Diagram

Lägga till eller ta bort rubriker i ett diagram

Lägga till eller ta bort rubriker i ett diagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill göra ett diagram enklare att förstå kan du lägga till diagram- och axelrubriker till någon typ av diagram. Axelrubriker är normalt tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxeln (serie) i 3D-diagram. Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) har axlar, men de kan inte visa axelrubriker. Du kan inte lägga till axelrubriker till diagram som har axlar (till exempel cirkel- eller ringdiagram diagram).

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Lägga till en diagramrubrik

 1. Markera rutan ”Diagramrubrik” och Skriv in en rubrik i diagrammet.

 2. Välj plustecknet.

 3. Välj pilen bredvid knappen Diagramrubrik.

 4. Välj Centrerad överlagring för att lägga rubriken över diagrammet eller Fler alternativ för ytterligare alternativ.

 5. Högerklicka på diagramrubriken för att formatera den med alternativ som Fyllning eller Disposition.

Uppdatera en diagramrubrik

 1. Välj en diagramrubrik

 2. Lägga till ett likhetstecken i formelfältet.

 3. Markera cellen som du vill länka rubrikändringar till.

 4. Tryck på Retur.

 1. Klicka någonstans på det diagram som du vill lägga till en rubrik i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Diagramrubrik i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet

 3. Klicka på Centrerad överlagrad rubrik eller Över diagram.

 4. Ange den text du vill använda i textrutan Diagramrubrik som visas i diagrammet.

  Om du vill påbörja en ny rad trycker du på RETUR. Om du vill infoga en radbrytning, klicka för att placera markören där du vill infoga radbrytningen och trycker på RETUR.

 5. Om du vill formatera texten i Rubrikrutan, gör du följande:

  1. Klicka på rubrikrutan och markera den text du vill formatera.

  2. I Formateringsverktygsfältet klickar du på de formateringsalternativ du vill använda.

   Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (flikenStart, gruppen teckensnitt ). Om du vill formatera hela rubriken du högerklickar du på den, klicka på Formatera diagramrubrik och välj sedan de formateringsalternativ som du vill använda.

 • Rubrikrutan storlek ska anpassas till storleken på texten. Du kan inte ändra storlek på rutan namn och texten kan bli trunkerade om inte passar i den maximala storleken.

 • Du kan bara lägga till en rubrik i ett diagram. Om du vill använda en andra rubrik eller en underrubrik du ritar en textruta i diagrammet och flytta den till den plats du vill (Diagramverktyg, fliken Layout, Infoga gruppen Textruta ).

 • Du kan manuellt flytta rubriken till en annan plats genom att dra Rubrikrutan till den plats där du vill.

 1. Klicka någonstans på diagrammet som du vill lägga till axelrubriker i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Axelrubriker i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en rubrik till en primär vågrät axel (kategori) klickar du på Rubrik för primär vågrät axel och sedan på det alternativ som du vill använda.

   Om diagrammet innehåller en sekundär vågrät axel kan du även klicka på Rubrik på sekundär vågrät axel.

  • Om du vill lägga till en rubrik på den primära lodräta axeln (värde) klickar du på Rubrik för primär lodrät axel eller Rubrik för sekundär lodrät axel och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

   Om diagrammet innehåller en sekundär lodrät axel kan du även klicka på Rubrik för sekundär lodrät axel.

  • Om du vill lägga till en rubrik till en djupaxel (serie) klickar du på Rubrik för djupaxel och klickar sedan på det alternativ som du vill använda.

   Det här alternativet är bara tillgängligt om det markerade diagrammet är ett riktigt 3D-diagram, till exempel ett 3D-stapeldiagram.

 4. Ange den text du vill använda i textrutan Axelrubrik som visas i diagrammet.

  Om du vill påbörja en ny rad trycker du på RETUR. Om du vill infoga en radbrytning, klicka för att placera markören där du vill infoga radbrytningen och trycker på RETUR.

