Lägga till eller ta bort radnummer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Word kan automatiskt räkna raderna i ett dokument och visa rätt nummer bredvid varje textrad. Detta är användbart när du behöver referera till vissa rader i ett dokument, till exempel ett skript eller ett kontrakt.

Exempel på radnumrering

Som standard numreras alla rader i ett dokument (utom i tabeller, fotnoter, slutkommentarer, textrutor, sidhuvuden och sidfötter). Du kan välja vilka radnummer som ska visas. Du kan till exempel visa radnummer i hela eller en del av dokumentet. Eller visa radnummer regelbundet, till exempel var tionde rad (10, 20, 30 och så vidare).

Vad vill du göra?

Lägga till radnummer

Ta bort radnummer

Lägga till radnummer

Du kan lägga till radnummer i hela eller delar av ett dokument. Om du vill visa radnummer måste du vara i utskriftslayoutvyn (klicka på Visa med TABB-tangenten för att kontrollera).

Meddelanden: 

 • En tabell räknas som en rad.

 • En bild räknas som en rad.

 • En textruta räknas som en rad om den är infogad i texten. Om texten på sidan bryts runt textrutan räknas raderna av text på sidan. Rader av text i en textruta räknas inte.

Lägga till radnummer i ett helt dokument

 1. Klicka på Radnummer på fliken Layout i gruppen Utskriftsformat.

  Radnummer i gruppen Utskriftsformat

  Obs!: Om dokumentet är uppdelat i olika avsnitt och du vill lägga till radnummer i hela dokumentet måste du markera dokumentet först. Klicka på Markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka på Markera allt, eller tryck på CTRL+A.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Löpande om du vill ha en löpande numrering i hela dokumentet.

  • Klicka på Börja om vid ny sida om du vill att varje sida ska starta med nummer 1.

  • Klicka på Börja om vid nytt avsnitt om du vill börja varje nytt avsnitt med nummer 1.

  • Klicka på Radnumreringsalternativ för mer avancerade alternativ, till exempel numrering med olika intervall för radnumrering och klicka på Radnummer på fliken Layout.

Lägga till radnummer i ett avsnitt eller i flera avsnitt

 1. Klicka i ett avsnitt eller markera flera avsnitt.

 2. Klicka på Radnummer på fliken Layout i gruppen Utskriftsformat.

  Radnummer i gruppen Utskriftsformat

 3. Klicka på Radnumreringsalternativ och sedan på fliken Layout.

 4. Klicka på I markerade avsnitt i listan Använd på.

 5. Klicka på Radnummer.

 6. Markera kryssrutan Lägg till radnumrering och markera de alternativ du vill ha.

Överst på sidan

Ta bort radnummer

Du kan ta bort radnummer från hela dokumentet, från ett avsnitt eller från ett stycke.

 1. Klicka i dokumentet eller klicka i det avsnitt eller i det stycke som du vill ta bort radnummer från. Om du vill ta bort radnummer från flera avsnitt markerar du dem.

 2. Klicka på Radnummer på fliken Layout i gruppen Utskriftsformat.

  Radnummer i gruppen Utskriftsformat

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Ingen om du vill ta bort radnummer från hela dokumentet eller avsnittet.

  • Klicka på Utelämna för aktuellt stycke om du vill ta bort radnummer från ett enskilt stycke.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Lägga till radnummer

Ta bort radnummer

Lägga till radnummer

Du kan lägga till radnummer i hela eller delar av ett dokument. Om du vill visa radnummer måste du vara i utskriftslayoutvyn (klicka på Visa med TABB-tangenten för att kontrollera).

Meddelanden: 

 • En tabell räknas som en rad.

 • En bild räknas som en rad.

 • En textruta räknas som en rad om den är infogad i texten. Om texten på sidan bryts runt textrutan räknas raderna av text på sidan. Rader av text i en textruta räknas inte.

Lägga till radnummer i ett helt dokument

 1. Klicka på Radnummer på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat.

  Bild av menyfliksområdet i Word

  Obs!: Om dokumentet är uppdelat i olika avsnitt och du vill lägga till radnummer i hela dokumentet måste du markera dokumentet först. Klicka på Markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka på Markera allt, eller tryck på CTRL+A.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Löpande om du vill ha en löpande numrering i hela dokumentet.

  • Klicka på Börja om vid ny sida om du vill att varje sida ska starta med nummer 1.

  • Klicka på Börja om vid nytt avsnitt om du vill börja varje nytt avsnitt med nummer 1.

  • Klicka på Radnumreringsalternativ för mer avancerade alternativ, till exempel numrering med olika intervall för radnumrering och klicka på Radnummer på fliken Layout.

Lägga till radnummer i ett avsnitt eller i flera avsnitt

 1. Klicka i ett avsnitt eller markera flera avsnitt.

 2. Klicka på Radnummer på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på Radnumreringsalternativ och sedan på fliken Layout.

 4. Klicka på I markerade avsnitt i listan Använd på.

 5. Klicka på Radnummer.

 6. Markera kryssrutan Lägg till radnumrering och markera de alternativ du vill ha.

Överst på sidan

Ta bort radnummer

Du kan ta bort radnummer från hela dokumentet, från ett avsnitt eller från ett stycke.

 1. Klicka i dokumentet eller klicka i det avsnitt eller i det stycke som du vill ta bort radnummer från. Om du vill ta bort radnummer från flera avsnitt markerar du dem.

 2. Klicka på Radnummer på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Ingen om du vill ta bort radnummer från hela dokumentet eller avsnittet.

  • Klicka på Utelämna för aktuellt stycke om du vill ta bort radnummer från ett enskilt stycke.

Överst på sidan

Se även

Addera tal till stycken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×