Lägga till eller ta bort kantlinjer för textrutor, bilder och figurer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Används sparsamt är kantlinjer ett bra sätt att få uppmärksamhet. Här finns information om hur du lägger till en linje, mönster eller anpassad kantlinje till en textruta, bild och andra objekt i Word, PowerPoint eller Excel för Mac.

Obs!: Om du inte lägger till kantlinjen till figuren, textruta, bild eller ett annat objekt i Office för Mac kan du inte ändra eller ta bort kantlinjen för objektet.

Lägga till eller ta bort en kantlinje för en figur eller textruta

 1. Markera den figur eller textruta som du vill lägga till eller ta bort en kantlinje.

 2. Klicka på Figuren och klicka sedan på pilen bredvid Kontur.

  Clcik ikonen kontur

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till eller ändra kantlinjens färg

  Antingen klicka på den färg du vill använda eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler konturfärger.

  Lägga till eller ändra kantlinjens tjocklek

  Peka på tjocklek och välj sedan den linjetjocklek som du vill använda.

  Lägga till eller ändra kantlinjens format

  Peka på streck och klicka sedan på det linjeformat som du vill använda.

  Ta bort kantlinjen från rutan figur eller textruta

  Klicka på Ingen kontur.

Lägga till eller ta bort kantlinjen från en bild

 1. Markera den bild som du vill lägga till eller ta bort en kantlinje.

 2. Klicka på Format och klicka sedan på pilen bredvid Bildram.

  Klicka på ikonen bild disposition

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till eller ändra kantlinjens färg

  Antingen klicka på önskad färg eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler konturfärger.

  Lägga till eller ändra kantlinjens tjocklek

  Peka på tjocklek och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till eller ändra kantlinjens format

  Peka på streck och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

  Ta bort kantlinjen från bilden

  Klicka på Ingen kontur.

Lägga till eller ta bort en kantlinje för en figur eller textruta

 1. Markera den figur eller textruta som du vill lägga till eller ta bort en kantlinje.

 2. Klicka på Figuren och klicka sedan på pilen bredvid Kontur .

  Klicka på ikonen kontur

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till eller ändra kantlinjens färg

  Antingen klicka på önskad färg eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler konturfärger.

  Lägga till eller ändra kantlinjens tjocklek

  Peka på tjocklek och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till eller ändra kantlinjens format

  Peka på streck och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

  Ta bort kantlinjen från rutan figur eller textruta

  Klicka på Ingen kontur.

Lägga till eller ta bort kantlinjen från en bild

 1. Markera den bild vars kantlinje du vill lägga till eller ta bort.

 2. Klicka på Format och klicka sedan på pilen bredvid Bildram.

  Klicka på ikonen bild disposition

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till eller ändra kantlinjens färg

  Antingen klicka på önskad färg eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler konturfärger.

  Lägga till eller ändra kantlinjens tjocklek.

  Peka på tjocklek och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till eller ändra kantlinjens format

  Peka på streck och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

  Ta bort kantlinjen från bilden

  Klicka på Ingen kontur.

Lägga till eller ta bort en kantlinje för en figur eller textruta

 1. Markera den figur eller textruta som du vill lägga till eller ta bort en kantlinje.

 2. Klicka på Figuren och klicka sedan på pilen bredvid Kontur.

  Klicka på ikonen kontur

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till eller ändra kantlinjens färg

  Antingen klicka på önskad färg eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler konturfärger.

  Lägga till eller ändra kantlinjens tjocklek

  Peka på tjocklek och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till eller ändra kantlinjens format

  Peka på streck och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

  Ta bort kantlinjen från rutan figur eller textruta

  Klicka på Ingen kontur.

Lägga till eller ta bort kantlinjen från en bild

 1. Markera den bild vars kantlinje du vill lägga till eller ta bort.

 2. Klicka på Format och klicka sedan på pilen bredvid Bildram.

  Klicka på ikonen bildram

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till eller ändra kantlinjens färg

  Antingen klicka på önskad färg eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler konturfärger.

