Lägga till en bild i SmartArt-grafik

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Bilder eller bilder kan vara en del av hur du skapar en tilltalande dokumentet, kalkylbladet eller presentationen och det är enkelt att infoga en bild i SmartArt-grafiken. Om du behöver hjälp med att skapa SmartArt-grafik i layouten organisationsschema med bilder finns i Skapa ett organisationsschema med bilder.

En fyllning fyller upp området inuti en figur. Du kan använda en bild som fyllning i en figur och vissa figurer i SmartArt-grafik har utformats för att fungera som platshållare för bilder. Genom att använda en layout med bildplatshållare kan du ge SmartArt-grafiken ett mer professionellt utseende eftersom platshållaren har utformats för att fungera på bästa sätt tillsammans med resten av SmartArt-grafiken.

SmartArt-grafik med Bildplatshållare

Du kan lägga till en bild i en enskild form eller du kan lägga till en bild i hela bakgrunden i SmartArt-grafiken. De flesta former innehåller en platshållare för text som läser [Text]. När du lägger till en bild i en form som innehåller en platshållare för text förblir platshållare för text i figuren. Platshållare för text inte skriva ut eller visa i en presentation.

Om du vill ta bort platshållare för text från en form så att den inte visas när du redigerar SmartArt-grafiken och klicka på figuren, Skriv text, klickar du utanför formen, och sedan klicka på formen igen och ta bort den text som du har lagt till.

Bildplatshållare kan inte tas bort, däremot kan du lägga till en fyllning så att de blir osynliga. Om du lägger till en bild och sedan tar bort den visas bildplatshållaren på nytt. Bildplatshållare kan inte kopieras, de skrivs inte ut och de visas inte i en presentation.

All SmartArt-grafik har inte bildplatshållare. Om du väljer en layout som saknar bildplatshållare kan du lägga till en bild som ska fungera som fyllning i en figur eller byta layout.

 1. Klicka i mitten av platshållaren för bilden inuti formen SmartArt-grafik.

  Bildplatshållare
  Bildplatshållare
 2. Leta upp bilden du vill använda från en fil, online eller från mängden praktiskt ikoner från rutan Infoga bilder

 3. Klicka på bilden eller ikon du vill använda och klicka sedan på Infoga.

 4. Om du vill redigera egenskaperna för bilden när du har infogat det, högerklicka på bilden, klicka på Formatera figur och gör något av följande:

  • Klicka på bildikonen om du vill hitta alternativ för att justera bildfärg, ljusstyrka eller kontrast på panelen Formatera bild.

  • Klicka på ikonen fylla & linje på panelen Formatera bild och klicka på Fyll för att hitta alternativ för att justera genomskinlighet och flytta bilden där du vill ha den.

Obs!: Gruppera bilder om du vill lägga till fler än en bild i en enskild figur i en bild som du sparar eller kopiera innan du lägger till.

 1. Klicka på SmartArt-grafik formen där du vill lägga till en bildfyllning.

  Om du vill lägga till samma fyllning i flera figurer markerar du den första figuren och håller sedan ned CTRL medan du markerar övriga figurer.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning på fliken Format under SmartArt-verktyg.

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg och Format, kontrollerar du markerat SmartArt-grafik.

 3. Klicka på Bild, leta upp mappen som innehåller den bild du vill använda, klicka på bildfilen och sedan på Infoga.

  Obs!: När du markerar flera figurer och använder samma bild som fyllning i dessa, kommer varje figur att fyllas av hela bilden. Bilden kommer inte att sträcka sig över alla de markerade figurerna.

 4. Om du vill ändra på bilden när du har infogat, högerklicka på bilden, klicka på Formatera figur och gör något av följande:

  • Centrera, Sträck ut eller förminska bilden: Klicka på ikonen fylla & rad om du vill hitta förskjutning-alternativ för att flytta runt bilden på panelen Formatera bild.

  • Så här ändrar du hur mycket du kan se igenom bilden: Klicka på ikonen fylla & linje på panelen Formatera bild och klicka sedan på fyllning. Flyttar du reglaget Transparens eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

Obs!: Gruppera bilder om du vill lägga till fler än en bild i en enskild figur i en bild som du sparar eller kopiera innan du lägger till.

 1. Kopiera bilden som du vill använda.

 2. Klicka på figuren i SmartArt-grafiken där du vill klistra in bilden.

  Om du vill lägga till samma bild i flera figurer markerar du den första figuren och håller sedan ned CTRL medan du markerar övriga figurer.

 3. Klicka på Klistra in på fliken Start.

 4. Om du vill ändra på bilden när du har infogat, högerklicka på bilden, klicka på Formatera figur och gör något av följande:

  • Centrera, Sträck ut eller förminska bilden: Klicka på ikonen fylla & rad om du vill hitta förskjutning-alternativ för att flytta runt bilden på panelen Formatera bild.

  • Så här ändrar du hur mycket du kan se igenom bilden: Klicka på ikonen fylla & linje på panelen Formatera bild och klicka sedan på fyllning. Flyttar du reglaget Transparens eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

Obs!: Gruppera bilder om du vill lägga till fler än en bild i en enskild figur i en bild som du sparar eller kopiera innan du lägger till.

 1. Högerklicka på kanten på SmartArt-grafiken där du vill lägga till en bakgrundsbild och klicka sedan på Formatera objekt.

 2. Klicka på ikonen fyllning & linje på panelen Formatera figur, klicka på fyllning och klicka sedan på bild eller strukturfyllning.

 3. Klicka på något av följande alternativ under Infoga från:

  • Om du vill infoga en bild från en fil klickar du på Fil, letar upp mappen som innehåller bilden, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

  • Om du vill infoga en bild som du har kopierat till Urklipp klickar du på Urklipp.

