Lägga till en bild i SmartArt-grafik

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Bilder eller bilder kan vara en del av hur du skapar en tilltalande dokumentet, kalkylbladet eller presentationen och det är enkelt att infoga en bild i SmartArt-grafiken. Om du behöver hjälp med att skapa SmartArt-grafik i layouten organisationsschema med bilder finns i Skapa ett organisationsschema med bilder.

I den här artikeln

Översikt över att lägga till bilder

Infoga en bild i en platshållare för bild

Lägga till en bildfyllning i en figur

Lägga till en bild som du kopierade till en form

Lägga till en bakgrundsbild i SmartArt-grafiken

Översikt över hur du lägger till bilder

En fyllning fyller upp området inuti en figur. Du kan använda en bild som fyllning i en figur och vissa figurer i SmartArt-grafik har utformats för att fungera som platshållare för bilder. Genom att använda en layout med bildplatshållare kan du ge SmartArt-grafiken ett mer professionellt utseende eftersom platshållaren har utformats för att fungera på bästa sätt tillsammans med resten av SmartArt-grafiken.

Du kan lägga till en bild i en enskild form eller du kan lägga till en bild i hela bakgrunden i SmartArt-grafiken. De flesta former innehåller en platshållare för text som läser [Text]. När du lägger till en bild i en form som innehåller en platshållare för text förblir platshållare för text i figuren. Platshållare för text inte skriva ut eller visa i en presentation. Om du vill ta bort platshållare för text från en form så att den inte visas när du redigerar SmartArt-grafiken och klicka på figuren, Skriv text, klickar du utanför formen, och sedan klicka på formen igen och ta bort den text som du har lagt till.

Bildplatshållare kan inte tas bort, men du kan använda en fyllning så att de blir osynliga. Om du lägger till en bild och sedan tar bort det, returnerar platshållare för bild. Bildplatshållare går inte att kopiera, skrivs inte ut och visas inte i en presentation.

Inte alla SmartArt-grafik har Bildplatshållare. Om du väljer en layout som inte har en bildplatshållare, kan du lägga till en bildfyllning till form eller växlar till en annan layout.

Layouten Organisationsschema med bilder

Överst på sidan

Infoga en bild i en bildplatshållare

 1. Klicka på bildplatshållaren inuti figuren i SmartArt-grafiken.

  Bildplatshållare
  Bildplatshållarfigur
 2. Leta upp mappen som innehåller den bild du vill använda, klicka på bildfilen och sedan på Infoga.

 3. Om du vill redigera egenskaperna för bilden när du har infogat det, högerklicka på bilden, klicka på Formatera figur och gör något av följande:

  • Justera bildens färg, ljusstyrka eller kontrast i fönstret bild.

  • Klicka på fyllning och justera alternativen utsträckt eller genomskinlighet i fönstret fyllning.

Obs!: Gruppera bilder om du vill lägga till fler än en bild i en enskild figur i en bild som du sparar eller kopiera innan du lägger till.

Överst på sidan

Lägga till en bild som fyllning i en figur

 1. Klicka på den figur i SmartArt-grafiken som du vill fylla med en bild.

  Om du vill lägga till samma fyllning i flera figurer markerar du den första figuren och håller sedan ned CTRL medan du markerar övriga figurer.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg.

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  Kontrollera att du har markerat en SmartArt-grafik om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Format visas.

 3. Klicka på Bild, leta upp mappen som innehåller den bild du vill använda, klicka på bildfilen och sedan på Infoga.

  Obs!: När du markerar flera figurer och använder samma bild som fyllning i dessa, kommer varje figur att fyllas av hela bilden. Bilden kommer inte att sträcka sig över alla de markerade figurerna.

 4. Om du vill centrera, Sträck ut eller förminska bilden, ställer du in Sträck ut-alternativ.

 5. Om du vill ange hur mycket du kan se igenom bilden, flyttar du reglaget Transparens eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

Obs!: Gruppera bilder om du vill lägga till fler än en bild i en enskild figur i en bild som du sparar eller kopiera innan du lägger till.

Överst på sidan

Lägga till en bild som du kopierar till en figur

 1. Kopiera bilden som du vill använda.

 2. Klicka på den figur i SmartArt-grafiken där du vill klistra in bilden.

  Om du vill lägga till samma bild i flera figurer markerar du den första figuren och håller sedan ned CTRL medan du markerar övriga figurer.

 3. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

 4. Om du vill centrera, Sträck ut eller förminska bilden, ställer du in Sträck ut-alternativ.

 5. Om du vill ange hur mycket du kan se igenom bilden, flyttar du reglaget Transparens eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

Obs!: Gruppera bilder om du vill lägga till fler än en bild i en enskild figur i en bild som du sparar eller kopiera innan du lägger till.

Överst på sidan

Lägga till en bakgrundsbild i SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på kanten på den SmartArt-grafik som du vill lägga till en bakgrundsbild och klicka sedan på Formatera objekt.

 2. Klicka på Fyll och sedan på Bild eller strukturfyllning.

 3. Klicka på något av följande alternativ under Infoga från:

  • Om du vill infoga en bild från en fil klickar du på Fil, letar upp mappen som innehåller bilden, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

  • Om du vill infoga en bild som du har kopierat till Urklipp klickar du på Urklipp.

 4. Om du vill centrera, Sträck ut eller förminska bilden, ställer du in Sträck ut-alternativ.

 5. Om du vill ange hur mycket du kan se igenom bilden, flyttar du reglaget Transparens eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

 6. Klicka på Stäng i dialogrutan Formatera figur.

Obs!: Gruppera bilder om du vill lägga till fler än en bild i en enskild figur i en bild som du sparar eller kopiera innan du lägger till.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×