Lägga till eller ta bort platshållare i en bildlayout

PowerPoint för Office 365 för Mac, PowerPoint 2019 för Mac, PowerPoint 2016 för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ändra en bildlayout genom att lägga till eller ta bort platshållare i bildbakgrundsvyn. Om du skapar en mall, kanske du vill ändra ledtext för en platshållare i bildbakgrundsvyn ge särskilda instruktioner för vilket innehåll som ska läggas till i en platshållare.

Tips: Det är en bra idé att göra ändringarna i bildbakgrunden och bildlayouterna innan du börjar lägga till bilder för att skapa presentationen. Om du ändrar bildbakgrunden och bildlayouterna efter att du har skapat enskilda bilder kanske en del av objekten i bilderna inte passar med bildbakgrundens design.

Lägga till platshållare i en bildlayout

Platshållarna är rutorna på en bildlayout som du klickar på om du vill lägga till innehåll när du skapar en presentation. I bildbakgrundsvyn kan du lägga till platshållare i en ny Bildlayout eller ändra utseendet på en befintlig Bildlayout.

 1. Klicka på Bildbakgrund i gruppen BakgrundsvyerVisa-menyn.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare i gruppen Layout för bildbakgrund och klicka sedan på typ av platshållare du vill infoga. Alternativen är för innehåll, innehåll (lodrät), Text, Text (lodrät), bild, diagram, tabell, SmartArt, Media och Online bild.

  Skärmbild som visar de tillgängliga alternativen från Infoga platshållare listrutan som innehåller innehåll, innehåll (lodrät), Text, Text (lodrät), bild, diagram, tabell, SmartArt-, Media och Online bild.

 4. Dra markören om du vill rita platshållaren på bilden på bilden.

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Ändra storlek på platshållaren

  Markera platshållaren, placera pekaren över en storlekshandtag och dra i handtaget tills platshållaren har den storlek som du vill använda.

  Flytta platshållaren

  Markera platshållaren och dra den till den nya platsen.

  Formatera platshållaren

  Markera platshållaren, klickar du på fliken Figurformat och gör sedan de ändringar du vill. Till exempel om du vill ändra fyllningsfärgen i platshållaren i Figurformat, klickar du på Figurfyllning.

 6. När du har slutfört ändringarna i bildbakgrundsvyn på fliken Bildbakgrund klickar du på Stäng bakgrund för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter tillfälligt läggs till i det tema som används i presentationen. Om du använder ett annat tema, ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk i gruppen Redigera temateman och klicka sedan på Spara aktuellt tema.

Ersätta ledtext i en platshållare

Om du håller på att skapa en mall och vill ge särskilda instruktioner för vilket innehåll som ska läggas till i en platshållare i en bild, kan du ersätta ledtext i bildbakgrundsvyn. Ersätter standard ledtexter i en rubrikplatshållare i följande exempel ”klicka om du vill lägga till project rubrik”.

 1. Peka på BakgrundsvyerVisa-menyn och klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på den första bildlayouten under bildbakgrunden i navigeringsfönstret i bildbakgrundsvyn. Bildlayouterna ligger under bildbakgrunden som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Markera texten du vill ersätta platshållartexten Klicka för att ändra format, och Skriv eller klistra in den anpassa texten, Klicka på Lägg till project rubrik.

  Platshållare ändras till Lägg till project rubrik och du visa den här nya ledtexten i platshållaren när du går tillbaka till standardvyn.

 4. När du har slutfört ändringarna i bildbakgrundsvyn på fliken Bildbakgrund klickar du på Stäng bakgrund för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter tillfälligt läggs till i det tema som används i presentationen. Om du använder ett annat tema, ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk i gruppen Redigera temateman och klicka sedan på Spara aktuellt tema.

Ta bort sidfotselement i en bildlayout

Sidfotsplatshållare ingår som standard när du lägger till en ny Bildlayout. Sidfoten består av tre element: datum och tid, sidfotstext och bildnummer. Formatering, storlek och placering av sidfotsplatshållare ärvs från sidfotselement i bildbakgrunden, förutom om du ändrar sidfotplatshållare direkt i bildlayouten.

Viktigt!: Även om sidfotselementen visas i bildbakgrunden och bildlayouterna i bildbakgrundsvyn måste du aktivera dem för att de ska visas i bilderna i presentationen. Du aktiverar sidhuvuden och sidfötter genom att klicka på Infoga-menyn och sedan välja Sidhuvud och sidfot.

