Lägga till en effekt, textruta, WordArt, bild eller form i anteckningssidor

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I PowerPoint kan piffa du anteckningarna med textrutor, WordArt, bilder och andra objekt. Objekt som du lägger till i dina anteckningar visas på utskriften av anteckningarna, men inte på skärmen i normalvyn.

Om du vill ha mer information om att lägga till objekt i din vanliga PowerPoint-bilder finns i ytterligare resurser i slutet av den här artikeln.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om Anteckningsbakgrund, platshållare, anteckningssidor och anteckningsfönstret

Ordna om platshållare

Lägga till en textruta eller WordArt i anteckningssidor

Lägga till en bild eller form i anteckningssidor

Ändra temats teckensnitt, temafärger eller temaeffekter

Lär dig mer om anteckningsbakgrunden, platshållarna, anteckningssidan och rutan Anteckningar

Använd fliken Anteckningsbakgrund väljer du vilken information som visas på alla anteckningssidor och ordna layouten för informationen.

Förutom platshållare för sidhuvuden och sidfötter, datum och bildnummer sida innehåller anteckningar en platshållare för bild i bilden och en annan platshållare för anteckningstext kallas platshållaren för brödtext. För att skilja mellan platshållarna, gör du följande:

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

 2. På fliken Anteckningsbakgrund i gruppen platshållare avmarkerar du alla markerar du kryssrutan om du vill se den försvinner från anteckningssidan. Markera den om du vill lägga till den igen.

  Platshållare för kryssrutor på fliken Anteckningsbakgrund

Varje anteckningssida visar en bild av en bild, tillsammans med anteckningar som hör till bilden. När du skriver ut anteckningssidor kan du skriva ut en sida för varje bild tillsammans med ytterligare text eller bilder.

Anteckningssidor

1 på anteckningssidorna innehåller dina anteckningar och varje bild i presentationen.

2 varje bild som ingår i ett eget anteckningssida.

3 dina anteckningar medföljer bilden.

4 data, till exempel diagram eller bilder kan läggas till i dina anteckningssidor.

I anteckningsfönstret att ange och formatera text medan du redigerar bilden i normalvyn. På anteckningssidan (Visa > Anteckningssidor ), du kan se hela följderna av all textformatering och styra hur anteckningarna som visas när de skrivits ut med bilder.

Ändra ordning på platshållarna

Du kan flytta platshållarna till en annan plats på anteckningsbakgrunden eller ändra orienteringen från stående till liggande så att dina anteckningar visas på ett bättre sätt. Om du till exempel använder SmartArt-grafik i presentationsbilden kanske du vill ändra orienteringen på platshållaren för Bildobjekt så att SmartArt-grafiken visas på ett bättre sätt på dina anteckningssidor.

Flytta platshållarna

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

 2. Om du vill flytta platshållaren brödtext eller Dra bilden, peka på något av platshållare kantlinjer. När pekaren blir en Korspil , drar du platshållaren till en ny plats.

Ändra orienteringen på anteckningssidan

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

 2. Klicka på Anteckningar orientering på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen Utskriftsformat och klicka sedan på Stående eller Liggande.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Anteckningsbakgrund när du har ändrat orienteringen som du vill ha den.

Lägga till en textruta eller ett WordArt-objekt på anteckningssidorna

Du kan använda en textruta eller WordArt för att visa att presentationen är ett utkast eller konfidentiell.

Infoga textrutor

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

  Obs!: Om du bara vill använda den här åtgärden på en av anteckningssidorna klickar du på Anteckningssida i stället för Anteckningsbakgrund.

 2. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga och klicka i platshållaren för Brödtext längst ned på anteckningssidan. Dra sedan textrutan till önskad storlek.

 3. Ange text i textrutan som ska visas på anteckningssidorna.

 4. Om du vill placera textrutan, klickar du på den och när pekaren ändras till en Korspil , dra textrutan till en ny plats.

 5. Formatera texten i textrutan genom att använda formateringsalternativen i gruppen tecken på fliken Start.

  Du kan också använda alternativen i gruppen Figurformat för att formatera själva textrutan. Mer information finns i Lägg till eller ta bort en fyllning, kontur eller effekt för text eller WordArt.

 6. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Anteckningsbakgrund när du har placerat ut och formaterat texten och textrutan.

Lägga till WordArt

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

  Obs!: Om du bara vill använda den här åtgärden på en av anteckningssidorna klickar du på Anteckningssida i stället för Anteckningsbakgrund.

 2. Klicka på WordArt i gruppen Text på fliken Infoga och klicka på det WordArt-format som du vill använda.

  Stor WordArt-ikon

 3. Ange den text i WordArt som du vill ska visas på anteckningssidorna.

 4. Om du vill flytta WordArt-objektet klickar du på den och när pekaren blir en Korspil , dra WordArt-objektet till en ny plats.

 5. Ändra utseendet på WordArt-objektet, kan du använda alternativen i gruppen WordArt-format på fliken Format under ritverktyg.

  Gruppen WordArt-format

 6. När du är nöjd med utseendet på WordArt-objektet klickar du på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Anteckningsbakgrund.

