Lägga till eller ta bort tillägg i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Tillägg tillhandahåller ytterligare kommandon och funktioner för Microsoft Excel. Som standard är tilläggen inte omedelbart tillgängliga i Excel, så du måste först installera och (i en del fall) aktivera tilläggen för att kunna använda dem.

Letar du efter information om Office-tillägg baserat på HTML, CSS och JS? Om du är finns i Hämta ett Office - tillägg för Excel.

En del tillägg är inbyggda i Excel, till exempel Problemlösaren och Analysis ToolPak. Andra tillägg måste är tillgängliga från Download Center och först hämtat och installerat. Det finns slutligen tillägg som har skapats av tredje part, till exempel programmerare i din organisation eller en programvara solution provider. Det kan vara modellen COM (Component Object) tillägg, Visual Basic for Applications (VBA)-tillägg och DLL-tillägg. Tilläggen måste också vara installerat om du vill använda dem.

De flesta tillägg kan kategoriseras i tre olika typer:

 • Excel - tillägg    Detta vanligtvis gäller bland annat Excel-tillägg (.xlam), Excel 97-2003-tillägg (.xla) eller DLL-tillägg (XLL) filer eller de är automatiserade tillägg. Vissa Excel-tillägg, till exempel Problemlösaren och Analysis ToolPak kanske tillgängliga när du har installerat Excel eller Microsoft Office. Du behöver vanligtvis bara aktivera tillägg om du vill använda dem.

 • Hämtningsbara tillägg    Ytterligare tillägg för Excel kan hämtat och installerat från hämtningsbara filer på Office.com.

 • Anpassade tillägg    Utvecklare och lösningsleverantörer utformar vanligen anpassade COM-tillägg (Component Object Model), automationstillägg, VBA-tillägg och XLL-tillägg. De här tilläggen måste installeras för att du ska kunna använda dem.

När du har installerat eller aktiverat ett tillägg kan tillägget och dess kommandon bli tillgängliga på någon av följande platser:

 • Fliken Data. När du har installerat och aktiverat tilläggen Analysis ToolPak och Problemlösaren blir kommandona Dataanalys och Problemlösaren tillgängliga i gruppen Analys.

  Knappen Dataanalys i gruppen Dataanalys

 • Fliken Formler. När du har installerat och aktiverat Verktyg för euro visas kommandona Eurokonvertering och Euroformatering i gruppen Lösningar.

  Eurokonvertering och euroformatering

 • Fliken Tillägg. Andra tillägg kan läggas till på fliken Tillägg. Den här fliken läggs till i menyfliksområdet när du installerar och aktiverar det första tillägg som visas på fliken Tillägg. Om fliken Tillägg inte visas avslutar du Excel och startar sedan om programmet.

Andra tillägg, som fliken Kom igång, blir tillgängliga på andra platser i Excel, till exempel som en flik i menyfliksområdet eller via makron eller anpassade menyer.

Viktigt!: Om du är programvaruutvecklare kan använda du den här proceduren för att installera eller ta bort ett automationsprogram innan du utformar installations- och avinstallationsprogram för tillägget.

Så här aktiverar du ett Excel-tillägg   

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

  Dialogrutan Tillägg visas.

 3. Markera kryssrutan bredvid det tillägg som du vill aktivera i rutan Tillgängliga tilläggsmakron och klicka sedan på OK.

Om du inte hittar det tillägg som du vill aktivera i rutan Tillgängliga tillägg, kan du behöva installera det.

Så här installerar du ett Excel-tillägg   

 • Om du vill installera ett tillägg som installeras normalt med Excel, till exempel Problemlösaren eller Analysis ToolPak, kör installationsprogrammet för Excel eller Microsoft Office och välj Ändra möjligheten att installera tillägget. När du startar om Excel ska tillägget visas i rutan Tillgängliga tilläggsmakron.

 • En del Excel-tillägg finns på datorn och kan installeras eller aktiveras genom att du klickar på Bläddra (i dialogrutan Tillägg) för att leta reda på tillägget och sedan på OK.

