Lägga till eller ta bort platshållare i en bildlayout

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I PowerPoint är en platshållare för en förformaterad behållare på en bild för innehåll (text, bilder eller video). Den förinställda formatering gör det enklare att formatera bilder konsekvent.

Du formaterar en platshållare i bildbakgrundsvyn. Kan du använda platshållaren – lägga till innehåll – i vyn Normal.

Drivrutinspråk bilden har två platshållare:

 1. (Övre) rubrikplatshållare uppmanar användaren för text och formateras den standard Rubrikteckensnitt, storlek och färg

 2. (Den nedre) innehållsplatshållare accepterar text, eller en tabell, ett diagram, SmartArt-, bild eller video, vilket anges av ikonerna längst dess mittpunkt.

En rubrik och innehåll bild med två platshållare

Lägga till en platshållare i en bildlayout

Du kan bara lägga till platshållare i bildlayouter, inte på enskilda bilder i en presentation. Om du inte har arbetat med bildlayouter kan du läsa Vad är en bildlayout? och Vad är en bildbakgrund? innan du läser vidare.

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på den layout där du vill lägga till en eller flera platshållare in den vänstra miniatyrrutan.

 3. Klicka på Infoga platshållare på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på den typ av platshållare du vill lägga till.

  Visar knappen Infoga platshållare i bildbakgrundsvyn i PowerPoint

 4. Klicka på en plats i bildlayouten och dra sedan platshållaren. Du kan lägga till så många platshållare du vill.

 5. Om du har lagt till en textplatshållare kan du anpassa den text som visas i det:

  Markera standardtexten i platshållaren och Ersätt den med din egen ledtext.

  Växla till fliken Start för att formatera texten som du vill att det ska visas.

  Du kan ändra teckensnitt och Teckenstorlek med markerad text. Om en oönskad punkt visas före den anpassade ledtexten i gruppen stycke klickar du på nedpilen bredvid punkter och klicka sedan på Ingen.

 6. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Bildbakgrund när du är färdig.

 7. Om du vill se dina ändringar i vyn Normal, gör du något av följande:

  • Om du vill återanvända den nyligen ändrade layouten i en befintlig bild markerar du bilden i listan med bildminiatyrer, klickar på Layout på fliken Start och väljer sedan den ändrade layouten.

  • Om du vill lägga till en ny bild som innehåller layouten (med de nyligen tillagda platshållarna) klickar du på Ny bild på fliken Start och väljer sedan bilden med den ändrade bildlayouten.

Du kan ändra en platshållare genom ligga kvar, flytta den eller ändra teckensnitt, storlek, versaler, färg eller radavståndet för text i den. Du kan också ta bort en platshållare från en bildlayout eller en enskild bild genom att markera den och trycka på Delete.

Ersätta ledtext i en platshållare

Om du håller på att skapa en mall och vill ge särskilda instruktioner för vilket innehåll som ska läggas till i en platshållare i en bild, kan du ersätta ledtext i bildbakgrundsvyn. Ersätter standard ledtexter i en rubrikplatshållare i följande exempel ”klicka om du vill lägga till project rubrik”.

 1. Peka på BakgrundsvyerVisa-menyn och klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på den första bildlayouten under bildbakgrunden i navigeringsfönstret i bildbakgrundsvyn. Bildlayouterna ligger under bildbakgrunden som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Markera texten du vill ersätta platshållartexten Klicka för att ändra format, och Skriv eller klistra in den anpassa texten, Klicka på Lägg till project rubrik.

  Platshållare ändras till Lägg till project rubrik och du visa den här nya ledtexten i platshållaren när du går tillbaka till standardvyn.

 4. När du har slutfört ändringarna i bildbakgrundsvyn på fliken Bildbakgrund klickar du på Stäng bakgrund för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter tillfälligt läggs till i det tema som används i presentationen. Om du använder ett annat tema, ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk i gruppen Redigera temateman och klicka sedan på Spara aktuellt tema.

