Text och tabeller

Lägga till en hyperlänk i en bild

Lägga till en hyperlänk i en bild

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det snabbaste sättet att skapa en grundläggande hyperlänk på en PowerPoint bild är att trycka på RETUR när du har skrivit adressen till en befintlig webbsida (till exempel http://www.contoso.com).

Office Insiders kan nu Ändra färg på en hyperlänk.

Om du vill ändra texten för den länk som du har skapat högerklickar du på den och väljer Redigera länk.

Du kan länka till en webbsida, länka till en annan plats i presentationen, öppna en annan presentation, öppna en ny fil eller påbörja ett meddelande till en e-postadress.

Länka till en webbplats eller en fil på internet

 1. Markera den text, figur eller bild du vill använda som hyperlänk i normalvyn.

 2. Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

 3. Klicka på befintlig fil eller webbsida under länka till, och klicka sedan på Bläddra på webben Knappbild .

  Visar dialogrutan med alternativet för att infoga en länk på en webbplats markerat
 4. Markera sidan, webbplats eller fil som du vill länka till och klicka sedan på OK.

 1. Markera den text, figur eller bild du vill använda som hyperlänk i normalvyn.

 2. Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

  en vy i menyfliksområdet som visar fliken infoga och knappen hyperlänk
 3. Klicka på plats i det här dokumentet under länka till i dialogrutan Infoga hyperlänk.

  Visar dialogrutan med infoga länk i samma dokument markerat
 4. Gör något av följande:

  • Klicka på den bild som mål för hyperlänken om du vill länka till en bild i presentationen under Välj en plats i det här dokumentet.

  • Klicka på det anpassade bildspel som mål för hyperlänken om du vill länka till ett anpassat bildspel (en markerad grupp av bilder) i aktuell presentation, under Välj en plats i det här dokumentet under Anpassade bildspel. Markera kryssrutan Visa och återgå.

Mer information finns i Ändra färg på hyperlänktext och Ta bort understrykning från hyperlänktext.

Behålla länkar fungera:    Om du lägga till en länk från presentationen till en annan presentation och sedan kopiera en presentation till en annan dator, måste du också kopiera den andra presentationen i samma mapp. Om du inte kopierar presentationen du har kopplat till, eller om du byter namn på, flytta eller ta bort den – länken fungerar inte.

 1. Markera den text, figur eller bild du vill använda som hyperlänk i normalvyn.

 2. Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

 3. Klicka på Befintlig fil eller webbsida under Länka till.

 4. Leta reda på och markera presentationsfilen som innehåller den bild du vill länka till.

 5. Klicka på bokmärke och sedan klicka på rubriken för den bild som du vill länka till.

  Visar dialogrutan med alternativet för att infoga en länk till en annan fil markerat

 1. Markera den text, figur eller bild du vill använda som hyperlänk i normalvyn.

 2. Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

 3. Klicka på E-postadress under Länka till.

 4. Skriv den e-postadress som du vill länka till i rutan E-postadress eller klicka på en e-postadress i Nyligen använda e-postadresser.

 5. Ange e-postmeddelandets ämne i rutan Ämne.

  Visar dialogrutan med alternativet för att infoga en länk i ett e-postmeddelande markerat

 1. Markera den text, figur eller bild du vill använda som hyperlänk i normalvyn.

 2. Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

 3. Klicka på Skapa nytt dokument under Länka till.

 4. Skriv namnet på den fil som du vill skapa och länka till i rutan namn på nytt dokument.

  Om du vill skapa ett dokument i en annan plats under fullständig sökväg klickar du på Ändra, bläddra till den plats där du vill skapa filen och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på om du vill Redigera det nya dokumentet senare eller Redigera det nya dokumentet nu under tidpunkt för redigering.

  dialogrutan för att länka till ett nytt dokument

Mer information finns i

Ta bort understrykning från hyperlänktext

Ändra färg på hyperlänktext i hela presentationen

Du kan länka till en webbsida, länka till en annan plats i presentationen, öppna en annan presentation eller påbörja ett meddelande till en e-postadress.

2016

Markera en rubrik nedan för att öppna den och detaljerade instruktioner finns.

Länka till en webbsida

 1. Markera den text, figur eller bild du vill använda som hyperlänk i normalvyn.

 2. På fliken Infoga klickar du på Hyperlänk.

  Dialogrutan Infoga hyperlänk visas.

  Dialogrutan Hyperlänk i Office för Mac

  1 - Text som ska visas: den länkade texten i dokumentet.

  2 – skärmtips: Text som visas när du peka med musen på den länkade texten på bilden.