  Lägga till eller ändra kantlinjens tjocklek

  Peka på tjocklek och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till eller ändra kantlinjens format

  Peka på streck och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

  Ta bort kantlinjen från bilden

  Klicka på Ingen kontur.

Gör något av följande:

Lägga till en kantlinje på en figur eller en textruta

 1. Markera den figur eller textruta som du vill lägga till en kantlinje för.

 2. På fliken Format under Figurformat klickar du på Linje.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Du kan antingen klicka på den färg som du vill använda eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  Peka på Tjocklekar och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Peka på Streckad och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

Lägga till kantlinjer på en tabell

 1. Markera den tabell som du vill lägga till kantlinjer på.

 2. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Klicka på pilen bredvid Linjer på fliken Tabeller under Tabellformat och klicka sedan antingen på önskad färg eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  Klicka på popup-menyn Linjetjocklek  Linjetjocklek på fliken Tabeller under Rita kantlinjer och välj den tjocklek som du vill använda till kantlinjerna.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Klicka på popup-menyn Linjeformat  Linjeformat på fliken Tabeller under Rita kantlinjer och välj det format som du vill använda till kantlinjerna.

 3. Klicka på pilen bredvid Kantlinjer  Knappen Kantlinjer på fliken Tabeller under Rita kantlinjer och markera eller avmarkera de tabellkantlinjer som du vill använda.

  Fliken Tabeller, gruppen Rita kantlinjer

Lägga till en kantlinje runt en bild

 1. Markera den bild som du vill lägga till kantlinjen på.

 2. Klicka på pilen bredvid Kantlinje  Knappen Kantlinjer på fliken Formatera bild under Bildformat.

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Du kan antingen klicka på den färg som du vill använda eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  Peka på Tjocklekar och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Peka på Streckad och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

Gör något av följande:

Lägga till en kantlinje på en figur eller en textruta

 1. Markera den figur eller textruta som du vill lägga till en kantlinje för.

 2. På fliken Format under Figurformat klickar du på Linje.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Du kan antingen klicka på den färg som du vill använda eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  Peka på Tjocklekar och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Peka på Streckad och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

Lägga till kantlinjer på en tabell

 1. Markera den tabell som du vill lägga till kantlinjer på.

 2. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Klicka på pilen bredvid Linjer på fliken Tabeller under Tabellformat och klicka sedan antingen på önskad färg eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  Klicka på popup-menyn Linjetjocklek  Linjetjocklek på fliken Tabeller under Rita kantlinjer och välj den tjocklek som du vill använda till kantlinjerna.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Klicka på popup-menyn Linjeformat  Linjeformat på fliken Tabeller under Rita kantlinjer och välj det format som du vill använda till kantlinjerna.

 3. Klicka på pilen bredvid Kantlinjer  Knappen Kantlinjer på fliken Tabeller under Rita kantlinjer och markera eller avmarkera de tabellkantlinjer som du vill använda.

  Fliken Tabeller i PowerPoint, gruppen Rita kantlinjer

Lägga till en kantlinje runt en bild

 1. Markera den bild som du vill lägga till kantlinjen på.

 2. Klicka på pilen bredvid Kantlinje  Knappen Kantlinjer på fliken Formatera bild under Bildformat.

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Du kan antingen klicka på den färg som du vill använda eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  Peka på Tjocklekar och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Peka på Streckad och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

Gör något av följande:

Lägga till en kantlinje på en figur eller en textruta

 1. Markera den figur eller textruta som du vill lägga till en kantlinje för.

 2. På fliken Format under Figurformat klickar du på Linje.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Du kan antingen klicka på den färg som du vill använda eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  Peka på Tjocklekar och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Peka på Streckad och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

Lägga till en kantlinje runt en bild

 1. Markera den bild som du vill lägga till kantlinjen på.

 2. Klicka på pilen bredvid Kantlinje  Knappen Kantlinjer på fliken Formatera bild under Bildformat.

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Du kan antingen klicka på den färg som du vill använda eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  Peka på Tjocklekar och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Peka på Streckad och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

Se även

Lägga till, ändra eller ta bort en sidkantlinje

Ändra eller ta bort kantlinjer från textrutor eller figurer

Ändra eller ta bort kantlinjer från bilder

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×