Lägga till eller ta bort tillägg i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Tillägg tillhandahåller valfria kommandon och funktioner för Microsoft Excel. Tillägg är som standard inte omedelbart tillgängliga i Excel, så du måste först installera och (i vissa fall) aktivera de här tilläggen så att du kan använda dem.

Letar du efter information om Office-tillägg som baseras på HTML, CSS och JS? Om du har det kan du läsa Hämta ett Office-tillägg för Excel.

Vissa tillägg är inbyggda i Excel, till exempel problemlösa ren och Analysis ToolPak. Andra tillägg är tillgängliga från Download Center och måste laddas ner och installeras först. Slutligen finns det tillägg som skapas av tredje part, till exempel en programmerare i organisationen eller en program varu lösning. De här kan vara COM-tillägg (Component Object Model), VBA-tillägg (Visual Basic for Applications) och DLL-tillägg. Dessa tillägg måste också installeras för att använda dem.

De flesta tillägg kan kategoriseras i tre olika typer:

 • Excel-tillägg    Dessa innehåller vanligt vis Excel-tillägget (. xlam), Excel 97-2003-tilläggen (. xla) eller DLL-filer (. XLL) eller de är Automation-tillägg. Vissa Excel-tillägg, till exempel problemlösa ren och Analysis ToolPak, kanske är tillgängliga när du har installerat Excel eller Microsoft Office. Vanligt vis behöver du bara aktivera de här tilläggen för att använda dem.

 • Nedladdnings bara tillägg    Ytterligare tillägg för Excel kan laddas ned och installeras från nedladdningar på Office.com.

 • Anpassade tillägg    Utvecklare och lösnings leverantörer utformar vanligt vis anpassade COM-tillägg (Component Object Model), tilläggsprogram, VBA-tillägg och XLL-tillägg. Dessa måste vara installerade för att du ska kunna använda dem.

När du har installerat eller aktiverat ett tillägg kan tillägget och dess kommandon vara tillgängliga på någon av följande platser:

 • Fliken data . När du har installerat och aktiverat tilläggen Analysis ToolPak och problemlösa ren är kommandona för data analys och problemlösa ren tillgängliga i gruppen analys .

  Knappen Dataanalys i gruppen Dataanalys

 • Fliken formler . När du har installerat och aktiverat verktyg för euro, visas kommandona för euro-konvertering och euro-formatering i lösnings gruppen.

  Eurokonvertering och euroformatering

 • Fliken tillägg. Andra tillägg kan läggas till på fliken tillägg. Den här fliken läggs till i menyfliksområdet när du installerar och aktiverar det första tillägget som visas på fliken tillägg. Om du inte ser fliken tillägg bör du avsluta och sedan starta om Excel.

Andra tillägg, till exempel fliken Kom igång , är tillgängliga på andra platser i Excel, till exempel på en flik i menyfliksområdet eller med makron eller anpassade menyer.

Viktigt!: Om du är program varu utvecklare kan du använda den här proceduren för att installera eller ta bort ett automations program innan du utformar installations-och borttagnings program för tillägget.

Aktivera ett Excel-tillägg    

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

  Dialog rutan tillägg visas.

 3. Markera kryss rutan bredvid det tillägg som du vill aktivera i rutan tillgängliga tilläggs makron och klicka sedan på OK.

Om du inte hittar tillägget som du vill aktivera i rutan tillgängliga tilläggs makron kan du behöva installera det.

Installera ett Excel-tillägg    

 • Om du vill installera ett tillägg som vanligt vis installeras med Excel, till exempel problemlösa ren eller Analysis ToolPak, kör du installations programmet för Excel eller Microsoft Office och väljer alternativet ändra för att installera tillägget. När du startar om Excel ska tillägget visas i rutan tillgängliga tilläggs makron .

 • Vissa Excel-tillägg finns på datorn och kan installeras eller aktive ras genom att klicka på Bläddra (i dialog rutan tillägg) för att hitta tillägget och sedan klicka på OK.

 • För vissa Excel-tillägg krävs ett installations paket. Du kan behöva ladda ned eller kopiera installations paketet till din dator (ett installations paket är vanligt vis en fil med fil namns tillägget. msi) och sedan köra det.

