Lägga till en bakgrundsbild (eller vattenstämpel) på bilder

Lägga till en bakgrundsbild (eller vattenstämpel) på bilder

Att använda en bild som en vattenstämpel bakom texten på presentationsbilderna är ett bra sätt att visa upp en logotyp eller en annan viktig bild. Med PowerPoint kan du justera bildens genomskinlighet efter att du lagt till den på presentationsbilden.

Exempel på en bild med en bakgrundsbild
Exempel på en bildvattenstämpel

Ett annat alternativ: Textvattenstämpel

Vill du ha en textvattenstämpel istället?    Det går till på ett annat sätt. Anvisningar finns i Lägga till vattenstämpeln UTKAST till bakgrunden på bilderna.

Exempel på en textvattenstämpel, "UTKAST", som används som bakgrund i en PowerPoint-bild
Exempel på en textvattenstämpel

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Fyll hela bildbakgrunden med en bild och justera sedan bildens genomskinlighet så att den inte skymmer annat innehåll på bilden.

 1. Välj den bild du vill använda. Bilden passar bättre om dess orientering (antingen vågrätt eller lodrätt) matchar presentationsbildens.

  Varför?   PowerPoint ändrar storleken på bilden så att hela bildbakgrunden fylls. Om bilden har en annan form än presentationsbilden som den placeras på kan de yttre delarna av bilden hamna utanför presentationsbildens kantlinjer så att de inte längre syns.

 2. Gå till den presentationsbild där du vill infoga bilden. På fliken Design i menyfliksområdet för verktygsfältet väljer du Formatera bakgrund.

  Knappen Formatera bakgrund finns på fliken Design i menyfliksområdet i PowerPoint
 3. I fönstret Formatera bakgrund som visas till höger väljer du Bild eller strukturfyllning.

  Infoga en bakgrundsbild genom att först välja Bild eller strukturfyllning
 4. Under Infoga bild från väljer du Arkiv.

 5. Leta i dialogrutan Infoga bild reda på den bild du vill lägga till och klicka sedan på Infoga.

  Du kan också infoga en bild från Urklipp (alternativet Urklipp) eller från webben eller OneDrive (alternativet Online).

  Dialogrutan Infoga bild
 6. När du har infogat en bild går du tillbaka till fönstret Formatera bakgrund och flyttar reglaget Transparens för att ställa in andelen genomskinlighet i procent.

  Dra i reglaget Transparens om du vill justera bilden
 7. (Valfritt) Om du vill inkludera den här bakgrundsbilden på alla presentationsbilder i presentationen väljer du Använd för alla längst ned i fönstret Formatera bakgrund.

 8. Spara dina ändringar genom att klicka på Arkiv > Spara.

  Den markerade bilden anpassas för att fylla hela bildbakgrunden. Det är inte lika enkelt att ändra storlek på den som på en förgrundsbild, men du kan använda inställningen Förskjutning för att justera dess placering. Du kan också använda alternativet Ordna bild sida vid sida som struktur för att upprepa bilden vågrätt och lodrätt i hela bakgrunden.

Rita en figur, fyll den med en bild och justera bildens transparens:

 1. Gå till fliken Infoga i menyfliksområdet, välj Figurer och välj sedan en figur, exempelvis en rektangel, från galleriet som visas.

 2. Rita figuren på presentationsbilden.

  Det är viktigt att figurens proportioner är desamma som den bild du ska lägga till. Om proportionerna på bilden och figuren är olika blir bilden skev.

 3. Ta bort figurens kontur: högerklicka på figuren och sedan på knappen Kontur som visas. I galleriet som visas väljer du Ingen kontur.

 4. Högerklicka på figuren igen och klicka på Formatera figur.

  Fönstret Formatera figur öppnas.

 5. I fönstret Formatera figur, under Fyllning, klickar du på Bild eller strukturfyllning.

  Bild- eller strukturfyllning i fönstret Formatera bild

 6. Klicka på knappen Arkiv. Leta i dialogrutan Infoga bild upp den bildfil du vill infoga. Markerad bilden och välj sedan knappen Infoga.

 7. När bilden visas inuti figuren flyttar du skjutreglaget Transparens i fönstret Formatera bildobjekt och justerar bilden som du vill.

  Reglaget för genomskinlighet i fönstret Formatera bild

Den här proceduren kan användas för bilder och strukturer som fyller bakgrunden helt i en presentationsbild.

 1. I vyn Normal väljer du presentationsbilden med det mönster eller den bild i bakgrunden som du vill ta bort.

 2. På fliken Design i menyfliksområdet, i gruppen Anpassa längst till höger väljer du Formatera bakgrund.

  Knappen Formatera bakgrund finns på fliken Design i menyfliksområdet i PowerPoint
 3. I fönstret Formatera bakgrund väljer du Hel fyllning under Fyllning.

  I fönstret Formatera bakgrund väljer du Hel fyllning.
 4. Välj nedåtpilen bredvid knappen Färg. Ett färggalleri visas. Välj den vita färgen.

