Lägga till eller ta bort rader och kolumner i en tabell

Lägga till eller ta bort rader och kolumner i en tabell

Du kan använda tabellverk tyg för att enkelt lägga till och ta bort rader och kolumner i PowerPoint.

Lägga till en rad

 1. Klicka på en tabell cell på raden ovanför eller nedanför den plats där du vill att den nya raden ska visas.

 2. Gör något av följande i gruppen rader & kolumner på fliken layout under tabellverk tyg:

  • Om du vill lägga till en rad ovanför den markerade cellen klickar du på Infoga ovanför.

  • Om du vill lägga till en rad nedanför den markerade cellen klickar du på Infoga nedan.

   Alternativ i gruppen Rader och kolumner

   Meddelanden: 

   • Om du vill lägga till flera rader samtidigt med hjälp av musen drar du för att markera lika många rader som du vill lägga till och klickar sedan på Infoga ovanför eller Infoga nedanför. Välj till exempel tre befintliga rader och klicka på Infoga ovanför eller Infoga nedanså läggs tre rader till.

   • Om du vill lägga till en rad i slutet av en tabell klickar du på cellen längst till höger i den sista raden och trycker sedan på TABB.

Lägga till en kolumn

 1. Klicka på en tabell cell till höger eller vänster om den kolumn där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Gör något av följande i gruppen rader & kolumner på fliken layout under tabellverk tyg:

  • Om du vill lägga till en kolumn till vänster om den markerade cellen klickar du på Infoga till vänster.

  • Om du vill lägga till en kolumn till höger om den markerade cellen klickar du på Infoga till höger.

   Alternativ i gruppen Rader och kolumner

   Obs!: Om du vill lägga till flera kolumner samtidigt med hjälp av musen drar du för att markera ett lika stort antal kolumner som du vill lägga till och klickar sedan på Infoga till vänster eller Infoga till höger. Välj till exempel tre befintliga kolumner, klicka på Infoga till vänster eller Infoga högeroch tre fler kolumner läggs till.

Radera en rad eller kolumn

 1. Klicka på en tabell cell i den kolumn eller rad som du vill ta bort.

 2. Klicka på ta borti gruppen rader & kolumner på fliken layout under tabellverk tygoch klicka sedan på ta bort kolumner eller ta bort rader.

  Ta bort kolumner och rader

Ta bort en tabell

 1. Markera tabellen genom att klicka på den.

 2. Klicka på ta bort& i gruppen kolumner på fliken layout under tabellverk tygoch klicka sedan på ta bort tabell eller tryck på Delete på tangent bordet.

  Ta bort en tabell

Se även

Sammanfoga, dela eller ta bort tabellceller

Ändra utseende på en tabell

Lägga till en tabell i ett bildspel

Lägga till en rad

 1. Klicka på en tabell cell på raden ovanför eller nedanför den plats där du vill att den nya raden ska visas.

 2. Klicka på Markerai gruppen tabell på fliken layout under tabellverk tygoch klicka sedan på Markera rad.

  Bild av fliken Layout under Tabellverktyg i Word

 3. Gör något av följande i gruppen rader och kolumner på fliken layout under tabellverk tyg:

  Bild av gruppen Rader och kolumner i PowerPoint

  • Om du vill lägga till en rad ovanför den markerade raden klickar du på Infoga ovanför.

  • Om du vill lägga till en rad nedanför den markerade raden klickar du på Infoga nedan.

   Om du vill lägga till flera rader samtidigt markerar du antalet rader som du vill lägga till och klickar sedan på Infoga ovanför eller Infoga nedanför.

Tips: Om du vill lägga till en rad i slutet av en tabell klickar du på den sista cellen i den sista raden och trycker sedan på TABB.