 • En del Excel-tillägg kräver att du kör ett installationspaket. Du kan behöva hämta eller kopiera installationspaketet till datorn (ett installationspaket är vanligen en fil med filtillägget .msi) och sedan köra det.

 • Andra tillägg som inte är tillgänglig på datorn kan hämtas och installeras via en webbläsare från hämtningar eller från andra platser på Internet eller på en server i din organisation. Följ installationsinstruktionerna för hämtning vid behov.

Så här inaktiverar du ett Excel-tillägg   

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

 3. Avmarkera kryssrutan bredvid det tillägg som du vill inaktivera i rutan Tillgängliga tilläggsmakron och klicka sedan på OK.

  När du inaktiverar ett tillägg tas det ofta bort från den aktuella gruppen i menyfliksområdet. I en del fall kan du behöva starta om Excel för att tillägget ska tas bort från menyfliksområdet.

  Obs!    När du inaktiverar ett tillägg tas det inte bort från datorn. Om du vill ta bort tillägget från datorn måste du avinstallera det.

Så här tar du bort ett Excel-tillägg   

Viktigt!: Om du installerade Excel-tillägg från en nätverksserver eller från en delad mapp, kan du behöva ta bort tillägget från den platsen. Om du har installerat Excel-tillägg från en CD-skiva och CD-enheten mappas till en annan bokstav när du har installerat tillägget kan behöva du installera om tillägget från CD-skivan. Om du kör alla Excel-tillägg från CD-skivan måste du avinstallera Excel-tillägg och sedan installera om dem från CD-skivan.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Avsluta.

 2. Klicka på n Program och funktioner (Windows 7 och Windows Vista) eller Lägg till/ta bort program (Windows XP) i Kontrollpanelen.

 3. Gör något av följande:

  • Om du installerade Excel som en del av Microsoft Office klickar du på Microsoft Office i listan över installerade program och sedan på knappen Ändra.

  • Om du installerade Excel separat klickar du på programnamnet i listan över installerade program och sedan på knappen Ändra.

  • Om du har installerat tillägget från Download Center, klicka på namnet på programnamnet i listan över installerade program och klicka sedan på knappen Avinstallera.

 4. Följ instruktionerna i installationsprogrammet.

Viktigt!: Om du är programvaruutvecklare kan använda du den här proceduren för att installera eller ta bort ett automationsprogram innan du utformar installations- och avinstallationsprogram för tillägget. Om du inte är en utvecklare kan behöver du inte använda den här proceduren. Kontakta systemadministratören som tillhandahålls tillägget om du vill ha anvisningar för installation och avinstallation.

Add a COM add-in

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka på COM-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

  Dialogrutan COM-tillägg visas.

 3. Markera kryssrutan intill det tillägg du vill installera i rutan Tillgängliga tilläggsmakron och klicka sedan på OK.

  Tips!    Om det tillägg som du vill använda inte finns i listan Tillgängliga tilläggsmakron klickar du på Lägg till och letar reda på tillägget.

Ta bort ett COM-tillägg

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka på COM-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

  Dialogrutan COM-tillägg visas.

 3. Avmarkera kryssrutan bredvid det tillägg som du vill ta bort i rutan Tillgängliga tilläggsmakron och klicka sedan på OK.

  Obs!    Detta tar bort tillägget från minnet, men namnet finns kvar i listan över tillgängliga tillägg. Tillägget tas inte bort från datorn.

 4. Om du vill ta bort ett COM-tillägg från listan och från datorn klickar du på tilläggets namn i rutan Tillgängliga tilläggsmakron och sedan på Ta bort.

Obs!: Om du är programvaruutvecklare kan använda du den här proceduren för att installera eller ta bort ett automationsprogram innan du utformar installations- och avinstallationsprogram för tillägget. Om du inte är en utvecklare kan behöver du inte använda den här proceduren. Kontakta systemadministratören som tillhandahålls tillägget om du vill ha anvisningar för installation och avinstallation.

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

 2. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

  Dialogrutan Tillägg visas.

 3. Klicka på det tillägg som du vill använda om du vill installera ett automationstillägg, i rutan Tillgängliga automationsservrarAutomation.