  Den befintliga bakgrunden tas bort och bildens bakgrund blir nu vit.

 5. Om du vill göra samma ändring för de andra bilderna i presentationen väljer du Använd för alla längst ned i fönstret Formatera bakgrund.

Klicka på en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Fyll hela bildbakgrunden med en bild och justera sedan bildens genomskinlighet så att den inte skymmer annat innehåll på bilden.

 1. Bestäm dig för vilken bild du vill använda. Bilden passar bättre om dess orientering (antingen vågrätt eller lodrätt) matchar presentationsbildens.

  Varför?   PowerPoint ändrar storleken på bilden så att hela bildbakgrunden fylls. Om bilden har en annan form än presentationsbilden som den placeras på hamnar vissa delar av bilden utanför presentationsbildens kantlinjer så att de inte längre syns.

 2. I miniatyrrutan på vänster sida i PowerPoint-fönstret väljer du den presentationsbild du vill infoga bilden i. Högerklicka på miniatyren och välj Formatera bakgrund.

  Lägg till en bakgrundsbild genom att högerklicka på miniatyrbilden
 3. Välj Bild eller strukturfyllning i dialogrutan Formatera Bakgrund.

  Dialogrutan Formatera bakgrund
 4. Under Infoga bild från väljer du Arkiv.

 5. Leta i dialogrutan Infoga bild reda på den bild du vill lägga till och klicka sedan på Öppna.

  Dialogrutan Infoga bild

  (Du kan också infoga ClipArt eller en bild från Urklipp.)

 6. När du har infogat en bild flyttar du reglaget Transparens åt höger för att ställa in andelen genomskinlighet i procent som du vill ha. Förändringen återspeglas genast i bilden.

  I dialogrutan Formatera bakgrund finns skjutreglaget Transparens som används när du vill justera en bild
 7. (Valfritt) Om du vill inkludera den här bakgrundsbilden på alla presentationsbilder i presentationen väljer du Använd för alla längst ned i dialogrutan Formatera bakgrund.

 8. Klicka på Stäng om du vill spara ändringarna och stänga dialogrutan.

  Den markerade bilden anpassas så att den fyller hela bildbakgrunden. Det är inte lika enkelt att ändra storlek på den som på en förgrundsbild, men du kan använda inställningen Förskjutning i dialogrutan Formatera Bakgrund och justera dess placering. Du kan också använda alternativet Ordna bild sida vid sida som struktur om du vill upprepa bilden vågrätt och lodrätt i hela bakgrunden.

Rita en figur, fyll den med en bild och justera bildens transparens:

 1. Gå till fliken Infoga i menyfliksområdet, välj Figurer och välj sedan en figur, exempelvis en rektangel, från galleriet som visas.

 2. Rita figuren på presentationsbilden.

  Se till att du använder samma proportioner som på den bild du ska lägga till i figuren. Om proportionerna på bilden och figuren är olika blir bilden skev.

 3. Ta bort konturen på den markerade figuren: Låt figuren vara markerad, gå till fliken Format under Ritverktyg i menyfliksområdet, Figurkontur och välj sedan Ingen kontur.

  Välj Figurkontur och välj sedan Ingen kontur på menyn som visas
 4. Högerklicka på figuren och klicka på Formatera figur.

  Dialogrutan Formatera figur öppnas.

 5. Under Fyllning väljer du Bild eller strukturfyllning och sedan knappen Fil.

  Dialogrutan Formatera bild

  Dialogrutan Infoga bild öppnas.

 6. Leta i dialogrutan Infoga bild reda på den bild du vill lägga till och klicka sedan på Infoga.

  Dialogrutan Infoga bild

  Bilden läggs på presentationsbilden, inuti figuren. Du kan behöva flytta dialogrutan Formatera bild för att se den. Låt dialogrutan vara öppen för att justera bildens genomskinlighet.

 7. När bilden visas inuti figuren flyttar i dialogrutan Formatera bildobjekt skjutreglaget Transparens och justerar bilden som du vill.

  Dra fältet Genomskinlighet åt höger för att justera bakgrundsbilden

 8. Välj sedan Stäng i dialogrutan.

Den här proceduren kan användas för bilder och strukturer som fyller bakgrunden helt i en presentationsbild.

 1. I vyn Normal väljer du presentationsbilden med det mönster eller den bild i bakgrunden som du vill ta bort.

 2. På fliken Design i menyfliksområdet, i gruppen Bakgrund längst till höger väljer du Bakgrundsformat och sedan Formatera bakgrund.

  Längst till höger på fliken Design väljer du Bakgrundsformat och sedan Formatera bakgrund

  Dialogrutan Formatera bakgrund öppnas.

 3. På fliken Fyllning i dialogrutan väljer du Hel fyllning.

  Formatera bakgrund
 4. Välj nedåtpilen bredvid knappen Färg och välj den vita färgen från galleriet med alternativ.

  Den befintliga bakgrunden tas bort och bildens bakgrund blir nu vit.

