Lägga till en dataanslutning med hjälp av inställningar i ett anslutningsbibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln

Översikt

Innan du börjar

Lägga till en anslutning till en fråga

Lägga till en skicka-dataanslutning

Översikt

Om du utformar flera formulärmallar med liknande dataanslutningar överväga att använda en dataanslutningsfil istället för att skapa en dataanslutning till en extern datakälla för varje formulärmall. Det här sättet måste du uppdatera endast en dataanslutningsfil när dataanslutningsinformationen ändras för en uppsättning relaterade formulärmallar. När du flyttar dina formulärmallar från ett testnätverk till ett nätverk, måste du uppdatera dataanslutningsinställningarna endast en gång i anslutningsbibliotek i stället för att uppdatera dataanslutning i varje formulärmall. När ett formulär som baseras på en formulärmall som använder en dataanslutningsfil använder dataanslutningen kan uppdateras dataanslutningen automatiskt med de nya inställningarna.

En dataanslutningsfil är en XML-fil med filnamnstillägget .xml eller .udcx skulle hämtas filen som innehåller anslutningsinformation för en annan extern datakälla. Den här filen är lagrad i ett dataanslutningsbibliotek på en server som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007. En dataanslutningsfil har skapats av en utvecklare eller genom att konvertera en dataanslutning i en befintlig formulärmall till en dataanslutningsfil genom att klicka på knappen Konvertera i dialogrutan Dataanslutningar (Verktyg-menyn).

Fördelarna med att använda dataanslutningsfiler är följande:

 • Flera formulär kan använda samma dataanslutningsfil så inte behöver du skapa samma dataanslutning från grunden för varje formulärmall.

 • Om plats eller anslutning inställningarna för en extern datakälla ändrar behöver du uppdatera endast dataanslutningsfilen, inte varje formulärmall.

 • Dataanslutningsfilen kan innehålla alternativa autentiseringsinformation som kan användas av servern när en användare fyller i ett formulär med hjälp av en webbläsare.

 • Formulär som baseras på en webbläsarkompatibel formulärmall som är ifyllda i en webbläsare kan ansluta till servrar i en annan domän med dataanslutningar som använder dataanslutningsfiler.

Obs!: Microsoft Office InfoPath används dataanslutningsfiler som följer Universal dataanslutning version 2.0 filformatet. Den här versionen är inbegriper version 1.0 filformatet används av Microsoft Office FrontPage och Microsoft Office Excel. InfoPath kan inte använda dataanslutningsfiler i version 1.0-format.

När du lägger till en dataanslutning till en formulärmall med hjälp av inställningarna i ett dataanslutningsbibliotek, skapa en sekundär dataanslutning i formulärmallen. Den här anslutningen skiljer sig från den huvudsakliga dataanslutningen som skapas när du utformar en formulärmall som utgår från en databas, en webbtjänst eller inställningar i ett dataanslutningsbibliotek. Du kan lägga till en sekundär dataanslutning om du inte kan få eller skicka data via den huvudsakliga dataanslutningen.

Överst på sidan

Innan du börjar

För att kunna lägga till en dataanslutning till en formulärmall med hjälp av de inställningar som lagras i ett dataanslutningsbibliotek, behöver du följande information från webbplatsadministratören:

 • Platsen för den server som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007, som innehåller den webbplats som innehåller dataanslutningsbiblioteket

 • Namnet på dataanslutningsfil i dataanslutningsbibliotek som du vill använda

 • Om dataanslutningsfilen innehåller inställningar för anslutningen till en fråga eller en skicka-dataanslutning

 • Om du konfigurerar formulärmall så att på ett säkert sätt lagrar du frågeresultaten i formuläret för användning offline om inställningarna för anslutningen till en fråga

Överst på sidan

Lägga till en anslutning till en fråga

För att kunna lägga till en dataanslutning till en formulärmall med hjälp av inställningar i ett anslutningsbibliotek, måste du göra följande:

 1. Lägga till sekundär dataanslutning i formulärmallen.

 2. Binda kontroller till fälten frågan och data i den sekundära datakällan.

 3. Konfigurera en formulärmall om du vill använda dataanslutningen med hjälp av en regel eller knapp.

Steg 1: Lägga till en sekundär dataanslutning

 1. DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Sök efter anslutningar på en Microsoft Office SharePoint Server i guiden Dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på namnet på platsen på en server som kör Office SharePoint Server 2007 med anslutningsbibliotek på nästa sida i guiden i listan webbplats.