 1. Peka på BakgrundsvyerVisa-menyn och klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Avmarkera kryssrutan sidfot på fliken Bildbakgrund i Bakgrundslayout.

  Skärmbild som visar rubrik och sidfot alternativen i gruppen Layout för bildbakgrund.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter tillfälligt läggs till i det tema som används i presentationen. Om du använder ett annat tema, ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk i gruppen Redigera temateman och klicka sedan på Spara aktuellt tema.

Lägga till platshållare i en bildlayout

Platshållarna är rutorna på en bildlayout som du klickar på om du vill lägga till innehåll när du skapar en presentation. I bildbakgrundsvyn kan du lägga till platshållare i en ny Bildlayout eller ändra utseendet på en befintlig Bildlayout.

 1. I menyn Visa pekar du på Bakgrund. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och gör sedan något av följande under Redigera Layout:

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Redigera sidlayout

  Infoga platshållare för

  Gör du så här

  Titel

  Obs!: Endast en "officiell" rubrikplatshållare är tillåten på varje bild eftersom den text som du lägger till i en rubrikplatshållare i normalvyn används som bildrubrik i dispositionen.

  Markera kryssrutan Rubrik.

  Lodrät rubrik

  Obs!: Endast en "officiell" rubrikplatshållare är tillåten på varje bild eftersom den text som du lägger till i en rubrikplatshållare i normalvyn används som bildrubrik i dispositionen.

  Markera kryssrutan Lodrät rubrik.

  innehållsplatshållare

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på innehåll   Platshållare för innehåll .

  Lodrät innehåll

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka på Lodrät innehåll   Platshållare för lodrätt innehåll .

  Text

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på Text   Platshållare för text .

  Lodrät Text

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på Lodrät Text   Platshållare för lodrät text .

  Diagram

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på diagram   Platshållare för diagram .

  Tabell

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på tabell   Platshållare för tabell .

  SmartArt-grafik

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på SmartArt-grafik   Platshållare för SmartArt-grafik .

  Filmer

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på Media   Platshållare för media .

  ClipArt

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på ClipArt   Platshållare för ClipArt .

  Bild

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på bild   Bildplatshållare .

 4. Dra markören om du vill rita platshållaren på bilden på bilden.

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Ändra storlek på platshållaren

  Markera platshållaren, placera pekaren över en storlekshandtag och dra i handtaget tills platshållaren har den storlek som du vill använda.

  Flytta platshållaren

  Markera platshållaren och dra den till den nya platsen.

  Formatera platshållaren

  Markera platshållaren, klicka på fliken Format och gör sedan de ändringar du vill. Till exempel om du vill ändra fyllningsfärg för platshållaren under Figurformat klickar du på fyllning.

 6. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Ersätta ledtext i en platshållare

Om du skapar en mall och vill ge särskilda instruktioner för vilket innehåll som ska läggas till i en platshållare i en bild, kan du ersätta ledtext i bildbakgrundsvyn. Ersätter standard ledtexter i en rubrikplatshållare i följande exempel ”klicka om du vill lägga till project rubrik”.

 1. I menyn Visa pekar du på Bakgrund. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på den första bildlayouten under bildbakgrunden i navigeringsfönstret i bildbakgrundsvyn. Bildlayouterna ligger under bildbakgrunden som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Markera texten du vill ersätta platshållartexten Klicka för att ändra format, och Skriv eller klistra in den anpassa texten, Klicka på Lägg till project rubrik.

  Platshållare ändras till Lägg till project rubrik och du visa den här nya ledtexten i platshållaren när du går tillbaka till standardvyn.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Ta bort sidfotselement i en bildlayout

Sidfotsplatshållare ingår som standard när du lägger till en ny Bildlayout. Sidfoten består av tre element: datum och tid, sidfotstext och bildnummer. Formatering, storlek och placering av sidfotsplatshållare ärvs från sidfotselement i bildbakgrunden, förutom om du ändrar sidfotplatshållare direkt i bildlayouten.

Viktigt!: Även om sidfotselementen visas i bildbakgrunden och bildlayouterna i bildbakgrundsvyn måste du aktivera dem för att de ska visas i bilderna i presentationen. Du aktiverar sidhuvuden och sidfötter genom att klicka på Infoga-menyn och sedan välja Sidhuvud och sidfot.

 1. I menyn Visa pekar du på Bakgrund. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och avmarkera sedan kryssrutan Tillåt sidfötter under Redigera Layout.

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Redigera sidlayout

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Se även

Skapa eller ändra bildlayouter

Ändra en bildbakgrund

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×