Lägga till en gruppruta eller en ramkontroll i ett kalkylblad

Excel för Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda en gruppruta eller ramkontroll om du vill gruppera relaterade kontroller (till exempel alternativknappar, kryssrutor eller nära relaterat innehåll) tillsammans.

Grupprutor och ramkontroller är rektangulära objekt med valfria etiketter. Använd en gruppruta eller en ramkontroll om du vill organisera relaterade objekt visuellt i ett formulär. Gruppera till exempel namnet, adressen och kontonumret i en kundorderansökan. Eller gruppera en lista över tillgängliga artiklar i en orderblankett.

Gruppruta (formulärkontroll)

Exempel på en grupprutekontroll i verktygsfältet Formulär

Ramkontroll (ActiveX-kontroll)

Exempel på en ActiveX-grupprutekontroll

Vilken typ av kontroll du vill använda?

 1. Kontrollera att fliken utvecklare är tillgänglig.

  Visa fliken Utvecklare

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Anpassa menyflik.

  2. Klicka på primära flikar i listrutan under Anpassa menyfliksområdet.

  3. Markera kryssrutan utvecklare och klicka sedan på OK.

  4. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Klicka på Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare.

 2. Klicka på Infoga på fliken utvecklare och klicka på grupprutan Bild av knapp under Formulärkontroller.

  Gruppen Kontroller

 3. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att grupprutans övre vänstra hörn ska visas.

 4. Placera relaterade kontroller innanför gränsen för grupprutan.

  Till exempel:

  1. Kryssrutor, till exempel en lista över relaterade inköpsprodukter.

  2. Etiketter och textrutor, till exempel namn- och adressuppgifter.

  3. Alternativknappar som anger ömsesidigt uteslutande val, till exempel liten, medelstor eller stor.

 5. Om du vill ange kontrollegenskaper, högerklickar du på kontrollen och klickar sedan på Formatera kontroll.

 1. Kontrollera att fliken utvecklare är tillgänglig.

  Visa fliken Utvecklare

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Anpassa menyflik.

  2. Klicka på primära flikar i listrutan under Anpassa menyfliksområdet.

  3. Markera kryssrutan utvecklare och klicka sedan på OK.

  4. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Klicka på Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare.

 2. Klicka på Infoga på fliken utvecklare och sedan klicka på Fler kontroller Bild av knapp ActiveX-kontroller.

  Gruppen Kontroller

 3. Markera Microsoft Forms 2.0 Frame från listan med tillgängliga kontroller på datorn i dialogrutan Fler kontroller.

 4. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att ramkontrollens övre vänstra hörn ska visas.

 5. Klicka på Egenskaper Bild av knapp om du vill ange egenskaper för kontrollen på fliken utvecklare.

  Tips: Du kan också högerklicka på kontrollen och klicka på Egenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper visas. Detaljerad information om varje egenskap markerar du egenskapen och trycker på F1 för att visa ett Visual Basic-hjälpavsnitt. Du kan också skriva in namnet på i Hjälp om Visual Basic Sök-rutan.

  Den här tabellen innehåller en sammanfattning av efter funktionskategorier egenskaper som är tillgängliga.

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Allmän:

Om kontrollen ska läsas in när arbetsboken öppnas. (Ignoreras för ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen ska kunna få fokus och svara på användargenererade händelser.

Enabled (formulär)

Om kontrollen kan redigeras.

Locked (formulär)

Namnet på kontrollen.

Name (formulär)

Hur kontrollen ska vara kopplad till cellerna nedanför (om den ska vara flytande, kunna flyttas men inte ändras eller flyttas och ändras).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrivas ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen ska visas eller döljas.

Visible (formulär)

Text:

Teckenattribut (fetstil, kursivering, storlek, genomstrykning, understrykning och tjocklek).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulär)

Beskrivande text som identifierar eller beskriver kontrollen.

Caption (formulär)

Storlek och placering:

Höjden eller bredden (i punkter).

Height, Width (formulär)

Avståndet mellan kontrollen och vänster- eller överkanten i kalkylbladet.

Left, Top (formulär)

Formatering

Bakgrundsfärgen.

