Lägga till eller ta bort rader och kolumner i en tabell

Lägga till eller ta bort rader och kolumner i en tabell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Tabellverktygen kan du enkelt lägga till och ta bort rader och kolumner i PowerPoint.

Lägga till en rad

 1. Klicka på en tabellcell på raden ovanför eller nedanför där du vill att den nya raden ska visas.

 2. Gör något av följande under Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen rader och kolumner:

  • Om du vill lägga till en rad ovanför den markerade cellen klickar du på Infoga ovanför.

  • Om du vill lägga till en rad nedanför den markerade cellen klickar du på Infoga nedanför.

   Alternativ i gruppen Rader och kolumner

   Meddelanden: 

   • Om du vill lägga till flera rader på en gång med hjälp av musen, dra för att markera ett jämnt antal rader att det belopp som du vill lägga till och klicka sedan på Infoga ovanför eller Infoga nedanför. För exempel markera tre befintliga rader, klicka på Infoga ovanför eller Infoga nedanför och tre fler rader kommer att läggas till.

   • Om du vill lägga till en rad i slutet av en tabell, klicka på cellen längst till höger på den sista raden och trycker på TABB.

Lägga till en kolumn

 1. Klicka på en tabellcell till höger eller till vänster om kolumnen där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Gör något av följande under Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen rader och kolumner:

  • Klicka på Infoga till vänster om du vill lägga till en kolumn till vänster om den markerade cellen.

  • Klicka på Infoga till höger om du vill lägga till en kolumn till höger om den markerade cellen.

   Alternativ i gruppen Rader och kolumner

   Obs!: Om du vill lägga till flera kolumner på samma gång med hjälp av musen, dra för att markera samma antal kolumner till det belopp som du vill lägga till och klicka sedan på Infoga till vänster eller Infoga till höger. För exempel, markera tre befintliga kolumner, klicka på Infoga till vänster eller Infoga till höger och tre kolumner kommer att läggas till.

Radera en rad eller kolumn

 1. Klicka på en tabellcell i kolumn eller rad som du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort under Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen rader och kolumner och klicka sedan på Ta bort kolumner eller Ta bort rader.

  Ta bort kolumner och rader

Ta bort en tabell

 1. Klicka på tabellen så att den markeras.

 2. Under Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen rader och kolumner klickar du på Ta bort och klicka på Ta bort tabell eller tryck på DELETE på tangentbordet.

  Ta bort en tabell

Se även

Sammanfoga, dela eller ta bort tabellceller

Ändra utseende på en tabell

Lägga till en tabell i en bild

Lägga till en rad

 1. Klicka på en tabellcell på raden ovanför eller nedanför där du vill att den nya raden ska visas.

 2. Klicka på Välj under Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen tabell och klicka sedan på Markera rad.

  Bild av fliken Layout under Tabellverktyg i Word

 3. Gör något av följande under Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen rader och kolumner:

  Bild av gruppen Rader och kolumner i PowerPoint

  • Klicka på Infoga ovanför om du vill lägga till en rad ovanför den markerade raden.

  • Klicka på Infoga nedanför om du vill lägga till en rad nedanför den markerade raden.

   Om du vill lägga till flera rader på en gång väljer du antal rader som du vill lägga till och klicka sedan på Infoga ovanför eller Infoga nedanför.

Tips: Om du vill lägga till en rad i slutet av en tabell klickar du på den sista cellen i den sista raden och trycker på TABB.

Lägga till en kolumn

 1. Klicka på en tabellcell i kolumnen till vänster eller till höger om positionen där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Klicka på Välj under Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen tabell och klicka sedan på Markera kolumn.

  Bild av fliken Layout under Tabellverktyg i Word

 3. Gör något av följande under Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen rader och kolumner:

  Bild av gruppen Rader och kolumner i PowerPoint

  • Klicka på Infoga till vänster om du vill lägga till en kolumn till vänster om den markerade kolumnen.

  • Klicka på Infoga till höger om du vill lägga till en kolumn till höger om den markerade kolumnen.

   Om du vill lägga till flera kolumner på samma gång, välja antalet kolumner som du vill lägga till och klicka sedan på Infoga till vänster eller Infoga till höger.

Ta bort en kolumn eller rad

 1. Klicka på en tabellcell i kolumn eller rad som du vill ta bort.

 2. Klicka på Välj under Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen tabell och klicka sedan på Markera kolumn eller Markera rad.

  Bild av fliken Layout under Tabellverktyg i Word

 3. Klicka på pilen under Ta bort på fliken Layout i gruppen rader och kolumner under Tabellverktyg.

  Bild av gruppen Rader och kolumner i PowerPoint

 4. Gör en av följande:

  • Klicka på Ta bort kolumner eller tryck på BACKSTEG om du vill ta bort en kolumn.

  • Klicka på Ta bort rader eller tryck på BACKSTEG om du vill ta bort en rad.

Lägga till en rad

 1. Klicka på en tabellcell på raden ovanför eller nedanför där du vill att den nya raden ska visas.

 2. Gör något av följande på fliken Layout i gruppen rader och kolumner:

  • Om du vill lägga till en rad ovanför den markerade cellen klickar du på Infoga ovanför.

  • Om du vill lägga till en rad nedanför den markerade cellen klickar du på Infoga nedanför.

   Knapparna i menyfliksområdet för redigering tabellrader och kolumner

   Meddelanden: 

   • Om du vill lägga till flera rader på en gång med hjälp av musen, dra för att markera ett jämnt antal rader att det belopp som du vill lägga till och klicka sedan på Infoga ovanför eller Infoga nedanför. För exempel markera tre befintliga rader, klicka på Infoga ovanför eller Infoga nedanför och tre fler rader kommer att läggas till.

