Lägga till en form i ett lager

Om du använder lager i ett diagram är det enklare att arbeta med grupper av former och ändra en forms egenskaper tillsammans med andra former. Om du t.ex. lägger till en form i möbellagret i ett kontorsplaneringsdiagram gäller alla ändringar du gör i möbellagret – t.ex. om du låser det för redigering eller utskrift, eller ändrar dess färg – gäller även för formen.

 1. Klicka på en form och klicka sedan på Start > Lager > Tilldela till lager.

  I rutan Lager visas en lista med lager i diagrammet – de lager som formen redan har tilldelats visas med bockar.

  Lägga till en form i ett lager

 2. Klicka på de lager du vill tilldela formen eller klicka på Alla. Om du inte vill ha formen i något lager avmarkerar du alla kryssrutor och klickar på Ingen.

  Om du vill skapa ett nytt lager för formen klickar du på Nytt.

Om det inte finns några lager i diagrammet uppmanas du till att skapa ett i Visio när du klickar på Tilldela till lager.

Lägga till ej tilldelade former i ett aktivt lager

Om du vill lägga till former snabbt i ett lager kan du ange lagret som aktivt. Former som inte redan har tilldelats till något lager – t.ex. handritade eller importerade former – tilldelas automatiskt till det aktiva lagret när de läggs till i ritningen.

 1. Klicka på Start > Lager > Lageregenskaper.

 2. I dialogrutan Egenskaper för lager markerar du kryssrutorna för de lager som du vill aktivera i kolumnen Aktiv.

  Rutan Lageregenskaper

 3. Dra ej tilldelade lager till ritningen. När du gör det läggs de automatiskt till i de aktiva lagren.

Många former är redan tilldelade till lager – t.ex. är processformer och beslutsformer i flödesscheman som standard tilldelade till lagret Flödesschema, detsamma gäller kopplingar som är tilldelade till lagret Koppling. De här formerna tilldelas inte automatiskt till något aktivt lager eftersom de redan har tilldelats. Använd Tilldela till lager enligt ovanstående procedur om du vill lägga till formerna i andra lager.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×