Bakgrundsfärg (formulär)

Färgen på kantlinjen.

Kantfärg (formulär)

Förgrundsfärgen.

Textfärg (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Skugga (Excel)

Kantlinjens visuella utseende (normal, upphöjd, nedsänkt, etsad eller buktad).

Utseende (formulär)

Bild:

Den bitmapp som ska visas i kontrollen.

Picture (formulär)

En bakgrundsbilds placering (längst upp till vänster, längst upp till höger, centrerad och så vidare).

PictureAlignment (formulär)

Hur bakgrundsbilden ska visas på kontrollen (beskuren, utsträckt eller zoomad).

PictureSizeMode (formulär)

Om du vill att flera kopior av bilden ska visas sida vid sida i kontrollen.

PictureTiling (formulär)

Tangentbord och mus:

En anpassad musikon.

MouseIcon (formulär)

Den typ av pekare som visas när användaren placerar musen på ett objekt (till exempel standard, pil eller markör).

MousePointer (formulär)

Specifikt för ramar:

Vilken typ av ram som används, antingen enkel linje eller ingen.

BorderStyle (formulär)

Om kontrollen ska ha lodräta rullningslister, vågräta rullningslister eller båda.

ScrollBars (formulär)

Den åtgärd som ska vidtas när användaren lämnar den sista kontrollen på en ram eller sida (alla formulär eller aktuellt formulär).

Cycle (formulär)

Om rullningslister ska förbli synliga när det inte behövs.

KeepScrollBarsVisible (formulär)

Hela områdets höjd och bredd, i punkter, som kan visas om du flyttar på rullningslisterna.

ScrollHeight, ScrollWidth (formulär)

Den vänstra eller översta kantens avstånd, i punkter, på det logiska formuläret från den vänstra eller översta kanten på ramen.

ScrollLeft, ScrollTop (formulär)

Hur mycket en bilds storlek ska ändras i ramen.

Zoom (formulär)

Meddelanden: 

 • Om du tänker använda ramkontrollen regelbundet kan du lägga till den i ett särskilt kalkylblad med namnet "Sparade kontroller". Sedan sparar du kalkylbladet så att det kan användas igen. Nästa gång du behöver ramkontrollen öppnar du kalkylbladet och kopierar ramkontrollen till det kalkylblad som du redigerar.

 • Alla alternativknappar i en ram är som standard ömsesidigt uteslutande.

 • Du kan även använda en växlingsknapp inuti en ram om du vill markera en eller flera poster i en relaterad grupp. Du kan till exempel skapa en orderblankett som innehåller en lista över tillgängliga artiklar med en växlingsknapp före varje artikel.

Vilken typ av kontroll du vill använda?

 1. Kontrollera att fliken utvecklare är tillgänglig.

  Visa fliken Utvecklare

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

 2. Klicka på Infoga i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare. Klicka sedan på Gruppruta Bild av knapp under Formulärkontroller.

  Gruppen Kontroller

 3. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att grupprutans övre vänstra hörn ska visas.

 4. Placera relaterade kontroller innanför gränsen för grupprutan.

  Till exempel:

  1. Kryssrutor, till exempel en lista över relaterade inköpsprodukter.

  2. Etiketter och textrutor, till exempel namn- och adressuppgifter.

  3. Alternativknappar som anger ömsesidigt uteslutande val, till exempel liten, medelstor eller stor.

 5. Om du vill ange kontrollegenskaper, högerklickar du på kontrollen och klickar sedan på Formatera kontroll.

 1. Visa fliken Utvecklare om den inte är tillgänglig.

  Visa fliken Utvecklare

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

 2. Klicka på Infoga i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare. Klicka sedan på Fler kontroller Bild av knapp under ActiveX-kontroller.

  Gruppen Kontroller

 3. Markera Microsoft Forms 2.0 Frame från listan med tillgängliga kontroller på datorn i dialogrutan Fler kontroller.

 4. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att ramkontrollens övre vänstra hörn ska visas.