  Min webbplats är inte i listan

  Om du vill lägga till din webbplats i listan gör du följande:

  1. Klicka på Hantera webbplatser.

  2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Hantera platser.

  3. I rutan URL anger du platsen för dataanslutningsbiblioteket.

  4. Skriv ett namn för dataanslutningsbiblioteket i rutan Visningsnamn. Det här namnet visas i platslistan i guiden Dataanslutning.

  5. Klicka på OK.

  6. Klicka på Stäng.

 5. Klicka på namnet på dataanslutningsbibliotek att se en lista över dataanslutningsfiler och klicka på namnet på den anslutningsfil för data som du vill använda för den här anslutningen.

 6. Beroende på anslutningsinställningar i dataanslutningsfilen nästa sida i guiden kan bli ombedd att ange exempelvärden för varje parameter.

  Hur du anger exempelvärden?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Tekniska anteckning

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 7. Om du vill att resultatet av frågan ska vara tillgänglig när formuläret inte är ansluten till ett nätverk, markerar du kryssrutan Spara en kopia av data i formulärmallen.

  Säkerhetsmeddelande: Markera den här kryssrutan lagras frågeresultatet i formulärmallen. Eftersom data lagras i en formulärmall finns de i formulär som användare fyller i, även om datorn inte är ansluten till ett nätverk. Om du får känslig information från den här anslutningen kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data om datorn förlorade eller stjäls.

 8. Klicka på Nästa.

  Nästa sida i guiden visas en sammanfattning av inställningarna för den här anslutningen.

 9. Skriv ett beskrivande namn på dataanslutningen. Det här namnet visas i listan Datakälla i åtgärdsfönstret Datakälla.

 10. Om du vill aktivera formulär som baseras på formulärmallen du använder den här anslutningen när de öppnas, markerar du kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret öppnas.

Överst på sidan

Steg 2: Lägga till en kontroll om du vill visa data för dina användare

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll till en formulärmall.

 3. Markera fältet som du vill binda kontrollen till i dialogrutan Bindning för kontrollen och klicka sedan på OK.

Steg 3: Konfigurera en formulärmall om du vill använda-dataanslutning

Om du vill att användare kan hämta data från den här anslutningen när formuläret öppnas, du kan lägga till en regel i formulärmallen som använder dataanslutning under vissa villkor eller du kan lägga till en knapp i formulärmallen som användarna kan klicka på om du vill använda data Ansl synkronisering.

Lägg till en regel

Du kan lägga till en regel i formulärmallen som körs dataanslutning fråga när villkor för regeln. Följande procedur förutsätter att du har skapat en anslutning till en fråga för en formulärmall och att du har konfigurerat en kontroll i en formulärmall och visa data från dataanslutningen.

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Dubbelklicka på den kontroll som du vill lägga till en regel för.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Under verifiering och regler klickar du på regler.

 5. Klicka på Lägg till i dialogrutan regler.

 6. Ange ett namn för regeln i rutan namn.

 7. Om du vill ange ett villkor när regeln ska köras, klicka på Ange villkor och ange villkoret. Regeln kommer att köras när villkoret inträffar. Om du inte ställer in ett villkor regeln kommer att köras när användaren ändrar värdet i kontrollen och flyttar hans eller hennes pekaren bort från kontrollen.

 8. Klicka på Lägg till åtgärd.

 9. Klicka på fråga via en dataanslutning i listan åtgärd.

 10. Klicka på den fråga dataanslutning som du vill använda i listan Dataanslutning och klicka sedan på OK för att stänga alla dialogrutor.