  Tips!    Om tillägget som du vill använda inte finns med i listan klickar du på Bläddra, söker efter tillägget och klickar sedan på OK.

 4. Om du vill ta bort ett automationstillägg måste du ta bort det från registret. Mer information får du av systemadministratören.

En del tillägg är inbyggda i Excel, till exempel Problemlösaren och Analysis ToolPak. Andra tillägg måste är tillgängliga från Download Center och först hämtat och installerat. Det finns slutligen tillägg som har skapats av tredje part, till exempel programmerare i din organisation eller en programvara solution provider. Det kan vara modellen COM (Component Object) tillägg, Visual Basic for Applications (VBA)-tillägg och DLL-tillägg. Tilläggen måste också vara installerat om du vill använda dem.

De flesta tillägg kan kategoriseras i tre olika typer:

 • Excel - tillägg    Detta vanligtvis gäller bland annat Excel-tillägg (.xlam), Excel 97-2003-tillägg (.xla) eller DLL-tillägg (XLL) filer eller de är automatiserade tillägg. Vissa Excel-tillägg, till exempel Problemlösaren och Analysis ToolPak kanske tillgängliga när du har installerat Excel eller Microsoft Office. Du behöver vanligtvis bara aktivera tillägg om du vill använda dem.

 • Hämtningsbara tillägg    Ytterligare tillägg för Excel kan hämtat och installerat från hämtningsbara filer på Office.com.

 • Anpassade tillägg    Utvecklare och lösningsleverantörer utformar vanligen anpassade COM-tillägg (Component Object Model), automationstillägg, VBA-tillägg och XLL-tillägg. De här tilläggen måste installeras för att du ska kunna använda dem.

När du har installerat eller aktiverat ett tillägg kan tillägget och dess kommandon bli tillgängliga på någon av följande platser:

 • Fliken data. När du installerar och aktivera Analysis ToolPak och Problemlösaren tillägg är kommandona Dataanalys och Problemlösaren tillgänglig på fliken Data i menyfliksområdet.

 • Fliken Start. Andra tillägg kan läggas till i fliken Start.

Andra tillägg, som fliken Kom igång, blir tillgängliga på andra platser i Excel, till exempel som en flik i menyfliksområdet eller via makron eller anpassade menyer.

Viktigt!: Om du är programvaruutvecklare kan använda du den här proceduren för att installera eller ta bort ett automationsprogram innan du utformar installations- och avinstallationsprogram för tillägget.

Så här aktiverar du ett förinstallerat Excel-tillägg   

 1. Välj tilläggVerktyg-menyn.

 2. Markera kryssrutan för det tillägg du vill aktivera i rutan Tillgängliga tilläggsmakron och klicka sedan på OK.

Så här installerar du ett Excel-tillägg   

 • Vissa Excel-tillägg kan finns på datorn och installerat eller aktiverat genom att klicka på Bläddra (i dialogrutan Tillägg ovan) om du vill leta reda på tillägget och sedan på OK.

 • En del Excel-tillägg kräver att du kör ett installationspaket. Du kan behöva hämta eller kopiera installationspaketet till datorn (ett installationspaket är vanligen en fil med filtillägget .msi) och sedan köra det.

 • Andra tillägg som inte är tillgänglig på datorn kan hämtas och installeras via en webbläsare från hämtningar eller från andra platser på Internet, en server i din organisation, eller med hjälp av alternativet inbyggda Store i Excel. Följ installationsinstruktionerna för hämtning vid behov.

  Du installerar tillägg från Store

  1. Klicka på fliken Infoga i menyfliksområdet.

  2. Klicka på Store.

  3. Använd fältet kategorier eller Sök för att hitta tillägg.

  4. Klicka på Lägg till om du vill installera tillägget.

   Obs!: En del tillägg måste köpas.

Så här tar du bort ett Excel-tillägg   

 1. Klicka på fliken Infoga och klicka sedan på Mina tillägg.

 2. Klicka på menyn 3 punkter bredvid tillägget i Office - tillägg.

 3. Klicka på Ta bort.

 4. Läs meddelandet som visas för andra enheter och klicka på Ta bort.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×