 5. Om du vill redigera ActiveX-kontrollen kontrollerar du att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 6. Om du vill ange egenskaper för kontrollen klickar du på Egenskaper Bild av knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Tips: Du kan också högerklicka på kontrollen och klicka på Egenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper visas. Detaljerad information om varje egenskap markerar du egenskapen och trycker på F1 för att visa ett Visual Basic-hjälpavsnitt. Du kan också skriva in namnet på i Hjälp om Visual Basic Sök-rutan.

  Den här tabellen innehåller en sammanfattning av efter funktionskategorier egenskaper som är tillgängliga.

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Allmän:

Om kontrollen ska läsas in när arbetsboken öppnas. (Ignoreras för ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen ska kunna få fokus och svara på användargenererade händelser.

Enabled (formulär)

Om kontrollen kan redigeras.

Locked (formulär)

Namnet på kontrollen.

Name (formulär)

Hur kontrollen ska vara kopplad till cellerna nedanför (om den ska vara flytande, kunna flyttas men inte ändras eller flyttas och ändras).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrivas ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen ska visas eller döljas.

Visible (formulär)

Text:

Teckenattribut (fetstil, kursivering, storlek, genomstrykning, understrykning och tjocklek).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulär)

Beskrivande text som identifierar eller beskriver kontrollen.

Caption (formulär)

Storlek och placering:

Höjden eller bredden (i punkter).

Height, Width (formulär)

Avståndet mellan kontrollen och vänster- eller överkanten i kalkylbladet.

Left, Top (formulär)

Formatering

Bakgrundsfärgen.

Bakgrundsfärg (formulär)

Färgen på kantlinjen.

Kantfärg (formulär)

Förgrundsfärgen.

Textfärg (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Skugga (Excel)

Kantlinjens visuella utseende (normal, upphöjd, nedsänkt, etsad eller buktad).

Utseende (formulär)

Bild:

Den bitmapp som ska visas i kontrollen.

Picture (formulär)

En bakgrundsbilds placering (längst upp till vänster, längst upp till höger, centrerad och så vidare).

PictureAlignment (formulär)

Hur bakgrundsbilden ska visas på kontrollen (beskuren, utsträckt eller zoomad).

PictureSizeMode (formulär)

Om du vill att flera kopior av bilden ska visas sida vid sida i kontrollen.

PictureTiling (formulär)

Tangentbord och mus:

En anpassad musikon.

MouseIcon (formulär)

Den typ av pekare som visas när användaren placerar musen på ett objekt (till exempel standard, pil eller markör).

MousePointer (formulär)

Specifikt för ramar:

Vilken typ av ram som används, antingen enkel linje eller ingen.

BorderStyle (formulär)

Om kontrollen ska ha lodräta rullningslister, vågräta rullningslister eller båda.

ScrollBars (formulär)

Den åtgärd som ska vidtas när användaren lämnar den sista kontrollen på en ram eller sida (alla formulär eller aktuellt formulär).

Cycle (formulär)

Om rullningslister ska förbli synliga när det inte behövs.

KeepScrollBarsVisible (formulär)

Hela områdets höjd och bredd, i punkter, som kan visas om du flyttar på rullningslisterna.

ScrollHeight, ScrollWidth (formulär)

Den vänstra eller översta kantens avstånd, i punkter, på det logiska formuläret från den vänstra eller översta kanten på ramen.

ScrollLeft, ScrollTop (formulär)

Hur mycket en bilds storlek ska ändras i ramen.

Zoom (formulär)

Meddelanden: 

 • Om du tänker använda ramkontrollen regelbundet kan du lägga till den i ett särskilt kalkylblad med namnet "Sparade kontroller". Sedan sparar du kalkylbladet så att det kan användas igen. Nästa gång du behöver ramkontrollen öppnar du kalkylbladet och kopierar ramkontrollen till det kalkylblad som du redigerar.

 • Alla alternativknappar i en ram är som standard ömsesidigt uteslutande.

 • Du kan även använda en växlingsknapp inuti en ram om du vill markera en eller flera poster i en relaterad grupp. Du kan till exempel skapa en orderblankett som innehåller en lista över tillgängliga artiklar med en växlingsknapp före varje artikel.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×