Ändra ledtext i en platshållare

Om du håller på att skapa en mall och vill ge särskilda instruktioner för vilket innehåll som ska läggas till i en platshållare i en bild, kan du ersätta allmän ledtext för den platshållaren.

 1. På fliken Visa i gruppen Bakgrundsvyer väljer du Bildbakgrund.

 2. Välj den layout som du vill ändra i bildbakgrunden i miniatyrfönstret.

 3. I huvudfönstret i layouten, väljer du aktuellt ledtext (till exempel Klicka för att redigera text och skriv sedan texten som du vill använda i stället.

 4. När du har slutfört ändringarna i bildbakgrundsvyn på fliken Bildbakgrund väljer du Stäng bakgrundsvy för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter tillfälligt läggs till i det tema som används i presentationen. Om du använder ett annat tema, ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk i gruppen Redigera temateman och klicka sedan på Spara aktuellt tema.

Ta bort en platshållare

Vi rekommenderar att du inte tar bort en platshållare i en färdiga Bildlayout. Om du vill göra en ändring i precis som duplicera layouten, ge den ett distinkt namn och sedan på redigera kopian.

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på den Bildlayout där du vill ändra i den vänstra miniatyrrutan.

 3. Markera platshållare i layouten, och tryck sedan på Delete-tangenten.

Följande är ett exempel på en inbyggd Bildlayout som innehåller en platshållare för rubriktext, två underrubrik platshållare för text och två platshållare som du kan lägga till brödtext, en tabell, ett diagram, SmartArt-grafik, bild eller en film- eller ljudklipp.

Platshållare i en layout

Du kan lägga till platshållare, var som helst på en bildlayout och lägga till anpassad ledtext så att användarna att ange en viss typ av innehåll. Du kan också anpassa texten för mer specifika frågor.

Viktigt!: Om du ändrar en bildlayout efter att du redan har skapat några bilder som använder den layouten behålla du layout på bilderna. Se ”använda uppdateringarna så att de visas på bilderna” i artikeln, Redigera och använda en bildlayout igen.

 1. Klicka på Bildbakgrund i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på den layout som du vill lägga till en eller flera platshållare i fönstret som innehåller bildbakgrunderna och layouterna.

 3. Klicka på Infoga platshållare på fliken Bildbakgrund i gruppen Layout för bildbakgrund och klicka sedan på typ av platshållare som du vill använda.

  Infoga en platshållare

 4. Klicka på en plats på layouten och sedan dra för att rita platshållaren.

 5. Om du lägger till en textplatshållare kan du lägga till egen text.

  Markera standardtexten i platshållaren och Ersätt den med din egen ledtext.

  Obs!: Om en oönskad punkt visas före den anpassade ledtexten klickar du på fliken Start och på nedpilen bredvid Punkter i gruppen Stycke och sedan på Inget.

 6. Om du vill lägga till fler platshållare i en layout upprepar du steg 2 till 4.

  Obs!: När du lägger till platshållare i en layout och innehållet i de platshållarna ändrar layoutens syftet kanske du också vill byta namn på layouten. Om du vill göra det högerklickar du på layout miniatyrbild, klicka på Byt namn på Layout, Skriv ett nytt namn och klicka på Byt namn.

 7. Klicka på Stäng bakgrundsvy för att återgå till vyn Normal på fliken Bildbakgrund i gruppen Stäng.

 8. Markera den bild som du vill använda layouten igen med de nyligen tillagda platshållarna till i listan bild bildminiatyrer.

 9. Klicka på Layout på fliken Start i gruppen bilder och klicka sedan på den ändrade bildlayouten.

  Obs!: Mer information om layouter finns i Skapa en ny anpassad layout.

Lägga till platshållare i en bildlayout

Platshållarna är rutorna på en bildlayout som du klickar på om du vill lägga till innehåll när du skapar en presentation. I bildbakgrundsvyn kan du lägga till platshållare i en ny Bildlayout eller ändra utseendet på en befintlig Bildlayout.