Tips: Du kan göra textrutan eller WordArt mer transparent genom att ändra fyllningen eller konturen.

Lägga till en bild eller form i anteckningssidor

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

  Obs!: Om du bara vill använda den här åtgärden på en av anteckningssidorna klickar du på Anteckningssida i stället för Anteckningsbakgrund.

 2. Klicka på bilder eller former om du vill infoga det objekt du vill ha på fliken Infoga.

 3. Om du vill justera storleken på eller flytta bilden eller figuren, dra den till en ny plats, använda storlekshandtagen för att ändra storlek på den, eller högerklickar du på den och klicka på storlek och placering på snabbmeny.

 4. När du är nöjd med utseendet på bilden eller ClipArt-objektet klickar du på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Anteckningsbakgrund.

  Tips: Du kan ändra ljusstyrka, kontrast, eller genomskinlighet i en bild, ändra bildram eller lägga till effekter genom att använda alternativen under Bildverktyg på fliken Format.

Ändra temats teckensnitt, färger eller effekter

Ett tema är en uppsättning formateringsval som inkluderar en uppsättning temafärger, en uppsättning temateckensnitt inklusive teckensnitt för rubriker och brödtext) samt en uppsättning temaeffekter (inklusive linjer och fyllningseffekter). Alla dokument du skapar med Microsoft Office PowerPoint 2007 innehåller ett tema – det gäller även tomma, nya dokument.

Ändra temateckensnitt

Temateckensnitt innehåller en Rubrikteckensnitt och ett teckensnitt för brödtext. När du klickar på Temateckensnitt knappen Bild av knapp kan du se namnet på rutorna Rubrikteckensnitt och teckensnitt för brödtext text som används för varje temats teckensnitt under Temateckensnitt namn.

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

 2. Klicka på teckensnitt på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen bakgrund och klicka sedan på de teckensnitt som används i bilden eller det alternativ du vill använda.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Anteckningsbakgrund.

Ändra temafärger

Temafärger innehåller fyra text och bakgrundsfärger, sex dekorfärg och färg på två hyperlänkar. Färgerna på Temafärger knappen Bild av knapp representerar aktuella färger för text och bakgrund. En uppsättning färger som visas bredvid namnet Temafärger när du klickar på knappen Temafärger representerar tillägg och hyperlänk färger för temat. När du ändrar någon av dessa färger att skapa en egen uppsättning temafärger, färger som visas på knappen Temafärger och bredvid Temafärger namn ändras.

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

 2. Klicka på färger på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen bakgrund och klicka sedan på färgerna som används i bilden eller det alternativ du vill använda.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Anteckningsbakgrund.

Ändra temaeffekter

Temaeffekter är en uppsättning rader och Fyllningseffekter. När du klickar på Temaeffekter knappen Bild av knapp kan du se linjer och fyllningseffekter som används för varje uppsättning temaeffekter i miniatyr som visas med Temaeffekter namn.

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

 2. Klicka på effekter på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen bakgrund.

 3. Välj den effekt som du vill använda.

 4. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Anteckningsbakgrund.

Ändra temateckensnitt

Temateckensnitt innehåller en Rubrikteckensnitt och ett teckensnitt för brödtext. När du klickar på Temateckensnitt knappen Bild av knapp kan du se namnet på rutorna Rubrikteckensnitt och teckensnitt för brödtext text som används för varje temats teckensnitt under Temateckensnitt namn.

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på teckensnitt på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen Redigera tema och klicka sedan på de teckensnitt som används i bilden eller det alternativ du vill använda.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Anteckningsbakgrund när du är färdig.

  Fliken Anteckningsbakgrund

Ändra temafärger

Temafärger innehåller fyra text och bakgrundsfärger, sex dekorfärg och färg på två hyperlänkar. Färgerna på Temafärger knappen Bild av knapp representerar aktuella färger för text och bakgrund. En uppsättning färger som visas bredvid namnet Temafärger när du klickar på knappen Temafärger representerar tillägg och hyperlänk färger för temat. När du ändrar någon av dessa färger att skapa en egen uppsättning temafärger, färger som visas på knappen Temafärger och bredvid Temafärger namn ändras.

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på Färger i gruppen Redigera tema på fliken Anteckningsbakgrund och klicka sedan på de färger som används i din presentationsbild eller på det alternativ du vill använda.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Anteckningsbakgrund när du är färdig.

Ändra temaeffekter

Temaeffekter är en uppsättning rader och Fyllningseffekter. När du klickar på Temaeffekter knappen Bild av knapp kan du se linjer och fyllningseffekter som används för varje uppsättning temaeffekter i miniatyr som visas med Temaeffekter namn.

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på Effekter i gruppen Redigera tema på fliken Anteckningsbakgrund.

 3. Markera den effekt du vill använda.

 4. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Anteckningsbakgrund när du är färdig.

Se även

Skapa och skriva ut anteckningssidor

Lägga till text i en bild

Infoga WordArt

Lägga till figurer

Använda eller skapa teman i PowerPoint

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×