Lägga till en förklaring i datagrafik

Ibland kan resultatet bli snyggare om du tar bort textetiketterna från datagrafiken i ett diagram, eller om du använder datagrafik som inte är avsedd att ha etiketter. Om du vill visa vad ikonuppsättningar, färger och datastaplar betyder, kan du lägga till en datagrafikförklaring i diagrammet.

  1. Klicka på pilen bredvid Infoga förklaring i gruppen Visa data på fliken Data.

  2. Klicka på Vågrät eller Lodrät beroende på vilken riktning du vill att förklaringen ska visas.

I förklaringen visas automatiskt datafält, ikoner och färgvärden som används på den aktuella sidan. Du kan markera och ta bort information som du inte behöver. Om datafälten till exempel redan har etiketter på sidan kan du markera dem i förklaringen och ta bort dem. Du kan även anpassa förklaringen på andra sätt, till exempel ändra texten eller lägga till nya former.

Uppdatera förklaringar

Förklaringar uppdateras inte automatiskt – om du ändrar något i diagrammet måste du infoga en ny förklaring med ändringarna. Om du har anpassat en förklaring och vill behålla de anpassade delarna, kan du dock ersätta informationen som har ändrats.

  1. Flytta den anpassade förklaringen till ett tomt utrymme.

  2. Infoga en ny förklaring.

    Du har nu både den gamla och den nya versionen tillgängliga.

  3. Bestäm vilken version du vill behålla.

  4. Dra de delar du vill ha från den ena versionen till den andra och ta sedan bort den version du inte vill behålla.

  5. Flytta den uppdaterade förklaringen till rätt plats i diagrammet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×