 1. Klicka på Bildbakgrund i gruppen BakgrundsvyerVisa-menyn.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare i gruppen Layout för bildbakgrund och klicka sedan på typ av platshållare du vill infoga. Alternativen är för innehåll, innehåll (lodrät), Text, Text (lodrät), bild, diagram, tabell, SmartArt, Media och Online bild.

  Skärmbild som visar de tillgängliga alternativen från Infoga platshållare listrutan som innehåller innehåll, innehåll (lodrät), Text, Text (lodrät), bild, diagram, tabell, SmartArt-, Media och Online bild.

 4. Dra markören om du vill rita platshållaren på bilden på bilden.

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Ändra storlek på platshållaren

  Markera platshållaren, placera pekaren över en storlekshandtag och dra i handtaget tills platshållaren har den storlek som du vill använda.

  Flytta platshållaren

  Markera platshållaren och dra den till den nya platsen.

  Formatera platshållaren

  Markera platshållaren, klickar du på fliken Figurformat och gör sedan de ändringar du vill. Till exempel om du vill ändra fyllningsfärgen i platshållaren i Figurformat, klickar du på Figurfyllning.

 6. När du har slutfört ändringarna i bildbakgrundsvyn på fliken Bildbakgrund klickar du på Stäng bakgrund för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter tillfälligt läggs till i det tema som används i presentationen. Om du använder ett annat tema, ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk i gruppen Redigera temateman och klicka sedan på Spara aktuellt tema.

Ersätta ledtext i en platshållare

Om du håller på att skapa en mall och vill ge särskilda instruktioner för vilket innehåll som ska läggas till i en platshållare i en bild, kan du ersätta ledtext i bildbakgrundsvyn. Ersätter standard ledtexter i en rubrikplatshållare i följande exempel ”klicka om du vill lägga till project rubrik”.

 1. Peka på BakgrundsvyerVisa-menyn och klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på den första bildlayouten under bildbakgrunden i navigeringsfönstret i bildbakgrundsvyn. Bildlayouterna ligger under bildbakgrunden som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Markera texten du vill ersätta platshållartexten Klicka för att ändra format, och Skriv eller klistra in den anpassa texten, Klicka på Lägg till project rubrik.

  Platshållare ändras till Lägg till project rubrik och du visa den här nya ledtexten i platshållaren när du går tillbaka till standardvyn.

 4. När du har slutfört ändringarna i bildbakgrundsvyn på fliken Bildbakgrund klickar du på Stäng bakgrund för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter tillfälligt läggs till i det tema som används i presentationen. Om du använder ett annat tema, ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk i gruppen Redigera temateman och klicka sedan på Spara aktuellt tema.

Ta bort sidfotselement i en bildlayout

Sidfotsplatshållare ingår som standard när du lägger till en ny Bildlayout. Sidfoten består av tre element: datum och tid, sidfotstext och bildnummer. Formatering, storlek och placering av sidfotsplatshållare ärvs från sidfotselement i bildbakgrunden, förutom om du ändrar sidfotplatshållare direkt i bildlayouten.

Viktigt!: Även om sidfotselementen visas i bildbakgrunden och bildlayouterna i bildbakgrundsvyn måste du aktivera dem för att de ska visas i bilderna i presentationen. Du aktiverar sidhuvuden och sidfötter genom att klicka på Infoga-menyn och sedan välja Sidhuvud och sidfot.

 1. Peka på BakgrundsvyerVisa-menyn och klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Avmarkera kryssrutan sidfot på fliken Bildbakgrund i Bakgrundslayout.

  Skärmbild som visar rubrik och sidfot alternativen i gruppen Layout för bildbakgrund.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter tillfälligt läggs till i det tema som används i presentationen. Om du använder ett annat tema, ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk i gruppen Redigera temateman och klicka sedan på Spara aktuellt tema.

