class="ms-vb">
<a href="http://northwindtraders/Lists/Products/EditForm.aspx?ID={@ID}"
onclick="GoToLink(this);return false;"
target="_self">
<xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
</a>
</td>

Lägga till analysera till Källåtgärd till målet datavy

Till exempel har ett enstaka objekt formulär som den här.

Datavy infogad som ett formulär med enskilt objekt

När kunden webbprogrammets klickar på Spara eller avbryta önskade kunden ska returneras till datavyn källa som de kommer ifrån.

 1. Klicka på Spara om du vill markera knappen i designvyn, på sidan som innehåller formulär för enstaka objekt.

  Knappen Spara

 2. När knappen är markerad, högerklickar du på den och klicka sedan på Formuläråtgärder.

  Dialogrutan Formuläråtgärder öppnas.

  Dialogrutan Formuläråtgärder

  Som standard är fatta-åtgärden redan i listan Aktuella åtgärder. Bekräfta åtgärden sparar ändringarna till data.

 3. Klicka på Lägg till i listan ÅtgärdslistaNavigera till källa.

 4. Klicka på OK.

 5. Upprepa föregående steg för knappen Avbryt.

När en besökare visar webbplatsen i en webbläsare ändrar data i formuläret och klickar sedan på Spara (eller avbryter deras ändringar genom att klicka på Avbryt ), kommer de nu automatiskt tillbaka till datavyn varifrån de kom.

Överst på sidan

Lägga till analysera sidan formuläråtgärd till en befintlig knapp

Du kan enkelt lägga till Navigera till sidan inbyggd formuläråtgärd i en datavy som har infogats som ett formulär.

Om du vill följa exemplet först skapa datavyn som beskrivs i artikeln Infoga datavy som ett formulär.

När du infogar en datavy som ett formulär, innehåller formuläret både knappen Spara och Avbryta så att ändringarna av data kan sparas och avbrytas. De tillhörande åtgärderna utförs när användaren klickar på någon av knapparna. När du tillämpar en ny formuläråtgärd adderar du i själva verket till åtgärden för knappen. När användaren klickar på knappen, utförs den nya åtgärden samt standardåtgärden. Du kan också ändra ordningen som åtgärderna körs i, eller när som helst lägga till eller ta bort åtgärder.

I det här exempel kommer användaren att dirigeras om till en ny sida efter att ändringarna har sparats. Som målsida kan du använda valfri befintlig sida i mapplistan, eller skapa en ny sida.

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn där du vill lägga till en formuläråtgärd.

 2. Klicka på Spara på sidan med formuläråtgärden så att knappen markeras.

  Knappen Spara

  Högerklicka på knappen när den har markerats och klicka sedan på Formuläråtgärder på snabbmenyn.

  Kommandot Formuläråtgärder på snabbmenyn

  Dialogrutan Formuläråtgärder öppnas.

  Dialogrutan Formuläråtgärder

  Som standard finns åtgärden Bekräfta redan i listan Aktuella åtgärder. Åtgärden Bekräfta sparar ändringarna av informationen.

 3. Klicka i listan Åtgärdslista på den nya inbyggda åtgärden som du vill lägga till när en användare klickar på Spara i formuläret.

  Om du följer exemplet klickar du på Navigera till sida och sedan på Lägg till.

  Obs!: När en åtgärd i listan Aktuella åtgärder är markerad visas en beskrivning av den under listan Aktuella åtgärder.

 4. Om du vill ange vilken sida användarna ska dirigeras till när de klickar på Spara klickar du på Navigera till sida och sedan på Inställningar.

 5. Klicka på Bläddra i dialogrutan Inställningar för formuläråtgärd.

 6. Leta reda på sidan som du vill dirigera om användarna till, klicka på den och klicka sedan på OK tre gånger.

 7. Spara ändringarna av formuläret genom att klicka på SparaArkiv-menyn. Du kan också trycka på CTRL+S.

När en besökare som visar webbplatsen i en webbläsare ändrar informationen i formuläret och klickar på Spara, dirigeras han eller hon om till den sida som anges i dialogrutan Inställningar för formuläråtgärd.

Överst på sidan

Ta bort eller ändra ordningen på åtgärder

 • Åtgärder i listan Aktuella åtgärder i dialogrutan Formuläråtgärder utföras i den ordning som de visas i listan. Om du vill ändra den ordning som åtgärderna som vidtas, Välj en åtgärd i listan Aktuella åtgärder och klicka sedan på knapparna Flytta upp och Flytta ned om du vill placera åtgärden där du vill ha den.

 • Du tar bort en åtgärd från listan Aktuella åtgärder genom att klicka på den och sedan klicka på Ta bort.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×