 • Andra tillägg som inte är tillgängliga på datorn kan laddas ned och installeras via en webbläsare från nedladdningar eller andra webbplatser på Internet eller på en server i organisationen. Följ installations anvisningarna för nedladdningen.

Så här inaktiverar du ett Excel-tillägg    

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

 3. I rutan tillgängliga tilläggs makron avmarkerar du kryss rutan bredvid det tillägg som du vill inaktivera och klickar sedan på OK.

  I många fall tas det bort från gruppen i menyfliksområdet när du inaktiverar ett tillägg. I andra fall kan du behöva starta om Excel för att ta bort tillägget från menyfliksområdet.

  Obs!    Om du inaktiverar ett tillägg tas inte tillägget bort från datorn. Om du vill ta bort tillägget från datorn måste du avinstallera det.

Ta bort ett Excel-tillägg    

Viktigt!: Om du ursprungligen installerade Excel-tillägget från en nätverks fil server eller från en delad mapp kan du behöva ta bort tillägget från den platsen. Om du har installerat Excel-tillägget från en CD-skiva och du har kopplat in CD-enheten till en ny enhets beteckning efter att du installerat tillägget måste du installera om tillägget från CD-skivan. Om du kör Excel-tillägg från CD-skivan måste du avinstallera Excel-tilläggen och sedan installera om dem från CD: n.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Avsluta.

 2. I kontroll panelen klickar du på program och funktioner (Windows 7 och Windows Vista) eller Lägg till/ta bort program (Windows XP).

 3. Gör något av följande:

  • Om du har installerat Excel som en del av Microsoft Office klickar du på Microsoft Office i listan över installerade program och sedan på knappen ändra .

  • Om du har installerat Excel individuellt klickar du på namnet på programmet i listan med installerade program och sedan på knappen ändra .

  • Om du har installerat tillägget från Download Center klickar du på namnet på programmet i listan med installerade program och klickar sedan på knappen Avinstallera .

 4. Följ instruktionerna i installations programmet.

Viktigt!: Om du är program varu utvecklare kan du använda den här proceduren för att installera eller ta bort ett automations program innan du utformar installations-och borttagnings program för tillägget. Om du inte är utvecklare bör du inte använda den här proceduren. Kontakta system administratören som tillhandahöll tillägget om du vill ha instruktioner för installation och borttagning.

Lägga till ett COM-tillägg

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka på com-tilläggi rutan Hantera och klicka sedan på OK.

  Dialog rutan com- tillägg visas.

 3. Markera kryss rutan bredvid det tillägg som du vill installera i rutan tillgängliga tilläggs makron och klicka sedan på OK.

  Tips!    Om tillägget som du vill använda inte visas i rutan tillgängliga tilläggs makron klickar du på Lägg tilloch letar sedan upp tillägget.

Ta bort ett COM-tillägg

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka på com-tilläggi rutan Hantera och klicka sedan på OK.

  Dialog rutan com- tillägg visas.

 3. I rutan tillgängliga tilläggs makron avmarkerar du kryss rutan bredvid det tillägg som du vill ta bort och klickar sedan på OK.

  Obs!    Detta tar bort tillägget från minnet men behåller namnet i listan över tillgängliga tillägg. Tillägget tas inte bort från datorn.

 4. Om du vill ta bort ett COM-tillägg från listan över tillgängliga tillägg och ta bort tillägget från datorn klickar du på dess namn i rutan tillgängliga tilläggs makron och klickar sedan på ta bort.

Obs!: Om du är program varu utvecklare kan du använda den här proceduren för att installera eller ta bort ett automations program innan du utformar installations-och borttagnings program för tillägget. Om du inte är utvecklare bör du inte använda den här proceduren. Kontakta system administratören som tillhandahöll tillägget om du vill ha instruktioner för installation och borttagning.

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

  Dialog rutan tillägg visas.

 3. Installera ett automations tillägg genom att klicka på automatiseringi rutan tillgängliga automations servrar och sedan klicka på det tillägg du vill använda.