Lägga till platshållare i en bildlayout

Platshållarna är rutorna på en bildlayout som du klickar på om du vill lägga till innehåll när du skapar en presentation. I bildbakgrundsvyn kan du lägga till platshållare i en ny Bildlayout eller ändra utseendet på en befintlig Bildlayout.

 1. I menyn Visa pekar du på Bakgrund. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och gör sedan något av följande under Redigera Layout:

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Redigera sidlayout

  Infoga platshållare för

  Gör följande

  Titel

  Obs!: Endast en "officiell" rubrikplatshållare är tillåten på varje bild eftersom den text som du lägger till i en rubrikplatshållare i normalvyn används som bildrubrik i dispositionen.

  Markera kryssrutan Rubrik.

  Lodrät rubrik

  Obs!: Endast en "officiell" rubrikplatshållare är tillåten på varje bild eftersom den text som du lägger till i en rubrikplatshållare i normalvyn används som bildrubrik i dispositionen.

  Markera kryssrutan Lodrät rubrik.

  innehållsplatshållare

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på innehåll   Platshållare för innehåll .

  Lodrät innehåll

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka på Lodrät innehåll   Platshållare för lodrätt innehåll .

  Text

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på Text   Platshållare för text .

  Lodrät Text

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på Lodrät Text   Platshållare för lodrät text .

  Diagram

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på diagram   Platshållare för diagram .

  Tabell

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på tabell   Platshållare för tabell .

  SmartArt-grafik

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på SmartArt-grafik   Platshållare för SmartArt-grafik .

  Filmer

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på Media   Platshållare för media .

  ClipArt

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på ClipArt   Platshållare för ClipArt .

  Bild

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på bild   Bildplatshållare .

 4. Dra markören om du vill rita platshållaren på bilden på bilden.

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Ändra storlek på platshållaren

  Markera platshållaren, placera pekaren över en storlekshandtag och dra i handtaget tills platshållaren har den storlek som du vill använda.

  Flytta platshållaren

  Markera platshållaren och dra den till den nya platsen.

  Formatera platshållaren

  Markera platshållaren, klicka på fliken Format och gör sedan de ändringar du vill. Till exempel om du vill ändra fyllningsfärg för platshållaren under Figurformat klickar du på fyllning.

 6. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Ersätta ledtext i en platshållare

Om du skapar en mall och vill ge särskilda instruktioner för vilket innehåll som ska läggas till i en platshållare i en bild, kan du ersätta ledtext i bildbakgrundsvyn. Ersätter standard ledtexter i en rubrikplatshållare i följande exempel ”klicka om du vill lägga till project rubrik”.

 1. I menyn Visa pekar du på Bakgrund. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på den första bildlayouten under bildbakgrunden i navigeringsfönstret i bildbakgrundsvyn. Bildlayouterna ligger under bildbakgrunden som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Markera texten du vill ersätta platshållartexten Klicka för att ändra format, och Skriv eller klistra in den anpassa texten, Klicka på Lägg till project rubrik.

  Platshållare ändras till Lägg till project rubrik och du visa den här nya ledtexten i platshållaren när du går tillbaka till standardvyn.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Ta bort sidfotselement i en bildlayout

Sidfotsplatshållare ingår som standard när du lägger till en ny Bildlayout. Sidfoten består av tre element: datum och tid, sidfotstext och bildnummer. Formatering, storlek och placering av sidfotsplatshållare ärvs från sidfotselement i bildbakgrunden, förutom om du ändrar sidfotplatshållare direkt i bildlayouten.

Viktigt!: Även om sidfotselementen visas i bildbakgrunden och bildlayouterna i bildbakgrundsvyn måste du aktivera dem för att de ska visas i bilderna i presentationen. Du aktiverar sidhuvuden och sidfötter genom att klicka på Infoga-menyn och sedan välja Sidhuvud och sidfot.

 1. I menyn Visa pekar du på Master. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och avmarkera sedan kryssrutan Tillåt sidfötter under Redigera Layout.

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Redigera sidlayout

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Mer information finns i

Skapa eller ändra bildlayouter

Ändra en bildbakgrund

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×