Lägga till eller ta bort kant linjer för text rutor, bilder och figurer

Så här lägger du till en linje, ett mönster eller en anpassad kant linje i en text ruta, bild och andra objekt i Word, PowerPoint eller Excel för Mac.

Obs!: Om du inte har lagt till kant linjen till figuren, text rutan, bilden eller något annat objekt i Mac Office kan du inte ändra eller ta bort kant linjen för objektet.

Prova den "skissade" dispositionen

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Den här funktionen är endast tillgänglig för Office 365-prenumeranter.

Om du använder Office 365 för Mac (version 16,28 eller senare) kan du ge former med den skissade konturen ett förritat utseende.

 1. Markera en befintlig figur i dokumentet eller rita en ny.

 2. När formen är markerad väljer du kontur på fliken figur format > skissoch väljer sedan en linje bredd.

  (Ju mindre punkt storlek ("PT") är den tunnare linjen.)

Lägga till eller ta bort en kant linje för en figur eller text ruta

 1. Markera figuren eller text rutan som du vill lägga till, ändra eller ta bort en kant linje.

 2. Klicka på figur formatoch klicka sedan på pilen bredvid kontur.

  Clcik

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till eller ändra färg på kant linjen

  Klicka antingen på den färg du vill använda, eller blanda en egen färg genom att klicka på fler kon tur färger.

  Lägga till eller ändra tjock leken på kant linjen

  Peka på viktoch välj sedan den linje tjock lek du vill använda.

  Lägga till eller ändra kant linjens format

  Peka på streckoch klicka sedan på det linje format du vill använda.

  Ta bort kant linjen från figuren eller text rutan

  Klicka på Ingen kontur.

Lägga till eller ta bort en kant linje för en bild

 1. Markera den bild där du vill lägga till, ändra eller ta bort en kant linje.

 2. Klicka på bild formatoch klicka sedan på pilen bredvid bildram.

  Klicka på ikonen bild kon tur

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till eller ändra färg på kant linjen

  Klicka antingen på den färg du vill ha eller blanda en egen färg genom att klicka på fler kon tur färger.

  Lägga till eller ändra tjock leken på kant linjen

  Peka på tjocklekoch välj sedan den linje tjock lek du vill använda.

  Lägga till eller ändra kant linjens format

  Peka på streckoch klicka sedan på det linje format du vill använda.

  Ta bort kant linjen från bilden

  Klicka på Ingen kontur.

Gör något av följande:

Lägga till en kantlinje på en figur eller en textruta

 1. Markera den figur eller textruta som du vill lägga till en kantlinje för.

 2. På fliken Format under Figurformat klickar du på Linje.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Du kan antingen klicka på den färg som du vill använda eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  Peka på Tjocklekar och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Peka på Streckad och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

Lägga till kantlinjer på en tabell

 1. Markera den tabell som du vill lägga till kantlinjer på.

 2. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Klicka på pilen bredvid Linjer på fliken Tabeller under Tabellformat och klicka sedan antingen på önskad färg eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  På fliken tabeller under Rita kant linjerklickar du på popup-menyn linje tjock lek Linjetjocklek och väljer den tjocklek som du vill använda för kant linjerna.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Klicka på popup-menyn linje format Linjeformat under Rita kant linjerpå fliken tabeller och välj det linje format du vill ha.

 3. På fliken tabeller , under Rita kant linjerklickar du på pilen bredvid kant linjer Knappen Kantlinjer och markerar eller avmarkerar sedan de tabell kant linjer som du vill använda.

  Fliken Tabeller, gruppen Rita kantlinjer

Lägga till en kantlinje runt en bild

 1. Markera den bild som du vill lägga till kantlinjen på.

 2. Klicka på pilen bredvid kant linje Knappen Kantlinjer under bild formatpå fliken Formatera bild .

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Du kan antingen klicka på den färg som du vill använda eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  Peka på Tjocklekar och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Peka på Streckad och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

Gör något av följande:

Lägga till en kantlinje på en figur eller en textruta

 1. Markera den figur eller textruta som du vill lägga till en kantlinje för.

 2. På fliken Format under Figurformat klickar du på Linje.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Du kan antingen klicka på den färg som du vill använda eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  Peka på Tjocklekar och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Peka på Streckad och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

Lägga till kantlinjer på en tabell

 1. Markera den tabell som du vill lägga till kantlinjer på.

 2. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Klicka på pilen bredvid Linjer på fliken Tabeller under Tabellformat och klicka sedan antingen på önskad färg eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  På fliken tabeller under Rita kant linjerklickar du på popup-menyn linje tjock lek Linjetjocklek och väljer den tjocklek som du vill använda för kant linjerna.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Klicka på popup-menyn linje format Linjeformat under Rita kant linjerpå fliken tabeller och välj det linje format du vill ha.

 3. På fliken tabeller , under Rita kant linjerklickar du på pilen bredvid kant linjer Knappen Kantlinjer och markerar eller avmarkerar sedan de tabell kant linjer som du vill använda.

  Fliken Tabeller i PowerPoint, gruppen Rita kantlinjer

Lägga till en kantlinje runt en bild

 1. Markera den bild som du vill lägga till kantlinjen på.

 2. Klicka på pilen bredvid kant linje Knappen Kantlinjer under bild formatpå fliken Formatera bild .

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Du kan antingen klicka på den färg som du vill använda eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  Peka på Tjocklekar och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Peka på Streckad och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

Gör något av följande:

Lägga till en kantlinje på en figur eller en textruta

 1. Markera den figur eller textruta som du vill lägga till en kantlinje för.

 2. På fliken Format under Figurformat klickar du på Linje.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Du kan antingen klicka på den färg som du vill använda eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  Peka på Tjocklekar och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Peka på Streckad och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

Lägga till en kantlinje runt en bild

 1. Markera den bild som du vill lägga till kantlinjen på.

 2. Klicka på pilen bredvid kant linje Knappen Kantlinjer under bild formatpå fliken Formatera bild .

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till en färgad kantlinje

  Du kan antingen klicka på den färg som du vill använda eller blanda en egen färg genom att klicka på Fler färger.

  Lägga till en kantlinje i en specifik tjocklek

  Peka på Tjocklekar och välj sedan den linjetjocklek du vill använda.

  Lägga till en kantlinje i ett särskilt format

  Peka på Streckad och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

Se även

Lägga till en sidkantlinje

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×