Lägga till en befintlig innehållstyp i en lista eller ett bibliotek

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Innehållstyper möjliggör för organisationer att ordna och hantera innehåll på en webbplatssamling mer effektivt. Genom att definiera innehållstyper för specifika typer av dokument eller informationsprodukter kan en organisation säkerställa att varje grupp med innehåll hanteras effektivare. Du kan konfigurera en lista eller ett bibliotek så att de innehåller objekt av flera typer eller dokumenttyper genom att lägga till innehållstyper i listan eller biblioteket, t.ex. Nytt supportärende eller Ny leverantör.

I den här artikeln

Så fungerar innehållstyper i listor och bibliotek

Lägga till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek

Ändra ordning på Nytt-knappen eller standardinnehållstypen

Så fungerar innehållstyper i listor och bibliotek

Om du har en lista eller ett bibliotek som konfigurerats så att den tillåter flera innehållstyper, kan du lägga till innehållstyper i denna lista eller bibliotek från gruppen av webbplatsinnehållstyper som är tillgängliga för din webbplats.

När du lägger till en innehållstyp i en lista eller bibliotek möjliggör du för listan eller biblioteket att innehålla objekt av den typen. Med hjälp av kommandot Nytt i listan eller biblioteket kan användarna skapa nya objekt av den aktuella typen. En av huvudfördelarna med innehållstyper för listor och bibliotek är att de möjliggör för en enskild lista eller bibliotek att innehålla flera objekt- eller dokumenttyper som alla kan ha unika metadata, policy och funktionssätt.

Så fungerar arv för listinnehållstyper

När en förekomst av en webbplatsinnehållstyp läggs till i en lista eller bibliotek är den underordnad webbplatsinnehållstypen som den skapats ifrån. Denna listinnehållstyp ärver alla attribut från sin överordnade webbplatsinnehållstyp, till exempel dokumentmall, skrivskyddat läge, arbetsflöden och kolumner. En listinnehållstyp kan anpassas för den specifika lista eller bibliotek som den har lagts till i. Dessa anpassningar tillämpas inte på den överordnade webbplatsinnehållstypen. Om den överordnade webbplatsinnehållstypen för en listinnehållstyp uppdateras, kan den underordnade listinnehållstypen ärva ändringarna (om personen som hanterar webbplatsinnehållstypen väljer att tillämpa uppdateringarna på alla underordnade innehållstyper).

Innehållstyp – relation mellan över- och underordnade

Om något av de attribut som den underordnade listinnehållstypen delar med den överordnade webbplatsinnehållstypen anpassas för listinnehållstypen, kan dessa anpassningar skrivas över när listinnehållstypen ärver ändringarna från den överordnade webbplatsinnehållstypen. Om listinnehållstypen har anpassats med ytterligare attribut som den överordnade webbplatsinnehållstypen inte har (exempelvis extra kolumner), skrivs dessa anpassningar inte över när den underordnade listinnehållstypen ärver ändringar från den överordnade webbplatsinnehållstypen.

Överst på sidan

Lägga till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek

Innan innehållstyper kan läggas till i en lista eller ett bibliotek, först i listan eller biblioteket måste ställas in så att flera innehållstyper tillåts. Mer information om hur du aktiverar stöd för flera innehållstyper i en lista eller ett bibliotek finns i avsnittet Se även. Om du vill lägga till innehållstyper i en lista eller ett bibliotek måste du ha minst Design behörighetsnivå för listan eller biblioteket.

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart. Om namnet på listan eller biblioteket inte visas där klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet.

 2. För listor, klicka på fliken Lista i menyfliksområdet. För bibliotek, klicka på fliken Bibliotek.

 3. För listor, klicka på Inställningar för lista i menyfliksområdet. För bibliotek, klicka på Inställningar för bibliotek.

 4. Klicka på Lägg till från befintliga webbplatsinnehållstyper under Innehållstyper.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte konfigurerats så att flera innehållstyper tillåts, visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 5. Klicka på pilen i listan Välj webbplatsinnehållstyper från vid Välj innehållstyper och välj den grupp av webbplatsinnehållstyper som du vill välja ifrån.

 6. Klicka på den innehållstyp som du vill använda i listan Tillgängliga webbplatsinnehållstyper och klicka sedan på Lägg till om du vill flytta den valda innehållstypen innehållstyper som du lägger till listan.

  Välja en innehållstyp

 7. Om du vill lägga till ytterligare innehållstyper upprepar du steg 5 och 6.

 8. När du markerat alla innehållstyper som du vill lägga till klickar du på OK.

Överst på sidan

Ändra ordning på Nytt-knappen eller standardinnehållstypen

Du kan ange den ordning i vilken innehållstyperna visas på Nytt-knappen för en lista eller ett bibliotek. Som standard blir den första innehållstypen som visas på Nytt-knappen standardinnehållstypen för listan eller biblioteket. Om du vill ändra standardinnehållstypen för listan eller biblioteket, ändrar du innehållstypen som visas först på Nytt-knappen. Du kan också ange om du vill att innehållstyper som lagts till i listan eller biblioteket ska vara synliga på Nytt-knappen.

Ny innehållstyp på Nytt-knappen

 1. Om listan eller biblioteket som du vill ändra en innehållstyp för inte redan är öppen, klickar du på dess namn under Listor eller Dokument i Snabbstart.

 2. Gör något av följande i menyfliksområdet:

 3. Om du arbetar i en lista klickar du på Inställningar för lista.

 4. Om du arbetar i ett dokumentbibliotek klickar du på Inställningar för bibliotek.

 5. Klicka på Ändra ordning på Nytt-knapp och ange standardinnehållstyp under Innehållstyper.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte konfigurerats så att flera innehållstyper tillåts, visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 6. Gör något av följande vid Ordning för innehållstyper:

 7. Om du vill ta bort en innehållstyp från Nytt-knappen för listan eller biblioteket, avmarkerar du kryssrutan Synligt (denna kryssruta markeras som standard).

 8. Om du vill ändra den ordning i vilken en innehållstyp visas på Nytt-knappen, klickar du på pilen bredvid innehållstypen ifråga i kolumnen Plats uppifrån och väljer sedan det ordningsnummer som du önskar.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×