Lägga till eller ta bort sidor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du lägger till eller ta bort sidor måste du arbeta i publikationens förgrund. Om du inte kan byta till Normal vy innan du använder följande procedurer.

Lägg till en sida

 1. Gå till sidan som ska komma före eller efter de sidor du vill lägga till i publikationen.

 2. Klicka på pilen under knappen sida på fliken Infoga.

 3. Välj ett alternativ:

  • Infoga tom sida för att infoga en ny tom sida efter den markerade sidan.

   Obs!: Om du visar två sidor ska två sidor infogas.

  • Infoga en dubblettsida för att infoga en ny sida som innehåller samma innehåll som den markerade sidan.

   Obs!: Om du befinner dig i ett dubbelsidigt uppslag, tillfrågas du om du vill infoga dubbletter för båda sidor bara den vänstra sidan eller på höger sida.

  • Infoga sida för att öppna dialogrutan Infoga sida . Markera de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

Tips: Du kan snabbt infoga en ny tom sida efter den markerade sidan klickar du på knappen sida (inte klicka på pilen under den).

Ta bort en sida

När du tar bort en sida tas bara text och objekt som är specifika för den sidan bort tillsammans med sidan. Om sidan innehåller text från en kedja av kopplade ramar, flyttar exempelvis texten bara till en angränsande sida.

 1. Gå till den sida du vill ta bort i den öppna publikationen.

 2. I fönstret Sidnavigering högerklickar du på den sida som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

  Om du visar två sidor visas dialogrutan Ta bort sida. Välj det alternativ du vill ha och klicka sedan på OK.

  Tips: Ta bort ett jämnt antal sidor för att undvika att stänga de aktuella högra sidorna i vänstra sidor.

Ta bort innehållet i en sida utan att ta bort själva sidan

 • Markera objekt eller texten eller som du vill ta bort och tryck på del.

Lägga till eller ta bort huvudsidor

Lägga till en huvudsida

 1. Klicka på Huvudsidor på fliken Sidlayout och välj sedan Redigera huvudsidor.

 2. Klicka antingen på fliken Huvudsida:

  • Lägg till huvudsida för att infoga en ny tom sida efter den markerade sidan.

  • Duplicera för att infoga en ny sida som innehåller samma innehåll som den markerade sidan

Ta bort en huvudsida

 1. Klicka på Huvudsidor på fliken Sidlayout och välj sedan Redigera huvudsidor.

 2. Högerklicka på huvudsidan för att ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Lägg till en sida

 1. Gå till sidan som ska visas före eller efter sidorna du vill lägga till i publikationen.

 2. Klicka på sidaInfoga-menyn.

 3. Markera önskade alternativ i dialogrutan Infoga sida och klicka sedan på OK.

Obs!: Om du visar två sidor är det bäst att lägga till sidor i grupper om fyra.

Lägga till en dubblettsida

 1. Högerklicka på den sida som du vill kopiera i området sidan navigering längst ned på skärmen.

 2. Klicka på Infoga dubblettsida på snabbmenyn.
  En dubblettsida infogas i publikationen direkt efter den markerade sidan.

Obs!: Om du visar två sidor, infogas ett nytt dubbelsidigt uppslag direkt efter den markerade dubbelsidigt uppslag.

Ta bort en sida

När du tar bort en sida tas bara text och objekt som är specifika för den sidan bort tillsammans med sidan. Om sidan innehåller text från en kedja av kopplade ramar, flyttar exempelvis texten bara till en angränsande sida.

 1. Gå till den sida du vill ta bort i den öppna publikationen.

 2. Klicka på Ta bort sidaRedigera-menyn.

  Om du visar två sidor visas dialogrutan Ta bort sida. Välj det alternativ du vill ha och klicka sedan på OK.

Obs!: Om du visar två sidor är det bäst att ta bort sidor i grupper om fyra.

Ta bort innehållet i en sida utan att ta bort själva sidan

 • Markera objekt eller texten eller båda, som du vill ta bort och trycker sedan på DELETE.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×