 3. Ange webbadressen i rutan adress. (Exempel: https://www.contoso.com)

Ändra färgen på en hyperlänk

Den nya funktionen finns i PowerPoint 2016 för Mac version 16.14.18061000. Hitta din Office-version

 1. Markera den hyperlänk som du vill byta färg på.

 2. Välj nedpilen bredvid knappen Teckenfärg att öppna menyn färger på fliken Start i menyfliksområdet.

  Välja en teckenfärg
 3. Välj den färg du vill använda för hyperlänken.

 1. Klicka på Det här dokumentet i dialogrutan Infoga hyperlänk.

 2. Under Välj en plats i dokumentet klickar du på den bild du vill länka till.

 1. Klicka på Webbsida eller fil i dialogrutan Infoga hyperlänk.

 2. Klicka först på Markera och sedan på den presentation eller fil som du vill länka till.

  Obs!: PowerPoint för Mac kan inte länka till en specifik bild i en annan presentation.

 1. Klicka på E-postadress i dialogrutan Infoga hyperlänk.

 2. Skriv den e-postadress som du vill länka till i rutan E-postadress eller klicka på en e-postadress i Nyligen använda e-postadresser.

 3. Ange e-postmeddelandets ämne i rutan Ämne.

2011

Markera en rubrik nedan för att öppna den och detaljerade instruktioner finns.

 1. Markera den text eller det objekt som du vill göra till en hyperlänk.

 2. På fliken Start klickar du på Text under Infoga och klickar sedan på Hyperlänk.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 3. I rutan Länka till anger du webbadressen.

  Obs!: Om du vill länka till en viss plats på en webbsida klickar du på fliken Webbsida och följer sedan anvisningarna under Fästpunkt.

Du kan lägga till text eller ett objekt som en hyperlänk som öppnar en specifik bild i en PowerPoint-presentation eller ett anpassat bildspel. Du kan även länka till ett Word-dokument, en Excel-arbetsbok, en fil eller en e-postadress.

 1. Markera den text eller det objekt som du vill göra till en hyperlänk.

 2. På fliken Start klickar du på Text under Infoga och klickar sedan på Hyperlänk.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 3. Klicka på fliken Dokument eller E-postadress för den typ av hyperlänk som du vill infoga.

 4. Följ anvisningarna för att skapa en länk.

  Obs!: Hyperlänken är aktiv i bildspelsvyn.

Du kan länka till olika platser i en presentation, till exempel första bilden, sista bilden, nästa bild eller namnen på bilderna.

 1. Markera den text eller det objekt som du vill göra till en hyperlänk.

 2. På fliken Start klickar du på Text under Infoga och klickar sedan på Hyperlänk.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 3. Klicka på fliken Dokument och klicka sedan på Sök efter under Fästpunkt.

 4. Välj den plats i dokumentet som du vill länka till.

  Obs!: Hyperlänken är aktiv i bildspelsvyn.

Ett hyperlänkat anpassat bildspel är ett snabbt sätt att navigera till andra anpassade bildspel från huvudpresentationen. Du kan också skapa en bild med innehållsförteckningen som det går att länka från. Genom att designa presentationen på det här sättet kan du navigera från innehållsförteckningsbilden till olika avsnitt i presentationen, så att du kan välja vilka avsnitt du vill visa för åhörarna vid ett visst tillfälle. Följande anvisningar beskriver hur du skapar ett eller flera anpassade bildspel och sedan lägger till en hyperlänk från huvudpresentationen till de anpassade bildspelen.

Obs!: Om du vill skapa en hyperlänk från en presentation till en helt annan presentation kan du lägga till en hyperlänk till det andra dokumentet. Mer information finns i Skapa, redigera eller ta bort en hyperlänk.

 1. Öppna presentationen som du vill använda för att skapa ett hyperlänkat anpassat bildspel.

 2. På fliken Bildspel klickar du på Anpassade bildspel under Visa bildspel och klickar sedan på Redigera anpassade bildspel.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

 3. Klicka på Nytt.

 4. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill markera flera bilder i följd klickar du på den första bilden och håller ned SKIFT medan du klickar på den sista bilden som du vill markera. Om du vill markera flera bilder som inte är i följd håller du ned KOMMANDO samtidigt som du klickar på varje bild som du vill markera.

 5. För att ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på en bild under Bilder i anpassat bildspel och klickar sedan på Uppil för att ändra ordning eller Nedpil för att ändra ordning för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 6. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Om du vill skapa fler anpassade bildspel med bilderna i presentationen upprepar du steg 2 till och med 6.

 7. Om du vill skapa en hyperlänk från huvudpresentationen till ett anpassat stödbildspel markerar du texten eller objektet i presentationen som ska visas som en hyperlänk. Du kan också skapa en innehållsförteckning och hyperlänka från varje textpost som ett sätt att navigera genom det anpassade bildspelet. Det gör du genom att infoga en ny bild i presentationen, skriva en innehållsförteckning och sedan länka från varje post.