  • Klicka på Online om du vill söka efter bilder som är tillgängliga online.

 4. Om du vill ändra på bilden när du har infogat, högerklicka på bilden, klicka på Formatera figur och gör något av följande:

  • Centrera, Sträck ut eller förminska bilden: Klicka på ikonen fylla & rad om du vill hitta förskjutning-alternativ för att flytta runt bilden på panelen Formatera bild.

  • Så här ändrar du hur mycket du kan se igenom bilden: Klicka på ikonen fylla & linje på panelen Formatera bild och klicka sedan på fyllning. Flyttar du reglaget Transparens eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

Obs!: Gruppera bilder om du vill lägga till fler än en bild i en enskild figur i en bild som du sparar eller kopiera innan du lägger till.

En fyllning fyller upp området inuti en figur. Du kan använda en bild som fyllning i en figur och vissa figurer i SmartArt-grafik har utformats för att fungera som platshållare för bilder. Genom att använda en layout med bildplatshållare kan du ge SmartArt-grafiken ett mer professionellt utseende eftersom platshållaren har utformats för att fungera på bästa sätt tillsammans med resten av SmartArt-grafiken.

Du kan lägga till en bild i en enskild form eller du kan lägga till en bild i hela bakgrunden i SmartArt-grafiken. De flesta former innehåller en platshållare för text som läser [Text]. När du lägger till en bild i en form som innehåller en platshållare för text förblir platshållare för text i figuren. Platshållare för text inte skriva ut eller visa i en presentation.

Om du vill ta bort platshållare för text från en form så att den inte visas när du redigerar SmartArt-grafiken och klicka på figuren, Skriv text, klickar du utanför formen, och sedan klicka på formen igen och ta bort den text som du har lagt till.

Bildplatshållare kan inte tas bort, däremot kan du lägga till en fyllning så att de blir osynliga. Om du lägger till en bild och sedan tar bort den visas bildplatshållaren på nytt. Bildplatshållare kan inte kopieras, de skrivs inte ut och de visas inte i en presentation.

All SmartArt-grafik har inte bildplatshållare. Om du väljer en layout som saknar bildplatshållare kan du lägga till en bild som ska fungera som fyllning i en figur eller byta layout.

Layouten Organisationsschema med bilder

 1. Klicka på bildplatshållaren inuti figuren i SmartArt-grafiken.

  Bildplatshållare
  Bildplatshållarfigur
 2. Leta upp mappen som innehåller den bild du vill använda, klicka på bildfilen och sedan på Infoga.

 3. Om du vill redigera egenskaperna för bilden när du har infogat det, högerklicka på bilden, klicka på Formatera figur och gör något av följande:

  • Justera bildens färg, ljusstyrka eller kontrast i fönstret bild.

  • Klicka på fyllning och justera alternativen utsträckt eller genomskinlighet i fönstret fyllning.

Obs!: Gruppera bilder om du vill lägga till fler än en bild i en enskild figur i en bild som du sparar eller kopiera innan du lägger till.

 1. Klicka på den figur i SmartArt-grafiken som du vill fylla med en bild.

  Om du vill lägga till samma fyllning i flera figurer markerar du den första figuren och håller sedan ned CTRL medan du markerar övriga figurer.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg.

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  Kontrollera att du har markerat en SmartArt-grafik om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Format visas.

 3. Klicka på Bild, leta upp mappen som innehåller den bild du vill använda, klicka på bildfilen och sedan på Infoga.

  Obs!: När du markerar flera figurer och använder samma bild som fyllning i dessa, kommer varje figur att fyllas av hela bilden. Bilden kommer inte att sträcka sig över alla de markerade figurerna.

 4. Om du vill centrera, Sträck ut eller förminska bilden, ställer du in Sträck ut-alternativ.

 5. Om du vill ange hur mycket du kan se igenom bilden, flyttar du reglaget Transparens eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

Obs!: Gruppera bilder om du vill lägga till fler än en bild i en enskild figur i en bild som du sparar eller kopiera innan du lägger till.

 1. Kopiera bilden som du vill använda.

 2. Klicka på den figur i SmartArt-grafiken där du vill klistra in bilden.

  Om du vill lägga till samma bild i flera figurer markerar du den första figuren och håller sedan ned CTRL medan du markerar övriga figurer.

 3. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

 4. Om du vill centrera, Sträck ut eller förminska bilden, ställer du in Sträck ut-alternativ.

 5. Om du vill ange hur mycket du kan se igenom bilden, flyttar du reglaget Transparens eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

Obs!: Gruppera bilder om du vill lägga till fler än en bild i en enskild figur i en bild som du sparar eller kopiera innan du lägger till.

 1. Högerklicka på kanten på den SmartArt-grafik som du vill lägga till en bakgrundsbild och klicka sedan på Formatera objekt.

 2. Klicka på Fyll och sedan på Bild eller strukturfyllning.

 3. Klicka på något av följande alternativ under Infoga från:

  • Om du vill infoga en bild från en fil klickar du på Fil, letar upp mappen som innehåller bilden, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

  • Om du vill infoga en bild som du har kopierat till Urklipp klickar du på Urklipp.

 4. Om du vill centrera, Sträck ut eller förminska bilden, ställer du in Sträck ut-alternativ.

 5. Om du vill ange hur mycket du kan se igenom bilden, flyttar du reglaget Transparens eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

 6. Klicka på Stäng i dialogrutan Formatera figur.

Obs!: Gruppera bilder om du vill lägga till fler än en bild i en enskild figur i en bild som du sparar eller kopiera innan du lägger till.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×