Lägga till en gruppruta eller en ramkontroll i ett kalkylblad

Du kan använda en gruppruta eller ramkontroll om du vill gruppera relaterade kontroller (till exempel alternativknappar, kryssrutor eller nära relaterat innehåll) tillsammans.

Om grupprutor och ramkontroller

Grupprutor och ramkontroller är rektangulära objekt med valfria etiketter. Använd en gruppruta eller en ramkontroll om du vill organisera relaterade objekt visuellt i ett formulär. Gruppera till exempel namnet, adressen och kontonumret i en kundorderansökan. Eller gruppera en lista över tillgängliga artiklar i en orderblankett.

Exempel på gruppruta i verktygsfältet Formulär
Gruppruta (formulärkontroll)
Exempel på en gruppruta i ActiveX
Ramkontroll (ActiveX-kontroll)

 1. Visa fliken Utvecklare om den inte är tillgänglig.

Visa fliken Utvecklare

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv och klicka på Anpassa menyfliksområdet.

 2. Markera kryssrutan Utvecklare under Primära flikar och klicka sedan på OK.

 1. Klicka på Infoga i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare. Klicka sedan på Gruppruta Bild av knapp under Formulärkontroller.

Gruppen Kontroller

 1. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att grupprutans övre vänstra hörn ska visas.

 2. Använd handtagen (de fyrkantiga rutorna på sidan av grupprutan) om du vill ändra storlek på kontrollen.

 3. Placera relaterade kontroller innanför Grupprutan.

Till exempel:

 • Kryssrutor, till exempel en lista över relaterade inköpsprodukter.

 • Etiketter och textrutor, till exempel namn- och adressuppgifter.

 • Alternativknappar som anger ömsesidigt uteslutande val, till exempel liten, medelstor eller stor.

 • Om du vill ange kontrollegenskaper, högerklickar du på kontrollen och klickar sedan på Formatera kontroll.

 1. Visa fliken Utvecklare om den inte är tillgänglig.

  Visa fliken Utvecklare

  1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv och klicka på Anpassa menyfliksområdet.

  2. Markera kryssrutan Utvecklare under Primära flikar och klicka sedan på OK.

 2. Klicka på Infoga i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare. Klicka sedan på Fler kontroller Bild av knapp under ActiveX-kontroller.

  Gruppen Kontroller

 3. Bläddra ned och markera Microsoft Forms 2.0 Frame från listan med tillgängliga kontroller i dialogrutan Fler kontroller.

 4. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att ramkontrollens övre vänstra hörn ska visas.

 5. Kontrollera att du arbetar i designläge om du vill redigera kontrollen. Du aktiverar designläget genom att klicka på Designläge Bild av knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 6. Om du vill ange egenskaper för kontrollen klickar du på Egenskaper Bild av knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Tips: Du kan också högerklicka på kontrollen och klicka på Egenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper öppnas. Om du vill visa detaljerad information om de enskilda egenskaperna markerar du önskad egenskap och trycker på F1 så visas ett avsnitt ur Hjälp om Visual Basic Help. Du kan också skriva egenskapens namn i rutan Sök i Visual Basic-hjälpen. Följande avsnitt innehåller en sammanfattning av de tillgängliga egenskaperna.

  Sammanfattning av egenskaper efter funktionskategorier

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Allmänt:

Om kontrollen ska läsas in när arbetsboken öppnas. (Ignoreras för ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen ska kunna få fokus och svara på användargenererade händelser.

Enabled (formulär)

Om kontrollen kan redigeras.

Locked (formulär)

Namnet på kontrollen.

Name (formulär)

Hur kontrollen ska vara kopplad till cellerna nedanför (om den ska vara flytande, kunna flyttas men inte ändras, eller flyttas och ändras).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrivas ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen ska visas eller döljas.

Visible (formulär)

Text:

Teckenattribut (fetstil, kursivering, storlek, genomstrykning, understrykning och tjocklek).

Fet, Kursiv, Storlek, Genomstruken, Understruken, Tjocklek (formulär)

Beskrivande text som identifierar eller beskriver kontrollen.

Caption (formulär)

Storlek och placering:

Höjden eller bredden (i punkter).

Height, Width (formulär)

Avståndet mellan kontrollen och vänster- eller överkanten i kalkylbladet.

Left, Top (formulär)

Formatering:

Bakgrundsfärgen.

BackColor (formulär)

Färgen på kantlinjen.

BorderColor (formulär)

Förgrundsfärgen.

ForeColor (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Shadow (Excel)

Kantlinjens visuella utseende (normal, upphöjd, nedsänkt, etsad eller buktad).

SpecialEffect (formulär)

Bild:

Den bitmapp som ska visas i kontrollen.

Picture (formulär)

En bakgrundsbilds placering (längst upp till vänster, längst upp till höger, centrerad och så vidare).

PictureAlignment (formulär)

Hur bakgrundsbilden ska visas på kontrollen (beskuren, utsträckt eller zoomad).

PictureSizeMode (formulär)

Om du vill att flera kopior av bilden ska visas sida vid sida i kontrollen.

PictureTiling (formulär)

Tangentbord och mus:

En anpassad musikon.

MouseIcon (formulär)

Den typ av markör som visas när användaren placerar musen på ett objekt (till exempel standard, pil eller I-balk).

MousePointer (formulär)

Specifikt för ramar:

Vilken typ av ram som används, antingen enkel linje eller ingen.

BorderStyle (formulär)

Om kontrollen ska ha lodräta rullningslister, vågräta rullningslister eller båda.

ScrollBars (formulär)

Den åtgärd som ska vidtas när användaren lämnar den sista kontrollen på en ram eller sida (alla formulär eller aktuellt formulär).

Cycle (formulär)

Om rullningslister ska förbli synliga när det inte behövs.

KeepScrollBarsVisible (formulär)

Hela områdets höjd och bredd, i punkter, som kan visas om du flyttar på rullningslisterna.

ScrollHeight, ScrollWidth (formulär)

Den vänstra eller översta kantens avstånd, i punkter, på det logiska formuläret från den vänstra eller översta kanten på ramen.

ScrollLeft, ScrollTop (formulär)

Hur mycket en bilds storlek ska ändras i ramen.

Zoom (formulär)

 • Om du tänker använda ramkontrollen regelbundet kan du lägga till den i ett särskilt kalkylblad med namnet "Sparade kontroller". Sedan sparar du kalkylbladet så att det kan användas igen. Nästa gång du behöver ramkontrollen öppnar du kalkylbladet och kopierar ramkontrollen till det kalkylblad som du redigerar.

 • Alla alternativknappar i en ram är som standard ömsesidigt uteslutande.

 • Du kan även använda en växlingsknapp inuti en ram om du vill markera en eller flera poster i en relaterad grupp. Du kan till exempel skapa en orderblankett som innehåller en lista över tillgängliga artiklar med en växlingsknapp före varje artikel.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×