 5. Om du vill formatera texten i Rubrikrutan, gör du följande:

  1. Klicka på rubrikrutan och markera den text du vill formatera.

  2. I Formateringsverktygsfältet klickar du på de formateringsalternativ du vill använda.

   Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (flikenStart, gruppen teckensnitt. Om du vill formatera hela rubriken du högerklickar du på den, klicka på Formatera axelrubrik och välj sedan de formateringsalternativ som du vill använda.

   Meddelanden: 

   • Om du växlar till en annan diagramtyp som inte stöder axelrubriker (till exempel ett cirkeldiagram) visas inte längre axelrubriken. Rubrikerna visas igen när du växlar tillbaka till en diagramtyp som stöder axelrubriker.

   • Axelrubriker som visas för sekundära axlar förloras när du växlar till en diagramtyp som inte visar sekundära axlar.

 1. Klicka på den diagram- eller axelrubrik i ett diagram som du vill länka till en kalkylbladscell.

 2. Klicka i formelfältet på kalkylbladet och skriv sedan ett likhetstecken (=).

 3. Markera den kalkylbladscell som innehåller de data eller den text som du vill visa i diagrammet.

  Du kan också skriva referensen till kalkylbladscellen i formelfältet. Ta med ett likhetstecken och kalkylbladets namn följt av ett utropstecken; till exempel =Blad1!F2

 4. Tryck på Retur.

 1. Klicka någonstans i diagrammet.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en diagramrubrik på fliken Layout i gruppen etiketterDiagramrubrik och sedan på Ingen.

   Bild av menyfliksområdet

  • Om du vill ta bort en axelrubrik på fliken Layout i gruppen etiketterAxelrubrik, klicka på typ av axelrubrik som du vill ta bort och klicka sedan på Ingen.

  • Klicka på rubriken för att snabbt ta bort en diagram- och axelrubrikerna rubrik, och tryck sedan på Ta bort. Du kan också högerklicka på diagram- och axelrubrikerna rubriken och klicka sedan på Ta bort.

  • För att ta bort diagram- och axelrubrikerna direkt efter att du lägger till dem, klicka på Ångra i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller trycka på CTRL + Z.

Du kan lägga till en rubrik för diagrammet.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axelrubriker

 1. Det här steget gäller endast för Word 2016 för Mac: Gå till Visa-menyn och klicka på Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement > Diagramrubrik, och klicka sedan på alternativet rubrik som du vill använda.

 4. Skriv rubriken i rutan Diagramrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Du kan lägga till en rubrik för varje axel i ett diagram. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram.

Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Diagramtyper som inte innehåller axlar (till exempel cirkeldiagram och ringdiagram) kan inte heller visa axelrubriker.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axelrubriker

 1. Det här steget gäller endast för Word 2016 för Mac: Gå till Visa-menyn och klicka på Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement > Axelrubriker, och välj sedan ett alternativ för axel rubrik.

 4. Skriv texten i rutan Axelrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Du kan lägga till en rubrik för diagrammet.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axelrubriker

Följ dessa steg om du vill lägga till en rubrik i ett diagram i Excel eller Mac 2011, Word för Mac 2011 och PowerPoint för Mac 2011.

 1. Det här steget gäller endast för Word för Mac 2011: Gå till Visa-menyn och klicka på Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Klicka på Diagramrubrik under Etiketter och sedan på den du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markera texten i rutan Diagramrubrik och skriv sedan en diagramrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Du kan lägga till en rubrik för varje axel i ett diagram. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram.

Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Diagramtyper som inte innehåller axlar (till exempel cirkeldiagram och ringdiagram) kan inte heller visa axelrubriker.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axelrubriker

 1. Det här steget gäller endast för Word för Mac 2011: Gå till Visa-menyn och klicka på Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Etiketter klickar du på Axelrubriker, pekar på den axel du vill lägga till rubriken för och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markera texten i rutan Axelrubrik och skriv sedan in en axelrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Ändra placeringen av rubriker i ett diagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×