Lägga till en kolumn

 1. Klicka på en tabell cell i kolumnen till vänster eller till höger om den nya kolumnen.

 2. Klicka på Markerai gruppen tabell på fliken layout under tabellverk tygoch klicka sedan på Välj kolumn.

  Bild av fliken Layout under Tabellverktyg i Word

 3. Gör något av följande i gruppen rader och kolumner på fliken layout under tabellverk tyg:

  Bild av gruppen Rader och kolumner i PowerPoint

  • Om du vill lägga till en kolumn till vänster om den markerade kolumnen klickar du på Infoga till vänster.

  • Om du vill lägga till en kolumn till höger om den markerade kolumnen klickar du på Infoga till höger.

   Om du vill lägga till flera kolumner samtidigt väljer du hur många kolumner du vill lägga till och klickar sedan på Infoga till vänster eller Infoga till höger.

Ta bort en kolumn eller rad

 1. Klicka på en tabell cell i den kolumn eller rad som du vill ta bort.

 2. Klicka på Markerai gruppen tabell på fliken layout under tabellverk tygoch klicka sedan på Markera kolumn eller Välj rad.

  Bild av fliken Layout under Tabellverktyg i Word

 3. Klicka på pilen under ta borti gruppen rader & kolumner på fliken layout under tabellverk tyg.

  Bild av gruppen Rader och kolumner i PowerPoint

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en kolumn klickar du på ta bort kolumner eller på Backsteg.

  • Om du vill ta bort en rad klickar du på ta bort rader eller trycker på Backsteg.

Lägga till en rad

 1. Klicka på en tabell cell på raden ovanför eller nedanför den plats där du vill att den nya raden ska visas.

 2. Gör något av följande i gruppen rader & kolumner på fliken layout :

  • Om du vill lägga till en rad ovanför den markerade cellen klickar du på Infoga ovanför.

  • Om du vill lägga till en rad nedanför den markerade cellen klickar du på Infoga nedan.

   Knappar i menyfliksområdet för redigering av rader och kolumner i tabeller

   Meddelanden: 

   • Om du vill lägga till flera rader samtidigt med hjälp av musen drar du för att markera lika många rader som du vill lägga till och klickar sedan på Infoga ovanför eller Infoga nedanför. Välj till exempel tre befintliga rader och klicka på Infoga ovanför eller Infoga nedanså läggs tre rader till.

   • Om du vill lägga till en rad i slutet av en tabell klickar du på cellen längst till höger i den sista raden och trycker sedan på TABB.

Lägga till en kolumn

 1. Klicka på en tabell cell till höger eller vänster om den kolumn där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Gör något av följande i gruppen rader & kolumner på fliken layout :

  • Om du vill lägga till en kolumn till vänster om den markerade cellen klickar du på Infoga till vänster.

  • Om du vill lägga till en kolumn till höger om den markerade cellen klickar du på Infoga till höger.

   Knappar i menyfliksområdet för redigering av rader och kolumner i tabeller

   Obs!: Om du vill lägga till flera kolumner samtidigt med hjälp av musen drar du för att markera ett lika stort antal kolumner som du vill lägga till och klickar sedan på Infoga till vänster eller Infoga till höger. Välj till exempel tre befintliga kolumner, klicka på Infoga till vänster eller Infoga högeroch tre fler kolumner läggs till.

Radera en rad eller kolumn

 1. Klicka på en tabell cell i den kolumn eller rad som du vill ta bort.

 2. Klicka på ta borti gruppen rader & kolumner på fliken layout och klicka sedan på ta bort kolumner eller ta bort rader.

  Välj knappen Ta bort och välj sedan ta bort kolumner eller ta bort rader.

Ta bort en tabell

 1. Markera tabellen genom att klicka på den.

 2. Klicka på ta borti gruppen rader & kolumner på fliken layout och klicka sedan på ta bort tabell eller tryck på Delete på tangent bordet.

  Kommandot Ta bort kolumn

Lägga till en rad

 1. Klicka på en tabell cell på raden ovanför eller nedanför den plats där du vill att den nya raden ska visas.

 2. Gör något av följande i gruppen rader & kolumner på fliken Tabellayout:

  • Om du vill lägga till en rad ovanför den markerade cellen klickar du ovan.