 8. På fliken Bildspel klickar du på Händelseinställningar under Konfigurera.

  Fliken Bildspel, konfigurera grupp

 9. Välj hur åtgärden ska startas genom att göra något av följande i dialogrutan Händelseinställningar:

 1. Markera hyperlänken som du vill ändra.

 2. Klicka på Hyperlänk på menyn Infoga.

 3. Gör önskade ändringar.

 1. Markera den text eller det objekt som representerar den hyperlänk som du vill ta bort.

 2. På fliken Start klickar du på Text under Infoga och klickar sedan på Hyperlänk och Ta bort länk.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 1. Markera texten du vill ska fungera som hyperlänk.

  Markera texten
 2. På fliken Infoga klickar du på Hyperlänk.

  Klicka på Hyperlänk på fliken Infoga.

  Dialogrutan länk öppnas.

 3. Skriv den text du vill ska synas på bilden för hyperlänken i rutan text som ska visas.

  Infoga en hyperlänk
 4. Ange webbadressen i rutan adress. (Exempel: https://www.contoso.com)

 5. Välj Infoga.

 6. Testa hyperlänken genom att markera Visa menyfliksområdet, markera Från aktuell bild i gruppen Starta bildspelet och klicka om du vill följa länken.

Meddelanden: 

 • Du kan också skapa hyperlänkar till e-postadresser. I stället för att ange en webbadress i fältet Adress (steg 3 ovan) skriver du: mailto://<EmailAddress>

 • Till skillnad från PowerPoint-programmet kan länka du inte till bilder i samma presentation eller till en annan presentation från bilder i PowerPoint Online. Dessutom; Du kan inte för närvarande lägga till en länk till en bild eller figur.

Infoga en hyperlänk

 1. Skriv den text som du vill omvandla till en hyperlänk i bilden.

 2. Trycker du på texten så att den markeras.

 3. Markera länken på fliken Infoga i menyfliksområdet.

 4. Välj Infoga länk.

  Eller: Du kan skapa en länk till en nyligen genomförd webbadress eller nyligen öppnade filen genom att välja objektet i listan Senast använda objekt som visas.

 5. Ange den adress som du vill länka till i dialogrutan länk i rutan adress. (Exempel: https://www.contoso.com)

 6. Välj Använd.

Ändra färgen på en hyperlänk

Funktionen är endast tillgänglig för Office Insiders Den här funktionen är för tillfälligt endast tillgänglig för Office Insiders.

 1. Markera den hyperlänk som du vill byta färg på.

 2. Tryck på knappen Teckenfärg för att öppna menyn färger på fliken Start i menyfliksområdet.

  Knappen Teckenfärg
 3. Tryck på den färg du vill använda för hyperlänken.

Infoga en hyperlänk

 1. Skriv den text som du vill omvandla till en hyperlänk i bilden.

 2. Trycker du på texten så att den markeras.

 3. Markera länken på fliken Infoga i menyfliksområdet.

 4. Välj Infoga länk.

  Eller: Du kan skapa en länk till en nyligen genomförd webbadress eller nyligen öppnade filen genom att välja objektet i listan Senast använda objekt som visas.

 5. Ange den adress som du vill länka till i dialogrutan länk i rutan adress. (Exempel: https://www.contoso.com)

 6. Välj Använd.

Ändra färgen på en hyperlänk

 1. Markera den hyperlänk som du vill byta färg på.

 2. På fliken Start i menyfliksområdet, trycker du på pilen bredvid knappen Teckenfärg för att öppna menyn färger.

  Knappen Teckenfärg
 3. Tryck på den färg du vill använda för hyperlänken.

Infoga en hyperlänk

 1. Skriv den text som du vill omvandla till en hyperlänk i bilden.

 2. Markera texten.

 3. Markera länken på fliken Infoga i menyfliksområdet.

 4. Välj Infoga länk.

  Eller: Du kan skapa en länk till en nyligen öppna filen genom att markera den i listan Senast använda objekt som visas.

 5. Ange den adress som du vill länka till i dialogrutan som öppnas i rutan adress. (Exempel: https://www.contoso.com)

 6. Välj Infoga.

Ändra färgen på en hyperlänk

 1. Markera den hyperlänk som du vill byta färg på.

 2. På fliken Start i menyfliksområdet, trycker du på pilen bredvid knappen Teckenfärg för att öppna menyn färger.

  Knappen Teckenfärg
 3. Tryck på den färg du vill använda för hyperlänken.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×