   • Om du vill lägga till en rad i slutet av en tabell, klicka på cellen längst till höger på den sista raden och trycker på TABB.

Lägga till en kolumn

 1. Klicka på en tabellcell till höger eller till vänster om kolumnen där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Gör något av följande på fliken Layout i gruppen rader och kolumner:

  • Klicka på Infoga till vänster om du vill lägga till en kolumn till vänster om den markerade cellen.

  • Klicka på Infoga till höger om du vill lägga till en kolumn till höger om den markerade cellen.

   Knapparna i menyfliksområdet för redigering tabellrader och kolumner

   Obs!: Om du vill lägga till flera kolumner på samma gång med hjälp av musen, dra för att markera samma antal kolumner till det belopp som du vill lägga till och klicka sedan på Infoga till vänster eller Infoga till höger. För exempel, markera tre befintliga kolumner, klicka på Infoga till vänster eller Infoga till höger och tre kolumner kommer att läggas till.

Radera en rad eller kolumn

 1. Klicka på en tabellcell i kolumn eller rad som du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort på fliken Layout i gruppen rader och kolumner och klicka sedan på Ta bort kolumner eller Ta bort rader.

  Rogh

Ta bort en tabell

 1. Klicka på tabellen så att den markeras.

 2. På fliken Layout i gruppen rader och kolumner klickar du på Ta bort och klicka på Ta bort tabell eller tryck på DELETE på tangentbordet.

  Kommandot Ta bort kolumn

Lägga till en rad

 1. Klicka på en tabellcell på raden ovanför eller nedanför där du vill att den nya raden ska visas.

 2. Gör något av följande på fliken Layout i gruppen rader och kolumner:

  • Klicka på om du vill lägga till en rad ovanför den markerade cellen ovanför.

  • Om du vill lägga till en rad nedanför den markerade cellen klickar du på under.

   Knapparna i menyfliksområdet för redigering tabellrader och kolumner

   Meddelanden: 

   • Om du vill lägga till flera rader på en gång med hjälp av musen, dra för att markera ett jämnt antal rader att det belopp som du vill lägga till och klicka sedan på ovanför eller nedanför. För exempel markera tre befintliga rader klicka ovanför eller nedanför och tre fler rader kommer att läggas till.

   • Om du vill lägga till en rad i slutet av en tabell, klicka på cellen längst till höger på den sista raden och trycker på TABB.

Lägga till en kolumn

 1. Klicka på en tabellcell till höger eller till vänster om kolumnen där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Gör något av följande på flikenLayout i gruppen rader och kolumner:

  • Klicka på vänster om du vill lägga till en kolumn till vänster om den markerade cellen.

  • Om du vill lägga till en kolumn till höger om den markerade cellen klickar du på höger.

   Knapparna i menyfliksområdet för redigering tabellrader och kolumner

   Obs!: Om du vill lägga till flera kolumner på samma gång med hjälp av musen, dra för att markera samma antal kolumner till det belopp som du vill lägga till och klicka sedan på vänster eller höger. För exempel, markera tre befintliga kolumner, klicka till vänster eller höger och tre kolumner kommer att läggas till.

Radera en rad eller kolumn

 1. Klicka på en tabellcell i kolumn eller rad som du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort på fliken Tabellayout i gruppen rader och kolumner och klicka sedan på Ta bort kolumner eller Ta bort rader.

  Kommandot Ta bort kolumn

Ta bort en tabell

 1. Klicka på tabellen så att den markeras.

 2. På fliken Layout i gruppen rader och kolumner klickar du på Ta bort och klicka på Ta bort tabell eller tryck på DELETE på tangentbordet.

  Kommandot Ta bort tabell

Lägga till en rad

 1. Klicka på en tabellcell på raden ovanför eller nedanför där du vill att den nya raden ska visas.

 2. Gör något av följande under Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen rader och kolumner:

  • Om du vill lägga till en rad ovanför den markerade cellen klickar du på Infoga ovanför.

  • Om du vill lägga till en rad nedanför den markerade cellen klickar du på Infoga nedanför.

   Alternativ i gruppen Rader och kolumner

   Meddelanden: 

   • Om du vill lägga till en rad i slutet av en tabell klickar du på cellen längst till höger i den sista raden och trycker på TABB.

   • PowerPoint Online kan inte lägga till flera rader eller kolumner på samma gång.

Lägga till en kolumn

 1. Klicka på en tabellcell till höger eller till vänster om kolumnen där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Gör något av följande under Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen rader och kolumner:

  • Klicka på Infoga till vänster om du vill lägga till en kolumn till vänster om den markerade cellen.

  • Klicka på Infoga till höger om du vill lägga till en kolumn till höger om den markerade cellen.

   Alternativ i gruppen Rader och kolumner

   Obs!: PowerPoint Online kan inte lägga till flera rader eller kolumner på samma gång.

Radera en rad eller kolumn

 1. Klicka på en tabellcell i kolumn eller rad som du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort under Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen rader och kolumner och klicka sedan på Ta bort kolumner eller Ta bort rader.

  Ta bort kolumner och rader

Ta bort en tabell

 1. Klicka någonstans i tabellen.

 2. Klicka på Ta bort under Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen rader och kolumner och klicka sedan på Ta bort tabell.

  Ta bort en tabell

Se även

Sammanfoga, dela eller ta bort tabellceller

Ändra utseende på en tabell

Lägga till en tabell i en bild

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×