  Tips!    Om tillägget som du vill använda inte finns med i listan klickar du på Bläddra, letar reda på tillägget och klickar sedan på OK.

 4. Om du vill ta bort ett automations tillägg måste du ta bort det från registret. Kontakta system administratören för mer information.

Vissa tillägg är inbyggda i Excel, till exempel problemlösa ren och Analysis ToolPak. Andra tillägg är tillgängliga från Download Center och måste laddas ner och installeras först. Slutligen finns det tillägg som skapas av tredje part, till exempel en programmerare i organisationen eller en program varu lösning. De här kan vara COM-tillägg (Component Object Model), VBA-tillägg (Visual Basic for Applications) och DLL-tillägg. Dessa tillägg måste också installeras för att använda dem.

De flesta tillägg kan kategoriseras i tre olika typer:

 • Excel-tillägg    Dessa innehåller vanligt vis Excel-tillägget (. xlam), Excel 97-2003-tilläggen (. xla) eller DLL-filer (. XLL) eller de är Automation-tillägg. Vissa Excel-tillägg, till exempel problemlösa ren och Analysis ToolPak, kanske är tillgängliga när du har installerat Excel eller Microsoft Office. Vanligt vis behöver du bara aktivera de här tilläggen för att använda dem.

 • Nedladdnings bara tillägg    Ytterligare tillägg för Excel kan laddas ned och installeras från nedladdningar på Office.com.

 • Anpassade tillägg    Utvecklare och lösnings leverantörer utformar vanligt vis anpassade COM-tillägg (Component Object Model), tilläggsprogram, VBA-tillägg och XLL-tillägg. Dessa måste vara installerade för att du ska kunna använda dem.

När du har installerat eller aktiverat ett tillägg kan tillägget och dess kommandon vara tillgängliga på någon av följande platser:

 • Fliken data . När du har installerat och aktiverat tilläggen Analysis ToolPak och problemlösa ren är kommandona för data analys och problemlösa ren tillgängliga på fliken data i menyfliksområdet.

 • Fliken Start . Andra tillägg kan läggas till på fliken Start .

Andra tillägg, till exempel fliken Kom igång , är tillgängliga på andra platser i Excel, till exempel på en flik i menyfliksområdet eller med makron eller anpassade menyer.

Viktigt!: Om du är program varu utvecklare kan du använda den här proceduren för att installera eller ta bort ett automations program innan du utformar installations-och borttagnings program för tillägget.

Aktivera ett förinstallerat Excel-tillägg    

 1. Välj tillägg på menyn verktyg .

 2. Markera kryss rutan för det tillägg du vill aktivera i rutan tillgängliga tilläggs makron och klicka sedan på OK.

Installera ett Excel-tillägg    

 • Vissa Excel-tillägg finns på datorn och kan installeras eller aktive ras genom att klicka på Bläddra (i dialog rutan tillägg ovan) för att hitta tillägget och sedan klicka på OK.

 • För vissa Excel-tillägg krävs ett installations paket. Du kan behöva ladda ned eller kopiera installations paketet till din dator (ett installations paket är vanligt vis en fil med fil namns tillägget. msi) och sedan köra det.

 • Andra tillägg som inte är tillgängliga på datorn kan laddas ned och installeras via en webbläsare från nedladdningar eller från andra webbplatser på Internet, en server i organisationen eller med hjälp av det inbyggda Store -alternativet i Excel. Följ installations anvisningarna för nedladdningen.

  Installera tillägg från Store

  1. Klicka på fliken Infoga i menyfliksområdet.

  2. Klicka på Store -knappen.

  3. Använd fälten Kategorier eller Sök för att hitta tillägg.

  4. Klicka på Lägg till för att installera tillägget.

   Obs!: Vissa tillägg måste köpas.

Ta bort ett Excel-tillägg    

 1. Klicka på fliken Infoga och sedan på Mina tillägg.

 2. Klicka på menyn 3 punkter bredvid tillägget i Office-tillägg.

 3. Klicka på Ta bort.

 4. Läs meddelandet som visas om andra enheter och klicka på ta bort.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×