 5. Om du vill göra samma ändring för de andra bilderna i presentationen väljer du Använd för alla.

 6. Välj Stäng.

Klicka på en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Fyll hela bildbakgrunden med en bild och justera sedan bildens genomskinlighet så att den inte skymmer annat innehåll på bilden.

 1. Bestäm dig för vilken bild du vill använda. Bilden passar bättre om dess orientering (antingen vågrätt eller lodrätt) matchar presentationsbildens.

  Varför?   PowerPoint ändrar storleken på bilden så att hela bildbakgrunden fylls. Om bilden har en annan form än presentationsbilden som den placeras på hamnar vissa delar av bilden utanför presentationsbildens kantlinjer så att de inte längre syns.

 2. I miniatyrrutan på vänster sida i PowerPoint-fönstret väljer du den presentationsbild du vill infoga bilden i. Högerklicka på miniatyren och välj Formatera bakgrund.

  Lägg till en bakgrundsbild genom att högerklicka på miniatyrbilden
 3. Välj Bild eller strukturfyllning i dialogrutan Formatera Bakgrund.

  Dialogrutan Formatera bakgrund
 4. Under Infoga från väljer du Arkiv.

 5. Leta i dialogrutan Infoga bild reda på den bild du vill lägga till och klicka sedan på Infoga.

  Dialogrutan Infoga bild

  (Du kan också infoga ClipArt eller en bild från Urklipp.)

 6. När du har infogat en bild flyttar du reglaget Transparens åt höger för att ställa in andelen genomskinlighet i procent som du vill ha. Förändringen återspeglas genast i bilden.

  Dra reglaget Transparens åt höger om du vill justera bakgrundsbilden
 7. (Valfritt) Om du vill inkludera den här bakgrundsbilden på alla presentationsbilder i presentationen väljer du Använd för alla längst ned i dialogrutan Formatera bakgrund.

 8. Klicka på Stäng om du vill spara ändringarna och stänga dialogrutan.

  Den markerade bilden anpassas så att den fyller hela bildbakgrunden. Det är inte lika enkelt att ändra storlek på den som på en förgrundsbild, men du kan använda inställningen Förskjutning i dialogrutan Formatera Bakgrund och justera dess placering. Du kan också använda alternativet Ordna bild sida vid sida som struktur om du vill upprepa bilden vågrätt och lodrätt i hela bakgrunden.

Infoga en bild, inuti en figur, i exakt den storlek du vill ha och justera sedan dess genomskinlighet:

 1. Gå till fliken Infoga i menyfliksområdet, välj Figurer och välj sedan en figur, exempelvis en rektangel, från galleriet som visas. Rita figuren över bilden du infogade i steg 1.

 2. Rita figuren på presentationsbilden.

  Se till att du använder samma proportioner som på den bild du ska lägga till i figuren. Om proportionerna på bilden och figuren är olika blir bilden skev.

 3. Ta bort konturen på den markerade figuren: Gå till fliken Format under Ritverktyg i menyfliksområdet, välj Figurkontur och välj sedan Ingen kontur.

  Välj Figurkontur och välj sedan Ingen kontur på menyn som visas
 4. Högerklicka på figuren och klicka på Formatera figur.

  Dialogrutan Formatera figur öppnas.

 5. Under Fyllning väljer du Bild eller strukturfyllning och sedan knappen Fil.

  Dialogrutan Formatera bild

  Dialogrutan Infoga bild öppnas.

 6. Leta i dialogrutan Infoga bild reda på den bild du vill lägga till och klicka sedan på Infoga.

  Dialogrutan Infoga bild

  Bilden läggs på presentationsbilden, inuti figuren. Du kan behöva flytta dialogrutan Formatera bild för att se den. Låt dialogrutan vara öppen för att justera bildens genomskinlighet.

 7. När bilden visas inuti figuren flyttar i dialogrutan Formatera bildobjekt skjutreglaget Transparens och justerar bilden som du vill.

  Dra reglaget Transparens åt höger om du vill justera bakgrundsbilden

 8. Välj sedan Stäng i dialogrutan.

Den här proceduren kan användas för bilder och strukturer som fyller bakgrunden helt i en presentationsbild.

 1. I vyn Normal väljer du presentationsbilden med det mönster eller den bild i bakgrunden som du vill ta bort.

 2. På fliken Design i menyfliksområdet, i gruppen Bakgrund längst till höger väljer du Bakgrundsformat och sedan Formatera bakgrund.

  Fliken Design

  Dialogrutan Formatera bakgrund öppnas.

 3. På fliken Fyllning i dialogrutan väljer du Hel fyllning.

  I dialogrutan Formatera bakgrund väljer du Hel fyllning.
 4. Välj nedåtpilen bredvid knappen Färg. Ett färggalleri visas. Välj den vita färgen.

  Den befintliga bakgrunden tas bort och bildens bakgrund blir nu vit.

 5. Om du vill göra samma ändring för de andra bilderna i presentationen väljer du Använd för alla.

 6. Välj Stäng.

Mer information finns i

Lägga till en video i bakgrunden på bilderna

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×