 11. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Lägga till en knapp för att använda query-dataanslutning

Du kan lägga till en knappkontroll för en i formulärmallen som användarna kan klicka på när de fyller i ett formulär som baseras på din formulärmall. När du klickar på Hämta den här knappen data från dataanslutning fråga.

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Dra en knappkontroll för en till din formulärmall.

 4. Dubbelklicka på knappkontrollen som du nyss lagt till din formulärmall.

 5. Klicka på fliken Allmänt.

 6. Klicka på Uppdatera i listan åtgärd.

 7. Skriv namnet som du vill ska visas på knappen på din formulärmall i rutan etikett.

 8. Klicka på Inställningar.

 9. Klicka på en sekundär datakälla i dialogrutan Uppdatera.

 10. Klicka på den sekundära datakällan som är kopplade till dataanslutning fråga i listan Välj den sekundära datakällan.

 11. Klicka på OK för att stänga alla öppna dialogrutor.

 12. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Lägga till en skicka-dataanslutning

Om dataanslutningsfilen innehåller inställningar för en skicka-dataanslutning, kan du konfigurera en formulärmall så att användarna kan skicka sina formulärdata via den här anslutningen. När du konfigurerar din formulärmall så att användarna kan skicka sina formulärdata läggs en Skicka-knapp i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn. Du kan konfigurera skicka alternativ för en formulärmall i dialogrutan Sändningsalternativ (Verktyg-menyn). Alternativet Skicka konfigureras på samma sätt som när du har lagt till en sekundär dataanslutning som är en skicka-dataanslutning. Länkar till mer information om att lägga till en skicka-dataanslutning i formulärmallen i avsnittet Se även.

 1. DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Sök efter anslutningar på en Microsoft Office SharePoint Server i guiden Dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på namnet på webbplatsen med anslutningsbibliotek på nästa sida i guiden i listan webbplats.

  Min webbplats är inte i listan

  Om du vill lägga till din webbplats i listan gör du följande:

  1. Klicka på Hantera webbplatser.

  2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Hantera platser.

  3. I rutan URL anger du platsen för dataanslutningsbiblioteket.

  4. Skriv ett namn för dataanslutningsbiblioteket i rutan Visningsnamn. Det här namnet visas i platslistan i guiden Dataanslutning.

  5. Klicka på OK.

  6. Klicka på Stäng.

 5. Klicka på namnet på dataanslutningsbibliotek vill se en lista över dataanslutningsfiler klickar du på namnet på den dataanslutningsfil som du vill använda för den här skicka dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 6. Om inställningarna för anslutningen till en Skicka till en webbtjänst, kan InfoPath identifiera vilka parametrar i webbtjänsten kan ta emot data. Du kan konfigurera skicka-dataanslutning om du vill skicka alla data eller en del av data i formulärmallen.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på en parameter som ska ta emot data från formuläret i listan parametrar.

  2. Om du vill skicka all information i formuläret för den här parametern, inklusive rotelementet och bearbetningsinstruktioner gör du följande:

   1. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner).

   2. Om du vill skicka data som en sträng, markerar du kryssrutan Skicka data som en sträng. Vanligtvis ska markera du den här kryssrutan att skicka digitalt signerade data. Avmarkera den här kryssrutan i de flesta fall.

  3. Om du vill ange ett fält eller en grupp för den här parametern, gör du följande:

   1. Klicka på fält eller en grupp under parameteralternativ.

   2. Klicka på Ändra Bild av knapp .

   3. Klicka på det fält eller en grupp vars data du vill skicka i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

   4. Klicka på Text och underordnade element om du vill skicka innehållet i fältet eller gruppen eller klicka på XML-underkataloger, inklusive markerat element om du vill skicka både innehållet och den valda gruppen eller fältet i listan Inkludera.

  4. Upprepa dessa steg för varje parameter.

 7. Klicka på Nästa.

 8. Skriv ett beskrivande namn för den här skicka dataanslutning på nästa sida i guiden i rutan Ange ett namn på dataanslutningen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×