  • Om du vill lägga till en rad nedanför den markerade cellen klickar du nedan.

   Knappar i menyfliksområdet för redigering av rader och kolumner i tabeller

   Meddelanden: 

   • Om du vill lägga till flera rader samtidigt med musen drar du för att markera lika många rader som du vill lägga till och klickar sedan på ovanför eller nedanför. Välj till exempel tre befintliga rader, klicka ovanför eller nedanföroch tre rader läggs till.

   • Om du vill lägga till en rad i slutet av en tabell klickar du på cellen längst till höger i den sista raden och trycker sedan på TABB.

Lägga till en kolumn

 1. Klicka på en tabell cell till höger eller vänster om den kolumn där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Gör något av följande i gruppen rader & kolumner på fliken Tabellayout:

  • Om du vill lägga till en kolumn till vänster om den markerade cellen klickar du på vänster.

  • Om du vill lägga till en kolumn till höger om den markerade cellen klickar du på höger.

   Knappar i menyfliksområdet för redigering av rader och kolumner i tabeller

   Obs!: Om du vill lägga till flera kolumner samtidigt med hjälp av musen drar du för att markera lika många kolumner som du vill lägga till och klickar sedan på vänster eller höger. Välj till exempel tre befintliga kolumner, klicka på vänster eller högerså läggs tre kolumner till.

Radera en rad eller kolumn

 1. Klicka på en tabell cell i den kolumn eller rad som du vill ta bort.

 2. Klicka på ta borti gruppen rader & kolumner på fliken Tabellayout och klicka sedan på ta bort kolumner eller ta bort rader.

  Kommandot Ta bort kolumn

Ta bort en tabell

 1. Markera tabellen genom att klicka på den.

 2. Klicka på ta borti gruppen rader & kolumner på fliken Tabellayout och klicka sedan på ta bort tabell eller tryck på Delete på tangent bordet.

  Kommandot Ta bort tabell

Lägga till en rad

 1. Klicka på en tabell cell på raden ovanför eller nedanför den plats där du vill att den nya raden ska visas.

 2. Gör något av följande i gruppen rader & kolumner på fliken layout under tabellverk tyg:

  • Om du vill lägga till en rad ovanför den markerade cellen klickar du på Infoga ovanför.

  • Om du vill lägga till en rad nedanför den markerade cellen klickar du på Infoga nedan.

   Alternativ i gruppen Rader och kolumner

   Meddelanden: 

   • Om du vill lägga till en rad i slutet av en tabell kan du klicka på cellen längst till höger i den sista raden och sedan trycka på TABB.

   • PowerPoint för webben kan inte lägga till flera rader eller kolumner samtidigt.

Lägga till en kolumn

 1. Klicka på en tabell cell till höger eller vänster om den kolumn där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Gör något av följande i gruppen rader & kolumner på fliken layout under tabellverk tyg:

  • Om du vill lägga till en kolumn till vänster om den markerade cellen klickar du på Infoga till vänster.

  • Om du vill lägga till en kolumn till höger om den markerade cellen klickar du på Infoga till höger.

   Alternativ i gruppen Rader och kolumner

   Obs!: PowerPoint för webben kan inte lägga till flera rader eller kolumner samtidigt.

Radera en rad eller kolumn

 1. Klicka på en tabell cell i den kolumn eller rad som du vill ta bort.

 2. Klicka på ta borti gruppen rader & kolumner på fliken layout under tabellverk tygoch klicka sedan på ta bort kolumner eller ta bort rader.

  Ta bort kolumner och rader

Ta bort en tabell

 1. Klicka någonstans i tabellen.

 2. Klicka på ta borti gruppen rader & kolumner på fliken layout under tabellverk tygoch klicka sedan på ta bort tabell.

  Ta bort en tabell

Se även

Sammanfoga, dela eller ta bort tabellceller

Ändra utseende på en tabell

Lägga till en tabell i ett bildspel

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×