Lägga till en datum- eller tidsstämpel i nya poster

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I vissa Access-tabeller är det viktigt att hålla reda på datumet eller datum och tid när du har lagt till en ny post. Detta kallas ofta ett datum- eller tidsstämpel. Du kan använda funktionen nu eller funktionen datum ska ha åtkomst automatiskt fylla i datum och tid när en ny post läggs till. Använd funktionen nu för att fylla i datum och tid eller datum -funktionen för att fylla i fältet datum.

Lägga till ett fält för datum eller tid stämpel

 1. Dubbelklicka på tabellen som du vill lägga till fältet time stämpel i navigeringsfönstret.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. I först etiketten tom kolumn Klicka på Lägg till, markera datum & tid från listan med datatyper. Skapas ett nytt fält och sedan visas ett tillfälliga fältnamn.

 3. Skriv ett namn för fältet, till exempel Datum har lagt till, och tryck sedan på RETUR.

 4. Klicka på filen > Sparaeller tryck på CTRL + S för att spara dina ändringar i designen tabell.

 5. Klicka på Visapå fliken Start i gruppen vyer och klicka sedan på Design-vyn för att växla till designläge.

 6. Markera det nya fältet i kolumnen Fältnamn .

 7. Klicka i egenskapsrutan Standardvärde under Fältegenskaper längst ned i designvyn, på fliken Allmänt och skriv sedan nu() eller datum().

 8. Klicka på egenskapsrutan Visa datumväljaren och välj aldrig i listan.

 9. Spara ändringarna och Stäng tabellen.

Varje gång du lägger till en ny post i tabellen Access infogas automatiskt datumet eller datum och tid i fältet Datum för tillägg.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×